เสียงธรรม หัวใจกรรมฐาน / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 21 มิถุนายน 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  LpInthawaiSuntussko.jpg
  วิธีฝึกใจให้ถึงแก่นแท้ของธรรม หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  ภาวนาอย่าให้หลงทาง อย่าหวังอิทธิฤทธิ์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  รีบบำเพ็ญภาวนา สร้างบุญกุศล ก่อนความตายจะมาถึงก่อน / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  ธรรมะ วัดป่า

  Streamed live on May 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มิถุนายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ประวัติพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก

  250-1.jpg
  พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
  เจ้าอาวาส
  ประวัติ

  พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2488 ตรงกับปีระกา ที่บ้านหนองแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (จังหวัดนครพรมในขณะนั้น) โยมบิดาชื่อ คุณพ่อแดง โยมมารดาชื่อ คุณแม่จอมแก้ว ผิวขำ เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นหญิง 3 คน เป็นชาย 4 คน

  ท่านบรรพชาขณะมีอายุ 11 ปี ณ วัดกลางสนาม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมี หลวงปู่กงแก้ว ขันติโก เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาแล้ว ได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) ตำบลหนองตูมใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะเวลา 9 ปี และได้รับการญํตติเป็นพระภิกษุที่วัดศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร

  เมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีหลวงปู่คำ คัมภีรญาโณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออุปสมบทแล้ว ในพรรษาแรกได้อยู่จำพรรษากับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดภูจ้อก้อ อีกหนึ่งพรรษา หลังจากนั้น ได้ไปจำพรรษากับหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ที่วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 พรรษา แล้วติดตามองค์หลวงปู่จาม ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 พรรษา แล้วกลับลงมาจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งกับหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ที่วัดป่าห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

  หลังจากนั้น ช่วงปี 2512-2525 ได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กับองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ช่วงออกพรรษา ได้ลงองค์หลวงตามาวิเวกในแถบจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย

  ราว พ.ศ. 2523 เห็นว่าสถานที่ตั้งวัดป่านาคำน้อยในปัจจุบัน เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสำหรับการภาวนา จึงได้รวมกับคณะศรัทธาญาติโยม พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าร่วมกัน จัดตั้งเป็นวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และได้พัฒนาให้มีความเจริญสืบเนื่องเป็นลำดับมา อำนวยประโยชน์สมตามปณิธานของท่านผู้ก่อตั้งวัด ที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานฝึกอบรมทั้งทางร่างกาย (ศีลธรรม) และจิตใจ (จริยธรรม) ให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชชาและจรณะควบคู่กันไป สมตามพุทธภาษิตที่ว่า “อัตตานัง ทะมะยันติ ปัณฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกซึ่งตน)

  งานสาธารณประโยชน์

  เมื่อวัดได้รับการพัฒนา ในขอบเขตที่พอเป็นไป ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้ให้ความสนใจงานสาธารณสุข และงานการศึกษาเป็นพิเศษ โดยได้ร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยม พุทธบริษัททุกหมู่เหล่า เป็นสะพานบุญเชื่อมโยง ชักชวน ร่วมกันประกอบสาธารณกุศลในงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การก่อสร้าง อาคารพยาบาล จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ หอพยาบาลโรงเรียน อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งโรงเรียนมัธยม และประถมศึกษา อาคารหอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ตชด. อาคารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน มอบทุนการศึกษา ทุกอาหารกลางวัน สร้างรั้วโรงเรียน แก่สถานศึกษาหลายแห่ง สร้างหอประชุมตำรวจ ทางคอนกรีตภายในโรงพัก ที่พักสายตรวจ ศูนย์บริการประชาชนของตำรวจ ยานพาหนะตำรวจ เป็นต้น เป็นมูลค่ารวม 100 ล้านบาท โดยได้รับเข็มเสมาธรรมจักรทองคำ เชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้รับโล่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2550

  เมื่อปี พ.ศ. 2549 – 2550 ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ศรัทธาพุทธบริษัท และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดสร้าง หออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคาร “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (อาคาร 19 ชั้น ) ขนาดพื้นที่ 1,750 ตร.ม.บนชั้นที่ 10 เพื่อรักษาพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ จากทั่วทุกภาคของประเทศและจากทุกมุมโลก ให้ได้รับการรักษาตามหลักพระธรรมวินัย และตามหลักการแพทย์สมัยใหม่อย่างสมบูรณ์

  นอกจากนี้ ได้ทำการจัดตั้งเป็นมูลนิธิและกองทุนเพื่อดูแลพระสงฆ์สามเณร แม่ชี อาพาธ และป่วย ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป โดยศรัทธาทั้งพระสงฆ์และพุทธบริษัท

  ร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เป็นมูลค่า ทั้งโครงการ (การตกแต่งหอสงฆ์ การจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการจัดตั้งเป็นมูลนิธิและกองทุน) รวม 50 ล้านบาท จนทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานถวายรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550

  คติพจน์พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ปัจจุบันธรรม – ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

  “ประดับชีวิตของเราให้มีค่า ทุกเวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านไปเลย พากันเร่งสร้างคุณธรรมประจำใจไว้ พร้อมสำนึกอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะกิตติศัพท์ ทรัพย์โภคา หาไปด้วย (ไม่ได้ไปด้วย) มีแต่บุญเข้าช่วยเมื่อม้วยมรณ์”
  จากหนังสือประทีปอริยธรรม หน้า 61

  งานเพื่อพระพุทธศาสนา

  พุทธปัจฉิมวาจา

  “ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

  งานที่พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก ให้ความสำคัญอย่างมากเป็นอันดับแรก ก็คืองานเพื่อฝึกตนให้ดีในด้านศีล สมาธิ ปัญญา แล้วจึงบำเพ็ญประโยชน์ท่าน ด้วยการทดแทนคุณถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างพุทธเจดีย์ ธรรมเจดีย์ สังฆเจดีย์ เพื่อเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หลักธรรมคำสอน และอัฐิธาตุ ถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ดังนี้

  1. การสร้าง ปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
  2. เจดีย์บรรจุอัธิธาตุ หลวงปู่เต็ม ขันติโก วัดป่าโคกสาคร อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
  3. เขมปัตตเจดีย์ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หล้า ณ วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร บูรพาจารย์ของทานพระอาจารย์
  4. เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ พิพิธภัณฑ์ อริยสาวิกา ณ สำนักแม่ชีแก้ว อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
  และในปัจจุบัน (2551) ท่านได้ชักชวน และร่วมกับศรัทธาพุทธบริษัท พร้อมใจกันก่อสร้าง เจดีย์มหามงคลบัว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นมงคลเจดียสถาน อันเป็นอนุสรณ์รำลึกแสดงถึง ความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ของเหล่าศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่องค์ท่านได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นคุณทั้งน้อยใหญ่ สุดพรรณนา เป็นคุณานุคุณอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นอเนกอนันต์

  “อวิชชาตัวเดียวนี่ คว่ำลงจากจิตกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ หลักธรรมชาติตัดสินเอง เป็นเองขึ้นมาเป็นลักษณะกลาง ๆ ขึ้นมา ผางทีเดียว เหมือนกับว่าโลกธาตุนี้คว่ำหมดเลย พรึบทีเดียวหมดเลย ทีนี้จ้าเลยที่นี้ อุ๋ย..อัศจรรย์จริง ๆ .....ธรรมอัศจรรย์เลิศเลอ”
  ขอบคุุณที่มา :- http://www.watpanakamnoi.com/inthawai.html
  Facebook :- https://www.facebook.com/luangphoinntrawai/?_rdc=1&_rdr
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กรกฎาคม 2022
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  จะฝึกจิตต้องสอนใจตนเองก่อน ภาวนาก็จะไม่หลงทาง !! หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  31 ต.ค. 61 "สมมุติกับวิมุติ" (32.33 นาที) เช้า mp3

  ธรรมะ วัดป่า
  Streamed live on May 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2020
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายของเรา/หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  เอาชนะกามราคะ พิจารณาอสุภะ/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  16 ธ.ค. 60 ค่ำ "เพราะใจหลงกาย" ณ สวนแสงธรรม (55.26 นาที) mp3

  ร้อยภูมิธรรม เสียงธรรม ฟังธรรม
  Published on May 1, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กุมภาพันธ์ 2021
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  "บุญกรรมข้ามภพชาติ"/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Apr 28, 2018
  29 เมษายน 61 เช้า
  แสดงธรรมในโอกาส งานทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างยอดฉัตรเจดีย์ หลวงตามหาบัว
  ณ โตโยต้าไทยเย็น นครราชสีมา
  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก เทศนาเรื่องเทศน์ค่ำ

  urai1791
  Published on Jun 18, 2014
  10 ม.ค. 58 ค่ำ "ความอิจฉาพาให้ตกอเวจี" โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Jan 10, 2015

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2020
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  23 ก.ย. 60 ค่ำ "การภาวนาถ้าไม่บังคับ..อย่าหวัง"/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  19 ต.ค. 61 ค่ำ "หลักพิสูจน์ตายเกิดตายสูญ" (52.47 นาที) วัดป่าภูก้อน vdo

  24 ต.ค. 61 เช้า "เตรียมบุญเพื่ออนาคต" (39.14 นาที) วันออกพรรษา vdo

  28 ต.ค. 61 เช้า "วางแผนระยะไกล" (32.25 นาที) vdo/ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Sep 23, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  22 ต.ค. 61 ค่ำ "ผู้แบกโลก" (39.00 นาที) ประชุมอบรมพระ mp3

  4 เม.ย. 61 เช้า "รู้จักกิน รู้จักทาน" (23.41 นาที) vdo

  10 พ.ย. 61 เช้า "ไม่ตัด ไม่บัญญํติเพิ่ม" (28.23 นาที) vdo

  15 พ.ค. 61 เช้า
  "จิตโลดโผนต้องมีครูบาอาจารย์" (40.53 นาที)

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Nov 9, 2018   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  12 พ.ย. 61 ค่ำ "ไม่มีสิ่งใดมาบันดาลเหนือกรรม" (22.21 นาที) mp3

  14 พ.ย. 61 ค่ำ "มรรคผลนิพพานมีไว้สำหรับผู้มุ่งมั่น" (22.24 นาที) mp3

  AN66SAxNPDvr2aEo7LxClETb3U-OJWjmxWL-cMw5-A=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  18 ก.ย. 61 เช้า "วาสนาบารมีไม่เหมือนกัน" (28.53 นาที) vdo

  7 ต.ค. 61 บ่าย "ตั้งตนไว้ดีแล้วจะไม่มีโทษ" (46.09 นาที) vdo

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Nov 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 พฤศจิกายน 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  17 ต.ค. 61 เช้า "ดีหรือเลวมันออกมาจากใจ" (44.29 นาที) vdo

  13 ต.ค. 61 เช้า "ชำระใจแล้วจะพ้นภัย" (24.52 นาที) vdo

  14 ต.ค. 61 เช้า
  "ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอก" (21.19 นาที) mp3


  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Oct 12, 2018

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  3 พ.ย. 61 ค่ำ "ฝึกใจให้หยุดฟุ้ง" (43.39 นาที) vdo

  9 ก.ย. 59 ค่ำ "ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา" (32.48 นาที) mp3

  7 พ.ย. 61 ค่ำ "รูปนันทาหลงรูป" (42.19 นาที) vdo

  3 พ.ย. 61 บ่าย "อุบาสิกาผู้ปรารถนาออกบวช" (19.38 นาที) vdo

  AN66SAxNPDvr2aEo7LxClETb3U-OJWjmxWL-cMw5-A=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย

  Published on Nov 3, 2018

  โดย วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  8 พ.ย. 61 บ่าย "กามราคะฝังใน" (37.21 นาที) อบรมพระหลังปาฏิโมกข์ mp3

  26 ต.ค. 61 ค่ำ "อานิสงส์ดอกไม้และเม็ดทราย" (58.17 นาที) ณ ทุ่งศรีเมืองอุดร mp3

  3 พ.ย. 61 เช้า "ผู้เบิกทาง" (21.41 นาที) vdo

  24 พ.ย. 61 เช้า "หมูไถนาหมาเหยียบรอย" (27.03 นาที) vdo

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Nov 7, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  18 พ.ย. 61 เช้า "ประทับใจไปถึงชาติหน้า" (26.53 นาที) vdo

  19 พ.ย. 61 เช้า "มรณะภัยยังไงก็หนีไม่พ้น" (14.54 นาที) vdo

  20 พ.ย. 61 บ่าย "เจริญหรือเสื่อมก็คนในบริษัทนั้นแล" (28.07 นาที) ครบรอบ 40 ปี ปตท mp3

  21 พ.ย. 61 เช้า "เปรตคอยบุญ" (39.02 นาที) vdo

  Published on Nov 18, 2018
  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  22 พ.ย. 61 เที่ยง "บวชหลอกตัวเอง" (24.27 นาที) อบรมพระหลังปาฏิโมกข์ vdo

  26 พ.ย. 61 ค่ำ "ปัจจุบันสำคัญกว่าอดีต" (22.49 นาที) อบรมหลังทำวัตร mp3

  26 พ.ย. 61 เช้า "ปรอทวัดแรงศรัทธา" (24.16 นาที) vdo

  27 พ.ย. 61 ค่ำ "ไม้เท้ากตัญญู" (38.40 นาที) อบรมหลังทำวัตร mp3

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Nov 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤศจิกายน 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  24 ม.ค. 62 เช้า "ตะหลิวต้อนรับแขก" (22.23 นาที) vdo

  1 ก.พ. 62 เช้า "ฉลาดตะครุบเงา" (17.06 นาที) / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  4 ก.พ. 62 เช้า "ถูกใจธรรม ไม่ถูกใจคน" (35.19 นาที) vdo / หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

  4 ก.พ. 62 "เงามัจจุราช " (26.08 นาที) อบรมพระหลังปาฏิโมกข์ vdo

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย
  Published on Feb 3, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กุมภาพันธ์ 2019

แชร์หน้านี้

Loading...