ห้องพระเครื่องหลักร้อย{ '' รัตนะ '' } พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้าน/ ของดีมาใหม่หลายรายการ น.221-222

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย chabay, 27 พฤศจิกายน 2019.

 1. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  7,299
  ค่าพลัง:
  +5,537
  ขอจองครับ
   
 2. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2005

  #เหรียญพระพุทธเจ้าหมอยา หายากกกมากสุดๆ เนื้อสัตตะโลหะ ไม่ได้มีจำหน่าย ไม่ค่อยพบเจอออกมาสู่ส่วนกลาง เพราะส่วนมากคนได้ไปจะเก็บไว้บูชา

  #เหรียญทำน้ำมนต์พระไภษัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าหมอยา) #เนื้อสัตตะโลหะ "หนุนดวงป้องกันโรคภียไข้เจ็บ"


  #การจัดสร้างโดย คุณชาย เมืองสมุทร
  (ก่อ แม่กลอง) ปี2552 วัตถุประสงค์เพื่อ
  แจกเป็นที่ระลึก สำหรับผู้บูชานำไปทำ
  น้ำพุทธมนต์ และบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
  สร้างแจกเป็นที่ระลึก ฟรี.!! ไม่มีจำหน่าย

  *************************************
  #ประวัติการสร้าง
  #ด้านหน้าของเหรียญ
  1.พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า ที่ทรงเปี่ยมด้วยมหาเมตตา มหากรุณาธิคุณในการปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ ทางกายเพื่อจะได้มีแรงกำลังมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร้ อุปสรรค เพื่อจะส่งผลให้โรคทางจิตวิญญาณหรืออวิชชาได้สิ้นไป
  2.หม้อพระพุทธมนต์หรือหม้อยา พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรน้ำมนต์หรือหม้อยาวางบนพระเพลา เพื่อประทานน้ำพระพุทธมนต์หรือยาโอสถอันเป็นทิพย์ถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกายและโรคทางกรรมของสัตว์โลก
  3.กลีบบัววงในทั้ง 16 ดอก หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง 16 พระองค์
  4.กลีบบัวรอบนอกอีก 16 กลับเมื่อรวมกับด้วนใน เป็น 32 กลีบเฉกเช่นอาการ 32 ของมนุษย์ที่จะอยู่ในความ ดูแลคุ้มครองของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าหมอยา)

  #ด้านหลังของเหรียญ
  1.พระยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระยันต์ที่มีควาศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพจะเป็นมงคลหรือป้องกันสรรพภัยได้ร้อยแปด จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการ
  2.อักขระ นะ โม พุท ธา ยะ เป็นการน้อมนำบารมีของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระศากยะมุนีโคดมพุทธเจ้า พระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า
  3. อักขระ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว คือ หัวใจพระเจ้าสิบชาติเพื่อน้อมนำบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนทรงบำเพ็ญพระชาติเป้นพระโพธิสัตว์ ใน 10 ชาติสุดท้าย
  4.อักขระ สะ ยะ สะ ปะ ยะ อะ จะ คือ หัวใจพระปริตต์มีอานุภาพสามารถปัดเป่าเหล่า อันตรายทั้งหลาย ภัยพิบัติต่าง ๆ ขจัดภูติผีปิศาจ ความชั่วร้าย เสนียดจัญไร ลางชั่วร้าย ฝันร้าย บาปเคราะห์สิ่งอัปมงคลต่าง ๆ และนำมาซึ่งความสุข สวัสดีมีชัย ประสบสิ่งมงคล เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ
  5.อักขระรอบนอกเป็นพระคาถาบารมี 30 ทัศน์ ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องบำเพ็ญ
  เป็นการน้อมนำบารมีทั้ง 30 ทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่แผ่ไพศาลคุลมทั้งหมื่นโลกธาตุ
  6.อักขระรอบในสุด คือ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ เป็นแม่ธาตุ เป็นหัวใจธาตุ เพื่อการหนุนธาตุเสริมธาตุต่างๆ
  7.รูปเทวดาด้านขวาคือองค์ท้าวมหาพรหมมหาเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนา และพรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณา มุทิตา อิเบกขา
  8.รูปเทวดาด้านซ้ายคือองค์อินทราธิราชผู้ดูแลและปกป้องพระศาสนาและเป็นหัวหน้าของเหล่าทวยเทพทั้งหลาย
  9.ยันต์ดวงหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ยันต์ดวงนี้เป้นยันต์ดวงศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานุภาพค้ำชูดวงไม่ให้ตกต่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
  10.พญานาคราช 7 เศียร คือท่านปู่พญาศรีสุโทนาคราช เป็นหัวหน้าพญานาคราชในฝั่งไทย คนไทยเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้อำนวยความอุดมสมบูรณ์และป้องกันอุปัทวเภทถัย รวมทั้งเหล่านาคราชเป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จึงน้อมนำบารมีของท่านมาเพื่อปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  สมเด็จพระผู้พระภาคเจ้า ทรงมีพุทธดำรัสกับ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ว่า ดูก่อน มัญชุศรี นับจากโลกธาตุแห่งนี้ไปในเบื่องบูรพาทิศ ผ่านพุทธเกษตรนับจำนวนได้เท่ากับเม็ดทรายในคงคานที 10 สายรวมกัน ยังมีโลกธาตุแห่งนามว่า ศุทธิไพฑูรย์ มีพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่า ไภษัชยคุรุไพฑูรยประภาตถาคต ซึ้งพระองค์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ทรงเสด็จแล้วด้วยดี ทรงเป็นผู้รัแจ้งในโลก ทรงยอดเยี่ยมหาผู้มาเสมอเหมือนมิได้ ทรงเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ทรงเป็นบรมศาสดาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานและทรงเป็นที่พึ่งแห่งโลก

  พระองค์ทรงตั้งมหาปณิธาน 12 ประการ ตัวอย่างปณิธาน ข้อหนึ่ง คือ ข้อ 7 ในกาลใด ที่เราได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ หากยังมีสรรพสัตว์อันเป็นความทุกข์เบียดเบียน ปราศจากที่พึ่งพิงและที่อยู่อาศัย ปราศจากแพทย์และยา ปราศจากวงศาคณาญาติ อันความยากจนข้นแค้นมีทุกข์มาเบียดเบียนแล้ว เพียงแต่นามของเราผ่านโสตของเขาเท่านั้น ขอสรรพความเจ็บป่วย จงปราศไปสิ้น เป็นผู้มีกายใจอันผาสุก มีบ้านเรือนอาศัยพรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติ จนที่สุดก็จักได้สำเร็จแก่พระโพธิญาณ เหรียญพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่ามีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถ ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคํารงชีวิตให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข และพบกับความเจริญก้าวหน้าต่างจึงถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลจึงนิยมบูชาติดตัว มีคํากล่าวว่า พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งปวงก็คือ พระไภษัชคุรุพุทธเจ้าที่มีความเมตตากรุณาประทานธรรมโอสถแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง

  ด้วยพุทธานุภาพแห่งพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า ที่ทรงเปี่ยมด้วยมหาเมตตา มหากรุณาธิคุณในการปรารถนาให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ทางกาย เพื่อจะได้มีแรงกําลังมุ่งมั่นบําเพ็ญ ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร้อุปสรรค เพื่อจะส่งผลให้โรคทางจิตวิญญาณหรืออวิชชาได้สิ้นไปด้วย เหรียญพระไภษัชคุรุนี้จัดสร้างด้วยจตนาที่บริสุทธิ์ และตั้งใจจริง พิถีพิถันทั้งพิธีกรรม และชนวนมวลสาร

  1.ได้นําเอาแผ่นยันต์ชนวนต่างๆ จากเกจิอาจารย์มากมายอาทิ เช่น
  - หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน อ่าทอง
  - หลวงปู่ดี วัดเทพากร กทม.
  - หลวงปู่เสริฐ วัดโอภาษี ระยอง
  - หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
  - หลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอ ชัยนาท
  - หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท
  - หลวงพ่อเอิบ วัด ซุ้มกระต่าย ชัยนาท
  - หลวงพ่อใจ วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม
  - หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
  - หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา
  - หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน อยุธยา
  - หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน อยุธยา
  - หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม อยุธยา
  - หลวงปู่มี วัดม่วงคัน อ่างทอง
  - หลวงพ่อเขียน วัดมะนาวหวาน อ่างทอง
  - หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง อ่างทอง
  - หลวงปู่ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน เชียงใหม่
  - หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ เชียงใหม่
  - หลวงตาโต๊ะ วัดยางงาม ราชบุรี
  - หลวงพ่อเฉลิม วัดต้นลําแพน สมุทรสงคราม
  - หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม อยุธยา
  - หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ สมุทรสงคราม
  - หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว ชลบุรี
  - หลวงพ่อสาย วัคซ่าป่างาม ฉะเชิงเทรา
  - หลวงพ่อสุนทร วัดท่าเจริญ สุพรรณบุรี
  - พระครูปลัดมานิตย์ วัดรัชฎาธิษฐาน ตลิ่งชัน กทม ฯลฯ
  2. ชนวนเหรียญจตุคาม และเหรียญไพรีพินาศ
  3. ชนวนเหรียญพระ และครูบาอาจารย์ต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 2,000 เหรียญ เช่น
  เหรียญหลวงพ่อกุ่ม วัดฝาง อ่างทอง
  4. ตะกรุดชุด หลวงปู่รุ่ง วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
  5. ตะกรุดมหาจักรพรรดิ และตะกรุดหนุนธาตุ หลวงปู่ทรง วัดศาลาดิน อ่างทอง
  6. ชนวนหล่อพระวันวิสาขะ รุ่นเศรษฐีใหม่ พระนอนและพระชัยวิสาขะ และเหรียญทําน้ำมนต์มีจาร หลวงปู่ทรง วัดศาลาดิน
  7. ชนวนหล่อหลวงปู่ทวดท่านพระอาจารย์นอง วัดทรายขาว รุ่น นิด้า
  8. ชนวนผสมแร่โคตรเศรษฐี ชนวนหล่อพระอุปคุต พระสีวลี จากสํานักคุณแม่ชีปทุม โคราช 9. ชนวนรูปหล่อและพระกริ่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศน์
  10. ชนวนทองล้นเบ้า หล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
  11. แทนสิทธิ์จากพระธุดงค์
  12. ลูกสะกดปรอทหลวงพ่อภัทร วัดโคกสูง สงขลา เป็นสุดยอดปรอทที่หลวงพ่อได้ทําพิธีดักและเรียกขึ้นมาจากทะเล เป็นสุดยอดปรอทชั้นดีที่หายากยิ่งกว่าปรอทที่ดักในน้ำเน่า
  13. ลูกฆ้องวงใหญ่โบราณ ที่ทําด้วยทองเหลืองลงหิน และลูกระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก ซึ่งเป็นทองเหลืองบริสุทธิ์
  14. ชนวนเบ้าหล่อโบราณของหลองพ่อองค์ตื้อ (วัดน้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย)
  จากดินกลายเป็นหินไปแล้ว (อายุราวๆ 400 กว่าปี ตามอายุองค์พระประธานในวัด)
  15. ตะกรุดเก่ากว่า 100 ปี
  16. ตะกรุดลพ.เสียน วัดมะนาวหวาน อ่างทอง
  17. แทงชนวนเนื้อชินเงิน หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมนต์ จ.สุรินทร์ นน. 6 กก.
  18. ทองชนวนหล่อเจ้าแม่กวนอิม
  19. ชนวนสัมฤทธิ์กันเบ้าหล่อพระขรรค์เทพนฤมิตร
  20. ชนวนหล่อพระมุนีศรีสรรเพชร
  21. ชนวนหล่อเจ้าพ่อเสือ
  22. รูปหล่อ 5 นิ้ว หลวงพ่อแผ้ว วัดกําแพงแสน นครปฐม
  23. ชิ้นส่วนปืนใหญ่สมัยกรุงศรีอยุธยา
  24. ชนวนหล่ออนุสาวรีย์พระศิริมังคลาจารย์
  25. ทองล้นเบ้าหล่อพระเจ้าเพชรเงินล้าน เชียงใหม่ ที่ลพ.ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ เป็นประธานเททองฯลฯ..

  พิธีหลอมชนวน ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้ชนวนทั้งหมด 34 แท่ง แท่งละประมาณ 2 กก. รวมน้ำหนักชนวนทั้งหมด 68 กก. โดยแท่งชนวนทั้งหมดได้นําไปเลื่อยตัดส่วนหัวมาทุกชิ้นเพื่อมาหลอม รวมกันอีกครั้งให้เป็นชนวนเดียวกันทั้งหมดและนําไปผสมกับเนื้อ โรงงานที่เป็นสัตตโลหะ เพื่อปั้มเหรียญ 5,000 เหรียญ

  หมายเหตุ ในการหลอมชนวนปรากฏว่าตะกรุดมหาจักรพรรดิของ ลป.ทรง วัดศาลาดิน ไม่ยอม ละลายจนช่างต้องตักออก

  #พิธีเสกเหรียญทําน้ำมนต์
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นวันเสาร์ 5 ในรอบร้อยปี คือ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เป็นวัน แรงในรอบร้อยปีเพราะได้กําลังพระเสาร์ด้วย แต่เสาร์ 5 นี้เป็นเสาร์ 5 ในปีฉลูไม่ใช่ปีขาล เนื่องจากตาม โหราศาสตร์ไทยจะเปลี่ยนปีนักษัตรจากปีฉลูเป็นปีขาลในวันที่ 15 เม.ย.
  อธิษฐานจิตเดียว ในวันเสาร์ 5 โดยคณาจารย์ 3 รูป 3 เวลา คือ เช้า เย็น กลางคืน โดย

  1. ในช่วงเช้าได้ไปขอความเมตตาให้พระอาจารย์ใจ วัดพระยาญาติ สมุทรสงคราม อธิษฐานจิตปลุกเสกให้ประมาณ 1 ชม. ท่านบอกว่าเหรียญนี้แจ๋วจริง

  2. ช่วงเย็น ณ ห้องสิริสมบัติ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กทม. โดยหลวงปู่ดี วัดเทพากร กทม. ตอนทํานเข้ามาห้องสิริสมบัติ พอท่านได้เห็นรูปหลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน ท่านดีใจ ท่านบอกนั้น แน่ อาจารย์ทรงนั่งอยู่นี่แล้ว ท่านว่าสนิทกัน อาจารย์ทรงรุ่นน้องเรา แต่บวชมาด้วยกัน ท่าน บอกนั่งที่ห้องสิริสมบัตินี่สบายใยเย็นใจมาก เทพเยอะ แล้วท่านบอกเหรียญนี้เมตตานํา ป้องกัน โรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติตามประสงค์ ทําไว้ดีแล้ว ต่อไปจะได้ช่วยคนได้ แล้วท่านบอกทํามา 5,000 เหรียญระวังจะไม่พอนะ ทํานว่ารุ่นนี้ดีๆ สืบทอดพระศาสนาเป็นมหากุศล

  3. ช่วงกลางคืน อธิษฐานจิตโดย พระอาจารย์มานิตย์ วัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน) กทม. ท่านบอกว่าโน่นเทพเทวดามายืนรอกันเต็มหน้ากุฏิแล้ว เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสกเอง เชิญมาร่วมแสกด้วยกันเลย ท่านนั่งเสกให้ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ท่านบอกว่าพลังล้นแล้ว

  4. หลวงปู่อั๊บ เขมจาโร วัดท้องไทร นครปฐม ท่านบอกว่า...ดีแล้ว ท่านได้เมตตาลงวิชาดูดพิษให้ด้วย

  5. หลวงปู่เล็ก วัดทํานบ อ่างทอง

  6. หลวงปู่มี วัดม่วงคัน อ่างทอง

  7. หลวงปู่เสียน วัดมะนาวหวาน อ่างทอง ท่านบอกว่า...ดี

  8. หลวงปู่เกลื่อน วัดรางฉนวน อ่างทอง ท่านสําเร็จธรรมกายและได้เสกทางโภคทรัพย์ให้

  9. หลวงปู่ฉาบ มังคโล วัดศรีสาคร สิงห์บุรี ท่านเป็นพระอภิญญาใหญ่ ท่านได้เสกให้ตั้งแต่พระยังอยู่ที่รถ

  10. หลวงปู่นาม วัดน้อยชมพู สุพรรณบุรี

  11. หลวงปู่อั้น อภิปาโล วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) อุทัยธานี

  12. หลวงพ่อโฉม ฐิติญาโณ วัดเขาปฐวี อุทัยธานี

  images - 2023-03-18T192140.635.jpeg

  ถ้าจะอาราธนาทําน้ำมนต์ ให้นําเหรียญแช่ลงไปในน้ำบริสุทธิ์ ทําใจให้สงบ ตั้งนะโม ๓ จบ สวดพระคาถาไตรสรณคมณ์ แล้วอาราธนาขอบารมี คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระอริยเจ้าทั้งหลาย คุณพระไภษัชคุรุพุทธเจ้า คุณบิดามารดา คุณครูอาจารย์ทั้งหลาย คุณพระอินทร์ คุณพระพรหม คุณท้าวจตุโลกบาล ทั้งสี่ คุณเทวดาทั้งหลายในเหรียญนี้ คุณหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ทรง ฯลฯ และหลวงปู่ครูอาจารย์ ทั้งหลายที่ท่านมีความเคารพนับถือ แล้วอธิษฐานตามปรารถนาที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม นําน้ำนั้นมาดื่มกิน หรือมาอาบ เป็นน้ำพระพุทธมนต์ ป้องกันบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บ กลับควงหนุนดวง ขับสิ่งไม่ดีต่างๆ ประพรมสินค้าร้านค้า เกิดความคล่องตัวซื้อง่ายขายคล่อง

  #เหรียญนี้แขวนติดตัวไว้ก็ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายชนะศัตรูมีเมตตามหานิยมโภคทรัพย์หนุนดวง เจริญรุ่งเรือง ฯลฯ


  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230318190403.jpg IMG20230318190348.jpg IMG20230318190559.jpg IMG20230318190520.jpg IMG20230318190536.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มีนาคม 2023 at 19:08
 3. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2006

  แมลงภู่คำ เครื่องรางสุดวิเศษของทางล้านนา พม่า
  ปัจจุบันแต่ละสำนักสร้างออกมาราคาจะสูงมาก เพราะเป็นงานขึ้นมือ ที่เห็นส่วนมากต่ำๆเริ่มต้นที่ 2-8 พันบาทเลยทีเดียว แต่จะขลังไหมอันนั้นไม่รู้

  วันนี้มาแนะนำแมลงภู่คำของหลวงพ่อบุญอุ้ม ที่ราคาไม่แรง สร้างน้อยแค่ 1000 ตัว ที่สำคัญท่านทำได้จริง ไม่ใช่สักว่าอยากสร้างก็สร้าง ของมันต้องมีวาระ

  ชุดนี้คัดไซส์ใหญ่สวยมา เพราะจะมีทั้งเล็กและใหญ่เพราะเป็นงานขึ้นมือทีละองค์  IMG20230318205151.jpg

  หลวงพ่อบุญอุ้มเล่าให้ฟังว่า
  "เมื่อคืน.... (คืนดึกวันเสาร์ที่ ๑๔ เข้าวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐)...

  พระเถระเมืองเชียงตุง มาเข้านิมิตสอนวิชาสร้างพญาแมลงภู่คำ หรือเรียกสั้นๆว่าแมลงภู่คำหรือแมงภู่คำให้หลวงพ่อ ท่านว่าเป็นเครื่องรางประจำตัวหนึ่งในหกเครื่องรางประจำองค์ของพระเจ้าบุเรงนอง

  พญาแมงภู่คำไม่ได้สร้างกันง่ายๆ ผู้สร้างต้องมีองค์ประกอบคุณสมบัติหลายๆอย่าง ไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็สร้างได้


  รอนะ หลวงพ่อจะทำให้ใช้ "
  ......

  images - 2023-03-18T211402.747.jpeg


  เป็นพระเถระเมืองเชียงตุงที่ได้ละสังขารไปนานแล้วนับร้อยปี วิชาสร้างแมงภู่คำของท่านลึกซึ้งเป็นที่สุด ผู้เรียนต้องสำเร็จวิชากสิณธาตุใดธาตุหนึ่งสำเร็จ พร้อมองค์ประกอบที่สำคัญอย่างอื่นในตนจึงหาผู้สืบต่อหายากที่จะพบเจอ

  พลังวิชาของแมงภู่คำจึงล่องลอยอยู่ พระเถระ เมืองเชียงตุง ท่านเล็งเห็นหลวงพ่อบุญอุ้มเป็นผู้มีวาสนาผูกพันกับท่าน มีบารมี อีกทั้งสำเร็จกสิณไฟ สามารถเรียนวิชาสร้างแมงภู่คำวิชานี้ได้สำเร็จ ทำออกมาได้ขลัง จึงมาถ่ายทอดให้กัน

  เมื่อมีเหตุให้หลวงพ่อบุญอุ้มได้เคล็ดวิชาสร้างแมงภู่คำ ท่านจึงสร้างวัตถุมงคลแมลงภู่คำขึ้น เพื่อรองรับพลังวิชาแมงภู่คำที่ครูบาอาจารย์เมตตามาสอนเคล็ดให้ เป็นการบูชาคุณท่าน โดยว่าจ้างให้ช่างแกะแมงภู่คำจากไม้พยุง เริ่มแกะ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐เรื่อย มา
  ส่งมอบงานแกะแมงภู่คำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วท่านพิจารณาให้อุดมวลสารในตัวแมงภู่คำ
  อุดมวลสารในตัวแมงภู่คำเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ อันเป็นวันสงกรานต์เถลิงศักราชขึ้นปีใหม่ไทย นับได้จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

  หลวงพ่อบุญอุ้มได้อธิษฐานจิตแมงภู่คำในกุฏิเงียบๆในแต่ละคืนวันตั้งแต่นั้นมา ผ่านคืนวันช่วงเข้าพรรษาปี๒๕๖๑ หนึ่งไตรมาส
  เอาเข้าพิธีสุดท้ายพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๑๒ อันเป็นพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์ครั้งสุดท้ายของท่านแล้วแจกให้แก่ศิษยานุศิษย์หรือผู้ที่สมควรได้

  จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ ตัว ทาสีทอง
  ตอกโค๊ต โดยใช้โค๊ตเหรียญน้ำมนต์พระจันทร์ปี๒๕๕๒ ลงบนตัวแมงภู่คำ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
  ...........
  ..........

  เรื่องราวแมงภู่คำ ได้ค้นคว้ารวบรวมจากผู้รู้หลายท่านเล่าไว้ เป็นวิทยาทาน รวบรวมมีดังนี้

  แมลงภู่คำเป็นเครื่องรางของทางล้านนาได้รับมาจากทางพม่า เครื่องรางนี้ตามประวัติเคยพบอยู่บนเสลี่ยงพระเจ้าบุเรงนองด้วยเป็นเครื่องรางที่เขาใช้กันตั้งแต่ระดับกษัตริย์จนถึงสามัญชนธรรมดา

  พญาแมลงภู่คำ ทางวิชาสายพม่านับถือมากว่า เป็นสัตว์คู่บารมีของ บายินนอง หรือบุเรงนองเป็นเจ้า บัลลังก์ที่บุเรงนองนั่งว่าราชการทั้งสองข้างจะแกะสลัก รูปพญาแมลงภู่คำ เฝ้าระวังรักษาอยู่ เป็นบัลลังค์ที่ พ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง สร้างและบรรจุพญาแมลงภู่คำ 8 คู่ หากบุเรงนอง จะไปรบที่ใดจะนั่งบัญชาการ ณ บัลลังก์นี้ จนชนะทั่วทั้งสิบทิศ จึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บารมี ที่ช่วยบุเรงนองรักษาเมืองพม่าไว้

  ทางพม่ามีตำนานบันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับพญาแมลงภู่คำอย่างละเอียดว่า เป็นแมลงมงคลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรัศมีทิพย์โอภาส แห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่ตรัสรู้บรรลุธรรมวิเศษแล้ว พญาแมลงภู่คำพากันบินไปยังป่าหิมพานต์ นำเอาดอกกาสลองทิพย์มารองรัตนบัลลังก์ ถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปล่งพุทธวาจาประสิทธิ์พร แก่พญาแมลงภู่นั้นว่า “เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าแมลงมีปีกทั้งหลาย”

  พญาแมลงภู่คำนี้ นับเป็นเอกทางโชคลาภ เมตตา ส่งเสริมดวงชะตาให้มั่งคั่ง ทั้งทรัพย์สิน ยศศักดิ์ เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนทั้งหลาย อีกทั้งยังป้องกันคุณไสยมนต์ดำ และที่สำคัญอีกอย่างคือ หากแม้นว่าผู้หนึ่งผู้ใดคิดร้ายต่อผู้บูชา พญาแมลงภู่คำ จะไปทำร้ายบุคคลนั้น ให้ได้รับความเจ็บปวดและหลาบจำ ถ้าปรารถนาสิ่งใด จงอธิษฐานบอกกล่าวเอาเอง จะสมประสงค์ดังปรารถนา  แมลงภู่คำหลวงพ่อบุญอุ้มสร้าง แกะจากไม้พยุง อุดมวลสารผงคาดไม้ เกสาหลวงพ่อบุญอุ้ม แผ่นทองลงรักที่กระเทาะจากยอดเทสกเจดีย์ (ไม่ใช่แผ่นทองทั่วไป )และผงมงคลต่างๆ

  "ถือเคล็ดที่ว่า ไม้พยุงผู้คนให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนไม่ให้ล้ม

  ผงไม้คาดไถ คติคาดไถนาในสมัยดั้งเดิมใช้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ถอยหลัง เป็นเคล็ดว่าผู้บูชาแมงภู่คำนี้ ทำอะไรก้าวหน้าเดินหน้า ไม่ถอยหลัง "


  องค์ประกอบคุณสมบัติคนทำต้องมีเชื้อเจ้า เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง คนทั่วไปไม่สามารถทำได้
  หลวงพ่อบุญอุ้มมาพิจารณา ได้ว่าหากถือภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ระลึกได้ ท่านเคยเกิดเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง เข้าเกณฑ์สามารถสร้างได้

  พระเถระเมืองเชียงตุงที่มาสอนวิชาสร้างแมงภู่คำให้หลวงพ่อบุญอุ้มบอกว่า สมณเพศนักบวชที่ท่านเป็นอยู่ในภพนี้ แม้แต่เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงยังต้องกราบไว้ เพศนักบวชจึงเข้าเกณฑ์มีวาสนาสร้างแมงภู่คำได้

  พุทธคุณ เมตตามหานิยม เมตตาค้าขาย ดีด้านมหาโภคทรัพย์ ทำมาหากินไม่ฝืดเคือง มีพลังด้านคุ้มครอง กันภูตผีปีศาจได้ กันคุณไสยได้ เดินทางปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย ความรุ่งเรือง โชคลาภ หลวงพ่อบุญอุ้มท่านตีค่าแมลงภู่คำที่ท่านสร้างว่า หนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งชีวิต

  ปกติแมลงภู่ตอมดอกไม้ดอกใดพวกแมลงต่างๆรวมทั้งผึ้งต้องหลบหนี ไม่ตอมดอกไม้ดอกที่แมลงภู่ตอม แมงภู่คำถือเป็นราชาแห่งแมลงทั้งปวง
  เพราะเขาเป็นใหญ่กว่าหมู่ภมรทั้งหลาย

  แมลงภู่สามารถเจาะแก่นไม้แข็งๆได้อย่างสบาย
  ครูบาอาจารย์จึงเอาเป็นเคล็ดว่าต่อให้หญิงใจแข็งสักเท่าไรก็มิอาจต้านทานแมลงภู่คำนี้ได้

  จัดว่าเป็นเครื่องรางที่มีดีครบทุกด้าน
  สามารถเตือนภัยให้เจ้าของได้ด้วย อาจสั่นหรือลางสังหรณ์บอกก่อนล่วงหน้า

  วัตถุมงคลของทางล้านนา ไทใหญ่ จนไปถึงทางเชียงตุง เค้าเรียกว่า "แมลงภู่คำ" เป็นเครื่องรางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกชนชั้น

  ข้อมูลได้บ่งบอกไว้ว่าเชียงตุง บางบ้านเมื่อแรกสร้างเทเสาเค้าจะเอาแมลงภู่คำฝังบนหัวเสาทั้ง ๔ ทิศเพื่อป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเปรียบดั่งกับมีพยนต์คอยดูแลรักษาบ้านและคนในบ้านให้ปลอดภัย

  การบูชาแมลงภู่คำข้อดีอีกอย่างก็คือไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นในการบูชาแมลงภู่คำ ไม่เสื่อมคลายความขลัง

  วิธีอาราธนาใช้
  บูชาพญาแมงภู่คำ พรมน้ำหอมใส่น้ำอบ (จะทำหรือไม่ทำก็ได้)ยกใส่เกล้าใส่หัว ตั้งนะโมสามจบ
  นึกถึงหลวงพ่อบุญอุ้ม แล้วอธิษฐานว่า
  พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาแมงภู่คำนี้ ขอบารมีหลวงพ่อบุญอุ้ม อาภัสสโร ช่วยในเรื่อง........... (บอกกล่าวเรื่องที่จะไปทำ)
  ขอให้ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ อธิษฐานเสร็จแล้วพกพาแมลงภู่คำไปทำเถิด เรื่องที่ไปทำจักสำเร็จดังปรารถนา

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797


  องค์ที่ 1 (ปิด)
  IMG20230318204737.jpg IMG20230318204829.jpg IMG20230318204915.jpg IMG20230318204851.jpg


  องค์ที่ 2 (ปิด)
  IMG20230318205247.jpg IMG20230318205313.jpg IMG20230318205354.jpg IMG20230318205415.jpg  องค์ที่ 3 (ปิด)
  IMG20230318205626.jpg IMG20230318205711.jpg IMG20230318205805.jpg IMG20230318205820.jpg  องค์ที่ 4 (ปิด)
  IMG20230318205954.jpg IMG20230318210011.jpg IMG20230318210027.jpg IMG20230318210048.jpg

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 11:44
 4. พื้นทราย

  พื้นทราย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มกราคม 2015
  โพสต์:
  677
  ค่าพลัง:
  +591
  ขอจององค์ที่ 4 ครับ
   
 5. พื้นทราย

  พื้นทราย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 มกราคม 2015
  โพสต์:
  677
  ค่าพลัง:
  +591
  ขอจององค์ที่ 3 ครับ
   
 6. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  7,299
  ค่าพลัง:
  +5,537
  ขอจององค์ที่1ครับ
   
 7. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รับทราบการจองทุกท่านครับ
   
 8. สักการะ

  สักการะ ชิวิตดั่งอาทิตย์อัศดง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,313
  ค่าพลัง:
  +5,271
  รายการที่ 2006 จององค์ที่ 2 ครับ
   
 9. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2007

  ตะกรุดพระเจ้ายิ้มล้านนา เป็นตะกรุดจารมือด้วยภาษาล้านนาตามตำหรับวิชาหลวงพ่อศรีนวล

  ตะกรุดนี้สมัยโบราณจะมีใช้เฉพาะขุนนาง เจ้าพระยาและเจ้าปกครองเมืองเท่านั้น มีอิทธิคุณทางเมตนามหานิยมอย่างมาก โบราณว่าแม้กระทั้งพระผู้ทรงศีลเห็นผู้บูชาตะกรุดนี้ ก็ยังอดทนมิได้จะต้องยิ้มแย้มทักทายด้วยความลืมตัว

  ได้มาเก่าๆซองเดิมๆ ครูบาอริยะชาติอฐิฐานจิตปลุกเสกครับ

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319141003.jpg IMG20230319141037.jpg IMG20230319141054.jpg IMG20230319141115.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 16:54
 10. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2008


  พระว่าดูดสารพิษ ป้องกันโรคระบาด ผสมเหล็กไหลภูเขาควาย/เหล็กไหลไพรดำ (อาจารย์บุญหนา สำนักอาศรมแดนธรรม ลพบุรี)

  ปกติเคยเตอแต่เนื้อดำและเขียว วันนี้เจอแบบซองเดิมเป็นเนื้อว่านขาวผสมผงพุทธคุณ มาพร้อมรูปหลวงปู่เทพโลกอุดรแบบเดิมๆครับ พึ่งเคยได้สีนี้ครั้งแรก


  พระว่าน 12 ราศี ดูดสารพิษ หลังหลวงปู่เทพโลกอุดร สร้างขึ้นจากต้นว่าน ๑๒ ราศรี (ว่านดูดสารพิษ) ถ้าบุญบารมีไม่ถึง ก็จะหาว่านนี้ไม่พบ อีกทั้งยังมีส่วนผสมเหล็กไหลภูเขาควาย (องค์สีเขียว) หรือเหล็กไหลไพรดำ (องค์สีน้ำตาล), ผงพุทธคุณ ๑๐๘ และมวลสารว่านยาต่างๆ ทำการพุทธาภิเษกภายในถ้ำที่หลวงปู่ใหญ่เคยจำพรรษา โดยอาราธนาบารมีหลวงปู่ใหญ่มาเป็นประธาน* ประกอบพิธีโดย ท่านอาจารย์ปู่บุญหนา ทวีจิตร ทวีจิตร สำนักอาศรมแดนธรรม ผู้เคยอยู่ในป่ากับหลวงปู่ใหญ่ ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี

  พระชุดนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของหลวงปู่ใหญ่เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานที่เคารพนับถือองค์ท่าน ถึงจะราคาไม่สูง แต่มีอานุภาพมากเกินประมาณ รายได้จากการให้บูชาพระนี้ ส่วนหนึ่งได้นำไปสร้างองค์พระใหญ่ต้านภัยพิบัติตามวัดต่างๆ

  พระว่านสมเด็จดูดสารพิษ ผสมเหล็กไหลภูเขาควาย/เหล็กไหลๆไพรดำนี้ ผู้ใดได้ครอบครองเป็นเจ้าของ ผู้นั้นก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต มีโชคมีลาภ เสริมดวง เสริมราศีวาสนา โรคร้ายก็จะคลายลง ดีวัน ดีคืน เพราะในเนื้อองค์พระนี้ประกอบได้ด้วยว่าน 12 ชนิด ซึ่งนำมาจากเขาคิชกุฏ

  คุณสมบัติของว่านนี้สามารถดูดซับสารพิษได้ เช่น เมื่อเรารับประทานเนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่ เข้าไปในร่างกายหรือพืชผักต่างๆ สารตกค้างเหล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทานเข้าไปทุกวันนานๆ อาจก่อตัวเป็นก้อนเนื้อร้ายได้ในที่สุด จึงได้นำว่านดูดสารพิษนี้มาจัดทำเป็นพระ เพื่อให้พกติดตัวนำไปรักษาได้ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวเข่า ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา มือเท้าเหน็บชา ก็สามารถรักษาได้ เพียงนำองค์พระขึ้นมาอาราธนาพระคาถาเสร็จ แล้วตั้งจิตอธิษฐานก็นำพระว่านสมเด็ดดูดสารพิษนี้ นำลงไปแกว่งในน้ำดื่ม/น้ำผึ้งทานทุกวัน จะปรับสมดุลในธาตุของร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บก็จะคลายลง

  หลวงปู่เทพโลกอุดร ท่านได้สื่อจิตท่านอาจารย์บุญหนา ทวีจิตร ให้สร้างพระสมเด็จนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือปกป้องมวลมนุษย์จากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งภัยพิบัติจากสารพิษ มลภาวะต่างๆ ที่ไม่ดีต่อร่างกายมนุษย์ และโรคภัยต่างๆ

  องค์หลวงปู่ใหญ่บรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร ได้เตือนถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อมวลมนุษย์ในอนาคต ซึ่งหลวงปู่ได้ปรากฏในนิมิตให้อาจารย์บุญหนาสร้างเพื่อให้ศิษยานุศิษย์นำไปบูชา ให้หลวงปู่ได้ปกปักรักษา ผู้ใดบูชาติดตัว ผู้นั้นจะรอดจากภยันตราย ภัยพิบัติ และโรคภัยต่างๆซึ่งเกิดจากสารพิษ โรคภัยไข้เจ็บ และโรคระบาด เนื้อมวลสารผงผสมว่าน มวลสารศักดิ์สิทธิ์มงคลอาถรรพ์ต่างๆเข้มข้นที่สุด ป้องกันปกปักรักษาได้สารพัด

  อานุภาพต่างๆ

  ป้องกันโรคระบาด
  ใช้อาราธนาทำน้ำมนต์รักษาโรค
  ช่วยดูดสารพิษที่อยู่ในอาหารและน้ำดื่ม
  ป้องกันสารพิษและเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ
  ดูดสารพิษในร่างกายของเรา
  ช่วยปรับธาตุต่อผู้พกพา
  ปรับเพิ่มลดธาตุในร่างกายให้สมดุล เมื่ออารธาลงแกว่งน้ำ/น้ำผึ้งดื่มกิน เป็นเมตตามหานิยม
  เสริมโชคลาภ อำนาจ วาสนา บารมี การงาน การเงิน
  แคล้วคลาดปลอดภัย
  ป้องกันไสยศาสตร์มนต์ดำ

  นอกจากนี้ อาจารย์ปู่บุญหนาได้เมตตาพูดให้ฟังว่า หลวงปู่ใหญ่ท่านบอกว่า หากต่างประเทศเขาเกิดรบกันด้วยอาวุธต่างๆ ซึ่งต้องยิงข้ามประเทศ หรือเกิดระเบิดบนฟ้า ก็จะมีสารพิษ แก๊สพิษต่างๆ หรือเชื้อโรคปะปนมากับอากาศ ถ้าเรามีพระว่านดูดสารพิษอยู่ที่ตัวหรือที่บ้าน ก็จะสามารถช่วยไม่ให้สารพิษเข้ามาถึงเราได้ ภายในระยะ 10 เมตร สารพิษจะเข้ามาไม่ได้เลย

  การเลี่ยมบูชาติดตัว เราควรเจาะรูเล็กๆ
  ไว้ที่กรอบองค์พระด้วย เพื่อองค์พระจะได้ดูดสารพิษในอากาศรอบตัวเราได้

  พระชุดนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของหลวงปู่ใหญ่เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานที่เคารพนับถือองค์ท่าน ถึงจะราคาไม่สูง แต่มีอานุภาพมากเกินประมาณ

  คาถาอาราธนา
  ตั้งนะโม.... 3 จบ

  "กุมาริ กุมาโร ปุริโส โรโรทันตา กาโลเอ สะหิมาคะมา"

  ทำจิตให้สงบแล้วจึงอธิฐานขอพร จากนั้นให้ว่าพระคาถาขอบารมีคุณพระรัตนตรัย

  "อิทธิฤทธิ์ พุทธานิมิตตัง ทิสสะวานะตัง (3 หรือ 9 จบ)

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319142110.jpg IMG20230319142134.jpg IMG20230319142155.jpg IMG20230319142229.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 15:42
 11. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2009 ปิดรายการ

  รุ่นนี้หลวงปู่หมุน หลวงปู่ละมัยและเกจิอีกหลายท่านเสกเยอะมากๆ 20 พิธี รุ่นนี้ปู่หมุนชัดยันต์กลางอากาศ

  ทำออกมาสองเนื้อ เนื้อดำและขาว เนื้อขาวคือผงบางขุนพรหม มีพิมพ์ ใหญ่ กลาง เล็ก

  หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รุ่นโพธิสัตโต หลวงปู่หมุน ปลุกเสก วัดไตรมิตรวิทยาราม ปี 2542 พร้อมกล่องเดิม มวลสารผงสมเด็จบางขุนพรหม (พิมพ์ใหญ่) พิมพ์ใหญ่นี่สายตรงว่ากันเป็นพันเหมือนกันครับ
  หนึ่งในพระพิมพ์หลวงปู่ทวดที่ดีที่สุด พระสมเด็จหลวงปู่ทวด รุ่น “โพธิสัตโต” จัดสร้างอย่างพิถีพิถันด้วยมวลสารผงสมเด็จบางขุนพรหม ผงดินกากยายักษ์ ว่านมงคล เพชรหน้าทั่งตลอดจนมวลสารสำคัญๆ อีกเป็นจำนานมาก ในส่วนของพิธีกรรมได้จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษก ,เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ,เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก และได้รับเมตตาบารมีจากพระภาวนาจารย์สายสมเด็จเจ้าหลวงปู่ทวดทางภาคใต้ อธิษฐานจิตเดี่ยว รวมทั้งสิ้น ๒๐ วาระ เป็นเวลาร่วม ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓)

  มวลสารที่นำมาจัดสร้างและพระเกจิอาจารย์ พระคณาจารย์ ล้วนตั้งจิตตั้งใจนั่งปรกอธิษฐานจิตเป็นพิเศษ และไม่สามารถบอกได้ครบทั้งหมดว่าพระรุ่นนี้มีพระเกจิอาจารย์ พระคณาจารย์ กี่รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตเพราะมากมายหลายวาระพิธีต้องสืบกันยาวและหากศึกษาลงไปถึงรายละเอียดพิธีท่านจะพบว่าพระรุ่น โพธิสัตโต นี้ไม่ธรรมดาเลย เพราะมีความบริบูรณ์แห่งพระรัตนตรัย สมกับชื่อรุ่นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดรุ่นนี้ว่า "โพธิสัตโต" ด้วยผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถึง ๔ ครั้งและหนึ่งในนั้นคือพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธนราวันตบพิธ พระพิมพ์หลวงปู่ทวดรุ่น โพธิสัตโต ก็รวมอยู่ในการนั้นด้วย โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(รัชกาลที่ ๑๐ องค์ปัจจุบัน) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีมหาพุทธาภิเศก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์และจุดเทียนชัย มีพระเถระและพระคณาจารย์ รวม ๗๒ รูปทั่วประเทศ

  ณ พิธีพุทธาภิเษก พระพิจิตร
  นอกจากนี้ยังมีอีก ๓ พิธีใหญ่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ พิธีพุทธาภิเษก "พระพิจิตร" ในการนี้หลวงปู่หมุนได้เดินทางไปร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต และท่านยังได้กล่าวแก่ลูกศิษย์ที่เข้ามาสอบถามถึงความเข้มขลังของพระพิจิตรแต่องค์หลวงปู่กลับตอบไปว่า หลวงปู่ทวดนี้ "ดีนะ ดีนะ" ทั้งที่ท่านไม่ทราบมาก่อน คงเพราะท่านทราบด้วยวาระจิตแล้วว่านอกจากพระพิจิตรแล้วยังมีหลวงปู่ทวด รุ่น โพธิสัตโต อยู่ในพิธีนี้ด้วย

  ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมาของพระรุ่นนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านครับ

  รายละเอียดพิธี
  พิธีพุทธาภิเษก สมเด็จเจ้าพะโค๊ะ หลวงปู่ทวด "รุ่นโพธิสัตโต"
  ๑๔ พ.ย. ๒๕๔๑ ณ.วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี พิธีพุทธาภิเษกรุ่นสร้างพระตำหนัก ร.๙ ปากพนัง
  ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๑ ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้วมรกต) กทม. พิธีพุทธาภิเษกรุ่นสร้างพระตำหนัก ร.๙ ปากพนัง
  ๒๗ พ.ย. ๒๕๔๑ ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้วมรกต) กทม. พิธีบรมภิเษกพระบรมรูป ร.๙
  ๑๒ ธ.ค. ๒๕๔๑ ณ.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กทม. พิธีสร้างเหรียญหลักเมือง
  ๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๑ ณ.วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี พิธีรุ่นคชสารหมื่นปี
  ๓๐-๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๑ ณ.วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. พิธีบูชาดาวพระเคราะห์รับปีใหม่
  ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๒ ณ.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก พิธีมูลนิธิดวงตา
  ๒๖ ก.พ. ๒๕๔๒ ณ.ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กทม. พิธีบวงสรวงหลักเมือง
  ๒-๓ พ.ค. ๒๕๔๒ ณ.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระพุทธชินราช) จ.พิษณุโลก พิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก
  ๑๑ ต.ค. ๒๕๔๒ ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้วมรกต) กทม. พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนราวันตบพิตร
  ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ (เช้า) ณ.วัดพะโค๊ะ จ.สงขลา
  ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ (บ่าย) ณ.สำนักสงฆ์ต้นเลียบ จ.สงขลา
  ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ (เย็น) ณ.วัดดีหลวง จ.สงขลา
  ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๒ ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พระแก้วมรกต) กทม.พิธีพุทธาภิเษกเหรียญในหลวง ๗๒ พรรษา
  ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๒ ณ.วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. พิธีวันปิยมหาราช
  ๒๒ พ.ย. ๒๕๔๒ ณ.วัดท่าหลวง จ.พิจิตร พิธีพุทธาภิเษกรุ่นพระพิจิตร เพ็ญเดือน ๑๒
  ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๒ ณ.วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. พิธีพุทธาภิเษกเหรียญลพ.ทองคำ ๗๒ ซุ้มประตูจีน
  ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๒ ณ.วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. พิธีบูชาดาวพระเคราะห์รับปีใหม่
  ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๓ ณ.วัดบางคลาน จ.พิจิตร พิธีพุทธาภิเษกรุ่นพระพิจิตร
  ๖ ก.พ. ๒๕๔๓ ณ.วัดท่าหลวง จ.พิจิตร พิธีพุทธาภิเษกรุ่นพระพิจิตร


  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319141352.jpg IMG20230319141300.jpg IMG20230319141320.jpg

  FB_IMG_1679213003390.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มีนาคม 2023 at 13:05
 12. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2010

  #พระอริยะสงฆ์ที่หลวงปู่เดินหนแนะนำให้ศิษย์ไปกราบ ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนครับ

  พระพิมพ์ใบโพธิ์หลวงพ่อสด หลังยันต์นะดวงแก้วสีวลี ยันต์เดียวกับที่ลงพระปิดตาต่อลาภอันโด่งดัง


  หลวงปู่สด ท่านเป็นศิษย์ ผู้พี่ของสมเด็จประสังฆราชองค์ปัจจุบันซึ่งไปมาหาสู่กันบ่อยๆ หลวงปู่สด (ธมฺมวโร) วัดโพธิ์แตงใต้ เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในย่านบางไทร พระเครื่องที่ลือชื่อก็คือ พระชุด "ศาลาล้ม" อันโด่งดัง ท่านได้สร้างวัตถุมงคลจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับทางวัดไม่มีวัตถุประสงค์ ในการวางบูชาพระตามศูนย์พระเครื่อง จึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักอนุรักษ์พระเครื่องเท่าไหร่ แต่สำหรับคนในท้องที่ จะทราบถึงความอัศจรรย์ในพระเครื่องของท่าน สมเด็จประสังฆราชยังทรงตรัสเรียกท่านว่า “หลวงพี่สด”

  # พระหลวงปู่โชคลาภ เมตตาค้าขายดีมากครับ

  บูชาองค์ละ 200 บ.
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  (ปิดเลข 1)
  (ปิดเลข 4)

  IMG_20230319_151225.jpg IMG20230319141843.jpg FB_IMG_1679213927220.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 20:47
 13. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2011

  ภาพกระดาษหลังจีวรหลวงพ่อดาบส สุมโณ

  วัตถุมงคลท่านหายาก ไม่ค่อยมีหมุนเวียน เนื่องจากสร้างน้อยและลูกศิษย์เก็บกันหมด

  หลวงพ่อฤษีบอกว่าหลวงพ่อดาบสบรรลุพระอรหันต์มาแล้วตั้ง 20 ปีก่อน ท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมากครับ มักซ่อนเร้นกายจากผู้คน

  หลวงปู่ดาบส สุมโณ พูดถึงหลวงพ่อฤๅษีฯ ว่า
  "พระคุณเจ้าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์เอกองค์หนึ่งของโลกในปลายศาสนา ๕๐๐๐ ปี จะหาใครสอนเสมอเหมือนพระคุณท่านหาไม่ได้แล้ว พระคุณท่านองค์นั้นสอนได้คล้ายพระพุทธเจ้าสอน เพราะท่านปรารถนาพระโพธิญาณ ถ้าท่านไม่ลาพุทธภูมิหักใจเป็นพระอรหันตสาวกเสียก่อน ท่านเทศน์คราวไร เรา..พวกเรานี้ที่บำเพ็ญบารมีตามท่านมา ก็จะฟังเทศน์จากท่านเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์ตามได้

  จำไว้นะ ! กลับไปฟังคำสอนของพระคุณท่าน ฟังเทปของท่าน ดูวีดีโอของท่าน ให้ส่งจิตคิดตามเสียงท่านประหนึ่งว่าเป็นเสียงในใจเรา ก็อาจจะบรรลุมรรคผลได้ตามที่ตัดสินใจ ตามเสียงนั้นเฉพาะหน้า เหมือนฟังจากพระพุทธเจ้านั่นแหละ องค์นี้หาใครสอนได้เสมือนท่านยากนักหนาแล้ว"

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319141616.jpg IMG20230319141627.jpg FB_IMG_1679214046412.jpg

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 15:45
 14. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2012


  พระรอดหลวงมหาจักพรรดิ์ ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง จ.เชียงใหม่ . แม้แต่หลวงพ่อกวยก็ยังเอ่ยปากว่าท่านเก่ง และสั่งให้อ.ตั๊วไปตามหา

  -------------------------------
  พระรอดหลวงมหาจักพรรดิ์(พระรอดดำ) ครูบาอิน อินโท รุ่นไจยะเบงชร วัดทุ่งปุย-ฟ้าหลั่ง จ.เชียงใหม่ พระพุทธคุณสูง มากประสบการณ์ สภาพสวยผิวหิ้ง

  พระรอดยันต์ฟ้าฟีก ยันต์หัวใจแห่งไชยเบงชร(ไจยะเบงจร) หรือ ชินบัญชร พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยวด ใช้ป้องกันและเสริมความเป็นมงคลได้ทุกด้าน ยันต์ฟ้าฟีกหรือคาถาหัวใจไชยเบงชรที่ว่า "ระตะนังปุระโตอาสิ" ในวัฒนธรรมความเชื่อแห่งล้านนาเป็นคาถาที่ใช้อย่างแพร่หลาย แม้แต่ ครูบาเจ้าศรีวิไชย สิริวิชโย ต๋นบุญแห่งล้านนายังใช้เป็นยันต์ประจำตัวขององค์ท่าน มีคุณด้านกันและปัดเป่าสรรพอันตรายเภทภัยต่างๆให้ออกไปจากตัวตน บ้านเรือน เมืองนคร เวลายามจะเกิดลมหลวงหรือพายุชาวบ้านชาวเมืองผู้มีวิชาจะใช้คาถานี้ในการไล่ลมฝนฟ้าให้ห่างไปจากบ้านของตน ยันต์นี้ยังทำเป็นแผ่นติดเสาเรือนเพื่อกันไฟไหม้และกันฟ้าผ่าได้ฉมังยิ่งนัก
  อีกนามหนึ่งของฟ้าฟีกคือ คาถาตาลหิ้น โดยมีเรื่องเล่าว่า เจ้าหนานทิพย์ช้าง หรือ พญาสุวลฤาไชยสงคราม ต้นเค้าสายสกุล เจ้าเจ็ดตน อันเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองครองหัวเมืองล้านนาเป็นเจ้าหลวงเจ้าชีวิตสืบมา ท่านได้คาถานี้มาจากครูบาอาจารย์เป็นคาถา 8 คำคือ ระตะนัง ปุระโต อาสิ เมื่อเจ้าหนานท่องจนมั่นใจแล้วท่านจึงคิดลองให้ทหารเอาปืนมาจ่ออยู่ใต้ต้นตาลให้มากที่สุด แล้วเจ้าหนานปีนไปอยู่บนตาลให้เหล่าทหารยิงจนยอดตาลด้วนเหี้ยนเตียนหมด แต่ท่านก็ไม่เป็นไร คาถานี้จึงชื่อว่าตาลหื้น มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย ปัดเป่าป้องกันเภทภัยอนันตรายต่างๆ ครูบาทางเหนือใช้อย่างแพร่หลายและขึ้นชื่อในประสบการณ์

  พระรอดหลวงทรงเครื่องจักรพรรดิ์ สวยงาม สร้างโดยใช้ผงพุทธคุณหลายอย่าง หลวงปู่ครูบาอิน ท่านอธิษฐานปลุกเสกให้เป็นกรณีพิเศษอย่างยาวนาน เนื้อหามวลสารสุดยอด

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319144430.jpg IMG20230319144457.jpg FB_IMG_1679215052891.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มีนาคม 2023 at 20:46
 15. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2013

  รูปหล่อสร้างเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง เนื้อทองฝาบาตรชุบทอง ปี55 วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  "พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีในทางธรรม"


  พระเดชพระคุณหลวงปู่ลี กุสลธโร พระอริยเจ้าแห่งภูผาแดง เป็นหนึ่งในศิษย์
  พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
  ท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดองค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ที่มีอุปนิสัยเป็นปัจเจกกะ
  มีกิริยาที่น่ารัก จงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์อย่างหาที่ติมิได้ ท่านพูดเพียงพอดี
  ไม่มากไม่น้อย รักสงบ สมถะ สม่ำเสมอ ยินดีในธุดงควัตร มีเมตตาเป็นสาธารณะ
  ไม่ระย่อในการปราบกิเลสทั้งปวง

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319143806.jpg IMG20230319143903.jpg IMG20230319143933.jpg IMG20230319143950.jpg FB_IMG_1679216300844.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มีนาคม 2023 at 13:06
 16. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2014

  พระพิมพ์ กรุวัดคู้สลอด ย้อนยุค รุ่น ๓ พิมพ์ทรงไก่นิยม เนื้อผงพุทธคุณ ผงน้ำมันมวลสารเก่า (รุ่น ทรัพย์ไพศาล) ฉลองที่ระลึก ครบ ๙๙ ปีพระเครื่องหลวงพ่อปาน กรุวัดคู้สลอด


  ✳️ พิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ ๓ วาระ ✳️

  วาระที่ ๑ พิธีบวงสรวง บูชาครู หลวงพ่อปาน โสนันโท ณ อุโบสถเก่าหลวงพ่อปาน วัดคู้สลอด

  วาระที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษกบุญฤทธิ์หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

  วาระที่ ๓ พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์ โดยเกจิอาจารย์ดัง ณ วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ จ.อยุธยา (ต้นกำเนิดพระกรุหลวงพ่อปาน)

  พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พระพิมพ์ กรุวัดคู้สลอด รุ่น ทรัพย์ไพศาล หลวงพ่อปาน โสนันโท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ปรัมพิธี วัดคู้สลอดวุฒิโสภจ.พระนครศรีอยุธยา ๏๛

  ❖ รายนามพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต

  ปฐมฤกษ์ วาระพิเศษ ได้รับเมตตาจาก “ หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย “ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.อยุธยา
  เมตตาเป็นประธานนั่งอธิษฐานจิต ปฐมฤกษ์ในวาระแรกเป็นกรณีพิเศษ

  ๑.ท่านเจ้าคุณ พระนิโรธรักขิต
  “ หลวงพ่อสุนทร ขันติโก “ วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์ องค์ประธานจุดเทียนชัย

  ๒.พระครูพิพัฒนกิจวิมล
  “ หลวงพ่อวิจิตร ถาวรสีโล “ วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ จ.อยุธยา จุดเทียนมหามงคล ขวา-ซ้าย

  ๓.พระครูสิทธิสังวร
  “ หลวงพ่อวีระ ฐานวีโร “ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

  ๔. พระครูสุภัทรกาญจนกิตติ
  “ หลวงพ่อสนองชาติ ฐิตจิตโต “ วัดเย็นสนิทธรรมาราม จ.กาญจนบุรี

  ๕.พระครูสันติกัลยาคุณ
  “ หลวงพ่อแก่ กิตติภทฺโท “
  วัดใหม่กบเจาจ.พระนครศรีอยุธยา

  ๖.พระครูปัญญาวิรัช
  “ หลวงพ่อตุ๋ย ยโสธโร “
  วัดราษฎร์นิยม จ.พระนครศรีอยุธยา

  ๗.พระครูอนุวัตรวรกิจ
  “ หลวงพ่อปรีชา ฉนฺทสีโล “ วัดหลักชัย จ.พระนครศรีอยุธยา

  ๘.พระครูพิศาลอุทัยสาร
  “ หลวงพ่อนพวรรณ คุณสาโร “ วัดเสนานิมิต จ.พระนครศรีอยุธยา

  ๙.พระครูวิมลปุญญาภรณ์
  “ หลวงพ่อพิมพ์ ผลปุญฺโญ " วัดพฤกษะวัน จ.พิจิตร

  ๑๐.หลวงพ่อกิ่ง กิตติวณฺโณ วัดเขาตอง จ.พิจิตร

  ๑๑.พระครูสังฆรักษ์ สมาน ญาณวโร “ หลวงปู่ธูป ญาณวโร “ วัดลาดน้ำขาว จ.สุพรรณบุรี

  ๑๒.พระครูวิเชียรสรคุณ
  “ หลวงพ่อเพชร วชิรมโน “
  วัดไผ่หลิว จ.สระบุรี

  ๑๓.พระครูอุทัยบวรกิจ
  “ หลวงปู่ตี๋ ปวโร “ วัดดอนเนรมิต จ.ชัยนาท

  ๑๔.หลวงพ่อเสือ ธมฺมวโร
  วัดดอนยายเผื่อน จ.สิงห์บุรี

  ๑๕.พระครูโสภณคุณาธาร “ หลวงพ่อสิงห์โต “ วัดสาลี จ.สุพรรณบุรี

  ๑๖.พระครูปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี
  “ พระครูบาสุรินทร์ ภทฺทมุนี วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

  มูลเหตุการจัดสร้าง สืบเนื่องในปี ๒๕๖๔ คณะสงฆ์ อ.ลาดบัวหลวง โดยพระครูพิพัฒนกิจวิมล เจ้าอาวาสวัดคู้สลอดวุฒิโสภณ มีดำริเพื่อหาทุนทรัพย์สบทบทุนเข้ากองกองทุนคณะสงฆ์ อ.ลาดบัวหลวง เพื่อเป็นใช้จ่ายด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาสงเคราะห์ต่างๆของคณะสงฆ์ อ.ลาดบัวหลวง ซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นผู้อุปถัมภ์และก่อตั้งกองทุนคณะสงฆ์

  จึงมีมติร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคล “ พระพิมพ์ กรุวัดคู้สลอด ย้อนยุค รุ่น ๓
  ” เป็นปฐมบทสืบสานตำนานพระเครื่องกรุวัดคู้สลอดสืบไป

  กล่าวถึงพระพิมพ์ วัดคู้สลอดในอดีต

  ✳️ รุ่น ๑ จัดสร้างในยุคหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มีพระอาจารย์พงษ์ วัดคู้สลอดจัดสร้าง

  ✳️ กรุวัดคู้สลอด รุ่น ๒ จัดสร้างในยุคพระครูโสภณรัตนากร (หลวงพ่อสมหวัง) อดีตเจ้าอาวาสวัดคู้สลอดฯ อดีตเจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง โดยใช้ผงพุทธคุณที่อยู่ในกรุมาเป็นมวลสารในการจัดสร้าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖

  ✳️ เพื่อสืบสานตำนานพระเครื่องดัง พร้อมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปาน จึงได้มีการจัดสร้าง "พระพิมพ์ กรุวัดคู้สลอด รุ่น ๓" ขึ้นในปัจจุบัน ดำเนินการจัดสร้างโดย พระครูพิพัฒนกิจวิมล เจ้าอาวาสวัดคู้สลอดวุฒิโสภณ รูปปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ พระครุปลัดสุรินทร์ ภทฺทมุนี หรือ “พระครูบาสุรินทร์” วัดสุทธาวาส วิปัสสนาเป็นเจ้าพิธีฯและรวบรวมมวลสาระสำคัญ
  โดยใช้มวลสารผงเก่าจากกรุวัดคู้สลอด ๑ และมวลสารผงน้ำมันกรุวัดคู้สลอด ๒ ที่พระครูพิพัฒนกิจวิมลเก็บรักษาไว้ ตลอดถึงมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศนำมาจัดสร้างเป็นวัตถุมงคลครั้งสำคัญนี้สืบไป

  ชอบเนื้อโซนดำหรือน้ำตาลเลือกตามชอบครับ

  บูชาองค์ละ 200 บ.
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797


  IMG20230319142401.jpg IMG20230319142418.jpg
   
 17. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รายการที่ 2015

  #พระปิดตามหาลาภ พิมพ์ใข่เนื้อผงคลุกรัก เนื้อดำหายากกว่าเนื้อขาว รุ่นสร้างตำหนักกรมหลวงชุมพร ปี34-35 #วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท มีกล่องเดิม

  พระสวยสมบูรณ์ มวลสารดี ทำพิธีใหญ่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงพ่อฤษีวัดท่าซุงมาเสกด้วย

  #ห้อยองค์เดียวเหมือนได้บารมีทั้งสามของ ปล.ศุข ลพ.ฤษี และ เสด็จเตี่ย พร้อมกันครับ

  #สวยมากผิวหิ้งๆ

  ปิดรายการ
  (ประกันพระแท้)
  จองได้ไม่เกิน 3 วัน
  0210513636 ธ.กรุงเทพ ธรีดา
  Line nongphone27 /0956961797

  IMG20230319143226.jpg IMG20230319143240.jpg IMG20230319143343.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มีนาคม 2023 at 13:06
 18. shaj

  shaj เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  7,299
  ค่าพลัง:
  +5,537
  ขอจองครับ
   
 19. สักการะ

  สักการะ ชิวิตดั่งอาทิตย์อัศดง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,313
  ค่าพลัง:
  +5,271
  2009 จองครับ
  2010 จององค์ที่ 4 ครับ
   
 20. chabay

  chabay เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2012
  โพสต์:
  7,042
  ค่าพลัง:
  +3,320
  รับทราบการจองครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...