เสียงธรรม องค์ใดพระสัมพุทธ (Homage to the Buddha) เพราะมากครับ

ในห้อง 'เพลงธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย แจ๊กซ์69, 31 ธันวาคม 2013.

 1. แจ๊กซ์69

  แจ๊กซ์69 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  3,150
  ค่าพลัง:
  +1,954
  [​IMG]
  บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ


  องค์ใด พระสัมพุทธ สุวิสุทธ สันดาน

  ตัดมูล เกลศมาร บ มิหม่น มิหมองมัว

  หนึ่งใน พระทัยท่าน ก็เบิกบาน คือดอกบัว

  ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

  องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

  โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

  ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์

  ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

  พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

  เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

  กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

  สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

  ข้าขอประณตน้อม ศิรเกล้า บังคมคุณ

  สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้น นิรันดร..............
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  สฺวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
  สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก,
  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.
  พระธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสดีแล้ว
  อันผู้ปฏิติเห็นชอบได้ด้วยตนเอง
  ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ควรเรียกมาดูได้
  ควรน้อมเข้าไปหา อันผู้รู้พึงรู้ได้ ด้วยตนเอง
  ( บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณทำนองสรภัญญะ )
  (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
  ดุจดวงประทีปชัชวาล
  แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
  สว่างกระจ่างใจมล
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
  และเก้านับทั้งนฤพาน
  สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
  พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
  อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
  ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
  คือทางดำเนินดุจครอง ให้ล่วงลุปอง
  ยังโลกอุดรโดยตรง
  ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
  ด้วยจิตและกายวาจาฯ (กราบ)
  .......................................................
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,
  อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลิกะระณีโย,
  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
  พระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นปฏิบัติดีแล้ว
  เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ เป็นผู้ปฏิติชอบ
  จัดเป็นบุรุษ ๔ คู่, เป็นบุคคล ๘
  เป็นผู้ควรบูชา เป็นผู้ควรรับทักษิณา
  เป็นผู้ควรทำกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญของโลก, หาสิ่งอื่นเปรียบมิได้
  ( บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณทำนองสรภัญญะ )
  (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
  แต่องค์สมเด็จภควันต์
  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
  ระงับและดับทุกข์ภัย
  โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
  สะอาดและปราศมัวหมอง
  เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง
  ด้วยกายและวาจาใจ
  เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
  และเกิดพิบูลย์พูนผล
  สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
  อเนกจะนับเหลือตรา
  ข้าขอนพหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
  นุคุณประดุจรำพัน
  ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
  อุดมดิเรกนิรัติศัย
  จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
  จงดับและกลับเสื่อมสูญ (กราบ)
  .......................................................
  ( บทชยสิทธิคาถาทำนองสรภัญญะ )
  พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
  ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
  ทานาธิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ
  ( คำแปล )
  ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท ธะวิสุทธศาสดา
  ตรัสรู้อนุตตระสมา - ธิ ณ โพธิบัลลังก์
  ขุนมารสหัสสะพหุพา - หุวิชาวิชิตขลัง
  ขี่คีริเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
  แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน
  รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา
  หวังเพื่อผจญวรมุนิน - ทะสุชินะราชา
  พระปราบพหลพยุหะมา - ระมะเลืองมะลายสูญ
  ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์
  ทานาธิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม
  ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนมามิองค์สาม
  ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
  ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร
  ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทร

  ฟังเสียงได้ที่
  สวดสรภัญญะบูชาพระรัตนตรัย
   
 3. พระประดับ

  พระประดับ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +35
  ขออนุโมทนา
   

แชร์หน้านี้

Loading...