เรื่องเด่น อนุโมทนาท่านผู้ใจบุญ ถวายที่ดินกว่าร้อยไร่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 14 มิถุนายน 2019.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  265
  ค่าพลัง:
  +63,503
  Untitled-3 copy.jpg
  อนุโมทนาท่านผู้ใจบุญ ถวายที่ดินกว่าร้อยไร่ เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช


  ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ที่อยากให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกัน เมื่อเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการถวายที่ดินให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี

  โดยสมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จพร้อมประทานพระสัมโมทนียกถา แก่ผู้มีจิตศรัทธาด้วยคติธรรมสอนใจที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อประชาชน ชาวพุทธขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้

  วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายที่ดินบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีเป็นธรณีสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช อมฺพรมหาเถร

  โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า ท่านทานบดีผู้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ อุทิศถวายที่ดินเนื้อที่กว่าร้อยไร่ แด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นเกียรติในนามของอาตมภาพ นับเป็นบุญกิริยาอันประเสริฐ

  เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา ครั้งนั้น บรรดาพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารผู้ล่วงลับไป ได้รับกุศลอุทิศ จึงพลอยได้รับความสุขตามคติวิสัยไปด้วย

  ท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญวิหารทาน ถวายที่ดินสำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไว้สำหรับพระสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากจาตุรทิศ เป็นหลักมั่นของการเผยแผ่พระสัทธรรม เกื้อกูลแก่การอบรมเจริญปัญญา ย่อมได้รับอานิสงส์มหาศาลดุจเดียวกัน

  อานิสงส์นี้มิใช่แต่เพียงเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้น หากยังสามารถอุทิศไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้วในปรโลก และสามารถเผื่อแผ่บอกบุญไปยังญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้อนุโมทนาสาธุการโดยทั่วหน้ากัน บุญครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นเครื่องอำนวยความสุขมาสู่ผู้เสียสละทรัพย์ภายนอก ให้เจริญงอกงามเป็นอริยทรัพย์ภายใน

  อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ เป็นที่พึ่งได้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า โ จ รลักไปไม่ได้ ไฟไหม้ไม่ได้ น้ำพัดไปไม่ได้ เป็นทรัพย์ภายใน ซึ่งสามารถทำให้พ้นจากทุกข์ได้ อริยทรัพย์ประกอบไปด้วยธรรมะ ๗ ประการ กล่าวคือ

  ๑ ศรัทธา ๒ ศีล ๓ หิริ ๔ โอตตัปปะ ๕ สุตะ ๖ จาคะ ๗ ปัญญา

  ท่านทานบดีมีศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงถึงพร้อมด้วยจาคะ สามารถสละทรัพย์สินมีค่าคือที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นวิหารทาน เอื้ออำนวยให้ชนทั้งหลายได้มาอบรมศึกษา เพื่อรู้จักการรักษาศีล มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ให้เป็นผู้ขวนขวายในการสดับตรับฟังธรรมะ ให้มีความเสียสละละวางจากบาปอกุศล จนบรรลุถึงความงอกงามทางปัญญา

  ที่ดินร้อยกว่าไร่ที่ท่านอุทิศมอบไว้ในพระพุทธศาสนา จึงแปรเป็นทั้งอริยทรัพย์ในตัวท่านผู้บริจาค และจะเป็นทั้งแหล่งผลิตอริยทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดยทั่วหน้าสืบไป ขอทุกท่านจงยินดีอิ่มเอิบใจในบุญกิริยาที่ได้บำเพ็ญครั้งนี้เถิด

  2-66.jpg
  1-68.jpg
  3-61.jpg
  5-57.jpg
  6-51.jpg
  7-47.jpg
  9-27.jpg
  10-22.jpg
  11-18.jpg
  13-8.jpg
  15-3.jpg
  16-3.jpg
  019.jpg
  018.jpg

  ขอบคุณที่มา
  http://www.followingmyking.com/archives/20584
   
 2. a5g1aeka

  a5g1aeka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  730
  ค่าพลัง:
  +1,573
  ขอร่วมอนุโมทนาสาธุๆๆกับทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ด้วยครับ
   
 3. oh my buddha

  oh my buddha สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  168
  ค่าพลัง:
  +28
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยครับ
   
 4. กัญยพงศ์

  กัญยพงศ์ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2012
  โพสต์:
  15
  ค่าพลัง:
  +112
  ขออนุโมธนาบุญกุศลนี้กับทุกท่านที่ได้ถวายที่ดินเพื่อก่อสร้างศาสนสถานปฏิบัติธรรมเพื่อสาธุชนทั้งหลาย สาธุ
   
 5. Loungpor

  Loungpor เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  17,631
  ค่าพลัง:
  +8,398
  ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้กับทุกๆท่านที่ได้ถวายที่ดินเพื่อก่อสร้างศาสนสถานปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ด้วยครับ
   
 6. rt5038

  rt5038 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  1,006
  ค่าพลัง:
  +2,477
  ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมด้วยทุกๆประการ สาธุๆๆ ครับ
   
 7. ไอ้ขี้หมา

  ไอ้ขี้หมา สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +3
  ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้กับทุกๆท่าน ด้วยครับ
   
 8. เเสงเทียน

  เเสงเทียน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2017
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +119
  อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ
   
 9. Sarawut007

  Sarawut007 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  86
  ค่าพลัง:
  +189
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่กับทุกๆท่านด้วยจิตศรัทธาครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   
 10. บันลือธรรม

  บันลือธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  647
  ค่าพลัง:
  +2,144
  ข้าพเจ้าขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...