ปิดรับบริจาค อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ แด่วัดเกาะวังกลาง นครราชสีมา

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 8 กุมภาพันธ์ 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ช่วยกันแชร์บอกบุญให้หลายๆคนได้ทำบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะคะ

  ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ แด่วัดเกาะวังกลาง ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ท่านครูบาได้ใช้ตัดเย็บผ้าถวายครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ในช่วงก่อนถึงงานกฐิน ไข่หวานได้ไปสืบราคาจากร้านจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าจีวร ตามรายการดังนี้

  รายการที่ 1 จักรเย็บผ้า หลังละ 12,000 บาท+,มอเตอร์ไดเร็ค 3,000 บาท รวม 15,000 บาท บวกค่าขนส่งจักรเย็บผ้าจาก กทม. ไปพิมาย 2,000 บาท
  เจ้าภาพ คือ

  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 5,000 บาท
  2 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  3. คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 50 บาท

  ยังขาดอีก 11,449 บาท

  ----------------------------------------
  รายการที่ 2 ผ้าขาวป่านอินเดียเหรียญทองคู่ พับละ 10 หลา ๆ ละ 1,800 บาท จำนวน 3 พับ 30 หลา 5.400 บาท
  เจ้าภาพ คือ

  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 1,800 บาท
  2. คุณเบญจา กามัว ร่วมบุญ 50 บาท
  3. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 80 บาท
  5. คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  6. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท

  ยังขาดอีก 2,745 บาท


  ----------------------------------------
  รายการที่ 3 กรรไกร ขนาด 9 นิ้ว 270 บาท 2 อัน เป็นเงิน 540 บาท
  **เจ้าภาพ คือ
  คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 500 บาท
  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท

  ปิดยอดแล้ว
  ***********************************
  รายการที่ 4 กรรไกรตัดเศษผ้า 2 อัน ๆ 25 บาท เป็นเงิน 50 บาท

  เจ้าภาพ คือ คุณทำวันนี้ ให้ดีที่สุด ร่วมบุญ 50 บาท

  ปิดยอดแล้ว
  -----------------------------------------
  รายการที่ 5 เข็มเบอร์ 7 เบอร์ 35 ชุดละ 65 บาท จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 130 บาท
  เจ้าภาพ คือ

  คุณโชติกา ร่วมบุญ 130 บาท

  ปิดยอด

  ------------------------------------------
  รายการที่ 6 ด้ายขาว แกน 4” 1 โหล เป็นเงิน 230 บาท
  เจ้าภาพ คือ

  คุณโชติกา ร่วมบุญ 230 บาท

  ปิดยอด

  ------------------------------------------
  รายการที่ 7 ไม้บรรทัดยาว 1 เมตร ราคา 310 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 310 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  ------------------------------------------
  รายการที่ 8 ตีนผีล้มดูก 2 อัน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 60 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 60 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  ------------------------------------------
  รายการที่ 9 ตีนผีม้วนริมผ้า 80 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 80 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  ------------------------------------------
  รายการที่ 10 กะโหลก กะสวย 25 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 25 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  ------------------------------------------
  รายการที่ 11 ที่สนเข็มด้าย 2 ห่อ ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 20 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 20 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  -------------------------------------------
  รายการที่ 12 ที่เลาะผ้า 3 อัน ๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 30 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 30 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  --------------------------------------------
  รายการที่ 13 ชอล์คเขียนผ้า 40 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 40 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  --------------------------------------------
  รายการที่ 14 สายวัด 20 บาท แปรงปัดจักร 10 บาท และไขควง 20 บาท รวม 50 บาท

  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 50 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  --------------------------------------------
  รายการที่ 15 น้ำมันจักร 65 บาท
  เจ้าภาพ คือ คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 65 บาท

  ปิดยอดแล้ว


  ---------------------------------------------

  รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 23,965 บาท


  yellow-7611.png 42906847_10213391583649563_5781900513066876928_o-01.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กุมภาพันธ์ 2019 at 16:03
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  การทำบริขาร

  คัดจากหนังสือตามรอยพระโพธิญาณ หลวงพ่อชา

  บริขารเครื่องใช้สอยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประพฤติพรหมจรรย์เป็นสิ่งสำคัญ หากขาดการพิจารณาย่อมตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ ผู้บริโภคจึงต้องมีหลักการพิจารณาก่อนใช้และหลังใช้ เพื่อกำจัดความหลงใหลในบริขารเครื่องอาศัย รวมทั้งต้องเรียนรู้การรักษา ซ่อมแซม และสามารถทำขึ้นเองได้

  พระกรรมฐานส่วนใหญ่ทำบริขารใช้เอง เช่น ตัดเย็บย้อมจีวร ทำเชิงบาตร ถักถลกบาตร ทำกลด ประคตเอว ไม้สีฟันและอื่น ๆ เพื่อฝึกหัดพึ่งตนเองและมีความพากเพียร

  เครื่องใช้สอยส่วนตัวเมื่อทำได้สำเร็จ ย่อมให้กำลังใจและภาคภูมิใจในความสามารถ แม้ไม่สวยแต่ก็เกิดจากสติปัญญา และความเพียรพยายามของตนเอง เป็นการสะสมคุณธรรมยิ่งขึ้นไป

  การทำบริขารหากขาดความเพียรเอาใจใส่และขันติธรรม ย่อมไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะบริขารทุกอย่างเป็นศิลปอย่างหนึ่ง ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำ ศิลปะการตัดจีวร ถูกถ่ายทอดลงมาหลายศตวรรษ นับจากพระอานนท์ทรงออกแบบการตัดเย็บจีวรเป็นขันธ์ (ชิ้น) ตามแบบแปลงนาของชาวมคธในอินเดีย จนกระทั่งสมัยปัจจุบันกรรมวิธียังคงปรากฏที่จีวร ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของภิกษุ สามารถใช้ได้ในทุกภาวการณ์แสดงออกถึงความประหยัดและเรียบง่าย

  ภิกษุต่างช่วยกันทำบริขารด้วยเมตตาจิต ผู้มีความชำนาญจะคอยแนะนำหลักการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฝึกหัด การตัดเย็บจีวรมีขั้นตอนละเอียดและซับซ้อน หากขาดความเข้าใจอาจทำให้ผ้าสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ จึงต้องศึกษาด้วยความตั้งใจ เพื่อสามารถรู้จักวิธีทำและการใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดด้วย

  หลวงพ่อชาเคยกล่าวถึงการใช้สอยบริขารของท่านว่า “เมื่อคราวออกปฏิบัติธุดงค์คนเดียวมีความระวังสำรวมในพระวินัยมาก เข็มงอๆ เล่มเดียวต้องรักษาอย่างดี เพราะถ้าหักหรือหายไป ไม่รู้จะไปขอใคร ญาติพี่น้องก็อยู่ไกล ด้ายเย็บผ้าใช้เส้นไหมสำหรับจูงศพขวั้นเป็นเส้นห่อรวมไว้กับเข็มคด ๆ นั้น เมื่อสบงจีวรขาดไม่เคยขอใคร เดินผ่านวัดตามชนบทพบผ้าเช็ดเท้าตามศาลาก็บังสุกุลมาปะชุนผ้า” บอกตัวเองเสมอว่า “ถ้าไม่มีใครถวายจีวรใหม่ให้ด้วยศรัทธาก็อย่าได้ขอเขาเลย เป็นพระธุดงค์นี่ให้มันเปลือยกายดูสิ เราเกิดมาก็มิได้นุ่งผ้ามาไม่ใช่หรือ” ท่านบอกว่า “เมื่อพิจารณาเช่นนี้ ทำให้ยินดีในบริขารที่มีอยู่ และยังช่วยหยุดความทะเยอทะยานในปัจจัยเรื่องใช้สอยได้ดีมาก”
  1352456987.jpg 88-300x199.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2019
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  อนุโมทนาบุญกับคุณโชติกา ร่วมบุญดังนี้
  รายการที่ 1 จักรเย็บผ้า = ร่วมบุญ 5,000 บาท
  รายการที่ 2 ผ้าขาวป่านอินเดียเหรียญทองคู่ = ร่วมบุญ 1,800 บาท
  รายการที่ 5 เข็มเบอร์ 7 เบอร์ 35 = ร่วมบุญ 130 (เป็นเจ้าภาพ)
  รายการที่ 6 ด้ายขาว แกน 4” 1 โหล = ร่วมบุญ 230 (เป็นเจ้าภาพ)

  เป็นจำนวนเงินร่วมบุญ 7,160 บาท
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ยังขาดรายการที่ 1 จักรเย็บผ้า หลังละ 12,000 บาท+,มอเตอร์ไดเร็ค 3,000 บาท รวม 15,000 บาท บวกค่าขนส่งจักรเย็บผ้าจาก กทม. ไปพิมาย 2,000 บาท
  เจ้าภาพ คือ
  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 5,000 บาท
  2 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  3. คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 50 บาท
  4. คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  5. หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม ร่วมบุญ 50 บาท
  6. คุณศศิวิมล อรรถสวรีและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท

  ยังขาดอีก 11,049 บาท


  ----------------------------------------
  รายการที่ 2 ผ้าขาวป่านอินเดียเหรียญทองคู่ พับละ 10 หลา ๆ ละ 1,800 บาท จำนวน 3 พับ 30 หลา 5.400 บาท
  เจ้าภาพ คือ
  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 1,800 บาท
  2. คุณเบญจา กามัว ร่วมบุญ 50 บาท
  3. คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุด ร่วมบุญ 20 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 80 บาท
  5. คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  6. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท

  ยังขาดอีก 2,850 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กุมภาพันธ์ 2019
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ช่วยกันแชร์บอกบุญให้หลายๆคนได้ทำบุญใหญ่นี้ด้วยกันนะคะ
  ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ แด่วัดเกาะวังกลาง ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ท่านครูบาได้ใช้ตัดเย็บผ้าถวายครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ในช่วงก่อนถึงงานกฐิน ไข่หวานได้ไปสืบราคาจากร้านจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าจีวร ตามรายการดังนี้
  รายการที่ 1 จักรเย็บผ้า หลังละ 12,000 บาท+,มอเตอร์ไดเร็ค 3,000 บาท รวม 15,000 บาท บวกค่าขนส่งจักรเย็บผ้าจาก กทม. ไปพิมาย 2,000 บาท
  เจ้าภาพ คือ
  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 5,000 บาท
  2 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 550 บาท
  3. คุณอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ ร่วมบุญ 200 บาท
  4. คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  5. หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม ร่วมบุญ 50 บาท
  6. คุณศศิวิมล อรรถสวรีและครอบครัวร่วมบุญ 100 บาท
  7. คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 100 บาท
  8. คุณจันนี เลิศ ร่วมบุญ 100 บาท

  ยังขาดอีก 10,824 บาท
  ----------------------------------------
  รายการที่ 2 ผ้าขาวป่านอินเดียเหรียญทองคู่ พับละ 10 หลา พับละ 1,800 บาท รวม 3 พับ 30 หลา เป็นเงิน 5,400 บาท
  เจ้าภาพ คือ
  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 1,800 บาท
  2. คุณเบญจา กามัว ร่วมบุญ 50 บาท
  3. คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุด ร่วมบุญ 20 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 80 บาท
  5. คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 500 บาท
  6. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  7. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  8. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท


  ยังขาดอีก 2,825 บาท
  yellow-7611.png
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กุมภาพันธ์ 2019
 6. eakvega

  eakvega ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กรกฎาคม 2016
  โพสต์:
  309
  ค่าพลัง:
  +661
  ###ข้าพเจ้าฯ ขอมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ "จักรเย็บผ้า" เพื่อถวายให้แก่ (วัดเกาะวังกลาง) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  ###ขอถวายบุญกุศลที่ได้กระทำทั้งหมดทั้งมวลในครั้งนี้ไปให้แก่ (ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ด้วยใจเคารพยิ่งด้วยเทอญฯ

  ###ขอท่านทั้งหลายได้โปรดจงเป็นสักขีพยานและได้โปรดอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเทอญฯ

  ::ขอร่วมถวายจตุปัจจัยจัดซื้อเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาทถ้วน::

  **ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทุกพระองค์ด้วยเทอญฯ**

  BBl-Screenshot-1549856912983.png
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ถ้าได้ปัจจัยครบก็จะสั่งซื้อจากร้านจักรรุ่งเรือง พระราม 3 ค่ะ
  เขาจะแถมไฟส่องจักรไว้ให้ท่านครูบาใช้ตอนกลางคืนด้วย
   
 9. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  106
  ค่าพลัง:
  +187
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️✨
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  วันนี้ทางร้านส่งผ้าป่านอินเดีย 2 เหรียญทอง มาถึงแล้วนะคะ
  20190212_175948.jpg
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ แด่วัดเกาะวังกลาง ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ท่านครูบาได้ใช้ตัดเย็บผ้าถวายครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ในช่วงก่อนถึงงานกฐิน ไข่หวานได้ไปสืบราคาจากร้านจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ตัดเย็บผ้าจีวร ตามรายการดังนี้
  รายการที่ 1 จักรเย็บผ้า หลังละ 12,000 บาท+,มอเตอร์ไดเร็ค 3,000 บาท รวม 15,000 บาท บวกค่าขนส่งจักรเย็บผ้าจาก กทม. ไปพิมาย 2,000 บาท
  เจ้าภาพ คือ
  1. คุณโชติกา ร่วมบุญ 5,000 บาท
  2 คุณพิสิฐ บุญลาภ ร่วมบุญ 550 บาท
  3. คุณอุษาวัลย์ ตันไพบูลย์ ร่วมบุญ 200 บาท
  4. คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  5. หลวงพี่ศรไชย วัดโนนสะอาด นครพนม ร่วมบุญ 50 บาท
  6. คุณศศิวิมล อรรถสวรีและครอบครัวร่วมบุญ 100 บาท
  7. คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 100 บาท
  8. คุณจันนี เลิศ ร่วมบุญ 100 บาท

  ยังขาดอีก 10,824 บาท
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  7,761
  ค่าพลัง:
  +14,192
  วันนี้ได้ไปซื้อของครบหมดแล้วค่ะ วันที่ 10 จะเดินทางนำจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ รวมทั้งผ้าป่านอินเดียที่ซื้อมา ไปถวายวัด
  ขออนุโมทนาสาธุเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ค่ะ

  51569562_2306153726330233_4914999546628538368_n.jpg 52146352_2311198672492405_2512657237978120192_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...