เสียงธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ Live !

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 มกราคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น.พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  การดับกิเลส / พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ..

  denchaisai

  Published on Aug 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที ๑๕ ส.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  วันศุกร์ที่ ๑๗ ส.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Aug 17, 2018


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันเสาร์ที่ ๒๕ ส.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอ.จรัญ ทักขญาโณ ..3 Hrs.

  denchaisai
  Published on Aug 27, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  วันพฤหบดีที่ ๓๐ ส.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Aug 31, 2018

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.ย.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Sep 13, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ตุลาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันเสาร์ที่ ๑๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น.พระอ.จรัญ ทักขญาโณ 3 Hrs.

  วันศุกร์ที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  วันเสาร์ที่ ๑๕ ก.ย.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอ.จรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน

  denchaisai
  Published on Sep 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ธันวาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น พระอ.จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Sep 18, 2018
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๒๖ ก.ย.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันพุธที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Oct 12, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ตุลาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค.๖๑
  ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ


  วันเสาร์ที่ ๒๘ ต.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอ.จรัญ ทักขญาโณ...การละกิเลส

  denchaisai
  Published on Oct 27, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ 3 Hrs.

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Mar 13, 2015
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๗ พ.ย.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Nov 9, 2018
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Nov 21, 2018
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๐.๓๐น. ความจริงในขันธ์๕ / พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันเสาร์ที่ ๒๔ พ.ย.๖๑ ๒๔.๐๐น."จิต"/ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ 3 Hrs.

  denchaisai
  Published on Nov 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 พฤศจิกายน 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๕ ธ.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  "จิต"วันศุกร์ที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai

  Published on Dec 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 ธันวาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  เรื่องอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์ โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

  เรื่องสัมมัปปทานสี่ ตอน6 เพียรกำจัดกิเลสออกจากจิตใจ โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

  ทางบรรลุธรรม โดยพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ

  AN66SAyPHhJCRPnRSrBvBuq7sEJKFtGOemsn3l9v0A=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  ฟังธรรมะ ออนไลน์

  Published on Jan 26, 2015   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑รรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  คืนวันเสาร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น.พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai
  Published on Dec 8, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2018
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น. พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ...ตลอดรุ่ง

  denchaisai
  Published on Dec 8, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai

  Published on Dec 20, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ธันวาคม 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  เนสัชชิกหลวงพ่อ จรัญ ทกฺขญาโณ 8-12-2561

  SBBTV 999 สถานีโทรทัศน์ วัดสังฆทาน
  Streamed live on Dec 9, 2018
  ครบรอบ 10 ปี SBBTV 999 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ

  ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชี วัดสังฆทาน 408-447470-4
  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ธันวาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,617
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,417
  วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๑ ธรรมะสว่างใจ พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  วันเสาร์ที่ ๒๒ ธ.ค.๖๑ เวลา ๒๔.๐๐น พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  denchaisai

  Published on Dec 23, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 ธันวาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...