เสียงธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ Live !

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 มกราคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  รายการอริยมรรค เทป 14 HD บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ วัดหลวงขุนวิน จ.เชียงใหม่

  surasak suknum
  Published on Jan 12, 2019
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  อริยมรรค เทป 17 HD บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  อริยมรรค เทป 22 HD บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

  surasak suknum
  Published on May 12, 2019
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  เนสัชชิกวันพระ แรม 8 ค่ำเดือน 6 ให้กรรมฐานโดยพระอ.จรัญ ทักขญาโณ 26 พ.ค.2562

  SBBTV 999 สถานีโทรทัศน์ วัดสังฆทาน
  Streamed live on May 27, 2019
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ / ดับสังขารได้เป็นสุขหนอ (สังขารปรุงแต่ง) วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Jun 30, 2019

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กรกฎาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ ตอบปัญหาธรรมะ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 น.

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรม รายการ อริยมรรค เรื่องกรรมฐาน 5 (เทป8)

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Streamed live on Jul 1, 2019
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตามรอยพระอรหันต์

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. ณ ธรรมสถานเดือนเต็มดวง

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Started streaming 16 minutes ago
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. เรื่อง จิตที่เห็นกายแจ้ง

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น. ดับสังขารทั้งหลาย

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น.

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Started streaming 30 minutes ago
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กรกฎาคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ... บ่ายวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00น. เรื่อง ตามรอยพระอรหันต์

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ ตอบปัญหาธรรมะ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00 น.

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Streamed live 19 hours ago
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมบ่ายวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.10น. เรื่องการดับทุกข์

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น.

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Started streaming 28 minutes ago
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมบ่ายวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00น. เรื่องการดับวิญญาณ

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Streamed live 19 hours ago
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00น.

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปล่อยวางตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Streamed live on Jul 18, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2019 at 09:43
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,881
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,648
  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง สติปัฏฐาน4 เริ่มต้นด้วยการพิจารณากาย

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น

  หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ
  Started streaming 29 minutes ago
   

แชร์หน้านี้

Loading...