1. คืนนี้เวลา 23.45 น จะทำการปิดให้บริการ และเปิดอีกครั้ง เช้าวันที่ 20 สิงหาคม เนื่องจากปรับปรุงระบบ Servers

Edit Tags: อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง ชีวิตหลังความตายและนรกครับ

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...