เรื่องเด่น "อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ" (หลวงปู่่หล้า เขมปัตโต)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 6 ตุลาคม 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  2,024
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,023
  ค่าพลัง:
  +9,747
  unnamed.jpg

  .
  "อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ"

  " .. ทรัพย์ภายในของพระพุทธศาสนา ไม่มีเทวดาและมารพรหมใด ๆ จะทำลายได้เรียกว่า "อริยทรัพย์" คือทรัพย์อันประเสริฐ ควรแสวงหาให้มีให้เกิดในขันธสันดาน คือ ...

  ๑. "ศรัทธาทรัพย์" เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" เป็นต้น
  ๒. "ศีลทรัพย์" คือ เป็นผู้มีศีล เช่นศีลห้า เป็นต้น
  ๓. "หิริทรัพย์" คือ ละอายต่อบาป ไม่กล้าทำ
  ๔. "โอตตัปปะทรัพย์" คือ สะดุ้งกลัวต่อบาปอยู่เสมอ ๆ
  ๕. "สุตตะทรัพย์" คือ การฟังธรรมเทศาของพระพุทธศาสนา
  ๖. "จาคะทรัพย์" คือ การบริจาคทาน เป็นการเฉลี่ยความสุขให้แก่ท่านผู้อื่น มีสมณะชีพราหมณ์ บิดา มารดาและวณิพกตามสติกำลังเท่าที่จะบริจาคได้ ไม่ประมาท โดยใจความคือ "ทานะ ทานัง" นั้นเอง
  ๗. "ปัญญาทรัพย์" รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในภพนี้และภพหน้า ตลอดถีงอย่างยิ่ง คือ พระนิพพานด้วย .. "

  "ถามตอบธรรม"
  หลวงปู่่หล้า เขมปัตโต
   

แชร์หน้านี้

Loading...