เรื่องเด่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน อริยสัจสี่โดยสังเขป (นัยทั่วไป)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 8 ธันวาคม 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,257
  กระทู้เรื่องเด่น:
  189
  ค่าพลัง:
  +62,977
  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน อริยสัจสี่โดยสังเขป
  (นัยทั่วไป)
  24774761_545025162520601_2998095088766297662_n.jpg
  ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความทุกข์ คือความเกิดก็เป็นทุกข์, ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์, ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รัก เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
  ป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น เป็นทุกข์, กล่าวโดยย่อ ขันธ์ห้าที่ประกอบด้วยอุปาทาน เป็นทุกข์.
  ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องแดนเกิดของความทุกข์ คือตัณหา อันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีก อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน อันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้น ๆ, ได้แก่ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น.
  ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์ คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสละทิ้ง ความสลัดคืน ความปล่อย ความทำไม่ให้มีที่อาศัย ซึ่งตัณหานั้น.
  ภิกษุ ท. ! นี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ เรื่องข้อปฏิบัติอันทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้ ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้อง ความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้อง การทำการงานที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง ความรำลึกที่ถูกต้อง ความตั้งใจมั่นที่ถูกต้อง.

  ที่มา - มหา.วิ. ๔/๑๘/๑๔.
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - อริยสัจจากพระโอษฐ์ อริยสัจสี่โดยสังเขป นัยทั่วไป
 1. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  979
 2. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  104
 3. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  339
 4. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  291
 5. joni_buddhist
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  568

แชร์หน้านี้

Loading...