เรื่องเด่น อลังการงานสร้าง! ชาวกระบี่แห่ชื่นชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ในห้อง 'ท่องวัดและศาสนสถาน' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 21 มิถุนายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,212
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,169
  ค่าพลัง:
  +4,096
  0b8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a.jpg

  นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” หรือวัดบางโทง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและตกแต่ง

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-1.jpg

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 มิถุนายน ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้าชมความสวยงาม ของพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง หมู่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เนื่องจากความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ มีความสูง 95 เมตร ที่ตกแต่งพุทธสถานที่สวยงาม มีความคล้ายคลึงกับพุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-2.jpg

  นอกจากนั้น บริเวณวัดยังมีพุทธสถานตามจุดต่างๆ หลายจุด ให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา เช่น องค์พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตัก กว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว นอกเหนือจากพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ ที่มีการก่อสร้างที่สวยงาม ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชม พุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง ไม่ต่ำกว่า 100 คน

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-3.jpg

  นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือ วัดบางโทง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 ในที่ดินบริจาคของ นายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ นายน่วม คำพันธ์ โดยมีพระห์เส้ง ญาณพโล ร่วมกับพุทธบริษัทผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นมา และได้พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมา จนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคงและได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 เคยรุ่งเรืองในด้านการศึกษาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในชั้นนักธรรม และธรรมศึกษา โดยได้รับการพัฒนาอีกครั้ง เมื่อพ.ศ.2545 หลังจากที่ พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินฺทโก) เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2545 พระพรหมวรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยม วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพื่อการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-4.jpg

  จากนั้นวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2548 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ และทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประจำพระชนมวาร ใน “โครงการจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ”

  จากนั้นวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัดใหม่ จากวัดบางโทงเป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 111 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2483 ปัจจุบัน พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา จำนวน 17 รูป สามเณรจำนวน 3 รูป แม่ชีจำนวน 15 คน

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-5.jpg

  ในปี พ.ศ.2545 ชาวจังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้ พระมหาธาตุเจดีย์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเป็นสถานที่จรรโลงพระพุทธศาสนา โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่างๆใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่างๆ โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและประสานงาน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ของมูลนิธิกาญจนบารมี โดยอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ลำดับที่ 13 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์

  [​IMG] [​IMG]

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-6.jpg

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-7.jpg

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-8.jpg

  8a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-9.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-10.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-11.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-12.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-13.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-14.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-15.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-16.jpg

  a3e0b887e0b8b2e0b899e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887-e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89a-17.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/region/news_1008153
   
 2. nitric

  nitric สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2012
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +19
  สวยงามมาก
   
 3. หัวมัน

  หัวมัน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2013
  โพสต์:
  2,188
  ค่าพลัง:
  +6,927
  สาธุอนุโมทนาบุญ

  สร้างได้งดงามเลอค่า
  ควรค่าแก่การเป็นพุทธอนุสรณ์สถานเจ้าค่ะ
   
 4. madeaw23

  madeaw23 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  207
  ค่าพลัง:
  +161
  อนุโมทนาสาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...