อะไร?พลิกอกุศลมาเป็นกุศล ในหนัง,การ์ตูน,นิยายฯลฯและเรื่องในชีวิต ( เรียนจากรูป(ธรรม)เพื่ออบรมนาม(ธรรม))

ในห้อง 'จักรวาลคู่ขนาน' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 8 พฤศจิกายน 2015.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  [​IMG]


  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 พฤศจิกายน 2015
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  [​IMG]


  ปกติของโลกธรรม ดีแล้วที่ได้พบ ดังนั้นเห็นสองฝั่ง แล้วผ่านพ้น  <iframe width="1" height="1" src="https://www.youtube.com/embed/iwbmEGYBKkE?&autoplay=&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 1.jpg
   1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   28.4 KB
   เปิดดู:
   558
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 พฤศจิกายน 2015
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  อย่าตำหนิกรรมของผู้อื่น

  (โ ด ย ส ม เ ด็ จ อ ง ค์ ป ฐ ม)

  ทรงเมตตาสอนไว้เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๕ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่อ่าน แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล มีความสำคัญโดยย่อดังนี้

  ในวันนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม มองเห็นชายคนหนึ่งที่แพเลี้ยงปลาของวัด จับปลาสวายตัวใหญ่ (ปลาของวัดเชื่องมาก) ขึ้นมาจากน้ำ ปลาก็ดิ้นจนหลุดจากมือตกน้ำไป เขาก็จับปลาขึ้นมาใหม่ด้วยความสนุกสนาน ในครั้งนี้ปลาดิ้นแล้วตกลงที่พื้นกระดานของแพปลา แล้วจึงตกลงไปในน้ำเมื่อพวกเราเห็นการกระทำ (กรรม) ของเขา ก็เกิดอารมณ์ปฏิฆะ (ไม่พอใจ) พูดขึ้นว่า ”บ้า” อีกท่านหนึ่งพูดว่า “ทะลึ่ง” ซึ่งเป็นการคิดชั่ว พูดชั่ว (สอบตกในมโนกรรมและวจีกรรมทั้งคู่)

  สมเด็จองค์ปฐมทรงเมตตาตรัสสอนว่า (เพื่อสะดวกในการจดจำ แล้วนำไปปฏิบัติต่อ ขอเขียนเป็นข้อๆ) ดังนี้

  ๑. "เหตุที่จิตมีอุปาทาน ยึดเอากรรมของผู้อื่นมาใส่จิตของเรา จึงกล่าวเป็นวจีกรรมหลุดออกไป เพราะเหตุไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของจิต ที่ยึดเอาอุปาทานนั้นๆ(บุรุษผู้สร้างกรรมกับปลา) ถ้าไม่ใช่อดีตกรรมส่งผลให้เขาทำกับปลา กล่าวคือ ถ้าไม่ใช่ปลาเคยเป็นคนมาแล้ว จับคนที่เป็นปลาอยู่อย่างนี้แล้ว กรรมนี้ก็เป็นกรรมปัจจุบัน คือ มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเหลวไหล เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ มีอารมณ์สนุกไปกับการเบียดเบียนปลา จึงสร้างกรรมนี้ให้เกิดขึ้น ซึ่งกรรมนี้เมื่อลุล่วงไปแล้ว ก็เป็นกายกรรมอันส่งผลให้เกิดกรรมในอนาคตได้ กล่าวคือจะต้องมีชาติหนึ่งในต่อไปข้างหน้า บุรุษนี้ก็จะเกิดมาเป็นปลาสวาย และปลานั้นกลับชาติมาเกิดเป็นคนจับเงี่ยงปลาชูให้ดิ้นรน จนกระทั่งตกลงกระแทกแพอีก นี่คือกรรมภายนอก แต่เจ้าทั้งสองเอามาเป็นกรรมภายใน สร้างวจีกรรมให้เกิด เท่ากับเห็นคนผิด เห็นปลาถูก จึงไปตำหนิกรรมอยู่อย่างนั้น วจีกรรมคือนินทากับสรรเสริญนั่นเอง”

  ๒. "ถ้าจิตยังละการตำหนิกรรมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมหรือวจีกรรม ก็เท่ากับสร้างผลกรรมให้ต่อเนื่องกันไป ในการตำหนิกรรมไม่รู้จักสิ้นสุด ในเมื่อโลกนี้มันเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้ ผิดถูกในโลกนี้ไม่มี มันมีแต่กรรมล้วนๆ”

  ๓. "ในเมื่อเจ้าทั้งสองตำหนิกรรมอย่างนี้แล้ว พอไปชาติหน้าก็ประสบมาเป็นคน จากคนที่เป็นปลาก็ต้องมาตำหนิกรรมอีก เมื่อมัวแต่ตำหนิธรรมหรือกรรมของผู้อื่น อันสืบเนื่องเป็นสันตติประดุจกงกำกงเกวียน หมุนเวียนต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเจ้าจะเอาชาติไหนมาตัดสินว่าใครผิด-ใครถูก โลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะกิเลส-ตัณหา-อุปาทาน-อกุศลกรรมเป็นเหตุ ทำให้จิตของคนกระทำกรรมให้เกิดแก่มโน-วจีและกายได้อยู่เป็นอาจิณ”

  ๔. "เจ้าต้องการพ้นกรรม ก็จงหมั่นปล่อยวาง มองเห็นเหตุแห่งกรรม อะไรจักเกิดก็ต้องคิดว่า กรรมใครกรรมมัน รู้สันตติของกฎแห่งกรรมว่ามันเป็นอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ทำกรรมกันมาก่อน กรรมนี้ก็จักไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้ ตถาคตจึงได้ตรัสยืนยันว่า กรรมทั้งหลายมาแต่เหตุ เมื่อเรารู้เหตุก็จงดับที่เหตุแห่งกรรมนั้น จงอย่ามองว่าใครผิดใครถูก กรรมถ้าไม่ใช่เขาก่อขึ้นเอง มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เองหรอก”

  ๕. "เมื่อพวกเจ้าเข้าใจดีแล้ว ก็จงหมั่นทำจิตให้พ้นจากการตำหนิธรรมเถิด ค่อยๆวางค่อยๆทำ กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม ก็จะละเอียดขึ้นตามลำดับ กำหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในวิมุติธรรม ทำอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ ยอมรับนับถือกฎของกรรมให้เกิดขึ้นในจิต ทำบ่อยๆเข้ามรรคผลก็จะปรากฏขึ้นเอง อย่าละความเพียรเสีย กระทบเท่าไหร่-เมื่อไหร่-ที่ไหนก็ต้องรู้ อย่าตำหนิธรรมให้เกิดขึ้นกับจิต เห็นกรรมที่เป็นสภาวะอย่างนี้อยู่ให้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาอยู่กับจิต ผู้ไม่รู้ย่อมกอปรกรรมให้เกิดด้วยจิตอุปาทานในกรรมนั้น ๆ กรรมใครกรรมมัน พวกเจ้าอย่าไปเกาะยึดเอากรรมนั้นๆมาตำหนิดีเลว เพราะเท่ากับว่ามีอุปาทานเห็นกรรมนั้น ๆ ว่าดี-เลว เมื่อจิตมีอุปาทานตำหนิดี-เลวจนเป็นมโนกรรม แล้วยับยั้งไม่อยู่ ก็ออกปากตำหนิดี-เลว จนเป็นวจีกรรมอีก”

  ๖. "ถ้าบุคคลไม่รู้อุปาทานนี้ ทำกรรมโดยลงแพไปต่อว่าต่อขานคนที่จับปลาเข้า ถ้ายังอารมณ์ปฏิฆะให้เกิด ก็จะทะเลาะกัน ดีไม่ดีก็จักทำร้ายร่างกายกัน จนเป็นกายกรรมสืบเนื่องต่อกันไปได้ ดังมีตัวอย่างมามากมาย คนอื่นเขาทะเลาะกัน สร้างกรรมกัน คนนอกเข้าไปสอดแทรก เป็นกรรมการห้ามปราม คู่กรณีไม่ยอมฟังเกิดอารมณ์โทสะขึ้นหน้า ลงมือทำร้ายกรรมการเสียจนตายไปด้วยความหมั่นไส้ เพราะฉะนั้น เมื่อพวกเจ้าปรารถนามรรคผลนิพพาน ก็ไม่ควรต่อกรรมกันไปอีก ยุติการตำหนิกรรมลงเสียให้ได้ ไม่ว่าจักเป็นกายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม ก็ต้องยุติลง ใช้ศีล-สมาธิ-ปัญญาอันเกิดแก่จิต พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสันตติวงล้อวัฏจักรกรรมว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้เอง พยายามทำจิตให้ยอมรับกฎของกรรมโทษของกรรมไม่ว่าดีหรือเลวนั้นไม่มี เห็นแต่กงกำกงเกวียนหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด จงยอมรับกฎของกรรมซึ่งยุติธรรมที่สุด ใครทำใครได้ อย่าไปมีหุ้นส่วนกรรมกับใครๆเขาโดยการตำหนิกรรมเป็นอันขาด จำไว้นะ ”

  ขอยกตัวอย่างอารมณ์ที่สอบตกสัก ๒ เรื่อง

  เรื่องแรก...มีความโดยย่อว่า มีคนมาเล่าให้ฟังว่า หญิงแก่คนหนึ่งว่าจ้างรถจากในเมืองให้มาส่งที่วัดท่าซุงในราคา ๕๐ บาท พอรถมาส่งที่วัด หญิงแก่กลับให้ค่ารถเพียง ๑๐ บาท บอกว่าฉันมีแค่นี้จะเอาหรือไม่เอา คนรถก็ตำหนิหญิงคนนั้นว่า อะไรกัน คนมาปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่โต แต่ไม่มีสัจจะ พอได้ยินเขาเล่าเพียงแค่นี้ จิตก็ปรุงแต่งตำหนิหญิงแก่นั้นเสียยืดยาว คือ ร่วมวงนินทาปสังสากับผู้เล่าเสียเพลิน กว่าจะรู้ตัวว่าสอบตก ผิดทั้งมโนกรรมและวจีกรรม ก็ว่าไปครบสูตรแล้ว จึงต้องขอขมาพระรัตนตรัย

  เรื่องที่ ๒ คือ ตัวของข้าพเจ้าเอง พอขอขมาพระรัตนตรัยเรื่องการตำหนิกรรมของบุรุษผู้สร้างกรรมกับปลาแล้ว ตาก็เห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวโต ๆ ว่า เมืองไทยมีคดีฆ่าคนตายมากเป็นอันดับ ๒ ของโลก จิตก็ตำหนิกรรมทันทีว่าไม่จริง เป็นอุปาทานของนักข่าวเอง เพราะประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่มีคดีฆ่าคนมากกว่าเรา แต่หนังสือพิมพ์เขาไม่ประโคมข่าวในหนังสือพิมพ์หน้าแรกเหมือนเมืองไทย เมืองไทยชอบประโคมข่าวชั่วร้ายข่าวไม่ดีในหน้าแรกตัวโตๆ ชอบขายข่าวบนความทุกข์ของชาวบ้าน ว่าเสียยาวกว่าจะรู้ตัวว่าสอบตก ผลก็คือต้องขอขมาพระรัตนตรัยอีกครั้ง

  : หมายเหตุ

  นี่คือตัวอย่างเมื่อ ๑๕ ปีที่แล้ว ผู้อ่านพระธรรมบทนี้แล้วหากหวังก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เมื่อรู้ตัวเองว่าผิดก็ควรจะละอายแก่ใจ (มีเทวธรรมหรือหิริ - โอตตัปปะ) ให้ขอขมาพระรัตนตรัยทุกครั้งจนเป็นนิสัย

  ผมขออาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง ขอให้ผู้อ่านด้วยความศรัทธาทุกท่าน จงโชคดีในธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ในชาติปัจจุบันนี้  รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

  *********************************


  ของแถม จากหลวงตาพระมหาบัวครับ http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4031&CatID=-1
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 พฤศจิกายน 2015
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  เรื่องที่ 1 ***ตัดปมวงเวียนกรรม**** จากภาพยนตร์(นิยาย)8เทพอสูรมังกรฟ้า

  ชีวิต ก็คือ ละครโรงใหญ่ มาย้อนเอาละครโรงเล็ก มาย้ำเตือนจิตใจ อันเป็นนามธรรมในรูปกายนี้ บ้างเป็นไร

  ...........
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 พฤศจิกายน 2015
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  ชมMV เปิดตัวเอกของเรื่อง (เฉียวฟง)เรียกน้ำย่อยไปก่อนครับ แก่นของเรื่องจะตามมาทีหลัง

  8เทพอสูรมังกรฟ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น­ก่อนยุคมังกรหยกหลายร้อยปี เพราะเฉียวฟงเป็นประมุขพรรคกระยาจก รุ่นที่3 วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรเป็นวิชาที่หลายคนต­่างรู้จักซึ่งถ้าถามว่าวิชานี้ใครใช้ได้ดี­ที่สุดต้องบอกเลยว่าเฉียวฟงครับ วิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรเฉียวฟงเป็นคนคิดค้­นขึ้นเองมาจากวิชากรงเล็บมังกร8ท่าเป็นวิช­าของเส้าหลินซึ่งเสียนขู่ไต้ซือเป็นคนถ่าย­ทอดให้กับเฉียวฟงตั้งแต่ยังเด็กจากนั้นเฉี­ยวฟงเรียนรู้แล้วฝึกจนชํานาญจนแตกฉานจนโตจ­ึงคิดค้นขึ้นมาอีก10ท่าเป้น18ท่าแล้วตั้งช­ื่อว่า18ฝ่ามือพิชิตมังกร หรือ ฝ่ามือสยบมังกร18ท่านั้นเอง

  มาจนถึงยุคมังกรหยก อั้งชิกกง ประมุขพรรคกระยาจกรุ่นที่18 ได้ใช้ความอุสาหะรวบรวมฝึกวิชานี้ชึ้นมาจน­ได้13ท่าแต่ขาดอีก5ท่าก็ไม่ครบจึงใช้ความเ­ป็นอัศจรรย์ภาพคิดขึ้นมาอีก5จนครบ18ท่านั้­นเอง แต่อนุภาพกิมย้งกล่าวว่าหาได้เทียบเท่ากับ­ของเฉียวฟงเลยแต่ถึงหยั่งงั้นวิชานี้ก็ยัง­ไร้ผู้ต่อต้าน มาถึงยุคก๊วยเจ๋ง อั้งชิกกงได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับก๊วยเจ๋ง ก๊วยเจ๋งฝึกปรืออย่างหนักด้วยความเพียรพยา­ยามจนสําเร็จแถมมีลูกไม้ต่างๆนาๆจึงทําให้­ลํ้าหน้าอั้งชิกกงไปได้ หลังจากนั้น ยุคดาบมังกรหยกเหลือเพียงไม่กี่กระบวนท่าน­อกนั้นก็กลายเป็นหมัดมวยไปซะแล้ว จากนั้นวิชานี้ก็เสื่อมหายไปในยุทธภพ

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2RkaFQPWprw?&autoplay=1&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/T9vNER4D7yY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 สิงหาคม 2016
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  8เทพอสูรฯ ส่วนถ่ายทอดสัจธรรมในยุทธภพสัมพันธ์กับคำสอนเชิงพุทธ

  นับตั้งแต่ชื่อเรื่อง และที่มาของแรงบันดาลใจ แสดงความใฝ่ใจในพุทธศาสนาของเขา ชื่อภาษาจีน "เทียนหลงปาปู้" หมายถึง เทพและอมนุษย์ 8 จำพวก ในตำนานของพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์เฉพาะตนแตกต่างกันไป ประกอบด้วย
  1.เทพ เป็นผู้มีบุญกุศล อาศัยอยู่ในสวรรค์ที่พรั่งพร้อม และอิ่มทิพย์ ทว่า ยังไม่อาจละกิเลสจากโลกียสุข เช่น ยังอยากได้หญิงงามของอสูร เป็นต้น
  2.อสูร เป็นอมนุษย์ในภพภูมิที่หยาบกว่าเทพ หากเป็นชายจะสุดอัปลักษณ์ หากเป็นหญิงจะมีรูปโฉมสะคราญ อสูรมักทำสงครามกับเทพบ่อยครั้ง เพราะต่างริษยาในกันและกัน อสูรอยากได้สวรรค์และความอิ่มทิพย์ของเทพ เทพอยากได้นางงามและภักษาหารรสโอชาของอสูร ต่างสัประยุทธ์กันจนฟ้าดินปั่นป่วน
  3.มังกร หรือนาค เป็นผู้สืบทอดพิทักษ์ศาสนา เปรียบกับพระชั้นผู้ใหญ่ หรืออุปถัมภกคนสำคัญ
  4.ครุฑ เป็นนกที่ยิ่งใหญ่ เมื่อกางปีกออกจะครอบคลุมดินฟ้าสามแสนหกหมื่นลี้ และมีฤทธิ์มาก สามารถสร้างความสั่นสะเทือนให้แผ่นดินและจักรวาลได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ในหนึ่งวัน ต้องกินมังกร 1 ตัว และลูกมังกร 500 ตัวเป็นอาหาร มักกล่าวกันว่า วีรบุรุษคนสำคัญคือครุฑมาเกิด
  5.ยักษ์ เป็นภูตประเภทหนึ่ง อยู่ระหว่างพรมแดนของเทพ อสูร และมนุษย์ มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว เป็นกำลังที่เคลื่อนไหวได้ทั้งดีและชั่ว บางยักษ์ช่วยคุ้มครองมนุษย์ บางยักษ์ชอบจับมนุษย์กิน
  6.คนธรรพ์ เป็นเทพมังสวิรัติ ไม่แตะต้องเนื้อสัตว์สุรา แต่หลงใหลในความงามและกลิ่นหอม ส่วนตนมีฉายาและกลิ่นหอมชวนให้ผู้คนลุ่มหลง ทั้งยังแปลงกายเปลี่ยนรูปได้สุดหยั่งคะเน7.
  7.กินนร เป็นเทพที่ชอบร้องรำทำเพลง และสร้างสีสันสำราญใจให้แก่ชาวสวรรค์
  8.มโหราค เป็นอมนุษย์ชั้นต่ำต้อยที่สุด บ้างมีลำตัวเป็นมนุษย์ ศีรษะเป็นงู บ้างมีลำตัวเป็นงู ศีรษะเป็นมนุษย์ มีฤทธิ์มาก แต่ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยนัก
  เทพอสูร 8 เหล่าในความเปรียบทางธรรม ยังหมายถึง ความเปิดกว้างโดยเมตตาของพระพุทธศาสนา ซึ่งไม่ว่าเผ่าพันธุ์วรรณะใด ล้วนมีสิทธิที่จะสดับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า สามารถแสวงหาความเข้าใจ ความหลุดพ้นจากทุกข์ และบรรลุธรรมได้โดยเสมอภาคกัน  ตัวละครมีมาก เรื่องราวก็ซับซ้อน กิมย้งใช้วิธีเล่าถึงทีละคน ทีละเหตุการณ์ ไล่เรียงกันไป หากอุปมาเทพอสูร 8 เหล่า เป็นตัวละครต่างๆ อาจเปรียบได้ว่า

  เทพ คือ ต้วนเจิ้งหมิง-ฮ่องเต้ต้าหลี่ ต้วนเจิ้งฉุน-อ๋องต้าหลี่ และ เยลุกี-ฮ่องเต้ต้าเหลียว เป็นผู้มีบุญบารมี แต่ยังไม่อาจละวาสนาติดพัน เช่น ต้วนเจิ้งหมิงไม่อาจละพันธะที่ผิดต่อต้วนเหยียนชิ่ง ต้วนเจิ้งฉุนไม่อาจละหญิงงามได้สักนาง และเยลุกีก็อยากรุกรานแผ่นดินต้าซ้อง
  อสูร คือ ต้วนเหยียนชิ่ง-ผู้ถูกตัดสิทธิ์ในบัลลังก์ต้าหลี่อย่างไม่เป็นธรรม มู่หยงป๋อกับมู่หยงฟู่-บุตรชาย ยึดมั่นกับอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้ว จึงสร้างเวรก่อกรรมเพื่อทวงคืนสิ่งนั้น
  มังกร คือ เจ้าอาวาสวัดเทียนหลง ซึ่งชักนำต้วนเจิ้งหมิงให้สละบัลลังก์ใฝ่หาความสงบทางธรรม หรือเสียนขู่ไต้ซือแห่งวัดเส้าหลิน สมณะผู้สั่งสอนวิทยายุทธ์และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เฉียวฟง และอู๋หมิงไต้ซือ ช่วยคลี่คลายความแค้นระหว่างเซียวหยวนซานกับมู่หยงป๋อ
  ครุฑ คือ เฉียวฟง-ยอดคนผู้ยิ่งใหญ่และรันทด
  ยักษ์ คือ เหล่าจอมยุทธ์ฝีมือร้ายกาจ บ้างดี บ้างร้าย บ้างทั้งดีและร้าย อย่างบรรดาชาวยุทธ์ที่บางครั้งถูกปลุกปั่นให้ทำร้ายคนบริสุทธิ์ด้วยความเข้าใจผิด
  คนธรรพ์ คือ ต้วนอี้-ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร เพียงหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เหมือนกับซีจุ๊-หลวงจีนที่ทำผิดวินัยสงฆ์โดยไม่ตั้งใจ ต่อมาได้เป็นราชบุตรเขยของอาณาจักรซี่เซี่ย
  กินนร คือ เหล่านางงามของต้วนเจิ้งฉุน และบุตรสาวทั้งหลายของเขา ซึ่งงามหยดย้อย แต่ชีวิตเป็นทุกข์นัก เพราะต่างไม่อาจครองรักไว้คนเดียว
  มโหราค คือ โหยวตั้นจือ เป็นคนมีฝีมือ แต่น่าสงสารที่สุด เพราะขาดปัญญาชี้นำที่ถูกต้อง เขาหลงใหลในสตรีนางหนึ่ง แต่นางกลับทำลายใบหน้าของเขาจนอัปลักษณ์ และเอาเปรียบโดยตลอด
  ตัวละครแต่ละจำพวก คล้ายต่างคนต่างอยู่ และมีปัญหาต่างกัน แต่กลับเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและประหวัดเป็นปมเดียวกัน จากการมองพ้นคุณธรรมน้ำมิตรของชาวยุทธ์ ลดขนาดความสำคัญของประธานและกรรมในเรื่องเล่าให้เล็กลง แล้วหันมามองว่าแต่ละคน แต่ละเหตุการณ์ มีส่วนประกอบของปัจจัยอะไรบ้าง สืบเนื่องกันมาอย่างไร และแสดงธรรมชาติของมนุษย์ในสภาวการณ์หนึ่งอย่างไร

  แปดเทพอสูรมังกรฟ้าจึงไม่ใช่นิยายกำลังภายในที่ว่าด้วยการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรม หากเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับชีวิตที่เป็นทุกข์จากกิเลสที่แตกต่างกัน และแปรเปลี่ยนไปสุดจะหยั่ง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 พฤศจิกายน 2015
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  8 เทพฯ ล้วนฝีมือฉกาจ กิเลสต่างกันไป แต่พุทธธรรมสลายพลังทุกข์ของสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ

  .........................( เมื่อชม หรือ อ่าน เรื่องนี้จบ พิจารณา )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 พฤศจิกายน 2015
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  ผู้เยี่ยมยุทธแท้จริง คือหลวงจีนกวาดลานวัด (ทรงพรหมวิหาร)ที่ไม่สนใจชิงดีชิงเด่น

  1. หลวงจีนนิรนาม ผู้เฒ่ากวาดลานวัด ปรากฏตัว

  https://youtu.be/j9rKIjXTL2w?t=1m38s

  -------------------------------------------------------
  2. สลายความแค้น ต้นเหตุวงเวียนกรรม จากอดีต ก่อนจะลุกลามไปสู่มหาชน


  https://youtu.be/q_pOClIxdFQ?t=18s
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 พฤศจิกายน 2015
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  จอมยุทธ ที่แข็งแกร่งที่สุด พ่ายต่อความรัก( ก่อกรรม เพราะความชอบ-ความรัก)

  ....เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน....


  <iframe width="800" height="600" src="https://www.youtube.com/embed/vVnyYH5BFOU?&autoplay=&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 พฤศจิกายน 2015
 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  อาศัยรูป อบรมนาม ในที่สุด เพื่อเหนือบงการจากรูป*นาม

  ......................................
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  ฉบับจีนแผ่นดินใหญ่/ การปรากฏตัวของหลวงจีนกวาดลานวัด ใช้พุทธกุศโลบายสลายเหตุร้าย

  https://youtu.be/XdRo-BpWWig?t=32m18s
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  วีรบุรุษ สุดยอดทางโลก ถ้ามีปัญญาพุทธธรรมแจ้งใจ จะจบด้วยดีทุกฝ่าย

  https://youtu.be/VTG1zAvvbYc?t=1h9m9s
  ถ้าต่อยอดวีรบุรุษ(ทางโลก)ด้วยปัญญาพุทธธรรม จะไม่จบชีวิตด้วยการทำลายธาตุขันธ์ตัวเอง แต่จะใช้มันต่อไป เพื่อสร้างบารมี  .........ยอดฝีมือ ต้องมาตาย เพราะ แพ้ใจตนเอง ..........(ในชีวิตจริง มีไม่น้อย)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 พฤศจิกายน 2015
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  2.ก่อกรรมใหม่บ่อยๆเพราะเพลินกับสิ่งที่มาจากอายตนะภายนอก (สัมปชัญญะไม่ดึงกลับมา)/ไม่เป็นสติปัฏฐาน4

  [​IMG]  ในบทของกำลัง๘ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังและคนพาลมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง” จึงจะเห็นได้ว่าผู้ที่จะก้าวเป็นบัณฑิตจึงไม่เพ่งโทษใครๆเลย แม้ว่าจะได้ยินธรรมที่แสดงอยู่นั้นไม่ตรงตามหลักแห่งการพ้นทุกข์ ก็จะไม่ไปเพ่งโทษใดๆทั้งยังมีจิตมีเมตตา หากบอกสิ่งที่ถูกได้ก็บอก ถ้าบอกไม่ได้ก็ปล่อยวางได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกสิ่งที่ถูกจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกจริง หากผู้ใดหลงตนว่าเป็นบัณฑิตหยิบเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังมากล่าวอ้างโดยไม่มีความรู้ในตนเอง ก็อาจจะกลายเป็นภัยต่อตัวเองได้เช่นกัน

  ส่วนคนพาลนั้นมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง กำลังนี้เองที่จะพาให้คนพาลคอยจ้องจับผิดผู้อื่น แม้ว่าจะอยู่ในคราบของนักบวช นักบุญ ผู้ถือศีล บุคคลที่มีชื่อเสียงน่าเคารพนับถือ แต่หากยังมีการเพ่งโทษผู้อื่นอยู่เสมอก็เรียกได้ว่าเป็นคนพาล พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคล ๓๘ เป็นข้อแรกว่าให้ห่างไกลคนพาลนี้เสีย เพราะคนพาลนั้นมักจะมีการเพ่งโทษว่าร้ายผู้อื่น นำพาไปสู่เรื่องเสื่อมทรามอยู่เสมอ ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็มักจะคอยชี้นำให้คนอื่นเพ่งโทษคนที่คิดเห็นไม่ตรงกับที่ตนเข้าใจ ทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มักจะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมแตกแยกกัน เสื่อมศรัทธาต่อกัน ซึ่งเป็นกรรมหนัก คนที่เชื่อในคนพาลก็จะพากันลงนรกด้วยกันกับคนพาล ดังนั้นท่านจึงว่าให้ห่างไกลคนพาลเข้าไว้

  ผู้ที่คอยเพ่งโทษเวลาฟังผู้อื่น ก็จะฟังผู้อื่นไม่เข้าใจ ฟังเด็กพูดก็ไม่เข้าใจเด็ก ฟังผู้ใหญ่พูดก็ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ ฟังคนแก่พูดก็ไม่เข้าใจคนแก่ ฟังพระพูดก็ไม่เข้าใจพระ ถึงแม้จะดูเหมือนเข้าใจ แต่ก็จะไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 พฤศจิกายน 2015
 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  3.ปล่อยวาง / ใจที่ถูกขังด้วยชะตากรรม ดิ้นรนเพราะตัณหา ย่อมเหมือนสัตว์ร้ายติดกับดัก

  <iframe width="840" height="640" src="https://www.youtube.com/embed/MEYY7K8wZH8?&autoplay=&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 สิงหาคม 2016
 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  4.ทำร้ายตัวเองด้วยความคิด ทำร้ายคนใกล้ชิดด้วยวาจา/ กรรมบถสิบ+เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  [​IMG]
   
 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  5.รักที่สะอาด เบา เข้าใกล้ความเป็นพรหม

  [​IMG]


  " รักใครสักคนไม่จำเป็นต้องครอบครอง
  ข้าชอบความสง่างามของนาง เหมือนกับดอกบัว
  ได้ดูห่างๆแต่เด็ดดมไม่ได้
  ข้าเป็นห่วงและชื่นชมนาง เงียบๆ ก็พอใจแล้ว "

  ...จอมโจรฝ่านเหลียนจิ๊...
  เทพมารสะท้านภพ
   
 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  6.สูงเกินฟ้า ถ่อมลงมาบนดิน / ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  วรยุทธ เรานั้นมาจากปรมาจารย์ตั๊กม้อ...
  ทุกคนฝึกฝน เพื่อร่างกายแข็งแรงและผดุงธรรม...
  ทุกครั้งที่ฝึกจึงตั้งจิตถือเมตตาธรรม
  ..........ตบะยิ่งสูง วรยุทธยิ่งแกร่งกล้า
  " ส่วนใหญ่หลวงจีนที่บำเพ็ญได้ถึงขั้น
  มักไม่ยินดี ที่จะฝึกยุทธ...อีก "  ....หลวงจีนเฝ้าหอคำภีร์....( หลวงจีนกวาดลานวัด)


  8 เทพอสูรมังกรฟ้า 2003
  [​IMG]
   
 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  7.่ตั้งมั่นในปัจจุบัน มองไปข้างหน้ากับเวลาที่เหลือ/ มรณานุสสติ

  มนุษย์เรา ต้องรู้จักมองไปข้างหน้า
  เพราะทุกๆวัน ไม่อาจย้อนกลับมาได้อีก

  ....ประมุข ตงฟางปุ้ป้าย....
  กระบี้เย้ยยุทธจักร 2013  [​IMG]
   
 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,999
  กระทู้เรื่องเด่น:
  201
  ค่าพลัง:
  +56,166
  8.ปลาไม่เห็นน้ำ หลงในทะเลตัณหาไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์

  ผู้อยู่ในยุทธจักร ไหนเลย
  "ยิ้มเย้ยยุทธจักร" ได้อย่างแท้จริง

  ....สี่พี่น้อง หมู่บ้านเหมย....
  กระบี่เย้ยยุทธจักร 2013  [​IMG]
   
 20. บ้องแบ้ว

  บ้องแบ้ว นางฟ้าผู้น่ารัก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,282
  กระทู้เรื่องเด่น:
  105
  ค่าพลัง:
  +5,205
  จิตคือพุทธะ พุทธะประดับอยู่ในใจส่ำสัตว์
  ความรู้แจ้ง(สว่าง) กับกิเลส(มืด) ล้วนมาจากแหล่งเดียวกัน
  ภพภูมิทั้งหกล้วนบังเกิดจาก "ใจ"
  จันทร์ในวารี บุปผาในพระจกเงา
  ไหนเลยเกิดดับได้
  หากทราบเรื่องนี้กระจ่าง
  จะเห็นความสมบูรณ์พร้อม
  ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง

  .....เครดิต เซนอย่างมูซาชิ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - อะไร พลิกอกุศลมาเป็นกุศล ในหนัง
 1. WebSnow
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,276
 2. Auyyyyy
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  226
 3. ubon2555
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,117
 4. Dave007
  ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  12,194

แชร์หน้านี้

Loading...