อัตตนา โจทยัตตานัง จงกล่าวโทษโจทความผิดของตัวไว้เสมอ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย Komodo, 28 พฤศจิกายน 2009.

 1. Komodo

  Komodo หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  11,627
  กระทู้เรื่องเด่น:
  143
  ค่าพลัง:
  +104,528
  [​IMG]

  ภาพ : สมเด็จองค์ปฐม วัดท่าซุง

  อัตตนา โจทยัตตานัง จงกล่าวโทษโจทความผิดของตัวไว้เสมอ อย่าไปยุ่งกับคนอื่น คตินี้นักปฏิบัติทุกคนเขาจะประณามตัวเองเข้าไว้เสมอ อารมณ์ยุ่งอยู่กับกามราคะนิดหนึ่งเขาจะประณามว่าเลวทันที ของอะไรก็ดี ถ้าชมว่าสวย ชมว่างาม เมื่อรู้สึกขึ้นมาก็รู้สึกว่าใจของเรามันเลวเสียแล้วรึนี่ แค่นี้เขาตำหนิตัวเขาแล้ว แล้วยิ่งไปเพ่งโทษของบุคคลอื่นไปแสดงอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่น ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเร่าร้อน นั่นแสดงว่ากิเลสมันไหลออกมาทางกายและทางวาจา มันล้นออกมาจากใจมันเลวเกินที่จะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่เราต้องประณามอย่างนี้ แล้วทางที่ไปจะไปไหน เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเป็นไม่ได้ ต้องไปขึ้นต้นมาจากนรก มันไม่เหมาะสำหรับเรา นี่เราต้องประณามตัวไว้เป็นปกติอย่าเที่ยวประณามคนอื่นเขา

  จงอย่าคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเรา ก่อนที่คนอื่นจะลงโทษ กรรมที่เราทำความชั่วมันก็ทำความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่เรา ใครเขาพูดความชั่วคราวใดเราก็สะดุ้งเพราะเรามันเลว พระพุทธเจ้าตรัสว่า อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนไว้เสมอ และจงโจทตน กล่าวโทษตนไว้เป็นปกติ หาความชั่วของตัว อย่าไปหาความชั่วของบุคคลอื่น ถ้าเลวมากเมื่อไหร่ เราก็เพ่งเล็งความเลวของบุคคลอื่นมากเท่านั้น ถ้าเราดีมากเท่าไหร่เราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอื่น เพราะยอมรับนับถือกฎของกรรม ที่เรายังไปหาความเลวของบุคคลอื่น เสียดสีเขาบ้าง พูดกระทบกระเทียบเขาบ้าง ทำลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่า เรามันเลวที่สุดของความเลว คือความเลวมันไม่ได้ ขังอยู่ เฉพาะในใจ มันไหลออกมาทางกายไหลออกมาทางวาจา เพราะมันล้น เลวจนล้น นี่ขอทุกท่านจงจำไว้ อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่น มองดูความเลวของตน ไม่ต้องไปปรับปรุงบุคคลอื่น ปรับปรุงเราเองให้มันดีที่สุด

  สำหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ เราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คน เขาคือสัตว์นรกในอบายภูมินั่นเอง เราคิดว่า ถ้าเราจะไปต่อล้อต่อเถียงจะกระทำตอบ เราก็จะเลวตามเขาเวลานี้จิตใจของเขาจมลงไปในนรก ถ้าเราทำตามแบบเขาบ้าง เราก็จะจมนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์จิตเราก็ระงับความโกรธด้วยอำนาจ ขันติ หรือ อุเบกขา เฉย เขาเลวก็ปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียว เราไม่ยอมเลวด้วย

  อย่าทำอารมณ์ให้วุ่นวาย อย่าใจน้อย อย่าคิดมาก จงคิดไว้เสมอว่า เราต้องตาย อย่าห่วงคนอื่นมากเกินกว่ากฎของกรรม จงนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก อย่าทะเยอทะยานเรื่องยศศักดิ์ ถึงเวลามันได้ ถึงเวลามันมี ทำใจสบาย จะมีความสุข เรื่องลูกก็ขอให้ตั้งอารมณ์ไว้ ในฐานะพ่อแม่ที่ดี แต่อย่าดิ้นรนเกินพอดี จะเป็นทางตัดนิพพานให้ไกลออกไป

  ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว ใครจะว่าดีหรือชั่ว ไม่มีความสำคัญ เขาจะประณามว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา ถ้าจิตของเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดี มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าทรงให้รักษากำลังใจ เป็นสำคัญว่าควบคุมกำลังใจให้ดีไว้แล้วมันดีเอง ไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขา การที่เราดี เพราะรอให้ชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่ว

  คนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรา นั่นเขาเป็นทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมนี่ ไม่มีทางจะคืนตัวได้ ความเป็นอยู่ของเขาในสมัยปัจจุบันในชาติที่เป็นมนุษย์ เขาก็มีแต่ความเร่าร้อน มีแต่ความเศร้าหมอง เพราะกิเลสมันทำจิตใจให้เศร้าหมอง ตัณหาสร้างจิตใจให้เร่าร้อน อุปทานมีอาการเกาะความชั่วเป็นปกติ อกุศลกรรมทำความชั่วตลอดเวลา คนที่เป็นทาสของกิเลสตายแล้ว ไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดไม่ได้ ต้องไปเกิดในอบายภูมิ นี่ถ้าบุคคลผู้ใดทำใจของเราให้เร่าร้อนด้วยกายกรรม ทำด้วยกายก็ดี ด้วยวจีกรรม ทำด้วยวาจาก็ดี เราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คน เขาคือสัตว์นรกในอบายภูมินั่นเอง เราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อล้อต่อเถียง จะกระทำตอบ เราก็จะเลวตามเขา เวลานี้จิตใจของเขาจมลงไปแล้วในนรก ถ้าเราทำตามแบบเขาบ้าง เราก็จะจมลงนรกเหมือนกัน มันไม่มีประโยชน์ จิตเราก็ระงับความโกรธด้วยอำนาจ ขันติ หรือ อุเบกขา นี่ อุเบกขา เราใช้กันตรงนี้เลย เฉย เขาเลวก็ปล่อยให้เขาเลวไปแต่ผู้เดียว เราไม่ยอมเลวด้วย  <FIELDSET style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 1px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #ff0000 1px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 1px solid; PADDING-TOP: 10px"><LEGEND align=left>หลวงพ่อวัดท่าซุง</LEGEND>ถ้าเราทุกคนปรับปรุงใจตนดีแล้ว มันก็ไม่มีเรื่องยุ่งกับคนอื่น ไม่สร้างคนอื่นให้มีความเร่าร้อนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่น ต้องรู้ตัวว่าเราเลวเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไว้เสมอ รู้สึกตัวว่าเรามันเลว เลวมากจนกระทั่งขังไว้ในใจไม่ได้ มันจึงอุตส่าห์ไหลออกมาทางวาจา ไหลออกมาทางกาย นี่แสดงว่าความเลวมันล้นออกมาจากจิต ในข้อนี้ต้องคิดไว้เป็นประจำ อย่าทะนงตนว่าเป็นคนดี ถ้าดีแล้ว ปากไม่เสีย กายไม่เสีย ถ้าปากเสีย กายเสีย ความเลวมันล้น มีความดีไม่ได้

  </FIELDSET>

  พระพุทธเจ้าตรัสว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นโลกธรรม ถ้าเราติด เราก็มีความทุกข์ ลาภที่เรา มีมาได้แล้ว มันก็หมดเสื่อมไปได้ ถ้าเรายินดีในการได้ลาภ ไม่ช้ากำลังใจก็ต้องเสีย สลดใจ เมื่อลาภหมดไป คำสรรเสริญก็เช่นเดียวกัน คำสรรเสริญไม่ใช่ของดี ถ้าเราติดในคำสรรเสริญ เราก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะว่าไม่มีใครเขามานั่งตั้งตา นั่งสรรเสริญเราตลอดวัน คนที่เขาสรรเสริญเราได้ เขาก็ติเราได้ ฉะนั้นจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่า นินทา ปสังสา เป็นธรรมดาของชาวโลก ชาวโลกทั้งหมดเกิดมาต้องพบนินทาและสรรเสริญ นี่ท่านมาติดลาภ ติดสรรเสริญก็ถือเป็นอุปกิเลสอย่างหนัก

  เราต้องการความเมตตาปรานีจากคนอื่นฉันใด บุคคลทั้งหลายก็ต้องการความเมตตาปรานี จากเราเหมือนกัน ฉะนั้น อารมณ์ใจของเราก็คิดไว้เสมอว่าเราจะรักคนและสัตว์ นอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักตัวเรา เราจะสงสารเขาเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นสงสารเรา เราจะรักเขาเหมือนกับเราต้องการให้เขารักเรา เราจะไม่อิจฉาริษยาใคร เมื่อบุคคลอื่นใดได้ดี

  ทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจ ตั้งใจจริง มีศีลบริสุทธิ์ ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมั่น ตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใส รู้เท่าทันความเป็นจริง แต่ว่ายังไม่ถึง พระโสดาปัตติมรรค ก็ควรจะภูมิใจว่า เข้าอยู่ในเขตของความดี คือ ความอยู่ในเขตของคนดี แต่ว่าเราจะดีมาก จะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ ถ้ารู้ตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้น จงจำพระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อัตตนา โจทยัตตานัง จงกล่าวโทษโจทความผิดของตนไว้เสมอ

  เป็นธรรมะจากหนังสือโอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) นำมาฝากชาวห้องศาสนากันครับ


  <FIELDSET style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 1px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 1px solid; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; BORDER-TOP: #ff0000 1px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 1px solid; PADDING-TOP: 10px"><LEGEND align=left> หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต</LEGEND>ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง ให้ขุ่นมัวไปด้วยความเดือดร้อน วุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่น จนใจอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิด และบาปกรรมไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนา ทรมานอย่างไม่คาดฝัน

  การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองเป็นการสั่งสมโทษ และบาปใส่ตน ให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยต่อตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำไมพอใจสร้างขึ้นเอง

  </FIELDSET>

  คนติ ก็น้อมเอาพระธรรมไปปฏิบัติ พึงพิจารณาธรรมในตนก่อน
  พึงตั้งธรรมไว้ในตนก่อน แล้วค่อยไปโจทผู้อื่น

  คนที่ถูกติ ถูกชม พึงพิจารณาว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลก
  และสำรวมระวังความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

  สามัคคีธรรม และความสันติสุขร่มเย็น ก็จะเกิดมีแก่ทั้งผู้โจทเอง ผู้ที่ถูกโจท
  และทั้งท่านอื่นๆทั้งหลาย ให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้ครับ

  ที่มา : www.bloggang.com/viewblog.php?id=library&date=23-08-2008&group=1&gblog=33
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤศจิกายน 2009
 2. คนมีกิเลส

  คนมีกิเลส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  3,973
  ค่าพลัง:
  +19,414
  ขออนุโมทนาบุญให้ธรรมทานนี้ครับ
  สาธุ
  สาธุ
  สาธุ
   
 3. Jeerachai_BK

  Jeerachai_BK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +821
  สาธุ สาธุ สาธุ _/\_

  ขอให้หมั่นเตือนตนอยู่เสมอ เมื่อไหร่เราคิดว่าตัวเองดี ตอนนั้นตัวเรากำลังเลว
   
 4. banyen9000

  banyen9000 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  105
  ค่าพลัง:
  +288
  ใครเคยดูดวงกับอาจารย์วิเชียร อยู่เกตุ บ้างช่วยบอกทีเป็นยังไงบ้าง
   
 5. apichai53

  apichai53 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  635
  ค่าพลัง:
  +2,261
  อนุโมทนา ...ครับ เป็นธรรมะ ที่ถึงจิตถึงใจมาก
  ถ้าปฏิบัติได้ดังพระท่านว่า........จะดีมากๆ
  .....เจริญในธรรมครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2009
 6. นิพ_พาน

  นิพ_พาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,991
  ค่าพลัง:
  +7,837
  อนุโมทนาค่ะ อ่านแล้วมีสติเลยค่ะ


  อิมัง นะภะ อุอะ นะชาลีติ
   
 7. everybody

  everybody เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  240
  ค่าพลัง:
  +892
  " ถ้ารู้ตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้น "

  อนุโมทนาสาธุๆๆ ครับ
  _/\_ _/\_ _/\_
   
 8. no-ne

  no-ne เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  1,197
  ค่าพลัง:
  +3,365
  ขออนุโมทนาค่ะ

  ดิฉันก็ชอบคิดว่าคนอื่นเลวเสมอ คิดจริงคิดจัง ด้วยค่ะ เป็นบาปมากเลย เดี๋ยวนี้รู้ตัวแล้ว จะปรับปรุงแก้ไข ให้เลิกคิดชั่วกับคนอื่นให้ได้ จะมองตัวเองว่ามีเลวอะไรบ้างเสมอ จะได้ไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นเขาชั่วกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ คนนั้นก็เลว คนนี้ก็ชั่ว เพราะมันน่าเบื่อมากค่ะ อกุศลจิต เบื่อกับมันมากที่สุด
   
 9. Hillary

  Hillary เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  78
  ค่าพลัง:
  +338
  ขออนุโมทนาคะ อ่านแล้วตัวเองยังเลวไม่ดีเลยคะ ชอบไปจับผิดคนอื่น ๆ จะพยายามปรับปรงตัวเองคะ
   
 10. poon-pan

  poon-pan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  2,353
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +7,036
  ผมขอแสดงความรู้สึกผ่านทางกระทู้ที่ดี ๆแบบนี้นี้ที่ทีมงานเวปตั้งไว้หน่อยนะครับผมคิดว่าเนื้อหาที่ผมจะเขียนนี้ ก็น่าจะทำนองเดียวชื่อเรื่องของกระทู้นี้ครับ

  เท่าที่ผมได้เข้ามาร่วมตอบถามกระทู้ ตามห้องต่าง ๆ ผมเห็นว่าบางกระทู้ก็มีการเขียนแบบไม่สุภาพเรียบร้อย ซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าเขาใช้คำหยายคายแบบชาวบ้านร้านตลาด ผมเห็นแต่เพียงลักษณะการเขียนที่เขียนออกมาจากจิตใจที่ยังมีความหยาบอยู่เท่านั้น และสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงจิตใจยังหยาบอยู่นั้นก็จะเห็นได้จากการเขียนว่ากล่าวกันไปมา เขียนแบบเสียดสีกัน บางทีก็เขียนทำนองแดกดันกัน (ต้องขออภัยด้วยถ้าใช้คำไม่สุภาพ ) อีกทั้งยังมีการใช้คำที่เป็นการดูถูก ดูแคลนกันซึ่งกันและกัน ซึงบางครั้งบางคราวถึงกับกล่าวหา ว่าร้ายให้กับคนอื่นเสียด้วยซ้ำ นับว่าเป็นบาปเป็นกรรมต่อกัน อาจถึงขั้ยจองเวรกันเสียด้วยซ้ำ

  ผมรู้สึกไม่ใคร่สบายใจนักที่เห็นบรรยากาศเป็นแบบนี้ในเวปพลังจิต ผมคิดว่าพวกเราคงลืมไปแล้วว่า จุดมุ่งหมายสำหรับการที่เราเข้ามาศึกษาธรรมโดยอาศัยเวปพลังจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเกี่ยวกับพุทธศาสตร์นั้น พวกเราเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเราเข้ามาในเวปนี้เพื่ออะไร ? เพื่ออวดทิฐิมานะของตัวเอง อวดภูมิปัญญาที่ตนมี เพียงเพื่อจะยกตัวเองว่า ถูก ดี เด่น เลิศ เลอกว่าคนอื่นเพียงเท่านั้นหรือ ? ผมว่าเราน่าจะเดินไปกันคนละทางกับคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้าที่ท่านทรงสอนให้ เราศึกษาธรรม ก็เพื่อให้รู้และให้เข้าใจ เพื่อปล่อยวางไม่ใช่หรือครับ

  ขอบพระคุณมากครับ

  และถ้าการแสดงออกถึงความรู้สึกของผมไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็ต้องกราบขออภัยทางเวป และ ถ้าทำให้เพื่อน กระทบกระเทือนเดือดเนื้อร้อนใจ ก็ต้องกราบขออโหสิกรรมด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 เมษายน 2010
 11. เพียงพบ

  เพียงพบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  932
  ค่าพลัง:
  +1,273
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
  กัมมุนา วัตตตี โลโก
   
 12. mib8gdviNz

  mib8gdviNz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  1,009
  ค่าพลัง:
  +1,522
  อนุโมทนาสาูููธุครับ

  ทำให้หลุดจากความมืดเลยอ่ะ

  ขอบคุณมากมายครับ~..
   
 13. piyavadie

  piyavadie Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +85
  สาธุ คำสอนของพระตถาคตใช้ได้ตลอด,ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่ยุ่งเหยิงแถมวุ่นวาย
   
 14. หมอก้อย

  หมอก้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2010
  โพสต์:
  185
  ค่าพลัง:
  +995
  โมทนาค่ะ อ่านทีไรก็เตือนสติใจตนเองได้ดีทุกครั้ง...
  ตอนนี้กำลังเจอกับตัวเอง คือเป็นทุกข์เพราะ กรรม ของคนอื่น...
  นั่นจึงทำให้ต้องหันมาพิจารณาและพัฒนากำลังใจของตนเองให้เข้มแข็ง และตั้งมั่นมากยิ่งขึ้น ... ไม่ให้หวั่นไหวกับโลกธรรม... ชีวิตนี้ถวายให้ พระนิพพาน อย่างเดียว...

  โมทนา...
   
 15. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  642
  ค่าพลัง:
  +1,953
  ธรรมของพระพุทธองค์เป็นธรรมแท้ทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย ผู้ปฏิบัติตามย่อมเข้าถึงความพ้นทุกข์ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 16. zombine

  zombine Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +88
  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง ๒๐ ชั้นพรหมโลก ๖ ชั้นเทวะโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง ๔ มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกัน และกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ.กาลบัดนี้ด้วยเทอญ<!-- google_ad_section_end -->
   
 17. จิตปรุง

  จิตปรุง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  237
  ค่าพลัง:
  +801
  อนุโมทนาค่ะ.....
  ดูตัวเอง แก้ไขตัวเอง
  ดีกว่าดูคนอื่น แก้ไขคนอื่น
  อ่านแล้วมองหาความเลวของตัวเอง
  เจอความเลวของตัวเอง..แล้วสบายใจจริง
   
 18. รู้รู้ไป

  รู้รู้ไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  958
  ค่าพลัง:
  +3,163
  อนุโนทนาด้ยครับ
  เป็นประโยชน์แล้ว ได้คลายทุกข์ลงแล้ว

  ความผิดเขา เท่าขุนเขา ไม่ทำให้เราตกนรกได้
  ความผิดเรา เท่าปุยนุ่น ก็ทำเราเราล่วงรับกรรมได้
   
 19. คนวิเชียร

  คนวิเชียร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +1,382
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ ครับ
  คนที่ถูกติ ถูกชม พึงพิจารณาว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลก
  และสำรวมระวังความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

  เมื่อมีใครชมก็ไม่ควรไปยินดีหลงคำชมเชย เมื่อใครมาว่าเราก็ไม่ควรเก็บมาคิดจนจิตตก สาธุ
   
 20. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  7
  ค่าพลัง:
  +35,193
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา </O:p>
  *
  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...