Edit Tags: อัศจรรย์วินาที "หลวงปู่เสาร์" มรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบ ถึงแม้จะละสังขารก็ยังตั้งอยู่ในสมาธิ!!

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...