เรื่องเด่น อัศจรรย์! ความเชื่อ 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในวันพระ?!

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 18 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,019
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +6,465
  “วันพระ” เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ เป็นวันแห่งการถือศีล ฟังธรรม ประกอบคุณงามความดีในคติพุทธ โดยในเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมด ๔ วันได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๔ ค่ำในเดือนขาด

  a3e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881.jpg

  วันพระจึงเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนา ในสมัยก่อนหากถึงวันพระ พุทธศาสนิกชนก็มักจะเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา จวบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังคงให้ความสำคัญกับวันพระ หลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีล เป็นวันทำบุญใส่บาตร และอื่นๆอีกมาก วันพระจึงเป็นวันสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเชื่อ 3 ประการที่โน้มน้าวจูงใจให้คนทำความดีละเว้นจากความชั่ว ดังนี้

  เทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์ในวันพระ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ เทพทั้ง ๔ องค์นี้ เรียกว่า ท้าวจตุมหาราช หรือ ท้าวจตุโลกบาล คือ เทพผู้เป็นใหญ่ คุ้มครองรักษา ทั้ง ๔ ทิศ ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ ๑ และมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลสอดส่องโลกมนุษย์อีกด้วย ทำให้ในทุกวันพระ จะต้องมาตรวจตราโลกมนุษย์ โดยในวัน ๘ ค่ำ ท่านจะใช้บริวารลงมาตรวจ ในวัน ๑๔ ค่ำ บุตรของท้าวจตุมหาราชจะลงมาตรวจ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ วันพระ ๑๕ ค่ำ ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ ท่านจะลงมาตรวจด้วยตนเอง โดยทุกวันพระของการมาตรวจโลกมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นบริวารของท่านมาตรวจ บุตรท้าวจตุมหาราชมาตรวจ หรือท้าวจตุมหาราชมาตรวจเองก็ตาม สิ่งที่ทำคือ ท่านจะมาตรวจดูว่า มนุษย์ผู้ใดได้ทำความดี แล้วก็จะจดชื่อ สกุล ในแผ่นทองคำ นำไปถวายแด่คณะเทวดาในชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภา หากรายชื่อมนุษย์ที่ทำบุญมีน้อยกว่าทำบาป เหล่าเทวดาก็จะเสียใจ เนื่องจากเห็นว่า จะไม่มีเทวดาใหม่ๆ มาเกิดบนเทวโลก แต่ในอบายภูมิ จะมากไปด้วยผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี ขณะเดียวกัน หากดูรายชื่อแล้ว มนุษย์ทำบุญมีมากกว่าทำบาป เหล่าเทวดาจะดีใจ เพราะต่อไปจะมีเทวดาใหม่ๆมาเกิด ส่วนพวกที่เกิดในอบายภูมิก็จะลดลง

  e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881-1.jpg

  เรื่องนี้มิใช่เป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนเท่านั้น แต่ยังปรากฎใน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ราชสูตรที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=3717&Z=3740 ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องดังกล่าวไว้ ปรากฏดังนี้

  [๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๘ ของปักษ์ เทวดาผู้เป็น บริวารของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในดิถีที่ ๑๔ ของปักษ์ พวกโอรสของท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา … ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำนั้น ท้าวจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแลหรือ

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา … ปฏิบัติ ทำบุญมีอยู่น้อย ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกันอยู่ ณ สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา ปฏิบัติ ทำบุญ มีน้อย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันเสียใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเสื่อมหาย อสุรกายจักเต็มบริบูรณ์ ดังนี้

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ถ้าในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา … ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มาก ท้าวจาตุมหาราชย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้น แก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งมาประชุมกัน ณ สุธรรมาสภาว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดา เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูลแก่พราหมณ์ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุล อธิษฐานอุโบสถ ปฏิบัติ ทำบุญ มีอยู่มากแล เพราะเหตุนั้น พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ย่อมพากันดีใจว่า ดูกรผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์ อสุรกายจักเสื่อมสูญ ฯ

  e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881-2.jpg

  เทวดาฟังธรรม– มนุษย์เข้าวัดถือศีล ความเชื่อประการที่สอง คือ สมัยก่อนผู้คนบางส่วน เชื่อว่า วันพระเทวดาไม่อยู่ เพราะ เทวดาจะมาฟังธรรมที่ธรรมสภาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทวดาจึงไม่อาจมาดูแลปกป้องมนุษย์ได้ ทำให้คนสมัยก่อนหยุดทำงานในวันพระ แม้แต่ใบไม้สักใบก็จะไม่เด็ดออกจากต้น โรงฆ่าสัตว์ต่างๆก็จะหยุดทำลายชีวิต โดยเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ จะเคร่งครัดเป็นพิเศษ เพื่อละเว้นจากการทำความชั่ว รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม เพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย มีความเชื่อกันอีกว่าในวันพระ อาจจะมีการปล่อยของที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ ทำให้บางคนที่มีจิตใจอ่อนแอ ชะตาตก ถูกลมเพลมพัดได้ ดังนั้นจึงงดกิจทั้งปวง ทั้งการทำงาน การเดินทางไกลต่างๆ เข้าวัดฟังธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ความเชื่อในเรื่องนี้ที่ได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมา ก็เพื่อจูงใจให้คนเข้าวัด ถือศีล ทำความดี ละเว้นความชั่ว เป็นการสร้างบุญให้เกิดแก่ตนเอง โดยไม่ต้องหวังพึ่งเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เพราะบุญกุศลเท่านั้น จะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดี

  e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881-3.jpg

  ยมโลกงดทรมานสัตว์ มีความเชื่อว่าเฉพาะในวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ ยมโลกจะงดการทรมานสัตว์ที่ได้รับโทษทัณฑ์หนึ่งวันและเปิดโอกาสให้สัตว์นรกเหล่านั้นสามารถรับบุญจากมนุษย์ได้ จึงทำให้เชื่อว่าในวันพระใหญ่จะมีวิญญาณออกมามากมายกว่าปกติ เพื่อมาขอส่วนบุญกับมนุษย์ ขณะที่ในบางความเชื่อก็ว่า ในยมโลกจะหยุดทรมานสัตว์นรกเท่านั้นแต่ไม่ได้ปล่อยให้ออกมา ส่วนในมหานรก หรือนรกขุมใหญ่ สัตว์นรกก็ยังคงรับกรรมของตนตามปกติ อย่างไรก็ดี ความเชื่อนี้ เป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนบอกเล่าสืบมา เพื่อให้ลูกหลานได้ทำบุญถือศีลในวันพระ แล้วอุทิศบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือวิญญาณทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติก็ตาม ซึ่งการอุทิศบุญให้วิญญาณ ก็เป็นการทำบุญอีกประการหนึ่งเช่นกัน

  e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881-4.jpg

  สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวันพระนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังมา ส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล หากแต่พิจารณาแล้ว ความเชื่อเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อย เพราะได้โน้มน้าวชักจูงให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว เพียงแค่ไม่กี่วันในหนึ่งเดือนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนที่อยากทำความดีในทุกๆวัน ไม่ใช่เฉพาะวันพระเท่านั้น?!

  e0b8a2e0b98c-e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b980e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881-5.jpg

  หมายเหตุ : เฉพาะหัวข้อ “เทวดาลงมาตรวจโลกมนุษย์ในวันพระ” ได้อ้างอิงมาจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ราชสูตรที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/read/v.php?B=20&A=3717&Z=3740

  เครดิตภาพ : Napapawn

  เรียบเรียงโดย

  นภาพร เครือชัยสุ​

  ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์
  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.tnews.co.th/contents/506767
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 พฤษภาคม 2019
 2. Cristy7pt

  Cristy7pt สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_31.png
  2019-ford-mustang-ecoboost-blue-metallic-15.jpg
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_48.png
  2019-05-16-08h00-51.png
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_28.jpg  Ford Mustang 2019 Blue 2.3L vin: 1FATP8UH3K5159596


  Lot sold for 20900

  Auction: I buy fast

  Lot number: 28658375

  Date of sale: 12.05.2019

  Year: 2019

  VIN: 1FATP8UH3K5159596

  Condition: Run and Drive

  Engine: 2.3L I4 N

  Mileage: 827 miles (Actual)

  Seller: Avis Budget Group

  Documents: CLEAR (Florida)

  Location: Orlando (FL)

  Estimated Retail Value:

  Transmission: Automatic

  Body color: Blue

  Drive: Rear Wheel Drive

  Fuel: Gasoline

  Keys: Present

  Notes: Not specified

  Add to that drop-dead gorgeous looks and a starting price of only $59,140, and the Shelby GT350 makes a compelling case for itself.
  PUBLISHED SUN, MAY 19 2019 11:00 AM EDT
  Ford Mustang Shelby GT350 9
  Source: Ford Motor Co.
  Mack Hogan


  1FATP8UH3K5159596


  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
   
 3. magGeaptetvot

  magGeaptetvot สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_48.png
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_2.jpg
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_31.png
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_7.jpg
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_25.jpg  Ford Mustang 2019 Blue 2.3L vin: 1FATP8UH3K5159596


  Lot sold for 20900

  Auction: I buy fast

  Lot number: 28658375

  Date of sale: 12.05.2019

  Year: 2019

  VIN: 1FATP8UH3K5159596

  Condition: Run and Drive

  Engine: 2.3L I4 N

  Mileage: 827 miles (Actual)

  Seller: Avis Budget Group

  Documents: CLEAR (Florida)

  Location: Orlando (FL)

  Estimated Retail Value:

  Transmission: Automatic

  Body color: Blue

  Drive: Rear Wheel Drive

  Fuel: Gasoline

  Keys: Present

  Notes: Not specified

  Out on the track, the magnetic dampers and updated tires make good use of the power. The motor is addictively powerful and the chassis is well-suited to handle it, with massive tires allowing you to brake later and get back on the gas sooner. Handling is fantastic, with perfectly weighted steering delivering a lot of feedback.
  Early thoughts
  H/O: Ford Shelby Mustang G350
  Ford Mustang Shelby GT350 6
  CNBC | Mack Hogan


  1FATP8UH3K5159596


  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
   
 4. magGeaptetvot

  magGeaptetvot สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +0
  2019-05-16-07h44-10.png
  2019-ford-mustang-ecoboost-blue-metallic-3.jpg
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_45.png
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_24.jpg
  1fatp8uh3k5159596_ford_mustang_7.jpg  Ford Mustang 2019 Blue 2.3L vin: 1FATP8UH3K5159596


  Lot sold for 20900

  Auction: I buy fast

  Lot number: 28658375

  Date of sale: 12.05.2019

  Year: 2019

  VIN: 1FATP8UH3K5159596

  Condition: Run and Drive

  Engine: 2.3L I4 N

  Mileage: 827 miles (Actual)

  Seller: Avis Budget Group

  Documents: CLEAR (Florida)

  Location: Orlando (FL)

  Estimated Retail Value:

  Transmission: Automatic

  Body color: Blue

  Drive: Rear Wheel Drive

  Fuel: Gasoline

  Keys: Present

  Notes: Not specified

  Ford Mustang Shelby GT350 6
  H/O: Ford Shelby Mustang G350 2
  The engine and transmission carry over from 2018. We’re normally a fan of updates, but the GT350 powertrain may just be the best engine-transmission combination on sale.
  Add to that drop-dead gorgeous looks and a starting price of only $59,140, and the Shelby GT350 makes a compelling case for itself.
  CNBC | Mack Hogan


  1FATP8UH3K5159596


  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
  1FATP8UH3K5159596 Ford Mustang 2019 Blue 2.3L
   

แชร์หน้านี้

Loading...