Edit Tags: อากาศเหมือนอยู่ยุโรป!! เมืองกะฉิ่น พม่า หิมะตกหนักในรอบ 50 ปี อุณหภูมิติดลบมากกว่า 10-15 องศา !!

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...