อานิสงค์แห่งการฝึกจิต

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พรเทพ คชมาศ, 26 สิงหาคม 2006.

 1. พรเทพ คชมาศ

  พรเทพ คชมาศ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  352
  ค่าพลัง:
  +1,295

  [​IMG]
  อานิสงค์แห่งการฝึกจิต<O:p</O:p


  <O:p
  การฝึกจิตนั้น ฝึกเพื่อให้จิต หยุดเป็นทาสของอวิชชา จึงหยุดวัฏจักร การเดิบ-ดับ ของ ทุกข์-สุข เมื่อไม่สุขแล้วจะอยู่ไปทำไม บางท่านอาจเกิดคำถามเช่นนี้ การฝึกจิตทำให้หยุดทุกข์ และหยุดสุขด้วยเช่นกัน บางท่านก็ค้านว่า ไม่ได้ ต้องสุข ฝึกแล้วต้องได้ ต้องสุขกว่าคนไม่ฝึกบ้าง กล่าวเพราะความอยากสุขบ้าง ยึดติดบ้าง เลยกล่าวเช่นนั้น แต่เมื่อหยุดวักจักร ทุกข์-สุข ได้แล้ว บุคคลผู้ฝึกจิตจักพบความสงบ และมีปัญญารู้ว่าที่ผ่านมาตนโง่เขลา

  ให้อวิชชาใช้ความสุขเป็นเครื่องหลอกล่อ แท้แล้วตนมีทางที่ดีกว่า การฝึกจิต มิใช่ฝึกให้จิต อยากได้นิพพาน, อยากหลุดพ้นทุกข์, ยึดว่าต้องปล่อยวาง ยึดว่าไม่ดีต้องไม่คิดไม่ทำ หากฝึกให้จิตมีความอยากนำทาง หรือเริ่มต้นด้วยการยึดแล้ว ย่อมจะเป็นการฝึกที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้น


  สังเกตได้ว่าผู้ฝึกจิตแบบนี้ นั่งสมาธิแล้วกลับเครียด ไม่ผ่อนคลาย การฝึกจิตที่ถูกต้อง ต้องใช้ ปัญญา นำทาง ไม่ใช่ความ อยาก นำทาง มี สติ เฝ้าระวัง อวิชชา ไม่ให้จิตถูกครอบงำโดยอวิชชา จนเกิดการปรุงแต่งระหว่างทาง สติและปัญญา จักช่วยคลายการยึดมั่นถือมั่นในที่สุด ผู้ฝึกจิตถูกวิธีจักผ่อนคลาย เพราะจิตปล่อยวาง<O:p


  <O:p
  พึงระวังและละวาง สิ่งเหล่านี้ ขณะฝึกจิต<O:p


  <O:p
  1. อยาก ใช้นิพพาน เป็นเครื่องล่อ แท้แล้วอวิชชานั้นแปลงมาเป็นความอยากได้นิพพาน
  <O:p
  2. กลัว กลัวว่าฝึกแล้วไม่ได้อะไรติดมือ กลัวนิพพานไม่มีจริง กลัวโดนหลอกให้โง่มานั่งฝึก
  <O:p
  3. ยึด ยึดว่าต้องอย่างนั้น-นี้ ยึดว่าต้องได้นิพพาน ยึดว่าต้องไม่ยึด เลยไม่ปล่อยวางเสียที
  <O:p
  4. สงสัย ว่านิพพานนั้นมีหรือไม่? ตัวตนอย่างไร เป็นอย่างไร เราได้หรือยัง เราถึงหรือยัง? <O:p

  5. ปรุงแต่ง ว่าเรานี้หนอได้นิพพานแล้ว เรานี้หนอเห็นนั้น, ได้โน่น, ได้นี่แล้ว เรานี่เหนือใคร<O:p

  6. สูญ สูญซึ่งสิ่งต้องปฏิบัติตามปัญญานำทาง เพราะคิดว่า เกิด-ดับ ช่างมัน ล้วนไม่จำเป็น <O:p
  <O:p
  เมื่อบุคคลเห็นสัจธรรมแวบแรก จะสัมผัสได้ว่าจิตสงบแท้จริงเป็นเช่นไร ความมั่นคงของจิต มิถูกอวิชชามาหลอกล่อได้เป็นเช่นไร ความไม่หวั่นไหว ไปตามการ เกิด-ดับ ของ ทุกข์-สุข นั้นเป็นเช่นไร มีความนิโรธในธรรม มีสติคอยระวัง มีปัญญานำทาง รู้ว่าควรปฏิบัติตนต่อไปอย่างไร<O:p
  <O:p
  ทว่า นี่เป็นผลเพียงการฝึกที่ถูกต้องชั่วขณะ จิตซึ่งเคยอยู่ในวังวนมายาวนาน จะถูกอวิชชาแปลงกายกลับมาคลอบงำได้อีก เช่นนี้แล้วผู้ฝึกจิตจึงต้องมิประมาท ต้องฝึกจิตตลอดเวลา จวบจนทุกขณะจิตมีสติปัญญา ไม่มีอวิชชาใดๆ เข้ามาได้อีก นั่นจึงถึงฝั่งที่ปลอดภัยได้จริง <O:p
  <O:p
  บางท่านเข้าถึงสัจธรรม แต่ประมาทนานวันเข้าการฝึกจิตมีช่องโหว่อวิชชากลับมาครอบงำได้อีก เราจึงเห็นว่า บางครั้ง พระสงฆ์บางรูป ท่านเข้าถึงสัจธรรม แล้วเรายังต้องระวัง ว่าวันใดท่านพลาดพลั้งอวิชชา อาจสอนเราผิดเพี้ยนไปได้เช่นกัน พึงระลึกว่า ท่านเองก็กำลังบวชเรียน ฝึกจิตอยู่ เราจึงยังต้องระลึกหลักความเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อย่าเชื่อเพราะเป็ฯครูอาจารย์ หรือเพราะตำราเขียนไว้ ความเชื่อ ที่ปลอดภัย คือ เชื่อ หลังจาก ผ่าน สติปัญญา แล้วเท่านั้น <O:p
  <O:p
  บุคคลผู้ไร้พันธนาการทางจิต ย่อมคิดและทำด้วยสติปัญญา ย่อมทำสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าบุคคลอื่นได้ทั้งปวง โดยจิตตนมิก่อกรรม กายนั้นเดินไปตามมรรคผลแห่งปัญญา ไม่ทุกข์-สุข อีก<O:p
   
 2. varanyo

  varanyo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  925
  ค่าพลัง:
  +3,367
  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ...เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน...
  ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง...ขออนุโมทนาครับ...สาธุ...สาธุ...สาธุ...
   
 3. yim410

  yim410 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +32
  อนุโมธนาผมบุญด้วยงับ
   
 4. แคท

  แคท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2005
  โพสต์:
  616
  ค่าพลัง:
  +1,666
  <TABLE id=HB_Mail_Container height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 UNSELECTABLE="on"><TBODY><TR height="100%" UNSELECTABLE="on" width="100%"><TD id=HB_Focus_Element vAlign=top width="100%" background="" height=250 UNSELECTABLE="off">ขออนุโมทนาค่ะ
  ปฏิบัติแล้ว จิตที่ร้อน
  เป็นเย็น
  </TD></TR><TR UNSELECTABLE="on" hb_tag="1"><TD style="FONT-SIZE: 1pt" height=1 UNSELECTABLE="on">
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 5. พันวฤทธิ์

  พันวฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,658
  ค่าพลัง:
  +15,740
  เพิ่มเติมนิดนึงครับ กว่าที่ผู้ฝึกจะพิจารณาถึงอย่างที่ต้องการนั้น จำเป็นต้องมีครูอาจารย์ทีดี กัลยาณมิตรที่ดี ความถึงพร้อมด้วยอิทธิบาท 4 และศีลวิสุทธิ พร้อมด้วยอารมณ์ของสติปัฎฐาน 4 ที่พร้อมปราศจากนิวรณ์ กำกับจิต ซึ่งยากมากสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ จึงขอให้พิจารณานำตัวอย่างของอุบายในการกำหนดจิตหรือภาวนาเพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ได้เรียนรู้ สมกับที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกัน และให้กำลังใจกับผุ้ที่ยังไม่ได้มรรรค ผล ใดๆ ท้อถอยครับ
   
 6. ท่าข้าม

  ท่าข้าม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2006
  โพสต์:
  466
  ค่าพลัง:
  +2,512
  โมทนาด้วยจ้ะ ได้ความรู้อีกแล้วขอบคุณเจ้าของกระทู้จ้ะ
   
 7. a5g1

  a5g1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +384
  โมทนาสาธุๆๆๆด้วยแม้จะมีพิมพ์ผิดอักษรบางตัวบ้าง(verygood) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)
   
 8. a5g1

  a5g1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +384
  (verygood) (verygood) (verygood) (verygood) (verygood) (verygood) (verygood) (verygood)
   
 9. ahantharik

  ahantharik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,596
  ค่าพลัง:
  +6,343
  เวลาที่ผมฝึกสมาธิจิตใจของผมจะปล่อยให้ว่างครับ และจะทำให้ผมสงบลงครับ
   
 10. haMter`

  haMter` สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +1
  ขออนุโมธนาด้วยคระ
   

แชร์หน้านี้

Loading...