อานิสงส์การบวชพระ-บวชชีพราหมณ์

ในห้อง 'บุญ-อานิสงส์การทำบุญ' ตั้งกระทู้โดย TUK2800, 17 มีนาคม 2009.

 1. TUK2800

  TUK2800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  1,766
  ค่าพลัง:
  +1,159
  [​IMG]
  อานิสงส์การบวชพระ-บวชชีพราหมณ์

  [บวชชั่วคราวเพื่อสร้างบุญ, อุทิศให้พ่อแม่-เจ้ากรรมนายเวร]

  1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา

  2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย

  3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย

  4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆ ไป

  5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา

  6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

  7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา

  8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ

  9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย

  10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่ สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้
  เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้
  ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช

  [​IMG]
  <HR title="">
  ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=9&t=18332

  [​IMG]

  <HR align=left width="50%" color=#eeeeee SIZE=1>ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง
   
 2. humanbeing

  humanbeing เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  632
  ค่าพลัง:
  +214
  อนุโมทนาด้วยค่ะ เคยอ่านเจอจากฟอร์เวิร์ดเมล์เหมือนกัน ซึ่งกล่าวถึงอานิสงส์ของการทำบุญแบบต่างๆ(นอกเหนือจากการบวชพระและบวชชีพราหมณ์) ดังนี้

  รวมอานิสงส์ทำบุญสำคัญที่ควรรู้ไว้


  >อานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์
  >
  >1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้ง
  >หลาย
  >
  >2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
  >
  >3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้น
  >ในใจลงได้
  >
  >4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
  >
  >5.มีอายุมั่นขวัญยืน
  >
  >6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง
  >
  >7.ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล
  >
  >8.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน
  >
  >9.สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู
  >อบายภูมิ
  >
  >10.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ
  >
  >
  >
  >อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระ
  >ธรรมคำสอนเป็นกุศล
  ดังนี้
  >
  >1.อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็น
  >เบา จากเบาเป็นสูญ
  >
  >2.สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคน
  >คิดร้ายไม่สำเร็จ
  >
  >3.เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไป
  >แล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม
  >
  >4.เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็
  >แคล้วคลาดจากภัย
  >
  >5.จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล
  >รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ
  >
  >6.มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาด
  >ฝัน) ครอบครัวสุขสันต์วาสนายั่งยืน
  >
  >7.คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา
  >หนี้สินจะหมดไป
  >
  >8.คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หาย
  >เข็ญสตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช
  >
  >9.พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญ
  >กุศลเรืองรอง
  >
  >10.สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็น
  >เนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้าง
  >ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า
  >สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

  >
  >มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ
  >
  >1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้)
  >
  >อานิสงส์---เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
  >เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส
  >
  >ปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะ
  >เจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรณ
  >
  >ผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เจ้ากรรมนายเวรและญาติ
  >มิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล
  >
  >
  >
  >2.สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน
  >
  >อานิสงส์---เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญ
  >ก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา
  >
  >แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว แนะนำ
  >พระคาถาพาหุงมหากา, พระคาถา
  >
  >ชินบัญชร, พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวด
  >เสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง
  >
  >
  >
  >3.ถวายยารักษาโรคให้วัด, ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรง
  >พยาบาลสงฆ์

  >
  >อานิสงส์---ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หาย
  >จะทุเลา สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืน
  >
  >ทั้งภพนี้และภพหน้า ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา
  >
  >
  >
  >4.ทำบุญตักบาตรทุกเช้า
  >
  >อานิสงส์---ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่
  >ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหย
  >
  >อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
  >
  >
  >
  >5.ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็น
  >ธรรมทาน

  >
  >อานิสงส์---เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึง
  >สว่างไปด้วยลาภ ยศ สุขสรรเสริญ
  >
  >ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรม
  >ให้ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน
  >
  >
  >
  >6.สร้างพระถวายวัด
  >
  >อานิสงส์---ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่ง
  >ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข ได้เกิด
  >มาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป
  >
  >
  >
  >7.แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้น
  >ไป

  >
  >อานิสงส์---ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ ผ่อนปรนหนี้กรรม
  >อุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร
  >
  >สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์
  >ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล
  >
  >
  >
  >8.บริจาคเลือดหรือร่างกาย
  >
  >อานิสงส์---ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ ต่อไป
  >จะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก
  >
  >เทพยดาปกปักรักษา ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า
  >ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง
  >
  >
  >9.ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์
  >ต่างๆ
  >
  >อานิสงส์---ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้
  >เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป
  >
  >ให้ทำมาค้าขึ้น หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะ
  >ค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส เป็นอิสระ
  >
  >
  >
  >10.ให้ทุนการศึกษา, บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ,
  >อาสาสอนหนังสือ
  >
  >อานิสงส์---ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมี
  >ปัญญา ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม
  >
  >
  >
  >11.ให้เงินขอทาน, ให้เงินคนที่เดือดร้อน (ไม่ใช่การให้ยืม)
  >
  >อานิสงส์---ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตก
  >ทุกข์ได้ยาก เกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้
  >จะทุเลาลง จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน
  >
  >
  >
  >12.รักษาศีล5หรือศีล8
  >
  >อานิสงส์---ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็น
  >มนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริ ญ
  >รุ่งเรือง กรรมเวรจะไม่ถาโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดา
  >นางฟ้าปกปักรักษา
  >
  >
  >
  >ทั้ง12ข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึง
  >อานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับ จงเร่งทำบุญเสีย
  >แต่วันนี้ เพราะเมื่อท่านล่วงลับ ท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีก
  >จนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำ แรงกรรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเดรัจฉาน ภพเปรต ภพสัตว์นรกที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ


  ขอบคุณที่มา: ฟอร์เวิร์ดเมล์

  บอกต่อก็ได้บุญค่ะ เพราะการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มีนาคม 2009
 3. DD.

  DD. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  556
  ค่าพลัง:
  +103
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ [​IMG]
  [​IMG] สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
  <!-- / message -->
   
 4. TJ69

  TJ69 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  436
  ค่าพลัง:
  +152
  อนุโมทนาสาธุ ในผลบุญด้วยครับ

  --------------------------------------

  คนที่ไม่เคยเป็นผู้ให้...ย่อมยากที่จะได้รับ..
  “การให้”..มองอย่างธรรมดาดูเหมือนว่า..เป็นการสูญเสีย..
  แต่แท้ที่จริงแล้ว...
  ผู้ให้ คือ..ผู้ที่ได้รับต่างหาก..
  คนที่เป็นผู้ให้จึงมีเกียรติคุณเกริกกรรจายชั่วฟ้าดินสลาย
  ทั้งนี้นั่นเป็นเพราะ
  “...โลกคารวะผู้ให้... แต่บอดใบ้ต่อผู้กอบโกยและโกงกิน...”


  ที่มา : ธรรมะรับอรุณ....ท่าน ว. วชิรเมธี
   
 5. Nutuk

  Nutuk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  805
  ค่าพลัง:
  +347
  [​IMG] ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  " การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง "


  ขอบอกบุญต่อด้วยจ้า บริจาคอวัยวะที่ http://www.organdonate.in.th/
  บริจาคดวงตาที่ http://www.eyebankthai.com/
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ต้องการบริจาคนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 6. myname

  myname สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาสาธุ นะค่ะ
  หากบวชชั่วคราว นั่งวิปัสนา หรืออื่นๆ
  แล้วท่านทำดีต่อไป ความดีนั้นก้อจะส่งให้ท่านได้แต่สิ่งดีดี
  หากเมื่อท่านยังคิดชั่ว ทำชั่ว อยู่ การกระทำดังกล่าว
  ก้อไม่มีความหมายใดๆ เลยค่ะ
   
 7. เขตปกครอง230

  เขตปกครอง230 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  462
  ค่าพลัง:
  +322
  ;welcome3;20;k07:z4
   
 8. CLUB CHAY

  CLUB CHAY เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  507
  ค่าพลัง:
  +1,412
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกรูปทุกนามที่ช่วยกันทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองครับ สาธุ
   
 9. Igiko_L

  Igiko_L เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  1,421
  ค่าพลัง:
  +2,859
  ;aa1 อนุโมทนาด้วยนะคะ หนูเองก็ตั้งใจจะบวชชีพรามณ์ วันที่1-7มิ.ย.52 นี้คะเป็นวัดป่า สายพระอาจารย์มั่นด้วย พรุ่งนี้จะไปซื้อ ชุด และอื่นๆตามจำเป็น(ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร)แต่...ติดที่ วันที่1 มิ.ย.หนูต้อง ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน ให้เสร็จก่อนวันที่4 มิ.ย. แต่วันที่1มิ.ย.ก็จะเริ่มบวชชีพรามณ์กัน08.00น เลยคิดหนักว่าจะทำยังไงดี บวชแล้วขอออกมาทำธุระ จะได้ไหม หรือรอวันที่8 มิย ถึงมาทำเรื่องของลงทะเบียน
  :z6 ปัญหาอีกแล้ว fly_pig
  ตั้งแต่มีผู้รู้เข้ามาบอกให้เพิ่มบุญ(ในการสอบแขงขันจะเรียนแพทย์)ด้วยการถือศีล5 หนูก็ได้ปฎิบัติ แต่ก็ยังรู้ว่าชีวิต เกือบจะได้เรียน เมื่อไหร การเรียนของหนูจะราบรื่นนะ
   
 10. Heureuse

  Heureuse เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 กันยายน 2008
  โพสต์:
  857
  ค่าพลัง:
  +3,443
  ถึงเทศกาลปีใหม่เเล้ว ปีนี้หลายๆคนอาจจะไปบวชชีพราหมณ์รับปีใหม่กัน
  เราก็ด้วยอิๆ

  ....สุขสันต์ปีใหม่ทุกคน.....
   
 11. nong_nong2524

  nong_nong2524 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาสาธุ กับการทำดีของทุกๆ ท่านนะคะ

  ถ้ามีโอกาศก็อยากจะบวชชีพราหมณ์บ้างค่ะ

  (สมาชิกใหม่ ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ):VO
   
 12. สองเสาร์

  สองเสาร์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  254
  ค่าพลัง:
  +121
  อนุโมทนาบุญด้วยคะ
  สาธุ สาธุ สาธุ
  ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,511
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,545
  sadhuflashing1.gif
  _11_758.jpg

  มนุษย์มีชีวิตที่สั้นนัก การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็แสนยากนัก และการได้พบพระพุทธศาสนานั้นยิ่งยากกว่า แต่หลายคนชาวพุทธมักประมาท และยังหันหลังให้กับการปฏิบัติถือศีลภาวนาว่าเป็นสิ่งล้าสมัยเหมาะกับผู้สูงอายุมากกว่าตนที่เป็นวัยรุ่น แต่หารู้ไม่ว่านี่คือการประมาทอย่างหาที่สุดเลยทีเดียว เราเคยได้ยินมาอย่างนี้และก็อยากจะชวนทุกคนได้มีโอกาสได้บวชดูนะแล้วจะรู้ว่าการเป็นชาวพุทธ และได้มีโอกาสได้บวชปฏิบัติ ถือศีลภาวนา ดีอย่างไรกับตัวเรา
  ภาพ:- http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10392
   

แชร์หน้านี้

Loading...