เรื่องเด่น อานิสงส์ของการปิดทอง

ในห้อง 'บุญ-อานิสงส์การทำบุญ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 24 เมษายน 2007.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,901
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +62,045
  อานิสงส์ของการปิดทอง

  20160225113340.jpg  การใช้ทองคำเปลวปิดลูกนิมิต หรือ ปูชนียวัตถุอื่นๆ ในครั้งพุทธกาล คงยังไม่เคยมีปรากฎ จึงไม่พบหลักฐานในพระไตรปิฎก ในพระไตรปิฎก มีแต่หลักฐานแสดงว่าใช้ทองฉาบทาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์ของการฉาบทาทองที่พระเจดีย์เป็นพุทธบูชา ด้วยจิตใจศรัทธาเลื่อมใสเต็มเปี่ยมนั้น มีไพศาลประมาณไม่ได้ นับไม่ได้ ดังเรื่องของพระมหากัจจายนเถระ พระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีร่างกายงดงาม มีผิวพรรณผ่องผุดประดุจทอง ยกเว้นพระพุทธเจ้า พระองค์ เดียวเท่านั้น ยากที่จะหาใครเสมอเหมือนท่านได้ ผู้ที่พบเห็นท่านย่อมที่จะตะลึงแลนิยมชมชอบท่านไม่ได้ ในมหากัจจายนเถราปาทาน ท่านพระมหากัจจายนเถระ ได้แสดงอดีตชาติาของท่านให้ทราบว่า ท่านได้ทำบุญด้วยการใช้ทองฉาบทาพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระ พร้อมกั้นฉัตรแก้ว และใช้พัดวาล วิชนี พัดถวายพระพุทธเจ้า จึงได้ผลอันเลิศกล่าวคือ ได้เสวยเทวรัชสมบัติ 30 กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ปภัสสระ ต่อมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นกษัตริย์ มีรัตนะ 8 ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบตลอดเวลา

  11373915_509045232584066_632114939_n.jpg

  ครั้นมาในพุทธกาลนี้ได้เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ชื่อกัจจานะออกบวชได้บรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันตสาวก พระพุทธเจ้า(โคตมะ)ได้รับตำแหน่งอันเลิศ คือ เอตทัคคะ ในทางอธิบายความย่อให้พิศดารและได้มีคุณวิเศษต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตใจ
  คือปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 เหล่านี้ เป็นผลานิสงส์ของการฉาบทาทองที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าปทุมุตระซึ่งพระมหากัจจายนเถระได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติ ท่านสามารถเล่าประวัติของท่านเองเพราะท่านมีคุณธรรม คือ อภิญญา ระลึกชาติได้ เรื่องนี้ในพระไตรปิฎก อ้างมาเพื่อให้สาธุชนได้ทราบอานิสงส์ของการปิดทองว่าการปิดทอง ณ ปูชนียวัตถุต่างๆนั้น ถ้าเรามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยต่างๆ นั้น ถ้าเรามีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยจริง ปิดทองในปูชนียวัตถุ ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2018
 2. Awisada

  Awisada สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2013
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +14
  สาธุค่า ^^
   
 3. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +1,015
  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   
 4. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  434
  ค่าพลัง:
  +345
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...