อานิสงส์ของการสวดมนต์

ในห้อง 'สมเด็จโต พรหมรังสี' ตั้งกระทู้โดย ปัญญาพร, 19 เมษายน 2010.

 1. ปัญญาพร

  ปัญญาพร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +797
  อานิสงส์ของการสวดมนต์ ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>​

  เทศนาโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ดังปรากฏในงานของท่านเจ้าพระยาสรรเพชรภักดี จางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่ 4 ที่ได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จโตมาเทศน์ที่บ้าน
  ครั้นพลบค่ำ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางจากวัดระฆังมายังบ้านของท่านเจ้าพระยาสรรเพชรภักดี ซึ่งในขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเป็นจำนวนมาก ด้วยต้องการสดับรับฟังการเทศน์ของท่านเจ้าประคุณ ณ ที่เรือนของท่านเจ้าพระยา
  เจ้าประคุณสมเด็จโต ได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เมื่อจบแล้ว ท่านจึงเทศน์ “ เรื่อง อานิสงส์ของการสวดมนต์ ”
  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต ได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
  ที่อาตมากล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มี 5 โอกาสด้วยกันคือ
  • เมื่อฟังธรรม <O:p></O:p>
  • เมื่อแสดงธรรม <O:p></O:p>
  • เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือ การสวดมนต์ <O:p></O:p>
  • เมื่อตรึกตรองธรรม หรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น <O:p></O:p>
  • เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณ <O:p></O:p>
  การสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็น 2 เวลา นั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อฟังธรรม ตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจ ที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพาน การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ทั้ง 3 นั่น คือ
  • กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม
  • ใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
  • วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ ในพระคุณทั้ง 3 พร้อมเป็นการขอขมา ในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศล ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดที่เดียว
  อาตมาภาพ ขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอน
  การสวดมนต์นี้ ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควร ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตน และประโยชน์แก่จิตอื่น
  *ที่ว่าประโยชน์แก่จิตตน คือ เสียงในการสวดมนต์จะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้น ๆ ทำให้เกิดสมาธิและปัญญา เข้ามาในจิตใจของผู้สวด
  *ที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่น คือ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอย ได้เกิดความรู้เกิดปัญญา มีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียง เหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์ มีอยู่จำนวนมาก ก็จะมาชุมนุมฟังกันอย่างมากมาย เมื่อมีเหล่าพรหมเทพเข้ามาล้อมรอบตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้น ภัยอันตรายต่าง ๆ ที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ ย่อมมีเกราะแห่งพรหมเทพและเทวดา ทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตราย ได้อย่างดีเยี่ยม
  ดูก่อน.. ท่านเจ้าพระยาและอุบาสก อุบาสิกาในที่นี้ การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือ คุณพระรัตนตรัย ความกลัวก็ดี ความสะดุ้งกลัวก็ดี และความขนพองสยองเกล้าก็ดี ภัยอันตรายใด ๆ ก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั่นแล..


  จากหนังสือ อมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังษี <O:p></O:p>


  และในโอกาสนี้...ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวดมนต์บทพระพุทธชัยมงคลคาถา ( พาหุงมหากา )
  ๙ จบโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นพลังบุญให้บังเกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นสิริมงคล แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ...ทุกท่านสามารถไปร่วมสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายนนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. หรือร่วมสวดมนต์ที่บ้านพร้อมกัน ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้พระพุทธานุภาพแผ่ปกป้อง คุ้มครอง ประชาชนชาวไทยทั่วแผ่นดิน ให้ประชาชน และชาติไทยมีความสงบสุข ร่มเย็น ปลอดภัย เหมือนที่เคยเป็นมา...อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้ ...เวลา 7 โมงเช้า เรามีนัดร่วมสวดมนต์พาหุงมหากาฯ กันนะคะ...:z8
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2010
 2. จิตดอกบัว

  จิตดอกบัว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2010
  โพสต์:
  2
  ค่าพลัง:
  +21
  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ เพราะเวลามีปัญหาใดๆ ในแต่ละวันเราก็ต้องมาหยุดพักจิตใจได้ก็เวลาที่สวดมนต์ มันช่างสงบและทำให้เรานิ่งได้อย่างประหลาด เพียงใจเรามีสติและเอาชนะกิเลสในตัวให้ได้ เราก็จะพ้นวิกฤตต่างๆได้เช่นกัน
   
 3. peerayuth

  peerayuth เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  627
  ค่าพลัง:
  +1,000
  จริงหรือครับที่ว่า "ถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้ว บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอน"

  ผมก็สวดเช้าเย็นเป็นประจำมาเกือบปีแล้ว สวดท่องจำบทพาหุง ยอดพระกัณฑ์พระไตยปิฏก จิตตอนนั่งสมาธิก็ยังไม่เห็นสงบเลยครับ เลยไม่รู้ว่าที่สวดๆมาเกือบปีนี้ได้อะไรมากน้อยเพียงใด แต่ยังไงก็ไม่เลิกหรอกครับ เพราะต้องล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรสักวัน
   
 4. LMong

  LMong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2009
  โพสต์:
  294
  ค่าพลัง:
  +541
  อนุโมทนา ครับผม ถ้าวันไหนไม่ได้สวดและจะเป็นกังวลใจยังไงไม่รุคัรบผมอิๆ
   
 5. kavisara

  kavisara เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +502
  สวดมนต์เกือบทุกวันค่ะ รู้สึกได้ว่ามีเวลาพิจารณาบาปที่ทำไม่ดีหรือสิ่งอะไรที่คิดว่าไม่ดีไว้บ้าง พรุ่งนี้จะได้ไม่ทำ ทำแต่สิ่งดีๆ ไม่เบียดเบียน หรือว่าผู้อื่น ถือศึล ๕ แค่นี้ก็เป็นคนดีขึ้นมาได้แล้วค่ะ
   
 6. keawsa

  keawsa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  87
  ค่าพลัง:
  +254
  อนุโมทนาสาธุ คะ
  ยัง สงสัย อยู่ ว่า ถ้าสวดผิดๆๆถูกแบบว่าอ่านผิดอ่านไมออกอะคะ หรือ เปิดเทป แล้วสวดตาม เวลาทำอาหาร เข้าห้องน้ำ นี้ ถือว่าเป็น การสวดมนต์ มั้ย คะ
   
 7. Eyejang

  Eyejang Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +57
 8. chotipoom

  chotipoom สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2010
  โพสต์:
  5
  ค่าพลัง:
  +18
  อนุโมทนา สาธุครับ ผมก็สวดครับ สวดบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็แผ่เมตตาครับ
   
 9. fullmoonsun

  fullmoonsun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  735
  ค่าพลัง:
  +2,320
  Anumothana Sathu
   
 10. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  อนุโมทนา สาธุ ๆ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 11. ลุงเจ

  ลุงเจ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  464
  ค่าพลัง:
  +607
  ผมสวดมนต์หลายบทเลย ไม่ตอนเช้า ก็ตอนเย็น

  เสร็จแล้วนั่งสมาธิอีก 40 นาที แผ่ผลกุศลให้แก่ทุกท่าน

  โมทนา สาธุ กันเสีย.....จะได้บุญทุกคน..จะบอกให้
   
 12. isme404

  isme404 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  136
  ค่าพลัง:
  +300
  ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ..สาธุ..สาธุ..สาธุ
   
 13. Araysia

  Araysia สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  อนุโมทนา สาธุค่ะ

  แต่ก่อนไม่ชอบสวดมนต์ เพราะไม่เข้าใจว่าสวดไปทำไม แค่เป็นคนดีก็น่าจะพอแล้ว  แต่ตอนนี้ คิดว่าตัวเองเข้าใจพอสมควรแล้ว ว่าเราสวดมนต์เป็นการภาวนา แล้วก็นึกถึงบุญคุณ ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แถมยังช่วยให้มีสมาธิอีก
   
 14. ปรินิพาน

  ปรินิพาน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2010
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +176
  การสวดมนต์ที่ดีสวดที่ไหนก็ได้ค่ะ ยกเว้นที่ห้องน้ำ ยังไงก็อนุโมทนานะค่ะ
   
 15. ชัชช

  ชัชช เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +242
  อนุโมทนากับเจ้าของกระทู้และเพื่อนๆทุกท่านครับ การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลแน่นอน ขอเพียงเราตั้งใจและมั่นใจในสิ่งที่ทำ ความดีก็จะสะสมไปเรื่อยๆและจะคุ้มครองเราอยู่เสมอ ฝากข้อความนี้ถึงคุณ PEERU YUTH และทุกๆท่านด้วยครับ ( ลองศึกษาทำความเข้าใจความหมายและพิจารณาความหมายของบทสวดที่สวดด้วยก็จะดีมากๆครับ )
   
 16. ปัญญาพร

  ปัญญาพร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  332
  ค่าพลัง:
  +797
  _Friend_ขอขอบคุณ และอนุโมทนากับความดี และความเห็นของทุกท่านนะคะ...ถ้าขณะสวดมนต์ เราทำจิตให้มีสติกับบทสวด
  เมื่อมีสติจดจ่อ...สมาธิก็เกิด... จิตใจก็สงบ...สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ค่ะ...

  ...และนอกจากนี้ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า...ขณะที่เราสวดมนต์ โมเลกุลของน้ำในตัวเราจะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ทำให้ร่างกายสะอาด ปราศจากสิ่งเป็นพิษ ทำให้โรคบางอย่างหายขาด หรือทุเลาลงได้ ...จิตใจก็สบาย...หน้าตาอิ่มเอิบ...ทำให้ดูสดใส แก่ช้าด้วยนะคะ:z2

  ... ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านนะคะ...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤษภาคม 2010

แชร์หน้านี้

Loading...