อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. พระบรมศาสดา และเหล่าผู้พระสาวก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2014.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21558803_1629906103695831_6395558508424864162_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21462286_506765369690948_3734388165337357660_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21432758_1848541098519577_9020895776409182702_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21369190_2028051987416955_8799429554129776968_n.jpg


  ประมาณแห่งความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
  และประมาณแห่งสติเท่านั้น
  อธิบายว่า เพื่อความเจริญแห่งสติสัมปชัญญะ

  คำว่า ไม่ถูกกิเลสอาศัยอยู่
  ไม่ถูกกิเลสอาศัยด้วยอำนาจแห่งกิเลสเป็นที่อาศัย
  คือ ตัณหา และ ทิฏฐิ

  คำว่า ไม่ยึดถือสิ่งไร ๆ ในโลกด้วย
  ความว่า ไม่ถือสิ่งไร ๆ ในโลก คือรูป ฯลฯ หรือวิญญาณว่า
  นี้เป็นตัวของเรา นี้มีในตัวของเรา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กันยายน 2017
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21730810_1326299100826575_3611019749157725769_n.jpg

  สาวกผู้มีศรัทธา ผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดา
  ย่อมมีหลักปฏิบัติว่า
  ‘หนัง เอ็น และกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิด เนื้อและเลือดในสรีระของเรา จงเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียรนั้น’

  ดูรายละเอียดใน กีฏาคิริสูตร
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=13&siri=20
  ***********
  ข้อความบางตอนในอรรถกถากีฏาคิริสูตรว่า
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความเพียรมีองค์ ๔ ด้วยบทนี้ว่า กามํ ตโจ จ จริงอยู่ ในบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า บุคคลตั้งความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ อย่างนี้ คือ หนังเป็นองค์ ๑ เอ็นเป็นองค์ ๑ กระดูกเป็นองค์ ๑ เนื้อและเลือดเป็นองค์ ๑ แล้วปฏิบัติอย่างนี้ว่า เราไม่บรรลุพระอรหัตแล้วจักไม่ลุกขึ้นดังนี้.
  ดูรายละเอียดในอรรถกถากีฏาคิริสูตร
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=222
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  [​IMG]
  มัจจุราชมันไล่เข้าๆ แล้วนะ มันบีบเข้าๆ อนู่นั่น
  คนเรานี้ มันก็เท่านั้น เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดๆ อยู่อย่างนั้น
  มีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านไม่อุปทานความยึดมั่น

  ฟังไป ก็ไม่เอาไปพิจารณา
  ไปกำกับจิตของเจ้าของ มันก็ไม่เกิดผลนะ
  มันเอาแต่ความจำ "ความจริง" มันไม่เกิดกับใจเจ้าของ

  หลวงปู่ลี กุสลธโร
  21761387_499636493730374_4311281592174702004_n.jpg
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21742996_2030645327157621_2615903789422196115_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ปฏิบัติแล้ว โลภ โกรธ หลง แกลดน้อยลงหรือเปล่าล่ะ
  ถ้าลดลง ข้าว่าแกใช้ได้....
  21687620_1661228310614011_1644784275548151689_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-4.jpg  21687680_1568286736527647_3972159142687621494_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21687838_526730234334366_1512136574759229194_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21766352_761030237413737_1864124637193905278_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  22050109_1867364280243772_346934580139530783_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ?temp_hash=28f692fb08bd412d9e1d801ba836394e.jpg


  ๒. ทุสสีลสูตร ว่าด้วยสัตว์ผู้ทุศีล
  [๑๐๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...
  “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายคบค้าสมาคมกันโดยธาตุอย่างเดียวกัน คือสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีศรัทธา สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีหิริ สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะคบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีโอตตัปปะ สัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีล คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้ทุศีล สัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทราม คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทราม

  สัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีศรัทธา สัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีหิริ สัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะ คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีโอตตัปปะ สัตว์ทั้งหลายผู้มีศีล คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลาย
  ผู้มีศีล สัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา คบค้าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญา”
  ทุสสีลสูตรที่ ๒ จบ
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/m_siri.php?B=16&siri=103
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  22089018_1918691815121106_3694599322054524180_n.jpg

  **************************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  ?temp_hash=c735e9bff193c95e5604b6ca2eecf9a6.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  22008248_1697916613554638_9183150976828283237_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  21743320_1019841141491087_3809137519109137122_n.jpg

  “ไม่รัก ในฐานะที่ควรจะรัก
  ไม่เกลียด ในฐานะที่ควรจะเกลียด
  ไม่โกรธ ในฐานะที่ควรจะโกรธ
  ไม่ขัดเคือง ในฐานะที่ควรจะขัดเคือง
  รำคาญไหมผมว่าไว้อย่างนี้
  เพื่อให้ท่านทั้งหลายรับฟังไว้
  ถ้าทำใจได้อย่างนี้เป็นพระอรหันต์”

  พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
  ที่มา ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอน ๒๖
  https://www.youtube.com/watch?v=eST87xtKxIA&index=26
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  17426169_1737775703179893_5649492937101971784_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  "พระอนาคามี ไม่มีสุกกะ(น้ำอสุจิ) เพราะตัดราคะได้สิ้น สุกกะจึงไม่จำเป็น ร่างกายก็ทำลายให้แห้งไป เพราะอนาคามีไม่ต้องการอาหารปากเพื่อไปหล่อเลี้ยงราคะ กระนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความผิดปกติ และเสียงก็ไม่แหบแห้ง เหมือนคนที่เป็นโรคทางกายและใจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ"

  ท่านเจ้าคุณนรรัตนฯ


  ?temp_hash=761d08d628c9390a9f6a3af39e10db5f.jpg


  **********************************

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,352
  กระทู้เรื่องเด่น:
  234
  ค่าพลัง:
  +56,657
  18403079_1763023357321794_8723419889237625738_n.jpg
  การเจริญพระกรรมฐานในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ใช้อารมณ์ 2 อย่าง คืออารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิด มีกรรมฐานที่ทรงตัวอยู่แค่ 11 กอง ได้แก่ 1. อานาปานุสสติกรรมฐาน 2. กสิณ 10 นอกนั้นเป็นอารมณ์คิด

  โอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  จาก...หนังสือคำสอนที่บ้านสายลม

  **ช่วยกดไลค์/กดแชร์ คณะเรือดำน้ำ เผยแผ่เป็นธรรมทาน
  **เข้ากลุ่ม "คณะเรือดำน้ำทางสายเข้าสู่พระนิพพาน" กดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยhttp://bit.ly/2oihpVK
  YouTube Channel (คณะเรือดำน้ำ) :http://bit.ly/2pT8f6u
  Line ID: uboat2nirvana

  #เพจคณะเรือดำน้ำ #Uboat2Nirvana
  #เพจคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  #การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ พระบรมศาสดา
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  0
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1

แชร์หน้านี้

Loading...