เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "พูด..แยกแยะ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ทำในใจ..แยบคาย" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Nov 26, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "นำเข้าสู่..มรรค" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "นำเข้าสู่..มรรค" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Dec 7, 2018


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "เส้นทาง..อิสรภาพ" # ๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "บวช..ได้บุญ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Dec 15, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ธันวาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  เรื่องเล่า"พุทธกิจ ณ เชตวัน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Jun 13, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  รู้จักบ้านของตัวเองไว้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

  อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610116-2

  เหตุปัจจัยของสมาธิ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316

  บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan

  Published on Mar 21, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ธันวาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "เข้าใจ..วัตถุมงคล" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เข้าใจ..วัตถุมงคล" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on May 27, 2018

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  วิสาขบูชาหาความหมายกันให้ชัด ธรรมเทศนาโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610529

  34. อยากได้สมาธิกันนักหนา ถ้าไม่เอาสติมานำหน้า ทางสำเร็จก็ไม่มี

  ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
  Published on Dec 20, 2018
  ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้
  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ธรรมกถา
  ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
  มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316-2

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
  Published on Mar 21, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 ธันวาคม 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "เพิ่มคุณค่า..ชีวิต" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เพิ่มคุณค่า..ชีวิต" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เพิ่มคุณค่า..ชีวิต" # ๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต


  พระใหม่ ปีใหม่ ธรรมกถา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 611222

  วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
  Published on Dec 31, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "การทำให้เป็น..ให้มี" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "หนีทุกข์ อยากมีสุข" # ๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "หนีทุกข์ อยากสุข" # ๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "หนีทุกข์..อยากสุข" # ๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Jan 23, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 มกราคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "หนีทุกข์..มีสุข" # ๔ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "อธิบาย..ความฝัน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Jan 31, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กุมภาพันธ์ 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  704 - ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

  [​IMG]
  เสรี ลพยิ้ม

  Published on Mar 21, 2015

  การศึกษาพุทธปัญญา - ชุดที่ 1 - 8 จบ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
  วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "ความสุข..เหนือปรุงแต่ง" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สร้างวินัย..ชีวิต" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ข้อคิด..เด็กเรียน.ร.ร.นานาชาติ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Feb 10, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  สมเด็จประยุทธ์

  Lookmokkh
  Published on Jan 15, 2017
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "หยุดตามกระแส" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "ดนตรีสื่อธรรม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin

  Published on Feb 13, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 กุมภาพันธ์ 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  501 - กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

  AAuE7mB2skjW9argM9HQbHH6DU0tufuwN2YWIssyOA=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  เสรี ลพยิ้ม
  Published on Mar 20, 2015
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  เรื่อง "โพธิสัตว์" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Feb 24, 2019
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  สมถะ กับ วิปัสสนา โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

  มือใหม่หลวงพ่อเทียน
  Published on Mar 25, 2018

  "สร้างภูมิ..สู้" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "เศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สิ่งมีค่า ๓ อย่าง" # 2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Mar 1, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มีนาคม 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  "รีบ..แก้กรรม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "สร้าง.หรือ.เสพ" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  "อดีต..ประชาธิปไตย" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต

  punjanin
  Published on Mar 17, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มีนาคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  16,686
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,127
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มีนาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...