เรื่องเด่น อิทธิปาฎิหาริย์เทวดา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 25 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "จิต..นิพพาน" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Jul 30, 2019
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "อ่าน.เล่มไหน?" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Aug 15, 2019
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "เรียนรู้..เพื่ออยู่ดี" # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  "เรียนรู้..เพื่ออยู่ดี" #2 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Aug 31, 2019
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "จริยธรรม ..??" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Sep 7, 2019
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ.ปยุตฺโต) - มฆมาณพ (31/8/2562)

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Sep 8, 2019
  โครงการ...เทศน์มฆมาณพ ปี 2562 ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญชวนร่วมงานบุญเพื่อความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรม ร่วมฟังเทศน์มฆมาณพ เรื่องราวของ “มฆมาณพ” จากคนธรรมดาที่ใช้วัตรบท ๗ ประการ ทำให้เป็นพระอินทร์ได้
  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "เพศ..ศึกษา" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Published on Sep 15, 2019
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "จิต..ทำงาน?" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Jul 27, 2019
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "สะท้อน..สังคม" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Oct 5, 2019
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,459
  กระทู้เรื่องเด่น:
  164
  ค่าพลัง:
  +27,011
  "โลก&จักรวาล" สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

  punjanin
  Oct 12, 2019
   

แชร์หน้านี้

Loading...