อีก ๒๖ วัน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมของบริวาร ๑๒ แห่ง

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 6 มิถุนายน 2021.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวเลื่อนวันถวายออกไปหลังจากสถานะการณ์โรคโควิด-19 เบาบางลง ทางผมได้กำหนดวันถวายผ้าห่มพระบรมธาตุไปรวมกับวันถวายเทียนพรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีเกิด ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง เทียนหอมปทุมทิพย์ ประทีปหอม ๑๐๘ ดวง ตุงไหมพรม ๑๒ ราศี น้ำผึ้ง น้ำปรุง และปัจจัยค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัดชำระหนี้สงฆ์ เพื่อถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลในชีวิตในปี ๒๕๖๔

  พระบรมธาตุทั้ง ๑๒ แห่ง ที่จะถวายผ้าห่มพระบรมธาตุและของบริวาร บูชาพระบรมสารีริกธาตุ มีดังนี้
  รอบที่ ๑ ช่วงวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
  ๑.วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีชวด(หนู) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๒.วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีฉลู(วัว) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๓.วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีมะโรง(งูใหญ่หรือพญานาค) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๔.วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีมะเส็ง(งูเล็ก) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๕.วัดพระบรมธาตุบ้านตาก จังหวัดตาก ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีมะเมีย(ม้า) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๖.วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีมะแม(แพะ) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๗.วัดพระบรมธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีวอก(ลิง) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๘.วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีระกา(ไก่) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๙.วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีจอ(หมา) และถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๑๐.วัดพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๑๑.วัดสกทาคามี(วัดผาลาด) จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร
  ๑๒.วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาพร้อมของบริวาร


  รายละเอียดสิ่งของที่จัดถวาย
  ๑.เทียนพรรษาขี้ผึ้งแท้ของโครงการหลวงสวนจิตรลดา จำนวน ๒ ต้น ต้นละ ๕,๕๐๐ บาท
  ๒.เทียนพรรษาลายพิกุลขนาด ๑๒ x ๑๐๐ จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมขาตั้งเทียน ถวายวัดและ ๑ ต้น ทั้งหมด ๑๐ วัด ต้นละ ๑,๕๐๐ บาท
  ๓.ผ้าตาดลายดอกพิกุลสำหรับถวายห่มพระธาตุที่ต่างๆ รวมจำนวน ๘๒๐ เมตร เมตรละ ๕๐ บาท
  ๔.ผ้าอาบน้ำฝนอย่างดี จำนวน ๑๒ ผืน ผืนละ ๑๕๐ บาท
  ๕.ดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน จำนวน ๑๒ คู่ คู่ละ ๑,๕๐๐ บาท
  ๖.น้ำผึ้งแท้ จำนวน ๑๒ ขวด ขวดละ ๑๙๕ บาท
  ๗.เทียนหอมปทุมทิพย์ จำนวน ๑๒ คู่ คู่ละ ๘๐๐ บาท
  ๘.ตุงไหมพรม ๑๒ ราศี จำนวน ๑๒ ผืน ผืนละ ๕๕๐ บาท
  ๙.ผางประทีปเล็กถวายที่ละ ๑๐๘ ดวง จำนวน ๑๑ ชุด ชุดละ ๑๐๘ บาท
  ๑๐.ถวายปัจจัยเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บำรุงวัดชำระหนี้สงฆ์

  รายละเอียดการร่วมบุญ
  โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพเฉพาะสิ่งของหรือร่วมทุกอย่างในครั้งนี้ได้ดังนี้คือ
  ๑.กองบุญมหาจินดามณี เปิดรับ ๗๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท
  ๒.กองบุญผ้าทิพย์ เปิดรับ ๘๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๕๐ บาท
  ๓.สัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา

  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9
  ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK
  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่ LINE:850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ติดไว้กับผ้าห่มพระบรมธาตุในวันที่ถวายสืบไป
  หมายเหตุ : ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
  หมายเหตุ :
  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวายในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ครับ

  อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา
  ๑.ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  ๒.ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  ๓.ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  ๔.เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

  อานิสงส์การทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุ
  การทำบุญถวายห่มผ้าพระธาตุ เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ เราจะต้องตั้งฐานจิตเพื่อสืบทอดพระศาสนา เจริญบุญกุศลในธรรม จรรโลงคุณงามความดี ผ้าห่มพระธาตุเป็นสื่อนำจิตของเราให้ตั้งปณิธานเพื่อที่จะทำตามเจตนารมณ์ที่ตั้งฐานจิตไว้ ๓ ประการข้างต้นนี้ แล้วทำไมการห่มผ้าพระธาตุเจดีย์จึงจัดว่าเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ ด้วยเหตุผลดังนี้
  ๑.พระธาตุเจดีย์เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
  ๒.พระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี เป็นนิมิตหมายเครื่องเตือนใจ ละชั่วทำดี เมื่อเรานำผ้าห่มพระธาตุมาถวายห่มพระเจดีย์ เป็นการรักษาให้พระเจดีย์ยังคงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อแสดงปณิธานเจตนารมณ์ ที่จะยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เท่ากับยังพระศาสนาให้ยั่งยืนตลอดกาล ก็เปรียบเสมือนเราได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าผู้คน ได้ทำความดี ละเว้นความชั่ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทำให้โลกนี้เกิดปลอดภัย พบสันติสุข
  อานิสงส์การถวายผ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา อานิสงส์หรือผลบุญที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาจะได้รับจากการทำบุญด้วยการถวายผ้า พอจะประมวลมาได้ดังนี้
  ๑.เกิดบนสวรรค์ มีผิวพรรณงดงาม มีทรัพย์สมบัติน่ายินดีพอใจ
  ๒.ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
  ๓.จักเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ
  ๔.ทำให้เป็นผู้บริบูรณ์ พรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์
  ๕.ผู้ถวายผ้าแด่พระสงฆ์จะไม่ไปสู่ทุคติ

  ๖.ผู้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์ย่อมได้รับ อานิสงส์ผลบุญ ๘ ประการ ๖.๑.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง
  ๖.๒.ปราศจากธุลี(ปราศจากไฝฝ้า)
  ๖.๓.มีรัศมีผ่องใส
  ๖.๔.มีตบะ
  ๖.๕.มีร่างกายมีผิวเกลี้ยงเกลา เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
  ๖.๖.ก็มีผ้าสีขาว ๑๐๐,๐๐๐ ผืน
  ๖.๗.มีผ้าสีเหลือง ๑๐๐,๐๐๐ ผืน
  ๖.๘.มีผ้าสีแดง ๑๐๐,๐๐๐ ผืน

  อานิสงส์ถวายผ้าอาบน้ำฝน
  การถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความเชื่อที่ถือกันมานานว่า ผู้ใดที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ จะถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยทำนุบำรุงและสนับสนุนพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อมิให้พระภิกษุสงฆ์ต้องลำบากในการแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน แต่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาและช่วยเผยแผ่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป และผู้ทื่ได้บริจาคผ้าอาบน้ำฝน ก็จะได้พบแต่ความสุขความเจริญ จะมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมาย

  pagegรวมเทียนผ้าพระธาตุ.jpg 83408029_217097795980227_6857926688437698560_n.jpg เทียนหลวง.jpg images (1).jpg ผ้าอาบน้ำฝน.jpg 197365717_322398662743403_6883087470602418485_n.jpg 122989234_10221325508219654_2116834330683768210_n.jpg 82018576_579476872891389_4989368722129944576_n.jpg 80558798_702043996991763_1137621267730399232_n.jpg ผางประทีป.jpg

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 มิถุนายน 2021 at 23:17
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  รายนามท่านผู้ร่วมทำบุญ
  กองบุญผ้าทิพย์(ผ้าห่มพระบรมธาตุ) กองบุญละ ๕๕ บาท ทั้งสิ้น ๘๐๐ กองบุญ

  ๑-๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๑๖๕ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๙ บาท
  ๗.คุณอดิศักดิ์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๘.คุณธัญนพ สินทรัพย์สมาสุข พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๙-๑๗.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๙ กองบุญ ทำบุญ ๔๙๕ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๖๐ บาท
  ๑๙-๒๕.คุณศศินันท์-คุณอฐิรญาญ์-คุณพิชรีย์-ด.ช.ณัฐธีร์-ด.ช.อัฐนนทต์ ฐิติววัฒนา-คุณ อนันต์ธรณ์ ประสิทธิสกุล และคุณจุฑามาศ ศยามล เป็นเจ้าภาพ ๗ กองบุญ ทำบุญ ๓๘๕ บาท
  ๒๖-๓๕.คุณธนายุทธ-คุณภัสนันท์ รัตนชัย พร้อมบุตรและครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑๐ กองบุญ ทำบุญ ๕๕๕ บาท
  ๓๖.คุณกุลยา พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๓๗-๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๑๑๐ บาท
  ๓๙-๔๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๑๖๐ บาท
  ๔๒.คุณนิธินันท์ มณีอิสราวงศ์,คุณลภัสรดา รดิษศรวัส,Mr.Rana Haseeb,คุณปุณรัศมิ์ มณีอิสราวงศ์,คุณธนันท์รัฐ สิริโสมานันท์,คุณศรุดา ขวัญวรารษิกา,ดช.รัชชตานนท์ ชลประทิน และด.ญ.รศิกาญจน์ สิริโสมานันท์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๕ บาท
  ๔๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๖๐ บาท
  -----
  ๔๔-๔๗.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๔๘.คุณอำไพ ทองคำ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๙-๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๒๕๐ บาท
  ๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕๕-๕๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๑๒๐ บาท
  ๕๗.คุณพัชรินทร์ ปคุณวรกิจ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๐ บาท
  ๕๙-๖๐.คุณณัฏฐนันท์ จับใจนาย พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๙๙ บาท
  ๖๑.

  กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๗๐๐ กองบุญ
  ๑.คุณยงยุทธ ภูริโภคิน พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณธนายุทธ-คุณภัสนันท์ รัตนชัย พร้อมบุตรและครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓.คุณวรวัฒน์ เกตุเพชร พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕-๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๒ บาท
  ๗-๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑๕ กองบุญ ทำบุญ ๑๕๐๒ บาท
  ๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๓-๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๙.คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๓๐-๓๘.คุรจีระศักดิ์ เจษฎาภิวงค์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๙ กองบุญ ทำบุญ ๙๐๐ บาท
  ๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๑.คุณแม่ประไพ จันทิมานนท์-คุณแม่ทมิตา-คุณอนุชา-คุณพจนกร ธมกรอินทุกานต์-คุณกมลภา แหวกกลาง พร้อมครอบครัว และพี่น้องพร้อมเพื่อนๆ ทุกภพ ทุกชาติ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๓-๔๔.คุณภัสนันท์ สุทธิสน และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๔๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๙๙ บาท
  ๔๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๔๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๑-๕๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๓๙๙ บาท
  ๕๕-๕๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๕๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๐.คุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๑-๖๒.คุณจิราพัชร อินทะรังษี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๖๓-๖๖.คุณสุชาติ-คุณนันทพร พิมพ์อาภรณ์ และคุณวีรดา วงศ์วราภัทร เป็นเจ้าภาพ ๔ กองบุญ ทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๖๗.คุณพัชรพร สำอางค์กูล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๖๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๘ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗๐-๙๖.คุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒๖ กองบุญ ทำบุญ ๒,๖๕๓ บาท
  ๙๗.กองบุญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยานและคณะ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๑๑ บาท
  ๙๘-๙๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๑๐ บาท
  ๑๐๐-๑๐๕.คุณกิตติศักดิ์-คุณเจือจันทร์-คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์-ด.ญ.บุณย์สินี-ด.ช. อดิเทพ แจ้งปิยะรัตน์,คุณวรศักดิ์ จันท์ครบ และบจก.สยามเคมิคอล พลัส เป็นเจ้าภาพ ๖ กองบุญ ทำบุญ ๖๐๐ บาท
  ๑๐๖-๑๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๐๘.คุณกุลปราการ นันทิกานต์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๐๙.คุณอารีย์ ศรีปัญญาวิญญู พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑๐-๑๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๑๙๐ บาท
  ๑๑๒.คุุณชัชวรินทร์ จองทรัพย์สิน พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๑๓.คุณเกรียงไกร โสมนิล พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๑๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๙ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๑๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๑.คุณสุภาพ ปุปลั่ง พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๘ บาท
  ๑๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๕.คุณสุพัตรา ปัญญารัตนคุณากร พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๖.คุณยงยุทธ ภูรีโภคิน พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ------
  ๑๒๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๒๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๙๙ บาท
  ๑๒๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๑.คุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๕-๑๓๖.คุณพิศ เบ็ญมาศ พร้อมด้วยครอบครัว ขออุทิศบุญนี้ให้กับนายสุวรรณ เบ็ญมาศ เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๓๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๓๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐.๕๕ บาท
  ๑๓๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๔๑-๑๔๒.คุณณัฐนันธ์ พรธนพัฒน์ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔๓-๑๔๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๖๘ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๓๒ บาท เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ รวมเงินทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๑๔๕-๑๔๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๓๖ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๕๙ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมทำบุญ ๒๓ บาท เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๔๘-๑๕๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๕๑-๑๕๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๕๔-๑๘๖.คุณวษิฐิวิระ รีราวิภัคภาษิฏา-คุณนัฐญนัน ธันดรัฐบันพนัน เป็นเจ้าภาพ ๓๓ กองบุญ ทำบุญ ๓,๓๐๐ บาท
  ๑๘๗.คุณสุมาลี-คุณพิราภรณ์ ด่านสุนทรวงศ์ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๘๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๖ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙๐-๑๙๑.คุณราชันย์ เวียงเพิ่ม พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๒๐ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมทำบุญ ๘๐ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท
  ๑๙๒-๑๙๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑๒๔ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๗๖ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท
  ๑๙๔-๑๙๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๑๙๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๑๙๙-๒๐๒.คุณภัสนันท์ สุทธิสน พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๒๐๓.คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๓ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๐๘-๒๑๒.คุณสุภาพ ซาซาโอะ พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๕ กองบุญ ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒๑๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๑๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๑๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๑๖.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๓ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๑๗-๒๒๐.คุณทิพา เยบเศณอิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓๙๕ บาท และท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๕ บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพรวม ๔ กองบุญ ทำบุญ ๔๐๐ บาท
  ๒๒๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒๔.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒๒๖.

  กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
  ๑.คุณธนันต์ ตันเสถียร พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๒.คุณRuamboom Ruamsook พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๔.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๓๓.๓๓ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๒๐ บาท
  1 1 1 1 2 1 5 4 5 2 10 1 20 5
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มิถุนายน 2021 at 23:54
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าทิพย์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหาจินดามณี ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  14,019
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +17,107
  ขอร่วมบุญ20บาทครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๙๙ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"ศิษย์รุ่นจิ๋ว" ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญมหาจินดามณี ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  10,680
  ค่าพลัง:
  +6,195
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท
  ขอกุศลศรัทธาที่ได้ร่วมถวายผ้าห่มผ้าพระบรมธาตุปีเกิดทั้ง ๙ แห่ง และวัดต่างๆ อีก ๓ วัด รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ดอกไม้เงิน-ทอง และของบริวารทั้งหลาย ในกาลครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...