เกริกเกียรติทั่วหล้า พระภูมิพลอดุยเดชฯ ของปวงไทย

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย guawn, 16 ตุลาคม 2006.

 1. guawn

  guawn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  10,642
  ค่าพลัง:
  +42,103
  เกริกเกียรติทั่วหล้า พระภูมิพลอดุยเดชฯ ของปวงไทย
  <HR style="COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message --><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>เกริกเกียรติทั่วหล้า พระภูมิพลอดุยเดชฯ ของปวงไทย</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>15 ตุลาคม 2549 16:19 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>ครบชุดหนังสือ King Bhumibol Adulyadej of Thailand</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล - ดนัย จันทร์เจ้าฉาย</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>รัฐฏา บุนนาค</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>กรณ์-วรกร จาติกวณิช</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลปัจจุบัน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จึงถือเป็นโอกาสมงคลครั้งสำคัญของชีวิต ร่วมแสดงความจงรักภักดีตามแนวถนัด เรียบเรียงพระราชประวัติ

  จัดพิมพ์หนังสือฉบับภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในชื่อชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม (From Prince to king , Strength of the Land และ By the Light of your Wisdom)

  รวบรวมพระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ พร้อมคำบรรยาย ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ของพระองค์ใน เล่มแรก(From Prince to king )ใน เล่มที่2 (Strength of the Land) ที่สื่อถึง พระราชกรณียกิจนานับประการอันทรงคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกร และใน เล่มที่3 (By the Light of your Wisdom) นำเสนอ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระองค์ อาทิ พระราชดำรัสและพระราชนิพนธ์ ที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยทุกคน

  ในการนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานเปิดงานแนะนำหนังสือชุดดังกล่าวอย่างเป้นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานจัดงาน ณ ห้องนภาลัย บอลรูม ร.ร. ดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

  ใจความจากภาพและคำบรรยายทั้งหมดในหนังสืออันทรงคุณค่าชุดนี้ ใช้เวลานานกว่า 4 ปีในการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องอย่างใกล้ชิด เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา

  สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้จ่ายตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งรายรับจากการบริจาคส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อีกด้วย

  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในฐานะผู้เรียบเรียง เล่าถึงที่มาของความตั้งใจก่อนจะออกมาเป็นหนังสือชุดนี้ว่า.. ในสมัยที่ตัวเองเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน บ่อยครั้งที่เพื่อนชาวต่างชาติจะให้ความสนใจไถ่ถามถึงกษัตริย์ของไทย และมีจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจว่าพระองค์ต้องมีชีวิตหรูหรา ไม่ข้องเกี่ยวกับประชาชน ซึ่งในความเป็นจริงที่ปรากฏต่อสายตาของพวกเรา พระองค์ ทรงมีแปลงปลูกข้าว เลี้ยงปลา ในเขตพระราชวัง ทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างใกล้ชิดตลอดมา

   

แชร์หน้านี้

Loading...