เรื่องเด่น เคล็ดไหว้ขอพร หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงิน ยามดวงตก(ตำรับ วัดไผ่เงิน)

ในห้อง 'ดูดวง และ ทำนายฝัน' ตั้งกระทู้โดย joni_buddhist, 4 พฤษภาคม 2017.

 1. joni_buddhist

  joni_buddhist Legal returns ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2005
  โพสต์:
  13,283
  กระทู้เรื่องเด่น:
  193
  ค่าพลัง:
  +63,009
  สำหรับวันนี้ ใครที่ทำอะไรติดขัด สิ่งที่ได้จะไม่ค่อยได้หรือไม่สมหวังในทุกเรื่องบางคนทำดีแล้วความดีไม่ได้ตอบสนอง จนทุกข์ไปหาหมอดูก็หลอกให้แก้ไม่ตรงจุด

  samlit.jpg
  ลองเอาเคล็ดนี้ที่ผมได้จากวัดไผ่เงินมาลองทำดูชีวิตคุรอาจดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้ เคล็ดนี้แม่ผมได้รับจากวัดไผ่เงินโชตนาราม เลยนำมาบอกต่อ เคล็ดก็คือการไหว้ขอพร ฝากตัว หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงินเพื่อขอบารมีหลวงพ่อท่านปัดเป่าช่วยเหลือ โดย หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุสำริด ลง รักปิดทอง หน้าตักกว้าง 2.2 เมตร ศิลปะสมัยสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกร เช่นเดียวกับพระสุโขทัยไตรมิตรหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ส่วนพระสุโขทัยไตรมิตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากสุโขทัยทั้งสององค์และเป้นคู่แฝดกับหลวงพ่อทองคำ เคล็ดนี้สมัยแม่ผมติดขัดเรื่องการขายที่ดิน ได้ไปกราบท่านก็มีผู้รู้แนะนำ หลังจากนั้น ไม่นานที่ดินที่ติดขัดก็ขายได้ถึงขนาดคนขายเอาเงินสดมาให้เลย นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่เขตสาทร(กวาดถนน)ท่านนึงจนมาก แม่ผมแนะนำ ไปทำวิธีนี้ก็ถูกหวยรางวัลที่๒จนเดี๋ยวนี้ลาออกมาทำกิจการตนเองจนมีกินมีมาแล้ว

  เคล็ดมีดังนี้ครับ

  ๑. หมากพลู ๑ คำ
  ๒.พวงมาลัยมะลิดาวเรือง ๑พวง
  ๓.ขนมทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด ๑ชุด (ไม่ต้องเยอะ)
  ๔.เทียนแท้ หนัก ๑บาท ธูป ๙ดอก
  ๕.ไข่ไก่ต้ม ๕ฟอง


  เมื่อไปถึงที่วัด ให้จัดใส่ถาด โดยนำถาดใส่หมากพลู พวงมาลัย ขนม ไข่ไก่ แล้วเดินออกมาข้างนอก จุดเทียน และธูป ๙ดอก
  ตั้งนโมสามจบ บูชาพระรัตนตรัยด้วยดังนี้

  อิมนา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
  อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
  อิมินา สักกาเรนะ สังฆํงอภิปูชะยามิ
  พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
  ธัมมะบูชา มหาปัญญะวันโต
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
  สังฆะบูชา มหาโพคะวะโห
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ
  ติโลกะนาถัง รัตนะตะยัง อะภิปูชะยามิ
  (ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม
  เสร็จแล้วปักธูป เดินเข้าไปในพระวิหาร แล้วยกถาดขึ้น

  พร้อมตั้งนโมสามจบกล่าวคำบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ดังนี้ดังนี้
  ๏ นะโมสุคะโต อะตีตาจะ
  ๏ นะโมสุคะโต ปัจจุปปันนา
  ๏ นะโมสุคะโต อะนาคะตา
  ปัญจะพุทธา มะเหสินัง
  อิทธะปะฐะวิง ปัญจะพุทธา
  สัพพัญญูตะญาระปะฏิเวธัง
  นะวะโลกุตะระ ธัมเมหิ
  สัพพเพสิขิพุทธามะเหสินัง
  เมตเตยโยพุทธะอะนาคะตา
  ปัญจะพุทธา ชาตา ปะถะวียัง
  มาตุคัพพา นิกขะมิตะวา
  มาตุคัพภัง ปะติฏฐิตัง
  จุติสันธิยังวา จะตุโลกะปาลารักขัง
  มะหาอัจฉิริยัง สะกะละมะหาปะถะวียาวะ
  อากาสะกังคัง ตัณหาโลกาหะลัง
  ตะถา สะระณัตถี สะมุททะคัมภีรัง
  ปะทุมะอุปะลังกะมุทธะชาตารักขันธะปัตตะ
  สังขัง ปะทุมา อุเจโตลังกา
  โตปะวะระปะทุมะ ปุปผิตะสะกะละ
  มะหาปะถะวียัง ปัตตะลัง
  ปะทุมุปปสัสะชาตา อากะสะ
  ทะวารังวิตาลังปะทุมะ อุปัลละสันธานัง
  สัตตะทิพพะตุริยัง ปะวะรัง
  ปะตากาสัง พุทโธ สะกะละ
  มะหาปะถะวียัง อาลุกา สิลาอุทะกา
  สัพเพสุวัณณะ รัชชะฏะชาตา
  สุวัณณะรัชชะฏะปุลาณังจะละติ
  ทุพภะลาปาตุระเหสุ สัพเพพิชชะปะถะวียัง
  ชะละพิชชะมูละ พิชชะธะรากัมปะรุกเขชาตา
  ทิพพะโอยานัง ตะถาอิทธิสังยุตัตโถ
  สัพพะพุทธา สัพพัญญูตัญญาณะ
  ปะติเวธัง ปะวะรัง อังคะลักขะณัง
  พุทธาฉัพพัณณะรัง สิยาโลกัง
  อะมัตถัทโธโลกะหิตังสีติโลกะ
  สะมัตถิโลกังพิชชังพานะโลกะเสฏฐัง
  โลกะหัสธัยยะสะมัตติเทวะ
  ปัจฉิง สุพุทธาอะธิฏฐานะสัจจัง
  อะหังปูชา อะหังวันทา
  อะหังปาสา โทมะนา
  สัพพะโสตถีจะ ปัญจะพุทธา
  ทะสะลักขะณา อะหัง คะเหตตะวา
  ทะเสสิเต สุวัณณะ
  ธัมมะชาตาวานิธิวาปาตุระเหสุง
  สัพพะพิชชะมะหะโว
  โสถะคุชชะลี โน ขันธิตตะวา
  อะหัง อุทังปาตุระเหสุง
  สุวัณณะธัมมะชาตาวาพิชชะปาตุระเหตุ
  ทะสาปะทะลักขะณะพุทธานัง
  นิสเสยยะยาคงคง พาลุกา
  มิตถิปัญญะปัญญะปุปผาลิลาเหโภขะละณี
  วะยันเต สุวัณณะ รัชชะฏาสะหะ
  สัพพะพิชชาขิปปะเมวะ สะมิชฌันตุ ฯ
  นะโม สุคะโต สิขิโต ปะวะโร
  นะโม กุกกุสันโธ พุทธะเสฏโฐ
  นะโม โกนาคะมะโน พุทธะเสฏโฐ
  นะโม กัสสะโป พุทธะอังโค
  นะโม โคตะโม โลกะหิโต
  นะโม เมตเตยโย มะหาวีโร
  ปัญจะพุทธาปะทะคะตา
  สะวัตถิลาภา ภุวันตุ เม ฯ
  สัพเพเทวาสะมาคะตา ปัสสันตุ เม
  สัชฌายะมันตัง สิขีสัมพุทธานุภาวเนะ
  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
  กุกกุสันธะสัมพุทธานุภาเวนะ
  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
  โกนาคะมะนัสสะสัมพุทธานุภาเวนะ
  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
  กัสสะปะสัมพุทธานุภาเวนะ
  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
  โคตะมะสัมพุทธานุภาเวนะ
  สุวัณณะรัชชะฏัง อุปปันนัง
  อะระหันโต อัคคะสาวะกาพิชะกัง
  สัพพะธะนัง สาวัตถิลาภา ภะวันตุ เม ฯ
  สัพเพเทวายักขาภูตา
  ปะริตตาปะเวอัตตะเน
  สัพเพราชาเมธิยะมะนุสสา
  สัพเพโกธา วินาสสันตุ
  ทิสสะวาตัญจะ ปิยะปุตตัง
  ปุตโตสิเนโห สัพเพชะนา
  ปะริชายะ มะหาโภโค
  มะหายะโส ภัยยะสัตรู
  วินาส สันติ ฯ

  18198545_10212958316862334_5655849303290563126_n.jpg

  ข้าพเจ้า ชื่อ ...... นามสกุล..........ขอกราบนมัสการ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผู้ทรงมหิทธิเดช พร้อมด้วยเครื่องบูชาหมากพลู พลาหารทั้งหลาย ขอพระบารมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า สัมฤทธิเดช สัมฤทธิโชค สัมฤทธิสุข ของปวงภัยอันตรายทั้งหลายจงมลายหายไป ขอพุทธบารมี ธัมมะบารมี สังฆะบารมีและบารมีหลวงพ่อสัมฤทธิ์จงได้ปัดเป่า โทษโทษาเคราะห์ปีเดือนวัน ให้มลายไปสิ้นด้วยพุทธะคุณณัง ธัมมะคุณณัง สังฆะคุณณัง นิพพานนะปัจจะโยโหนตุ (แล้วอธิษฐานขอพรตามที่ปรารถนา) เสร็จแล้ววางถาดที่ถวายของ พวงมาลัยนำไปวางหน้าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ แล้วกราบศามครั้ง เสร็จแล้วจะทำสังฆทานหรือทำบุญอื่นๆก็ได้ตามอัธยาศัย(หากจนด้วยทุนทรัพย์ท่านว่าใช้หมากพลูกับธูป๙ดอกแล้วกล่าวคาถาก็ใช้ได้ครับ)

  เป็นเคล็ดง่ายๆที่นำมาฝากกันครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 พฤษภาคม 2017
 2. montri_p

  montri_p เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 เมษายน 2007
  โพสต์:
  211
  ค่าพลัง:
  +466
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เคล็ดไหว้ขอพร หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดไผ่เงิน
 1. krichthep
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  1,168
 2. prakringlover
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,066
 3. titawan
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  341
 4. SiTa
  ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  14,763
 5. vacharaphol
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,997

แชร์หน้านี้

Loading...