เจริญพรขอรับบริจาคหนังสือธรรมะ โต๊ะหมู่บูชา ชุดขาว สมุดปากกา คอมเพื่อสื่อธรรมะ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย พระอิทธเทพ, 9 พฤศจิกายน 2010.

 1. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุุโมทนากับคุณโยมศิริรัตน์ มานัสสถิตย์ จากกรุงเทพฯ ได้ส่งพระปิฎก 3 เล่ม
  ไปถวายได้รับแล้ว,คุณพบธรรม สุนทรนันท์จากเชียงใหม่ได้ส่งหนังสือทำดีได้ผล-
  27 เล่มเล็กได้รับแล้ว,คุณพลภัทร จอตตอวุฒิการจากชลบุรีได้ส่งหนังสือยาใจ-
  15 เล่มไปถวายได้รับแล้ว ขอให้ทุกท่านเจริญธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นนิจ มีี
  ภาพกิจกรรมตามเทศกาลมาให้ชมด้วย เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. Nirvana_99

  Nirvana_99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2012
  โพสต์:
  76
  ค่าพลัง:
  +237
  บริจาคเงินช่วยค่าก่อสร้างไปแล้ว 100 บาทครับ 5.52 PM 19/1/2014
   
 3. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยม Nirvana 99 ที่มีศรัทธาบริจาค 100 บ.ไปร่วมกับโครง
  การของวัด และขออนุโมทนากัับคุณโยมพ่อมิตร - คุณแม่แตงอ่อน ชมเชยพร้อม
  ทั้งลูกหลาน ญาติมิตรใกล้ไกล ได้ไปทำบุญสังฆทานกับพระ ๗ รูป และไดไปทำ
  การเปลี่นยผ้าเฉียงพระพุทธรูปในอุโบสถ ซึึ่งท่านเคยมาสร้างไว้หลาย ๑๐ ปีมาแล้ว
  ทั้งได้ถวายค่าบำรุงวัด ๑,๐๐๐ บาท อาตมาขออนุโมทนาท่านที่กล่าวนามมาจง
  มีแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน ตลอดปี ๒๕๕๗ มีภาพกิจกรรมมาให้
  ดูด้วย เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทันโทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. AMORNTIP A

  AMORNTIP A เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +1,311
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ แล้วดิฉันจะส่งหนังสือธรรมะไปให้นะคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มกราคม 2014
 5. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมAMORMTIP A ล่วงหน้าที่จะส่งสือหนังไปร่วมเป็นทาน
  ขอให้คุณโยมและท่านที่เคยร่วมธรรมทานจงมีมีความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญ
  ก้าวหน้า รวยวันรวยคืน มีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในอนาคต
  เบื้องหน้าด้วยเทอญ เจริญพร

  พระอธิการอธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 6. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาไม้บรรทัดยางลบ
  หนือสือธรรมะการ์ตูนสองภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อแจกเยาวชนที่สนใจศึกษา-
  ธรรมะ และขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่คยร่วมธรรมทาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
  ๓ โลก จงคุ้มครองให้ทุกท่านมีสติปัญญา มีโภคทรัพย์ มีความเจริญก้าวหน้า
  มีความสุขกายสบายใจ ตลอดปี ๒๕๕๗ ด้วยเทอญเจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 7. AMORNTIP A

  AMORNTIP A เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  304
  ค่าพลัง:
  +1,311
  ดิฉันได้ส่งหนังสือธรรมะไปให้แล้วนะคะ(3กพ.57
   
 8. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขอนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน ขอให้ได้บุญกุศลมาก ๆ เจริญพร

  จาก พระแจ๊ค ลางานบวช 15 วัน
   
 9. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมธรรมทาน มีข่าวทางวัดคือ..ศูนย์ศึกษาฯวันอาทิตย์
  วัดแจ้งได้ส่งนักเรียนมัธยมปลายแข่งขันบรรยายธรรม นางสาวสิริดา เชื้อเมืองพาน ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กหญิงสุพัตรา กระทุ่มนอก ได้รองชนะเลิศ
  อันดับ 1 ประถมปลาย และมีภาพตามเทศกาล ขอให้ทุกท่านมีความสุข ๆเทอญ.
  เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร ท่านที่เคยร่วมธรรมทานทั้งหลาย ช่วงนี้กำังตรวงข้อสอบให้นักเรียนและ
  เตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวดบรรยายธรรมป้องกันแชมป์ภาค๑๑ ของคณะ
  สงฆ์ ทั้งประถมและมัธยมเหนื่อยแต่ก็เพื่อสังคมเยา่วชน ท่่านที่จะร่วมธรรมทานก็
  ยังรับอยู่เหมือนเดิม เครื่องเขียนทุกชนิด และขออนุโมทนากับทุกท่านที่เคยร่วม
  ธรรมทาน ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงให้ทุกท่านจงมีความเจริญสุขกายและใจมี
  สติปัญญา ทุกประการเทอญเจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการฯศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน

  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 11. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนาแผ่เมตตาส่งกุศลให้ทุกท่านที่เคยร่วมธรรมทาิน ขอกุศลจงไปถึงผู้มี
  พระคุณของท่านที่ล่วงลับไปจงมีมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติทัง
  ทุก ๆ ท่านผู้ร่วมธรรมทาน จงสมอธิษฐานทุกประการเทอญ.เจริญพร
  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส

  เจาอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 12. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมธรรมสมุด ดินสอปากาก ไำม้บรรทัก หนังสือธรรม
  การ์ตูน สองภาษา หนังสือสวดมนต์เล่มเล็ก บุญที่ท่านทำด้วยเจตนาจงเป็นพลัง
  จิต อุทิศให้ผู้มีพระคุณหรือตัวท่านเอง ขอจงสำเร็จ ๆๆ จงทุกประการ มีภาพฝึก
  นักเรียนเพื่อไปแข่งขันบรรยายธรรม รระดับภาคด้วย วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗นี้
  เจริญพร

  พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคณะธรรมทานถวายเก้าอี้ ๖๕ ตัวๆละ ๑๒๐ บาทรวมเป็นเงิน๗,๘๐๐บาท,วันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๕๗โดยการนำของคุณแม่กะบี่ ข้อสูงเนินเก้า
  อี้ ๑๐ ตัว,คุณสุธี แสดรอด ๕ ตัว,คุณกาญจนา คัมภีระ ๒ ตัว,คุณศศิธร ดัชนัย-
  ๒ ตัว,คุณจำรูญรัตน์ ฉวีหินตั้ง ๓ ตัว,คุณจีระเดช งามพงษ์ ๑๔ ตัว,คุณวินันท์-
  สุดนักรบ ๑ ตัว,คุณศิริลักษณ์ คงทรัพย์ ๑๐ ตัว,คุณสมหมาย สบายจิตต์ ๒ ตัว,
  คุณศิริพร -คุณธนาพันธ์ สีอรัญญ์ ๒ ตัว,คุณอรุณรัตน์ นารีรัตน์ ๑ ตัว,คุณเกศสุดา
  -คุณมหัศจรรย์ วงศ์โพนทอง ๒ ตัว,คุณวรวุฒิ -คุณสหัทยา ฉวีชัย ผู้จัดการโรง
  พิมพ์ไทยเสรี- คุณปณีตา -คุณภัทรามาศ ฉวีชัย ๘ ตัว,คุณไพโรจน์ เพชรแท้้ ๑
  ตัว,นายนิพล- นางสุพรรณี สมางชะัย ๑ ตัว,นายนิคม-นางอัมพรรัตน์-ดญ.ปภาว
  รินทร์ สมางชัย ๑ ตัว,และปัจจัยค่าไฟ-น้ำอีก ๑,๓๙๙ บาท จึงขออนุโมทนาให้
  ทุกๆท่านจงมีอายุมั่นขวัญยืน สมปรารถนาทุกท่านด้วย มีภาพประกอบ คุณสุจิตรา
  ผู้ประสาน เจริญพร
  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวัดแจ้ง บ้านโนนทะัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมจากกรุงเทพฯว่าจะส่งหนังสือธรรมะไปถวาย ถ้าได้รับจะโทรบอกมาให้ทราบ
  ขอบคุณล่วงหน้า เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บานโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 เมษายน 2014
 15. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร โยมผู้ใจบุญทั้งหลาย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงข่าว,แต่ก็จะลงรวมตามเทศกาล
  มีภาพประกวดกองพระทราย, มีคุณแม่ประหยัด สะท้าน และชาวบ้านและอาตมา
  รวมปัจจััย ๒๐,๐๐๐ บาทเทปูนรอบศาลปู่ตา สุดท้ายมีอบรมนักเรียนก่อนเปิดเทอม
  และเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ท่่านใดจะทำบุญก็เชิญ บริจาคสมุด เครื่องเขียน หนัง
  สือแบบเรียนทั้งเก่าและใหม่ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของวัดแจ้ง
  เดียวนี้มี ๔-๕ โรงเรียนทั้งประถมและมัธยม ขออนุโมทนาล่วงหน้า เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง
  บ้านโนนทันโทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 16. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่วมหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ขอให้ทุกท่านจงสำเร็จตามปรารถนาทุกประการเทอญ มีภาพเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ฝนตกหนัก
  มาก อาตมาเวียนเทียนกับลูกศิษย์ ๕ คน เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผอ.ศูยน์ฯวันแจ้า บ้านโนนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับญาติโยมที่เคยร่วมธรรมทานทั้งหลาย ช่วงนี้ วันที่๑๒ กรกฎาคม
  ๒๕๕๗ เป็นวันอธิฐานเข้้าพรรษาปีนี้มีพระมาอญู่จำพรรษาด้วย ๕ รูป รวมกับ -
  อาตมาเป็น ๕ รูป และนักเรียนทังประถม-มััธยม ๕๐๐ กว่าคน ส่วนการรับบริจาค
  หนังสือธรรมะ เครื่องเขียนก็ยังรับอยู่ ช่วงหน้าจะนำภาพมาให้ดู ขอให้้อำนาจ
  คุณพระไตรรัตน์จงดลให้ทุกท่านมีแต่อายุวรรณะ สุขะ พละเทอญ เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจาอาวาส/ผูอำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้้ง บ้านโนนทัน
  โทร. ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 18. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลาย ช่วงนี้ก็ห่างข่าวไปบ้าง เพราะศาสนกิจหลาย
  อย่าง แต่ก็เก็บภาพมาลงให้ชม ตามเทศกาล ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านที่เคยร่วมธรรมทาน เป็นเครื่องเขียน สมุด ปากกา ไม้บรรทัด รวมคอมพิวเตอร์ หนังสือ
  CD. ทุกอย่าง ขอให้คุณพระตรัยรัตน์ จงคุ้มครอง บุญเป็นเงา เฝ้าตามตติด บุญเป็นมิตร ในทุกที่ คอยช้วยเหลือ เอื้ออารี ห่างราคี ปลอดโพยภัย บุญพิทักษ์
  บุญรักษา บุญนำพาให้สุกใส แม้ชีพรับ ดับชีพไป บุญส่งให้สวัสดี..เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทันโทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร ญาติโยมที่เคยร่วมธรรมทาน ช่วงนี้เข้าพรรษา ไม่มีผู้ร่วมธรรมทางไกล
  แต่ทางวัดแจ้ง ก็รอรับธรรมทานทางไกลอยู่ รอเชิญ บริจาค สมุด ดินสอ ยางลบ
  ไม้บรรทัด หนังสือแบบเรียนเบ็ดเสร็จของโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง..หลักสูตรธรรมศึกษา
  ตรี เล่มละ ๑๒๐ บาท ขอเชิญร่วมทำบุญทางไกลนะจ๊ะ..ทุกท่าน ช่วงนี้มีภาพกิจ
  กรรมต่าง ๆ มาให้ชม ส่วนท่านที่เคยร่วมธรรมทานทั้งที่ได้รับเกียรติบัตรไปแล้ว
  และยังหรือท่านมีเอาเกียรติจะเอาแต่บุญ ขอให้คุณพระจงดลให้ทุกท่านสมใจที่นึก
  ทุกประการเชิญ.เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวัดแจ้ง
  โทร. ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เคยร่วมธรรมทาน ช่วงนี้ห่างตาไปหน่อยญาติโยมที่
  ร่วมธรรมทานก็น้อยลง แต่ก็ยังรอรับศรัทธาอยู่เหมือนเดิมทั้งสมุด ปากกาเครื่อง
  เขียน หนังสือสวดมนต์ธรรมะ และมีภาพตามเทศกาลมาให้ชมด้วย ขอให้ทุกๆท่าน
  จงมีพรจากพระรัตนตรัย ตามเป็นเงา ให้กิจการธุระหน้าที่ สำเร็จสุขกายใจเทอญ.
  เจริญพร.

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทรร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...