เจริญพรขอรับบริจาคหนังสือธรรมะ โต๊ะหมู่บูชา ชุดขาว สมุดปากกา คอมเพื่อสื่อธรรมะ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย พระอิทธเทพ, 9 พฤศจิกายน 2010.

 1. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ออกนามและไม่ประสงค์จะออกนาม ที่ได้ส่งเครื่อง
  เขียนและหนังสือธรรมะดีๆ อาตมาได้แจกไปวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๕๗ กิจกรรมวัน
  แม่ให้นักเรียนอีกส่วบหนึ่ง ได้นำภาพมาให้ชม ขอบคุณทุกๆสิ่งของที่ท่านผู้ใจบุญ
  ได้ส่งไป ขอให้สมคำอธิษฐาน ของทุกท่านเทอญ เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมพรรณจันทร์และคณะ จากพิษณุโลกที่ได้ส่งปัจจัยสี่มีรายการละเอียดไป
  ถวายถึงวัดแจ้งบ้านโนนทัน ขอให้ได้หลายๆนะจ๊ะ ขอให้มีสติปัญญา เจริญในหน้าที่
  การงาน สุขกายใจ เงินทองไหลมาเทมาเจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2014
 3. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมสุทธิพจน์ ถนอมนิรธรชัย จาก จตุจักร กรุงเทพฯ ที่ได้จัด
  ส่งพุทธประวัติซีดีและหนังสือมูลค่าพันกว่าบาท บุญใดที่เราทำสุจริต ขอให้ได้บุญ
  สะอาด ตามเป็นเงา เป็นพลัง อายุมั่นขวัญยืน เจริญหน้าที่การงาน เงินทอง หาย
  จากโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญา สุขกายและใจเทอญ.มีภาพพระจำพรรษาปีนี้มาให้ชม เจริญพร

  พระอธิการอิทธิทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วันอาทิตย์วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมชาตรี วงษ์ไกร จากตลิ่งชันกรุงเทพฯ ที่ได่ส่งเครื่องเขียน
  ไปร่วมธรรมทานและคุณโยมวิภาวี ขัดทรายขาว จากบางเขนกรุงเทพฯ ที่ได้ส่ง
  สิ่งของไปร่วมธรรมทาน ขอให้บุญคุ้มครองเป็นเงา เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีีอายุ
  วรรณะ สุขะ พละ ทำอะไรขอให้สำเร็จ สุขกายใจตลอดไปเทอญ. เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาว่าส/ผู้อำนวยการศูนย์ ฯวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 5. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่เคยร่วมธรรมทาน ช่วงนี้กฐินของวัดก็ได้ผ่านไปวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ กฐินสามัคคีของชาวบ้าน ตามประเพณี ทำกัน ๓-๔ วันได้
  ๖ หมื่นกว่าบาท ก็ดี ท่านผู้ใจบุญจะจองปีหน้าก็ขอเชิญนะจ๊ะ....เดี่ยวนี้ก็มีคุณพ่อ
  บุญจันทร์และคุณแม่ ตลับ ชาเนตร ท่านได้เป็นเจ้าภาพ สร้างประตูโขงให้กับวัด
  แจ้ง งบส่วนตัวท่านเอง ๒๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว ขออนุโม-
  ทนาบุญ ทานเป็นบันใดไปสวรรค์ ขอให้มีความสุขกาย ใจ สมปรารถนาทุกประ-
  การเทอญ. เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน.โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 6. murata_19

  murata_19 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  1,707
  ค่าพลัง:
  +8,014
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ สาธุๆๆๆๆอนุโมทนามิ
   
 7. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่ร่วมธรรมทานเป็นเครื่องเขียน หนังสือธรรมเพื่อเยาว
  ชน ขอให้สัจจธรรม คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีสติปัญญา มีอายุ
  มั่นขวัญยืน มีโชคลาภ มีความสุขกาย สุขใจ สมปรารถนาในการงาน หายจากทุกข์
  โรค ภัย อย่าได้มีมาเบียดเบียนเลย เจริญพร.

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 8. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เข้าร่วมธรรมทานกับโครงการวัดแจ้ง บ้านโนนทันทั้ง
  ใกล้และไกลโดยเฉพาะคุณพ่อบุญจันทร์-คุณแม่ตลับ ชาเนตรพร้อมครอบครัวที่
  ได้ถวายซุ้มประตูโขงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ที่ผ่านมาทางวัดก็ได้ออกเกียรติ
  บัตรมอบให้ไปแล้ว ได้ลงภาพให้ดูแล้วนะจ๊ะและกิจกรรมเตรียมนักเรียนเข้าประกวด
  บรรยายธรรมชองศูนย์ฯวันอาทิตย์ จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ ขอให้ทุกๆท่านจง
  มีอายุวรรณะ สุขะพละ ร่ำรวย สุขกายใจทุกท่านเทอญ เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมชัยกมล สมานวงศ์ จาก ปราจันบุรี ที่ได้ส่งหนังสือธรรมะ
  ไปร่วมธรรมทาน, คุณฐิตินันต์ ชูคง จากสุราษฎร์ธานี ส่งหนังสือธรรมะไปบริจาค
  ขอให้คุณพระพุทธานุถาพ,ธรรมมานุภาพ สังฆานุภาพ จงคุ้มครอง สมปรารถนาให้
  อยู่เย็นเป็นสุข จงทุกประการเทอญ เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส วัดแจ้งบ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 10. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับดวงจิตทุกๆดวง ที่ร่วมธรรมทานไปที่วัดแจ้ง ขอให้เจตนาอันดีๆ
  ของท่าน จงสำเร็จตามความปรารถนา ขออำนาจคุณพระไตรรัตน์จงดลให้ทุกๆคน
  มีอายุวรรณะ สุขะ พละ เจริญด้วยกาย วาจา ใจ และโภคทรัพย์เทอญ มีภาพตาม
  เทศกาลมาให้ชม เจริญพร


  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ วันอาทิตย์ วัดแจ้ง
  โทร.๐๘๒,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2015
 11. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ออนุโมทนากับทุกๆท่่านที่ร่วมธรรมทานไป ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่าน
  เทอญ เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 12. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกดวงจิตที่คิดพุดทำตามวิถีพุทธร่วมธรรมทาน ขอบุญบารมีจงบัง
  เกิดกับทุกท่าน ด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ สมปรารถนาที่สมควรจะได้เทอญเจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 13. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมธนกร เกิดบัวเพชรและครอบครัวที่ส่งปัจจัยไปร่วมธรรม
  ทานด้วยอามิสตามโครงการ ขอให้เจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่างที่ไม่ผิดศีล-
  ธรรม มีอายุวรรณะสุขะ พละ คุณพระจงคุ้มครองเทอญมีภาพตามฤดุการมาให้ชม
  เจริญพร

  พระอ
  ธิการอิทธิเทพ ชินวํโส พุทธศาสตร์บิณฑิตรุ่น ๓๖
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมภาษิตา ประสิทธิ์สม จากกรุงเทพ ฯ ที่ได้ส่งหนังสือธรรม
  เรื่อง ดับที่เหตุ ดีที่ผล ๘ เล่ม เป็นเนื้อหาดีมาก จะได้นำไปแจกเยาวชนต่อไปธรรม
  ทานครั้งนี้ ขอคุณโยมจงได้รับอานิสงส์ จงมีทานบารมี บังเกิด อายุวรรณะ สุขะพละ อย่าได้มีคำว่าจน มีสติปัญญา ก้าวหน้าในกิจการทั้งปวงเทอญ มีภาพตามกาล
  มาให้ชม เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ วันอาทิตย์วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโทนากับทุกๆดวงจิตคิดพุดทำ ธรรมทานตามวิถีพุทธ ขออำนาจคุณพระไตร
  รัตน์ จงคุ้มครองให้เจริญตามอัตถจริยา มีสติปัญญา สุขกายใจ ทุกท่านเทอญ เจริญพร
   
 16. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมทุกๆท่านที่ได้ร่วมธรรมทานกับโครงการของวัดแจ้ง ขออำ
  นาจคุณพระรัตนตรัยจงดลพรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละด้วยเทอญเจริญ
  พร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 17. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เคยร่วมธรรมทานกัฐโครงการวัดแจ้ง
  ขอคำอธิษฐานของท่านสมความปรารถนาทุกประการเทอญ. เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัร
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 18. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมที่ใจบุญผู้ติดตามข่าวธรรมทาน จากวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  ก็ยังทำอยู่ตามเทศกาล มีภาพมาลงให้ชมตามเทศกาล ก็ยังรับหนังสือธรรมะ เครื่องเขียน ขอให้คุณโยมผู้เคยร่วมทำบุญ จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านด้วย
  เทอญ. เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ วันอาทิตย์ วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมทุกๆท่านที่ร่วมธรรมทานทั้งปัจจัยและเครื่องเขียนหนังสือ
  ธรรมะแบบสวดมนต์ของเด็กและผู้ใหญ่ ทุกท่านที่ประพฤติอัตถจริยา ขอบุญญา
  บารมี จงมีแต่ความสุขความเจริญเทอญเจริญพร มีภาพกิจกรรมตามเทศกาลด้วย
  ขอเชิญร่วมสมทบกฐินเกื้อกูลพระพุทธศาสนา เอื้ออาทร ๒ จากจังหวัดราชบุรีจะ
  ทอดที่วัดแจ้ง บ้านโนนทัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน๒๕๕๘นี้ เพื่อสร้างประตูโขง-
  และทางคอนกรีต ๑๑๐ เมตร เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 พฤศจิกายน 2015
 20. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุณโยมทุกๆท่าน เข้าชมและได้ร่วมธรรมทาน ขออำนาจคุณพระ
  ตรัยรัตน์จงปกปักคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มีภาพตามเทศกาล
  มาให้ชม เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส วัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...