เจริญพรขอรับบริจาคหนังสือธรรมะ โต๊ะหมู่บูชา ชุดขาว สมุดปากกา คอมเพื่อสื่อธรรมะ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย พระอิทธเทพ, 9 พฤศจิกายน 2010.

 1. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับกฐีนเกื้อกูลพระพุทธศาสนา เอื้ออ่ทร ๓ กองที่ ๒๒ นำโดยคุณโยม ดวงกมล เกษมสุนทร และคณะ ได้ยอดเงิน ๑๕,๒๐๓ บาท และอาตมาได้
  เชิญผู้มีจิตศรัทธา สมทบอีกได้ ๗,๗๒๘ บาท และพ่อโยมสมชัย นาสาทรอีก
  ๑,๐๐๙ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๓,๙๓๙ บาท หักค่าใช้จ่ายและเหลือ ๑๗,๖๓๙ บาท
  ก็เก็บเป็นเงินบำรุงวัดค่าน้ำค้าไฟ้และสิ่งจำเป็นต่อไป ขออำนาจคุณพระตรัยรัตน์
  จงคุ้มครอง ให้ทุกๆ ท่านมีความเจริญก้าวหน้า สุขกายวาจา ใจ ในธรรมเป็นนิตย์
  เทอญ. เจริญพร

  พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน

  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 2. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่เคยร่วมธรรมทาน กับโครงการวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  ขออำนาจคุณพระตรัยรัตน์ จงดลให้ทุกท่านมีแต่คิด พุด ทำดี การทำความดีย่อม
  มีมาร ถ้าทำนานๆ มารมันจะหายเอง เมื่อทำไปแล้ว สุขกาย วาจา ใจ นั้นแหละ
  คือ ความดี บุญบริสุทธิ์ นี้แหละคือทางไปสวรรค์ ขอให้ทุกๆ ท่านมีแต่ความสุข
  กาย และใจ เจริญพร

  พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศุนย์ฯ วันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 3. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุุโมทนากับทุกๆท่านที่ดูกิจกรรมของโครงการพัฒนาวัดแจ้ง บ้านโนนทัน ช่วง
  นี้ไม่มีคุณโยมร่วมด้วยกับธรรมทาน แต่หวังว่าจะร่วมด้วยช่่วยกันทั้งเครื่องเขียนและ
  หนังสือธรรมะ หรือปัจจัย วันนี้มีภาพกิจกรรมตามเทศกาลคือ ภาพเตรียมนักเรียน
  เข้าประกวดบรรยายธรรมระดับภาค,ภาพพระใหม่ ๕ รูป ,ภาพโยมขาวทำวัตรเย็น
  ทุกวันพระ และขอเชิญร่วมธรรมทาน สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯวัดแจ้ง
  บ้านโนนทัน โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. MayBuddhaBlessYou

  MayBuddhaBlessYou เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กันยายน 2009
  โพสต์:
  2,374
  ค่าพลัง:
  +9,480
  ร่วมบุญบริจาคหนังสือธรรมะ โต๊ะหมู่บูชา ชุดขาว สมุดปากกา คอมเพื่อสื่อธรรมะ วัดแจ้งบ้านโนนทัน จำนวน 200 บาท น้อมอุทิศถวายคุณย่าบุญเรือน โตงบุญเติม ค่ะ

  บุญกุศลทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้สั่งสมอบรมมาดีแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันวันนี้ ขอจงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้เถิด แต่หากยังไม่ถึง พระนิพพานเพียงใด ขออย่าได้เจอคนพาล บันดาลให้พบแต่บัณฑิต ขอให้เกิดในสุคติภพ พบเจอพระพุทธศาสนา พระสัมมาพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า ได้นั่งใกล้ ได้ฟังธรรม ได้ปฏิบัติธรรม และบรรลุธรรมโดยง่าย ตั้งแต่โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตา อรหันตี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้ศาสตร์รู้ศิลป์ รู้เท่ารู้ทัน รู้ธรรมเห็นธรรม ตั้งแต่ยังเยาว์วัย มีอวัยวะครบสามสิบสองประการ ไม่พิกลพิการ สุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ ไร้อุปัทวันตรายใดๆ อายุมั่นขวัญยืน ผิวพรรณผ่องใส รูปกายงามสง่า ต้องตาตรึงใจ เป็นที่เมตตา ของหมู่มนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย เกิดในตระกูลอันประเสริฐ สังคมร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม มีบิดามารดา แลญาติพี่น้องที่ดี มีครูบาอาจารย์ แลมิตรสหายที่ดี มีคู่ครอง แลลูกหลานที่ดี มีอาชีพ แลบริวารที่ดี ได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมาย มีอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดประการ มีบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา อย่าได้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดไป สร้างแต่กรรมดี ห่างไกลจากกรรมชั่ว ไม่มัวเมาอบายมุข ปราศจากศัตรูหมู่มาร ปราศจากอุปสรรค ปราศจากความลำบาก ปราศจากความอัตคัตขัดสน เจริญยิ่งด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ มีความมั่นคง มั่งคั่ง มั่งมีศรีสุข โชคดีมีชัย ค้าขายดี มีกำไร เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย สัมฤทธิ์ผล ในทุกสิ่งที่ปรารถนา คำว่าไม่มี คำว่าไม่ได้ คำว่าไม่สำเร็จ คำว่ายากจน คำว่าเข็ญใจ คำว่ายากไร้ คำว่าอนาถา คำว่าหนี้สิ้น คำว่าคดีความ และทุกข์โศกโรคภัย เคราะห์เสนียดจัญไร วินาศสันตุ อย่าได้บังเกิด กับชีวิต และครอบครัว ตลอดถึงคนที่ข้าพเจ้ารัก ยามที่จะลาจากโลกนี้ ขอให้มีสติบริบูรณ์ ระลึกถึงความดี ทรงอยู่ในสมาธิ ทรงอยู่ในฌานสมาบัติ ดับสนิทจากเชื้อเกิด ขอให้คำอธิษฐานอันประเสริฐ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ จงสัมฤทธิ์ผล ทุกสิ่งทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป และติดตามตัวข้าพเจ้าไป ทุกภพทุกชาติ ตราบถึง ซึ่งพระนิพพาน ตลอดอนันตกาลเทอญ.

  คำอธิษฐานแบบเต็ม โดย องค์พระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 29-3-2016-5.jpg
   29-3-2016-5.jpg
   ขนาดไฟล์:
   195.9 KB
   เปิดดู:
   88
 5. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,262
  ค่าพลัง:
  +6,113
  ขอร่วมโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ จำนวน 20 บาท โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 6. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนา กับทุกๆท่านที่ร่วมธรรมทานกับโครงการวัดแจ้ง บริจาค เครื่องเขียน
  ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองทุกๆท่าน ให้มีสติปัญญา สุขกายใจเทอญเจริญพร


  พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 7. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  เจริญพร พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินสามัคคี ของ
  คุณละมวน ดำรงภูมิ,คุณแม่ทองล้วน พงษ์สุพรรณ, อาจารย์แม่จีรภา คงปฏิธานนท์ และญาติมิตรธรรม ใกล้ไกล เพื่อปรับปรุงใต้กุฏิหลังเก่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมพักอาศัยได้ดีขึ้น จำเป็นต้องใช้ทุน ๒๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป กำหนดทอดวันที่ ๒๒
  ตุลาคม ๒๕๕๙นี้เวลา ๑๐.๐๐น.จึงบอกบุญมา ผู้มีจิตศรัทธา สามารถโอนเข้าบัญชี กรุงไทย เลขที่ ๓๐๗๐๕๘๑๒๑-๘ ขอเจริญพร ผู้อนุโมทนา ๑,๐๐๐บาท
  กรุณาบอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อรับเกียรติบัตรภายหลัง เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  วัดแจ้ง บ้านโนนทัน ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
   
 8. ชัยชาญ0504

  ชัยชาญ0504 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +52
  ขอร่วมบุญสร้างห้องน้ำครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับคุโยมนนทิวัชร์ สิทธิวิวัฒน์วงศ์ และคุณพ่ออำนวย ชินหนองทอน และคณะ จัดสร้างพระพุทธรูปประธาน หน้าตัก ๒ เมตร สูง ๒ เมตร ๘๐ เซนต์ และพระโมคคัลลา,พระสารีบุตรสูง ๑ เมตร ๘๐ เซนต์ ๒ องค์ พร้อมพระ
  อริยสงฆ์ ๖ องค์ ได้ทำพิธีหล่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ขอคุณพระ
  รัตนตรัย จงดลให้พรทุกท่านจงมีอายุวรรณะ สุขะ พละ เจริญในหน้าที่การงานสุข
  กาย ใจทุกการการ มีรูปให้ชมด้วย เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการสูนย์วันอาทิตย์
  โทร. ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. พระอิทธเทพ

  พระอิทธเทพ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  580
  ค่าพลัง:
  +1,749
  ขออนุโมทนากับท่านผู้ใจบุญที่บริจาคร่วมด้วยช่วยกัน,สมุดดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด, เครื่องเขียน, ทั้งปัจจัยถึงจะนานๆที ก็ยังดี ขอให้คุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีสติปัญญาไหลมาเหมือนน้ำ มีความสุขกายและใจเป็นนิจเทอญ
  เจริญพร

  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส
  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง บ้านโนนทัน
  โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
   
 11. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,262
  ค่าพลัง:
  +6,113
  ขอร่วมบริจาคในโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ
  โอน 25 บาท เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย พระอิทธิเทพ ชินวํโส เรียบร้อยแล้ว
  วันที่ 25 ธันวาคม 2559

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   
 12. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
   
 13. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร ผู้มีจิตสร้างอนุสรณ์แห่งความดีให้กับชีวิตตนเอง ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างถนนเข้าวัดยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร และห้องน้ำ ๖ ห้อง ยังขาดปัจจัยจำนวนมาก หรือท่านจะรับเป็นเจ้าภาพไปดูและสร้างองได้ก็ขออนุโมทนายิ่ง ติดต่อที่ พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดแจ้ง โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘ มีอนุโมทนาบัตรให้ภายหลัง เจริญพร
   
 14. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  ขออนุโมทนา ภรรยาคุณพ่อสมชัย นาสาทรและบุตรธิดาหลานๆญาติมิตรได้นำผ้าป่าไปทอด เป็นทุนสมทบสร้างหอไตรในสระน้ำวัดแจ้งเป็นจำนวน ๑๓,๘๘๐ บาท ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ทางวัดจะออกอนุโมทนาบัตรภายหลัง ขอให้คุณพ่อสมชัย นาสาทร จงไปสู่สุคติแดนสวรรค์ เทอญ.เจริญพร
   
 15. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร ขออนุโมทนากับประมาณสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ให้งบสร้างกุฏิหลังเล็กเส็จวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท แต่ก็เส็จจริง ๑๐๐,๕๐๐บาท ซึ่งก็มีพระคุณอยูจำพรรษาให้แล้ว ๑ รูป ขออนุโมทนาสำนักพุทธ ฯ ประจำจังหวัดชัยภูมิด้วย เจริญพร

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a">
  • 4279785-589ce8c3ab19c4f67854c7f058bca8c3-jpg.jpg
   P5270305.JPG
   ขนาดไฟล์:
   85.1 KB
   เปิดดู:
   2
   
 16. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร ญาติโยมพุทธศาสนิกขนผู้ต้อวการทำอัตถจริยาทั้งหลาย อาตมาก็ยังดำเนินการอบเยาวชนอยู่เช่นเดิม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องเขียนสมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด หนังสือธรรมะ ขณะนี้ก็ปัจจัยส่วนตัวก่อสร้างหอไตรปิฎก กลางสระน้ำอยู่ ซึ่งก็ได้ทำหมดงบไป
  ๔๐,๐๐๐ กว่าบาทแล้ว และขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมด้วย จะเป็นเครื่องเขียน หรือเป็นปัจจัยร่วมสร้างหอไตรเพื่อเก็บตู้ไตรปิฎกก็ขอเชิญตามบัญชี ๓๐๗-๐๕๘๑ ๒๑-๘ ได้ตามศรัทธา และจะส่งใบอนุโมทนาบัตรมาให้ภายหลัง กรุณา บ่งชื่อ ที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน(เขิญดูภาพวิญญาณขณะเวียนเทียน) เจริญพร
  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดแจ้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร.๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a">
  • -jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P7270641.JPG
   ขนาดไฟล์:
   85.7 KB
   เปิดดู:
   0

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a">
  • -jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   PC060004.JPG
   ขนาดไฟล์:
   308.1 KB
   เปิดดู:
   0
  • -jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   PC060005.JPG
   ขนาดไฟล์:
   441.9 KB
   เปิดดู:
   0

  ไฟล์ที่แนบมา:
   
 17. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร ญาติโยมผู้ใจบุญคนท่าน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดแจ้ง ได้ส่งนักเรียน เข้าประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ ๑ วัันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๒ที่ผ่านมา ผลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงปรมาพร อุ่นใช้ มีรูปมาให้ดู เจริญพร

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a">
  • 4344862-1cd6d1e2b34c4b7467f5646af8f4d6f3.jpg
   P2130129.JPG
   ขนาดไฟล์:
   231.2 KB
   เปิดดู:
   2
  • 4344865-f317ccadf66924851bfe5600a9b6d9b7.jpg
   P2130118.JPG
   ขนาดไฟล์:
   333 KB
   เปิดดู
   
 18. peekmaii

  peekmaii เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 กันยายน 2014
  โพสต์:
  195
  ค่าพลัง:
  +874
  ร่วมบุญบริจาคในโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ จำนวน 200 บาท
  โอนให้แล้วที่
  พระอิทธิเทพ ชินวํโส
  ธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ
  เลขที่บัญชี ๓๐๗-๐-๕๘๑๒๑-๘
  เมื่อ 22/02/62 เวลา 18.19 น.

  ผมขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย ครับ

   
 19. พระอาจารย์อิทธิเทพ

  พระอาจารย์อิทธิเทพ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 เมษายน 2017
  โพสต์:
  31
  ค่าพลัง:
  +42
  เจริญพร ผู้มีจิตอัตถจริยา จิตอาสาต้องการบริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการสมทบทุนสร้างหอไตร กลางสระน้ำเพื่อรักษาหลักพุทธธรรมให้ผู้สนใจได้หา
  อ่านค้นคว้า ซึ่งอาตมาได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวไปแล้ว ๔๕,๐๐๐ บาทและผู้ศรัทธานำมาช่วย
  ๒๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้เสร็จไปแล้ว๕๐ เปอร์เซนต์ จึงขอเชิญผู้ต้องการสร้างบารมีได้ที
  พระอธิการอิทธิเทพ ชินวํโส เจ้าอาวาส วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘
  หรือหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ชัยภูมิ ๓๐๗-๐๕๘๑ ๒๑-๘ ตามศรัทธา หากต้องการอนุโมทนาบัตรโปรดแจ้ง ชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน จะส่งมาให้ภายหลัง หรือผู้ไม่ประสงค์ จะออกนาม ขออนุโมทนายิ่ง ขอคุณพระแก้วสามประการจงดลให้ท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ จงเจริญก้าวหน้งมีแตความสุขตลอดไปเทอญ มีรูปต่อยอดหอไตร เจริญพร

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • a">
  • 4338907-44841a9a4380187c8f22ee7c61bf9333-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2160134.JPG
   ขนาดไฟล์:
   472.5 KB
   เปิดดู:
   1
  • 4338908-8fd70e5a73fafc345052470a466dc9a4-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2160135.JPG
   ขนาดไฟล์:
   350.4 KB
   เปิดดู:
   1
  • 4338909-5311451aafb1081eaba2f3775235f89b-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2130112.JPG
   ขนาดไฟล์:
   242.4 KB
   เปิดดู:
   1
  • 4338910-dd37cd7094dac51796466d5d892dddcf-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2130119.JPG
   ขนาดไฟล์:
   212 KB
   เปิดดู:
   1
  • 4338911-1cd6d1e2b34c4b7467f5646af8f4d6f3-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2130129.JPG
   ขนาดไฟล์:
   231.2 KB
   เปิดดู:
   1
  • 4338912-2f8ee4d460068017b59ca44e261946b2-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg-jpg.jpg
   P2130133.JPG
   ขนาดไฟล์:
   348.1 KB
   เปิดดู:
   
 20. sindhus

  sindhus เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2011
  โพสต์:
  1,262
  ค่าพลัง:
  +6,113
  ขอร่วมบริจาคโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หนึ่งศูนย์หนึ่งอำเภอ จ.ชัยภูมิ
  โอน 20 บาท เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย
  วันที่ 12 สิงหาคม 2562

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...