เจอกันที่นี่ นะ ครัช

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ปราบเทวดา, 23 พฤษภาคม 2020.

 1. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา น้ำพึ่งเรือ เสือวิ่งหนี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  1,723
  ค่าพลัง:
  +1,784
  เกร็ดธรรม

  หลวงปู่พุธ ฐานิโย

  วัดป่าสาละวัน อ.เมือง จ. นครราชสีมา


  *************************

  การภาวนานี่ เรามีจุดนัดพบ อารมณ์สมถะกรรมฐาน 40 ประการ
  อนุสติ 10
  กสิณ 10
  อสุภะ 10
  พรหมวิหาร 4
  อาหาเรปฏิกูลสัญญา
  ธาตุววัฏฐาน

  ทั้ง 40 อย่างนี้ ใครภาวนา อย่างใด อย่างหนึ่ง
  เมื่อจิต สงบลงเป็น สมาธิแล้ว
  เราจะไปพบกันที่จุด จุดหนึ่ง จุดนั้นคือ ปฐมฌาน

  จิตที่ มี วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกกัคตา จิตทรงฌานที่ 1
  ซึ่งเรียกว่า ปฐมฌาน

  การภาวนาที่จะดำเนินจิต ให้ไปสู่ มรรคผล นิพพานได้
  ต้องประกอบไปด้วยองค์ฌาน

  องค์ฌาน 1 วิตก
  จิตนึกถึงอารมณ์เองโดยอัตโนมัติ
  ถ้าเวลาภาวนาอยู่ บริกรรมอยู่
  ก็บริกรรมเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธ โดยไม่ได้ตั้งใจ
  นั่นเรียกว่า วิตก

  ถ้ายังตั้งใจนึกพุทโธ จิตจึงนึก
  ไม่ตั้งใจ จิตไม่นึก ไม่บริกรรมภาวนา นั่น ยังไม่ได้วิตก


  เมื่อได้วิตก จิตจะต้องภาวนาเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธเอง
  แหล่ะก็มีสติรู้พร้อมอยู่ที่ตรงนั้น


  แหล่ะ บางครั้ง จิตอาจจะทิ้ง พุทโธ พุทโธ พุทโธ ไม่นึกพุทโธแล้ว
  ก็ปรากฎว่า มีสติรู้อยู่ที่จิต แล้วก็มีความคิดอย่างอื่นเกิดขึ้น
  แต่มีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้นทุกขณะจิต จิตจะคิดอะไร สติรู้พร้อม
  อันนี้เรียกว่า จิตได้ วิตก วิจาร เป็นองค์ฌานที่ 1 กับ องค์ฌานที่ 2

  เมื่อจิต มีวิตก วิจาร ปิติแหล่ะความสุข ความเป็นหนึ่งของจิต
  คือจิตจดจ่ออยู่ในหน้าที่ ที่ภาวนาอยู่ในขณะนั้นโดยไม่มีเปลี่ยนแปลง

  มีความมั่นคงรู้อยู่ที่ความสุขมีความเป็นหนึ่ง
  หนึ่งต่อหน้าที่ ที่ำทำอยู่ในปัจจุบันนั้น
  ซึ่งทุึกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
  ทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นไปเองพร้อม

  เรียกว่า เป็นอัตโนมัติ

  ครูบาอาจารย์ของเราเรียกว่า
  ภาวนาให้ถึงจุด แห่งความเป็นเอง

  ความเป็นเองนั้น มีอยู่ 2 อย่าง
  ความเป็นเอง จิตบริกรรมภาวนาพุทโธเอง
  แล้วก็มี วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกกัคตา นี่อย่างหนึ่ง

  ความเป็นเองอีกอย่างหนึ่ง จิตไม่บริกรรมภาวนา
  แต่มีความคิด มีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้น
  แล้วก็มี วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกกัคตา
  ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ

  อันนี้เรียกว่า ภาวนาถึงจุดนัดพบกัน

  ใครภาวนาอะไรแบบไหน
  ถ้าสมาธิประกอบด้วยองค์ ดัง ที่กล่าวมาแล้วนั้น
  จะต้องมาเจอกันที่ตรงนี้ อันนี้ คือ วิถีทางที่จิตเป็นสมาธิ ที่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ

  ****************************

  อ่าน ต่อที่นี่ อีกสักพัก
   

แชร์หน้านี้

Loading...