เสียงธรรม เจ็บจริง เจ็บฟรี พระพยอม กัลยาโณ+Toons..

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 29 กรกฎาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  LpPayomKalayano.jpg
  ประวัติพระพยอม

  พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
  นามเดิม พยอม จั่นเพชร
  เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 ปีฉลู
  บิดา นายเปล่ง จั่นเพชร
  มารดา นางสำเภา จั่นเพชร
  ภูมิลำเนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

  บรรพชา
  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2502 และอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2513 ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระครูนนทประภากร เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์

  การศึกษา
  พ.ศ. 2500 เข้ารับการศึกษา ที่โรงเรียนสังวรพิมลไพบูลย์
  พ.ศ. 2513 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์
  พ.ศ. 2514 จบนักธรรมตรี ที่วัดอัมพวัน จังหวัดนนทบุรี
  พ.ศ. 2515 จบนักธรรมโท ที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี
  พ.ศ. 2516 จบนักธรรมเอกที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัด นนทบุรี
  พ.ศ. 2517 เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  ได้รับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
  พ.ศ. 2537 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสน์) จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  พ.ศ. 2537 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  พ.ศ. 2541 นิเทศศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  พ.ศ. 2546 ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ ดังนี้
  พ.ศ.2538 ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพิศาลธรรมพาที
  พ.ศ.2547 ได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชธรรมนิเทศ
  *************************************
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  แทรก ! ซาก ! พระพยอม กัลยาโณ

  แก้ความงก พระพยอม กัลยาโณ

  am maninter
  Published on Oct 4, 2013
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2017
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  เรื่องจริงของพ่อ......จากพระพยอม‏
  "เคยทำอะไรให้พ่อเสียใจบ้างหรือเปล่า
  อาตมามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง …

  โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เหล้า...
  หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินเหล้าหมด
  พอเมาก็ดุด่าโยมแม่กับอาตมา อาตมาไม่ชอบพ่อมาก.......

  วันหนึ่ง โยมพ่อเมากลับบ้านไม่ได้
  มีคนให้อาตมาพายเรือไปรับ
  ตอนนั้น อาตมายังเป็นวัยรุ่น
  ทำงานมาทั้งวันก็อยากจะนอน....อยากพักผ่อน....
  อาตมารู้สึกโมโหมาก …

  พอพายเรือกลับบ้าน ก็ทิ้งโยมพ่อไว้ในเรือ
  แต่พ่อเมามากลุกไม่ไหว ตะโกนเรียก....

  “ ไอ้ยอม... ไอ้ยอม...มึงมาอุ้มกูขึ้นบ้านหน่อย...กูขึ้นไม่ไหว ”

  ไอ้เราก็ทนรำคาญไม่ไหว เดินกระทืบเท้า ตึง.. ตึง.. ตึง..
  กระชากร่างพ่ออุ้ม ในขณะที่อุ้ม..
  ความรู้สึกเจ็บแค้นที่พ่อทำให้เราลำบาก
  ชอบด่าว่าเราเจ็บๆ
  พออุ้มพ่อขึ้นมาจากเรือ... ถึงหัวสะพาน
  จับร่างพ่อกระแทกกับหัวสะพาน ก้นพ่อกระแทกกับ
  พื้นไม้อย่างแรง เสียงดังโครม....
  พ่อแกร้องไห้.... แล้วพูดว่า

  “ ไอ้ยอมนะ... ไอ้ยอม.. กูอุ้มมึงมาแต่เล็กแต่น้อย....กูนอนหลับ.. แต่มึงไม่ยอมนอน... ร้องไห้กวน..กูต้องลุกมาอุ้มมึง...ร้องเพลงกล่อมให้มึงนอน จะไปไหนมึงเดินไม่ไหว.. มึงเหนื่อย.. กูก็ต้องอุ้มมึง..ทั้งที่กูก็เหนื่อย กูอุ้มมึง.. มึงทั้งขี้..ทั้งเยี่ยว.. ใส่กู แต่กูไม่เคยทุ่มมึงลงกับพื้นเลย....
  เพราะกูรักมึง......วันนี้... มึงอุ้มกู เหล้ากูไม่ได้หกโดนมึงสักนิด
  มึงทุ่มกูลงพื้นทำไม.....”
  พอพ่อพูดจบ น้ำตาไม่รู้มาจากไหน มันไหลพรูลงมาอาบสองแก้ม
  อาตมาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน
  ก้มลงกราบพ่อ แล้วพูดว่า
  พ่อครับ ต่อจากนี้ไป... ผมจะอุ้มพ่อตลอดชีวิต
  โดยไม่บ่นและทุ่มพ่อ ลงพื้นอีกแล้วละครับ ”

  หลังจากนั้น อาตมาทำงานอย่างหนักเพื่อมาให้พ่อ
  หวังให้พ่อสบายขึ้น
  แต่เมื่อถึงวันนั้น มันก็สายไปแล้ว
  โยมพ่อได้จากอาตมาไปแล้ว
  คิดแล้วมันทรมานใจเหลือเกิน อาตมาทำผิดพลาดไปแล้ว
  และแก้ไขไม่ได้
  จึงอยากเตือนทุกคนเอาไว้ ไม่อยากให้เสียใจไปตลอดชีวิต
  แล้วคุณล่ะ เคยทำอะไรให้พ่อเสียใจบ้างหรือเปล่า

  บางครั้งเราอาจเข้าใจท่านผิด

  บ้างครั้งท่านเฉยเราก็คิดว่าท่านไม่สนใจ

  แต่พอเราโตเราก็จะรู้เองว่า

  สิ่งที่ท่านทํากับเรามันเป็นสิ่งที่ท่านหวังดีกับเราเสมอ
  ขอให้รู้จักค้นหาหัวใจตัวเองให้ทันเวลา

  ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป.....
  ***********************
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  อย่าอยู่กับซาก 1-5 พระพยอม กัลยาโณ

  อย่าอยู่กับซาก 2-5 พระพยอม กัลยาโณ


  อย่าอยู่กับซาก 3-5 พระพยอม กัลยาโณ

  อย่าอยู่กับซาก 4-5 พระพยอม กัลยาโณ

  Visakha Buja
  Published on Apr 25, 2013


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มีนาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  เพิ่มคุณภาพงาน พระพยอม กัลยาโณ... Live !!

  kan no
  Published on Dec 20, 2012

  เพิ่มคุณภาพงานอย่างมีธรรมะ เป็นข้อคิดในการทำงาน โดยอยู่ในหลักการทำงาน กับคำว่า "น้ำใจ"
  www.kanlayano.org
  วัดสวนแก้ว มูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรสาธารณประโยชน์
  เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
  โทรศัพท์ : 0-2921-6262, 0-2921-5023

  โทรสาร : 0-2921-5022
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ธันวาคม 2017
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  หลวงพ่อพยอมกับถุงกล้วยแขก

  cryviosk :-
  Published on May 9, 2012
  รายการคุยกับแพะ ตอน: พระกลายเป็นแพะ 18 มิ.ย. 2553 ต้นน้ำใสมาตลอด แต่ปลายน้ำขุ่น....ตอนต้นถูกต้องหมด แต่ผิดตอนท้ายคือพระคุณเจ้าเป็นผู้ผิด... บทเรียนเตือนใจ : ระวังจะถูกกระทำให้เสียหาย โดยถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใส จากฉโนด 10 ล้าน กลายเป็นถุงใส่กล้วยแขก
  ที่มา : http://www.kanlayano.org/sound/2553/h...

   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  พระพยอม คนค้นพระ

  photo.jpg
  kan no
  Published on Dec 18, 2012

  เป็นสารคดี ของรายการสยามไดร์อารี่ (Siam Diary) ที่นำเสนอแนวชีวิตและการทำงาน ของพระราชธรรมนิเทศ [พระพยอม กลฺยาโณ] เจ้าอาวาส-ประธานอำนวยการมูลนิธสวนแก้ว.องค์กรสาธารณประโยชน์ นนทบุรี เพื่อเป็นคติสำหรับท่านผู้สนใจ ในการจุดประกาย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่า ของความเป็นมนุษย์ แห่งอุดมการณ์ "เผยแผ่: สงเคราะห์: พัฒนา:"
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  ปิดทองหลังพระ พระพยอม กลฺยาโณ

  kan no
  Published on Jul 19, 2017
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
  วิธีขจัดความเศร้าหมอง พระพยอม กลฺยาโณ

  ธรรมดีต่อใจ
  Published on Dec 8, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มีนาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  11,717
  กระทู้เรื่องเด่น:
  152
  ค่าพลัง:
  +25,678
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...