เรื่องเด่น เจ้าอาวาสมี 3 ฐานะต้องทำให้สมบูรณ์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 18 กันยายน 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,136
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,756
  ค่าพลัง:
  +6,585
  8b2e0b8a7e0b8b2e0b8aae0b8a1e0b8b5-3-e0b890e0b8b2e0b899e0b8b0e0b895e0b989e0b8ade0b887e0b897e0b8b3.jpg

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 212 วัด พร้อมทั้งประทานพระโอวาท ตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าศูนย์กลางของชุมชนได้แก่วัด วัด คือ หลักชัยและหลักใจของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นมงคลสถานที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จากการรวมกลุ่มกันเล็กๆในชุมชนไปสู่ภาพรวมอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายจึงพึงสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอว่าท่านมีภารธุระอันยิ่งใหญ่ ทั้งในฐานะสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องประพฤติตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย และมีหน้าที่ดำรงพระศาสนาด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาให้ดำรงคงมั่นอยู่บนโลก

  ทั้งในฐานะพระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติทางคณะสงฆ์ ทั้งในฐานะผู้นำของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในชุมชน ซึ่งต้องมีศิลปะในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในครรลองอันดีงาม และโน้มน้าวใจชาวบ้านให้เป็นสุจริตชน เป็นพลเมืองดี ฐานะทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ ล้วนเป็นฐานะที่ท่านสมภารเจ้าวัดได้ดำรงอยู่แล้ว ขอให้ท่านน้อมนำโอกาสพิเศษที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานี้มาเตือนใจตนเอง ว่าท่านได้ทำหน้าที่สมฐานะที่ท่านดำรงอยู่แล้วหรือยัง และจะพยายามพัฒนาตนให้ทำหน้าที่นั้นๆโดยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้อย่างไร.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/local/1663063
   

แชร์หน้านี้

Loading...