เชิญชวนเช่าบูชา พระพุทธรูปปางสมาธิ สีขาวพิสุทธิ์ หน้าตัก7นิ้ว โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎกทั่วไทย

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย trilakbooks, 23 พฤษภาคม 2017.

 1. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,358
  ค่าพลัง:
  +407
  [​IMG]

  : พระพุทธรูปปางสมาธิ :
  หน้าตัก 7 นิ้ว ฐานองค์พระกว้าง 10 นิ้ว

  เนื้องานเลซิน ผสม ผงหินอ่อนเทียม เต็มองค์
  สีขาวพิสุทธิ์ แกะโดยช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป


  เปิดเช่าองค์ละ 1999 บาท (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)
  โดยศูนย์จัดส่งตู้และหนงสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์

  สามารถ โทรสอบถามรายละเอียด พระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมที่

  087-696-7771, 086-461-8505, 02-482-7358, 02-482-7093

  ช่องทางการติดต่อทาง/สั่งซื้อทาง Line

  ‍ LINE : @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/@trilakbooks

  --- --- --- --- --- --- ---

  [​IMG]

  พระพุทธรูปปางสมาธิ
  เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า)
  ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก)
  โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐมปาง"
  หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้
  เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้
  หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิ
  โดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)

  [​IMG]
  ประวัติพระพุทธรูปปางสมาธิ หรือ พระพุทธรูปปางตรัสรู้
  หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์มีชัยชนะเหนือพญามารแล้ว ทรงบำเพ็ญสมาธิต่อไป เมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอุปกิเลสแล้ว ในปฐมยามทรงบรรลุปุพพเนิวาสานุสติญาณ คือ ระลึกชาติได้หลายชาติไม่มีที่สิ้นสุด ในมัชฉิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือ สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วตายไป ประสบสุขและทุกข์ตามกรรมที่ทำไว้ และในปัจฉิมยามพระองค์ทรงบรรลุอากาสวักขยญาณ ทรงทำอาสวกิเลสทั้งหลายให้ดับสิ้นไป จนได้บรรลุอนุตรสัมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลารุ่งอรุโณทัย ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา) สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย

  [​IMG]

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2018
 2. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,358
  ค่าพลัง:
  +407
  : ความเชื่อและคตินิยม :

  เป็นท่านั่งสมาธิหลังจากพระพุทธเจ้าทรงกำจัดพระยามาร
  และเสนามารให้ปราชัยไปแล้ว ด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก (ปางมารวิชัย) ทรงเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่านั่งสมาธินี้จนทำจิตให้ปราศจากอุปกิเลส
  บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุถฌาน ซึ่งเป็นส่วนของรูปสมาบัติ ที่เรียกว่า
  "เข้าฌานสมาบัติ" จากนั้นก็ใช้ฌานสมาธิที่แน่วแน่นั้น เจริญปัญญา หรือองค์วิปัสสนา จนได้บรรลุ "ญาณ" (คือ ความรู้แจ้ง) ที่เรียกว่า "อภิญญาญาณ" (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)
  ทั้งสามประการคือ ทรงบรรลุญาณที่หนึ่ง ในตอนปฐมยาม (ประมาณ 3 ทุ่ม)
  ญาณนี้เรียกว่า "บุพเพนิวาสานุสติญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้งของตนและของคนอื่น
  พอถึงมัชฌิมยาม (ประมาณเที่ยงคืน) ก็ได้บรรลุญาณที่สอง ที่เรียกว่า "จุตูปปาตญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความจุติ คือ ดับและเกิดของสัตว์โลก
  ตลอดจนถึงความต่างกันที่เรียกว่า "กรรม" พอถึงปัจฉิมยาม (หลังเที่ยงคืนล่วงแล้ว)
  ทรงบรรลุญาณที่สาม คือ "อาสวักขยญาณ"
  หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลส และอริยสัจสี่
  คือความทุกข์ (ทุกข์) เหตุเกิดของความทุกข์ (สมุทัย)
  ความดับทุกข์ (นิโรธ) วิธีดับทุกข์ (มรรค) และกำจัดอวิชชาไปจนสิ้นจากกมลสันดาน

  PA11.jpg  [​IMG]
  PA21.jpg PA23.jpg
  PA24.jpg
  PA25.jpg
  PA22.jpg PA20.jpg PA6.jpg PA5.jpg PA19.jpg PA4.jpg PA18.jpg
  PA17.jpg PA7.jpg
  PA26.jpg PA16.jpg PA9.jpg
  PA15.jpg PA10.jpg PA8.jpg PA11.jpg
  PA14.jpg
  PA13.jpg
  [​IMG]

  50917.jpg
   
 3. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,358
  ค่าพลัง:
  +407
  : ความเชื่อและคตินิยม :

  เป็นท่านั่งสมาธิหลังจากพระพุทธเจ้าทรงกำจัดพระยามาร
  และเสนามารให้ปราชัยไปแล้ว ด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก (ปางมารวิชัย) ทรงเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่านั่งสมาธินี้จนทำจิตให้ปราศจากอุปกิเลส
  บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุถฌาน ซึ่งเป็นส่วนของรูปสมาบัติ ที่เรียกว่า
  "เข้าฌานสมาบัติ" จากนั้นก็ใช้ฌานสมาธิที่แน่วแน่นั้น เจริญปัญญา หรือองค์วิปัสสนา จนได้บรรลุ "ญาณ" (คือ ความรู้แจ้ง) ที่เรียกว่า "อภิญญาญาณ" (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)
  ทั้งสามประการคือ ทรงบรรลุญาณที่หนึ่ง ในตอนปฐมยาม (ประมาณ 3 ทุ่ม)
  ญาณนี้เรียกว่า "บุพเพนิวาสานุสติญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้งของตนและของคนอื่น
  พอถึงมัชฌิมยาม (ประมาณเที่ยงคืน) ก็ได้บรรลุญาณที่สอง ที่เรียกว่า "จุตูปปาตญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความจุติ คือ ดับและเกิดของสัตว์โลก
  ตลอดจนถึงความต่างกันที่เรียกว่า "กรรม" พอถึงปัจฉิมยาม (หลังเที่ยงคืนล่วงแล้ว)
  ทรงบรรลุญาณที่สาม คือ "อาสวักขยญาณ"
  หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลส และอริยสัจสี่
  คือความทุกข์ (ทุกข์) เหตุเกิดของความทุกข์ (สมุทัย)
  ความดับทุกข์ (นิโรธ) วิธีดับทุกข์ (มรรค) และกำจัดอวิชชาไปจนสิ้นจากกมลสันดาน

  PA11.jpg  PA3.jpg
  PA21.jpg PA23.jpg
  PA24.jpg
  PA25.jpg
  PA22.jpg PA20.jpg PA6.jpg PA5.jpg PA19.jpg PA4.jpg PA18.jpg
  PA17.jpg PA7.jpg
  PA26.jpg PA16.jpg PA9.jpg
  PA15.jpg PA10.jpg PA8.jpg PA11.jpg
  PA14.jpg
  PA13.jpg
  PA12.jpg

  50917.jpg
   
 4. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,358
  ค่าพลัง:
  +407
 5. trilakbooks

  trilakbooks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,358
  ค่าพลัง:
  +407
  - ในห้องพระ -
  ทุกผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในห้องพระ
  ใบโพธิ์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูป ผอบใส่พระเครื่อง
  หิ้งบูชาพระ ฐานพระ โต๊ะหมู่บูชา
  โดย ท่านสามารถ มาเลือกชม ได้ด้วยตนเอง

  หรือสามารถ ก๊อปปี้รูปภาพ แล้วสั่งซื้อผ่านทาง LINE@
  หรือ สอบถามก่อนที่จะมาเลือกชมที่ศูนย์ได้ครับ ที่

  @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/%40trilakbooks


  ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ (ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน)
  ตั้งอยู่ เลขที่ 19/5 ม3. ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 ตั้งอยู่ริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม
  (ติดวัดญาณเวศกวัน (ใกล้พุทธมณฑลสถาน องค์พระ))

  แผนที่สำหรับเดินทาง Google maps 1f699.png
  https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2
  0A-1.jpg
  0A-2.jpg
  0A-3.jpg
  0A-4.jpg
  0A-5.jpg
  0A-6.jpg
  0A-7.jpg
  0A-8.jpg
  0A-9.jpg
  0A-10.jpg
  0A-11.jpg
  0A-12.jpg


  0A-14.jpg
  0A-14.jpg
  0A-15.jpg
  0A-16.jpg
  0A-17.jpg
  0A-18.jpg
  0A-19.jpg
  0A-20.jpg
  0A-21.jpg
  0A-22.jpg
  0A-23.jpg
  0A-24.jpg
  0A-25.jpg
  0A-26.jpg
  0A-27.jpg
  0A-28.jpg
  01-1.jpg
  [​IMG]

  01-3.jpg
  01-4.jpg
  01-5.jpg
  01-6.jpg
  01-7.jpg
  01-8.jpg
  01-9.jpg
  01-10.jpg
  01-11.jpg
  01-12.jpg
  01-13.jpg
  01-14.jpg
  01-15.jpg
  01-16.jpg
  01-17.jpg
  01-18.jpg
  01-2.jpg
  01-19.jpg
  01-20.jpg
  01-21.jpg
  01-22.jpg
  01-23.jpg
  01-24.jpg
  01-25.jpg
  01-26.jpg
  01-27.jpg
  01-28.jpg
  01-29.jpg
  01-30.jpg
  01-31.jpg
  01-32.jpg
  01-33.jpg
  01-34.jpg
  01-35.jpg
  01-36.jpg
  01-37.jpg
  01-38.jpg
  01-39.jpg
  01-40.jpg

  ช่องทางการติดต่อทาง/สั่งซื้อทาง Line

  ‍ LINE : @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/@trilakbooks
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 เมษายน 2018

แชร์หน้านี้

Loading...