เสียงธรรม เชิญดาวน์โหลดไฟล์ซิปพระไตรปิฎกเสียงอ่าน เพื่อไปฟัง/ทำแผ่น MP3

ในห้อง 'พระไตรปิฎกและคัมภีร์' ตั้งกระทู้โดย ผ่อนคลาย, 11 สิงหาคม 2009.

 1. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,770
  ค่าพลัง:
  +12,910


  กำลังอยู่ในระหว่างทยอยอัพขึ้นมาตามกาลเวลา ... ระหว่างนี้สามารถน้อมนำไปทำมหากุศลตามแต่พิจารณา

  ..............................................

  ไฟล์เสียงซ้อมอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดที่กำลังอัพโหลดรวมเป็นไฟล์ซิปในกระทู้นี้ ทางทีมงานได้ดาวน์โหลดจากกระทู้ต่างๆของสมาชิกทุกๆท่านที่ร่วมกันทำมหากุศลซ้อมอ่านพระไตรปิฎกเป็นเล่มในครั้งนี้ ซึ่งสมาชิกทุกท่านทะยอยอ่านและทะยอยอัพโหลดเอาไว้

  ทางทีมงานก็ทะยอยจัดทำนำมาอัพขึ้นกระทู้นี้ สำหรับให้ผู้เห็นประโยชน์ทุกท่านน้อมนำไปต่อยอดจัดทำมหากุศลเผยแผ่ให้เกิดมหากุศลไพศาลด้วยวิธีการต่างๆต่อไป เช่นดาวน์โหลดไปฟังบ่อยๆ หรือดาวน์โหลดไปทำเป็นแผ่น MP 3 สำหรับแจกให้แก่ผู้สนใจไปต่อยอดมหากุศลต่อไป หรือนำไฟล์เสียงนี้ไปทำเป็น MV มีภาพประกอบเสียงอ่าน หรือนำไปมิกซ์เพลงประกอบตามต้องการ นำไปเปิดออกอากาศทางสถานีวิทยุธรรมะ เปิดเพลงคลอตามแต่จัดทำ โหลดลงเครื่องคอมแตกซิปนำไฟล์รวมกัน แล้วโหลดเข้าเครื่องเล่นMP3 เพื่อนำติดตัวไปฟังในสถานที่ต่างๆ หรือมอบให้ผู้ที่รักเคารพฟัง ฯลฯ

  การจัดทำงานทุกประการย่อมมีสิ่งผิดพลาดไม่มากก็น้อย ทางทีมงานและสมาชิกก็พยายามดู และจัดทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ หากแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจ ทางทีมงานและสมาชิกที่ร่วมกันอ่านทุกท่านก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับคำติเพื่อก่อเพื่อนำมาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างสรรค์ในโอกาสต่อๆไป

  และสิ่งใดดีก่อเกิดประโยชน์มหาศาลกับการร่วมมหากุศลกันในครั้งนี้พวกเราขอมอบความดีบุญกุศลนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนอนุโมนาบุญโดยทั่วกัน

  ขอพลานิสงส์ในการร่วมกันทำมหากุศลในกาลครั้งนี้ ขอจงดลบันดาลให้ทุกท่านทั้งผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้จัดทำต่อยอดบุญทุกๆท่าน มีบุญบารมียิ่งๆขึ้นช่วยปกปักรักษาให้ทุกท่าน มีปัญญาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระมหาเมตตา พระมหากรุณาประทานคำสอนอันยอดเยี่ยมเป็นมรดกให้พวกเราท่านทั้งหลาย ขอได้น้อมนำมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสิ่งที่ดีงามยิ่งๆขึ้นไป

  ขออนุโมทนา[​IMG]<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2010
 2. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,770
  ค่าพลัง:
  +12,910
  กระทู้นี้เป็นกระทู้เดิมที่ตั้งไว้แต่ 11-08-2009, 08:34 PM
  นำมาปรับปรุงนำไฟล์มาเรียบเรียง ในความพร้อมกว่าเดิม
  เพราะว่าแต่เดิมนั้นสมาชิกยังอ่านมาน้อย แต่บัดนี้ได้ทำการอ่าน
  เสร็จไปสองปิฎกคือ พระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎก ยังเหลือ
  แต่พระอภิธรรมปิฎก ที่กำลังอ่านรวบรวมกันอยู่

  สาเหตุที่ใช้กระทู้เดิมมาปรับปรุง เพื่อให้ผู้ที่ค้นหาทางกูเกิ้ล
  ได้ชินกับทางเข้ามาทางเดิมอันเป็นทีรู้จักกันอยู่แล้วครับ

  อนุโมททนาครับ

  _________________________________________________________

  พระไตรปิฎกที่เปิดให้ฟังที่วิทยุพลังจิต ฟังดูจะมีเสียงดนตรีประกอบด้วยมีวิธีคือ

  1.เปิดเสียงอ่านพระไตรฯในคอมพิวเตอร์ ... นำไฟล์เสียงเข้าไปไว้ในลิสต์ประจำแล้ว โดยใช้โปรแกรม jetAudio

  2.ไฟล์ดนตรีเข้าไว้ในลิสต์ โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player แล้วเปิดวน คลอเบา ๆ

  _________________________________________________________

  พระไตรปิฎกที่ในกระทู้นี้เป็นเสียงอ่านอย่างเดียวไม่มีเสียงดนตรีประกอบ
  เพื่อให้ผู้นำไปใช้เลือกดนตรีประกอบได้ไม่จำเจใช้ได้หลายยุค หลายสมัย หาเพลงที่เป็นที่นิยมตาม
  กาล แล้วเปิดโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือเปิดด้วยเครื่องเล่น แผ่นก็ตาม โดยเปิดเสียงเพลง และเสียงอ่านต่างหากกัน

  เพลงที่ใช้เปิดประกอบกับพระไตรปิฎกเสียงอ่าน หาได้ตามท้องตลาด เป็นต้น

  ขอขอบคุณและอนุโมทนาผู้เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบนี้ทุกประการ ขอให้เจริญในบุญกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 สิงหาคม 2010
 3. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  [​IMG]


  [​IMG]  [​IMG]


  ตาราง แสดงรายชื่อผู้อ่าน เรียงจากขนาดไฟล์ (MB) ที่อ่านมากไปหาน้อย


  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="649"><colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5302;width:109pt" width="145"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4022; width:83pt" span="4" width="110"> </colgroup><tbody><tr style="height:52.5pt" height="70"> <td class="xl24" style="height:52.5pt;width:48pt" height="70" width="64">ลำดับที่</td> <td class="xl25" style="border-left:none;width:109pt" align="left" width="145">ชื่อผู้อ่าน</td> <td class="xl26" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระวินัยปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระสุตตันตปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110">พระอภิธรรมปิฎก</td> <td class="xl24" style="border-left:none;width:83pt" width="110">รวมทุกหมวด</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">1</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Kob</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">561.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">744.72</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">567.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,873.22</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">2</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">kindred</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">366.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">904.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">468.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,738.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">3</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Hanashi</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">273.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">843.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">326.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,442.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">4</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">superluck</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">534.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">341.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">277.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,152.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">5</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">pucca2101</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">262.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">867.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">1,129.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">6</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Aung CapA</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">317.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">352.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">299.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">968.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">7</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">บุญญสิกขา</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">95.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">258.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">481.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">834.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">8</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">azalia</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">139.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">388.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">616.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">9</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ณาฏาฌาร์</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">153.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">397.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">550.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">10</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mhutom</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">438.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">438.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">11</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">chayutt</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">434.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">434.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">12</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Potter</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">235.60</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">153.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">388.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">13</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Jantaras</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">89.90</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">207.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">81.50</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">378.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">14</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">wvichakorn</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">69.60</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">24.10</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">246.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">340.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">15</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">J.Sayamol</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">181.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">119.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">300.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">16</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mssuporn</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">203.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">92.70</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">295.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">17</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Rajithida</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">279.70</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">279.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">18</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">vilawan</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">205.00</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">74.10</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">279.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">19</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หนูแอ้</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">190.30</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">81.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">272.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">20</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Catt Bewer</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">78.70</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">154.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">232.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">21</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">jayez36</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">226.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">226.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">22</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Putthathida</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">221.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">221.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">23</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ปัญญาพร</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">126.80</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">89.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">216.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">24</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ฟิล์ม 34 </td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">188.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">188.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">25</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Mrs.Kim</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">175.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">175.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">26</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">jiradech panatuhk</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">53.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">118.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">171.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">27</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Siranya</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">29.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">140.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">169.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">28</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">fengshui168</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">82.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">85.80</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">167.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">29</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">napasawan</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">162.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">162.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">30</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">สันโดษ</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">157.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">157.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">31</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sippakorn</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">145.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">145.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">32</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sirimahakullaya</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">141.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">141.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">33</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">chatchaido</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">133.00</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">133.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">34</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">noonei789</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">122.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">122.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">35</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">pyrin</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">36</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ตะหลิวสีชมพู</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">116.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">37</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ma_eah</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">113.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">113.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">38</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">เวยฟง</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">112.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">112.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">39</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หญิงจัน</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">107.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">107.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">40</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">bananaleaf</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">95.10</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.71</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">98.81</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">41</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">curapicax</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">91.90</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">91.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">42</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">AddWassana</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">14.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">76.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">90.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">43</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">MAGNETICS</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">88.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">44</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">tidabell</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">83.40</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">83.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">45</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">numnim</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">77.60</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">77.60</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">46</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">beverzone</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">74.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">74.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">47</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Nong Jeaw</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">70.90</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">70.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">48</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">boyy365</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">67.10</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">67.10</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">49</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">sweetrosie</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">63.80</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">63.80</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">50</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nardal</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">55.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">55.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">51</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">black_star</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">53.40</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">53.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">52</td> <td class="xl31" style="border-top:none;border-left:none" align="left">chonrit</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">48.20</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">48.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">53</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">หวังในธรรม</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">43.20</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.83</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">47.03</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">54</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nHu_aeY</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">44.50</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">44.50</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">55</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">amar</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">43.40</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">43.40</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">56</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">mook_me</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">37.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">37.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">57</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ธรรมทิพย์</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">21.30</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">21.30</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">58</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ผ่อนคลาย</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">20.90</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.90</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">59</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">ชัยวิทย์</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.00</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">20.00</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">60</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">แม่น้องพลอย</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.70</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.70</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">61</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Atsadong</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.20</td> <td class="xl24" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">16.20</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">62</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">Charmaar</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">9.68</td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">3.74</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">13.42</td> </tr> <tr style="height:26.25pt" height="35"> <td class="xl24" style="height:26.25pt;border-top:none" height="35">63</td> <td class="xl27" style="border-top:none;border-left:none;width:109pt" width="145">nisitt</td> <td class="xl30" style="border-top:none;border-left:none;width:83pt" width="110">
  </td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">
  </td> <td class="xl28" style="border-top:none;border-left:none">8.23</td> <td class="xl29" style="border-top:none;border-left:none">8.23</td> </tr> </tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 สิงหาคม 2011
 4. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  บทนำพระไตรปิฎก

  01-000 ความหมายพระวินัยปิฎก
  09-000 ความหมายพระสุตตันตปิฎก
  34-000 ความหมายพระอภิธรรมปิฎก


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 สิงหาคม 2011
 5. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  ตัวอย่างวิธีการดาวน์โหลด

  วิธีการดาวน์โหลด

  1. สร้างโฟสเดอร์ ชื่อ ทดลองอ่านพระไตรปิฎก ไว้ในไดร์ฟที่มีพื้นที่มากๆ ในเครื่องคอมของเราเอง เช่น ไดร์ฟ D หรือ E (อาจเป็น F หรืออื่น ๆ ตามที่มี)

  2. ท่านสามารถสร้างโฟสเดอร์ย่อย แยกตามเล่ม หรือแยกตามหมวด (เลือกแบบใดแบบหนึ่งค่ะ)

  2.1 สร้างโฟสเดอร์ย่อยแยกตามเล่ม ให้ตั้งชื่อแต่ละโฟสเดอร์ว่า เล่ม 01 , เล่ม 02 , เล่ม 03 ,... เล่ม 33 ,... เล่ม 45 (เล่ม 34 ถึง เล่ม 45 เป็นพระอภิธรรมปิฎก ยังไม่เสร็จค่ะ)

  2.2 สร้างโฟสเดอร์ย่อยแยกตามหมวด ให้ตั้งชื่อแต่ละโฟสเดอร์ว่า
  พระวินัยปิฎก ,พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก โดยที่
  พระวินัยปิฎก ประกอบด้วย เล่ม 01 ,เล่ม 02 ,... เล่ม 08
  พระสุตตันตปิฎก ประกอบด้วย เล่ม 09 ,เล่ม 10 ,... เล่ม 33
  พระอภิธรรมปิฎก ประกอบด้วย เล่ม 34 ,เล่ม 35 ,... เล่ม 45

  ตัวอย่างเป็นการสร้างโฟสเดอร์ย่อยแยกตามเล่มค่ะ
  [​IMG]


  3. ต่อมาทำการดาวน์โหลดโดยเปิดกระทู้พระไตรปิฎกเสียงอ่านนี้ใช้เม้าส์คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ซิป แล้วเลือก save target as

  4. ดาวน์โหลดไฟล์ในแต่ละเล่ม ปลายทางนำมาไว้ในโฟสเดอร์แยกตามเล่มนั้น (เพื่อง่ายในการเช็คว่าดาวน์โหลดถึงเล่มไหนแล้ว เพราะไฟล์ค่อนข้างมากค่ะ)

  ตัวอย่างไฟล์ใน โฟสเดอร์ เล่ม 01 (สามารถตรวจทานได้ว่าโหลดไฟล์ครบหรือไม่ ในที่นี่โหลดขาดไป 1 ไฟล์ค่ะ)
  [​IMG]

  ตัวอย่างไฟล์ใน โฟสเดอร์ เล่ม 02 (ยังโหลดไม่ครบค่ะ)

  [​IMG]


  5. สมมติว่าดาวน์โหลดไฟล์ครบทั้ง 33 เล่มแล้ว
  ให้ไปที่ไฟล์ซิป ใช้เมาส์คลิกขวาที่ชื่อไฟล์

  [​IMG]

  เลือก Extract here ค่ะ
  [​IMG]


  6. แนะนำว่า เมื่อแตกไฟล์ซิปแล้ว ควรลบไฟล์ซิปทิ้งเสีย (เพื่อประหยัดเนื้อที่จัดเก็บค่ะ)  (b-flower)(bb-flower<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 มิถุนายน 2010
 6. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่ม 01 - เล่ม 08 (พระวินัยปิฎก)

  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๑ จำนวน ๗๕๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑
  Artist: Kob , Hanashi และ Putthathida
  Album: สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมด้วยช่วยกันอ่าน


  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31></TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 01. hanashi</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>85</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>273.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 01. Kob</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>191</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>322.80</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 01. Putthathida</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>138</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>221.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B4)">414</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C4)">816.80</TD></TR></TBODY></TABLE>

  หมายเหตุ ชื่อไฟล์ 01-172 ถึง 01-199 ไม่มี(ตั้งชื่อข้ามไปค่ะ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2010
 7. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๒ จำนวน ๗๑๖ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒
  Artist: superluck ,fengshui168, Kob และ ธรรมทิพย์

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 02. fengshui168</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>33</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>82.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 02. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>30</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>60.20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 02. superluck</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>91</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>534.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 02. ธรรมทิพย์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>13</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>21.30</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B5)">167</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C5)">697.5</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 8. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๓ จำนวน ๓๓๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓
  Artist: jiradech panatuhk , Jantaras และ wvichakorn

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 03. Jantaras</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>63</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>89.90</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 03. jiradech panatuhk</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>36</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>53.20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 03. wvichakorn</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>41</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>69.60</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B4)">140</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C4)">212.7</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 9. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๔ จำนวน ๓๐๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๔
  Artist: Aung CapA

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 04. Aung CapA</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>116</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>317.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>116</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>317.00</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 10. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕


  พระวินัยปิฏกเล่ม ๕ จำนวน ๒๗๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๕
  Artist: chatchaido และ sippakorn

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 05. chatchaido</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>70</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>133.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 05. sippakorn</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>78</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>145.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>148</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C3)">278.00</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 11. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๖

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๖ จำนวน ๔๐๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๖ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๖
  Artist: kindred

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 06. kindred</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>162</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>366.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>162</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>366.00</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 12. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๗ จำนวน ๓๔๒ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗
  Artist: Rajithida และ Kob

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 07. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>77</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>116.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 07. Rajithida</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>128</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>279.70</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=+B3+B2">205</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=+C3+C2">395.7</TD></TR></TBODY></TABLE><!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 13. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘

  พระวินัยปิฏกเล่ม ๘ จำนวน ๕๑๗ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘
  Artist: บุญญสิกขา , azalia ,amar และ Kob

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 08. amar</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>47</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>43.40</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 08. azalia</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>103</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>88.50</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 08. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>33</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>62.20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 08. บุญญสิกขา</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>225</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>95.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B5)">408</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C5)">289.1</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 14. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑


  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๑. จำนวน ๓๘๓ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑
  Artist: hanashi

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31></TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 09. hanashi</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>21</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>429.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>21</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>429.00</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กรกฎาคม 2010
 15. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒

  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒. จำนวน ๓๐๙ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒
  Artist: kindred , pyrin , Kob

  <table style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" x:str="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="393"><colgroup></colgroup><colgroup><col style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width="215"><col style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span="2" width="89"></colgroup><tbody><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="215" height="31">
  </td><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="left" width="89">จำนวนไฟล์</td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="89">MB</td></tr><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="left" height="31">เล่ม 10. Kindred</td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">14</td><td class="xl26" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">159.00</td></tr><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="left" height="31">เล่ม 10. Kob</td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">4</td><td class="xl26" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">26.40</td></tr><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="left" height="31">เล่ม 10. pyrin</td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">13</td><td class="xl26" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">116.00</td></tr><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl24" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="left" height="31">
  </td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">
  </td><td class="xl26" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="">
  </td></tr><tr style="HEIGHT: 23.25pt" height="31"><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="31">รวม</td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="" x:fmla="=SUM(B2:B5)">31
  </td><td class="xl25" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="" x:fmla="=SUM(C2:C5)">301.40
  </td></tr></tbody></table>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 กันยายน 2011
 16. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓

  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๓. จำนวน ๓๓๔ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓
  Artist: mssuporn

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 11. mssuporn</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>35</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>203.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>35</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>203.00</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 17. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔

  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๔. จำนวน ๔๓๐ หน้า
  ทดลองอ่านพระไตรปิฏกเล่มที่ ๑๒ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์
  Artist: Potter ,ตะหลิวสีชมพู, Hanashi และ Kob

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 12. Hanashi</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>10</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>60.10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 12. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>8</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>31.90</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 12. Potter</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>25</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>235.60</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 12. ตะหลิวสีชมพู</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>12</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>116.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B5)">55</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C5)">443.6</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 18. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕

  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๕. จำนวน ๕๑๘ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๕
  Artist: โดย Kob

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 13. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>57</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>467.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>57</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>467.00</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 19. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖


  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๖. จำนวน ๔๗๐ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๖
  Artist: บุญญสิกขา , หนูแอ้ , bananaleaf ,เวยฟง, Kob และ nHu_aeY

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. bananaleaf</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>4</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>16.10</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. Kob</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>12</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>24.50</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. nHu_aeY</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>10</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>44.50</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. บุญญสิกขา</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>15</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>128.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. เวยฟง</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>8</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>40.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 14. หนูแอ้</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>44</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>190.30</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(B2:B7)">93</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C7)">443.4</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010
 20. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,162
  ค่าพลัง:
  +19,713
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗

  พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๗. จำนวน ๓๓๕ หน้า
  ทดลองอ่าน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗
  Artist: azalia และ หญิงจัน

  <TABLE style="WIDTH: 295pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 161pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7862" width=215><COL style="WIDTH: 67pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3254" span=2 width=89><TBODY><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 161pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=215 height=31> </TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left width=89>จำนวนไฟล์</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 67pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=89>MB</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 15. azalia</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>135</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>139.00</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=left height=31>เล่ม 15. หญิงจัน</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>136</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>107.20</TD></TR><TR style="HEIGHT: 23.25pt" height=31><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 23.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=31>รวม</TD><TD class=xl25 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num>271</TD><TD class=xl26 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num x:fmla="=SUM(C2:C3)">246.20</TD></TR></TBODY></TABLE>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 กรกฎาคม 2010

แชร์หน้านี้

Loading...