เชิญบริจาคซื้อ "อภิญญาใหญ่101 Server" เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 15 พฤษภาคม 2009.

แท็ก:
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,283
  ค่าพลัง:
  +82,576
  อนุโมทนาค่ะน้องราคุ
  พี่ติงยังไม่มีเวลาไปธนาคารเลย(ช่างอยู่ไกลบ้านซะจริง)
  ตู้ ATM หน้าโรงเรียน ชอบยึดบัตรพี่ไว้ พี่เลยไม่ไว้ใจอีกแล้ว
  ช่วงนี้ จึงขอโอกาสอนุโมทนากับน้องไปก่อนนะคะ
   
 2. oamiamgod

  oamiamgod เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  241
  ค่าพลัง:
  +3,223
  ร่วมบุญด้วยครับ 25.00 บาท


  ขอร่วมเป็นแรงบุญเล็ก ๆ ด้วยคนนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,466
  ดวงจิตสดใส ดวงใจเบิกบาน เจือจานกุศลกว้างไกล

  ๚ ไพศาลสุขสวัสดิ์ @ ตราบนิรันดร์ ๛  [​IMG]  วันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ (๑๒.๑๑ น.) ได้ร่วมบุญเวบพลังจิต บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา : เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขที่ ๙๒๔๐๐๕๑๙๔๗ ชื่อ:Yosutee Thakana จำนวนเงิน ๓๐๐.- บาท เพื่อสนับสนุน<o></o>
  ๑) โครงการพลังจิตนานาชาติเพื่อขยายเผยแผ่พุทธศาสนา ๑๐๐ กว่าภาษา และ ๑๐๐กว่าประเทศ
  ๒) โครงการพระไตรปิฏก Web Version
  ๓) ค่าจัดซื้อและค่าใช้จ่ายในการ Hosting รวมทั้งค่าช่างตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ของServers ๔ ตัว (วิริยะ - อภิญญา - แม่พระธรณี – อภิญญาใหญ่ ๑๐๑)<o></o>

  <o></o>
  [​IMG]


  อิทัง ปุญญพลัง อิมินาปุญญกัมเมนะ
  <o></o>
  ด้วยความนอบน้อมบูชาขมาพระรัตนตรัยหากแม้อกุศลกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อ ผู้เคย มีพระคุณต่อข้าพเจ้า อาทิพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงค์ พ่อเกิดแม่เกิดผู้มีคุณสูงชาติ ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน ๓แดนโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แด่ข้าพเจ้าด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำบำเพ็ญไว้ด้วยดีแล้วทั่งปวง
  <o></o>
  <o></o>
  นับแต่นี้ข้าพเจ้าจะมีแต่จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เต็มไปด้วยจิตใจที่ดีงามเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอตั้งจิตปวารณาอโหสิกรรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ขอเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผู้ใดด้วยกรรมล่วงเกินข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นทาง กาย วาจาใจ ตั้งแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบัน วันนี้ จะระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใด เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ดีขอท่านทั้งหลายได้โปรดรับรู้และเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและหากกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายเคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขอปวารณาให้เป็นอโหสิกรรมอภัยทานถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณที่นี้.

  <o>
  ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวก พระอริยสาวิกาพระเถระ พระเถรี พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ทุก ๆ พระองค์ แม่เกิดพ่อเกิดทุกภพทุกชาติ ครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีคุณผู้สูงชาติ ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม และผู้มีพระคุณทุกท่านโปรดมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า เพื่อให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้ามีผลปรากฏจริงทุกประการเทอญ<o></o>

  ด้วยสิริบุญคุณความดี สรรพวิชชาและสายสมบัติ ที่ข้าพเจ้าได้สร้าง ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติ และได้บำเพ็ญมา นับตั้งเเต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบัน ตราบจนวันนี้และที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปในอนาคตกาลภายหน้าก็ดี ขอจงรวมสิริกองบุญทั้งมวล ทุกดวงขณะจิตเป็นเอกหนึ่งเดียวลงในอัตภาพกายขันธ์ปัจจุบันของข้าพเจ้านี้ เพื่อ ...
  <o></o>
  · มีสิริอายุ วรรณะ สุขะพละ สติ ปัญญา ปณิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสมบัติ เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยปราศจากทุกข์ โศก โรคเหตุเพทภัยทั้งปวง<o></o>
  · เป็นผู้มีสัมมาทิฐิไม่พึงประกอบด้วยมิจฉาทิฐิ ประกอบด้วยกุศลกรรม คุณธรรมคุณงามความดีดำรงอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรมิตรผู้สัมมาทิฐิ ห่างไกลคนพาลสันดานหยาบ<o></o>
  · มีปัญญาญาณได้ดวงตาเห็นธรรม ฉลาดในธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นไม่เป็นผู้ประมาทขาดสติไม่มีอะไรทำให้ใจขุ่นมัวได้ดุจดังสาคร<o></o>
  · ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอริยทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะสุตะ จาคะ ปัญญา เป็นผู้มีความเพียร และมีขันติ พึงเป็นผู้ที่ศัตรูเข้าครอบงำมิได้ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย<o></o>
  · ตราบใดที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะ ขอให้เป็นผู้กำเนิดด้วยไตรเหตุ (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) ขออย่าได้ประมาทพลาดพลั้งลงอบายภูมิและขอให้ได้เกิดในดินแดนที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง ได้เกิดอยู่ในตระกูลสัมมาทิฐิที่มีความยินดีในทาน ศีล ภาวนา<o></o>
  · ความปรารถนาใดๆที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อ หากมีอกุศลใดเกิดขึ้นในจิตขอให้ระลึกรู้ได้เท่าทัน และระงับเสียซึ่งอกุศลนั้น<o></o>
  · ท่ามกลางการสั่งสมคุณงามความดี บุญบารมีขอให้ได้มีส่วนในการสืบสานพระบวรพระพุทธศาสนาตามกำลัง
  <o></o>
  ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอุทิศความสุข และส่วนกุศลนี้ไปสู่ แม่เกิดพ่อเกิดทุกภพชาติ บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเครือญาติลูกหลานบริวาร ครูอุปัชฌาอาจารย์ เทวดารักษาตัว ผู้มีคุณผู้สูงชาติผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าบ่าวนายใช้เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าการบัญชี หรือผู้ที่เคยเกี่ยวสัมพันธ์กันมาในทุกภพทุกชาติตลอดจนถึงพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ นายนิริยบาล พระภูมิเจ้าที่ ฤาษี นักพรต นักสิทธิ์ ครุฑ นาคาคนธรรพ์ กินรี พระแม่ธรณี พระแม่คงคาเจ้ามหาสมุทร พระแม่โพสพ พระพาย พระเพลิง พระพิรุณพระสุริยะจัรวาล อาทิ พระสุริยันและพระจันทรา อีกทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ศิริพุทธอำมาตย์ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา จนถึงภวัคคพรหม รวมถึงเหล่าอสูร ปีศาจหมู่มารและเสนา

  <o></o>
  อีกทั้งทุกสรรพชีวิตทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกสภาพขันธ์ เรื่อยลงไปจนสิ้นมหาอเวจีนรกทั้งหลาย ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ทั้ง ๓๑ ภูมิมีใจอันชอบธรรม ลดมานะ ละทิษฐิ ความผูกพยาบาทพ้นจากความยากลำบาก ความครอบงำจากศัตรูหมู่มาร คือ กิเลสตัณหา และมีอินทรีย์-พละรู้แจ้งในอริยะสัจจธรรมของพระพุทธองค์ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าตลอดทุกรูป-ทุกนาม โปรดจงมาอนุโมทนารับทราบ แล้วได้เจริญสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น เต็มญาณ เต็มภูมิกำลังบารมีแห่งตน
  <o></o>
  <o></o>
  หากท่านใดยังมิอาจรับรู้ ขอเทพไท้เทวาได้โปรดดลบันดาลให้รับทราบและอนุโมทนารับส่วนกุศลอันข้าพเจ้าดังตั้งจิตไว้ชอบแล้วนี้ ด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ
  <o></o>
  <o></o>
  นะ โม พุท ธา ยะ
  พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

  [MUSIC]http://palungjit.org/attachments/a.1159448/[/MUSIC]​
  </o>
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ตุลาคม 2010
 4. DellServer

  DellServer Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +26
  ผมขอบริจาคเงินซื้อDell server R410 จำนวนเงิน 100 บาทถ้วน

  โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่02/10/10 เวลา19:45 ครับ
   
 5. TM.

  TM. Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กันยายน 2009
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +35
  อนุโมทนากับWebmater..

  อนุโมทนาบุญกับเว็บสโนว์..


   
 6. ภูพิงค์

  ภูพิงค์ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มกราคม 2009
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +7
  โอนเข้าบัญชีหมายเลข 3652150487 จำนวน 500 บาท วันที่ 1 ต.ค. 53 ครับ

  ธนาคารตัดบัญชีจริงวันที่ 4 ต.ค. 53 เวลา 17:00 น.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 ตุลาคม 2010
 7. วิชา ละ

  วิชา ละ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  323
  ค่าพลัง:
  +2,414
  ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วย ทุกบุญกุศลด้วย จะเพียรร่วมบริจาดไปด้วย

  วันที่25/11/53 เวลา12.24น.จากกรุงไทย บ/ญ1052367 ไปกรุงเทพ9240051947
  จำนวน100บาท100%

  หลวงพ่อใหญ่(จุฬ)เคยพูดว่าธรรมะของท่านจะอยู่500ปี
  (วันนั้นผมไม่ทราบ แต่ปัจจุบันนี้ผมได้นำธรรมะของท่านมาใส่ในเวปพลังจิตนี้ด้วย)

  ขออธิฐานจิตร่วมกันกับทุกท่านด้วย ขอให้เวปพลังจิตมีกองทุนเงินของตัวเองและอยู่ตัวได้พร้อมสะสมเงินไป เบิกจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและผล มาใช้ได้ตลอดไป ก็จะอยู่ได้ตลอดไปให้นานที่สุด

  ขอให้กุศลผลบุญที่ได้ร่วมกระทำดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่านและเจ้ากรรมนายเวรทุกรูปทุกนาม เป็นญาติก็ดีไม่ญาติก็ดี ได้พ้นทุกข์พบสุข กระทำกิจการสิ่งดีใดใด ไม่ข้อง ไม่ขัด เข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่าย และเร็วพลันเทอญ นิพพานปัจโยโหตุ สาธุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 พฤศจิกายน 2010
 8. peerakul

  peerakul เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  9,428
  ค่าพลัง:
  +33,484
  ข้าพเจ้านางส้มลิ้ม เผ่าสวัสดิ์ นางปทมา-นายวิเชียร-ด.ชณัฐวีร์-ด.ญวิมลณัฐ ชัยชนะพีระกุล ได้โอนเงินร่วมบริจาคซื้อ อภิญญาใหญ่ 101 server เพื่อเว็บพลังจิตเผยแผ่พุทธศาสนา จำนวน 250 บาท
  โอนเงินวันที่ 10 ตุลาคม 53 เวลา 11.14 น.
  ขอให้กุศลผลบุญที่ได้ร่วมกระทำดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว และผู้มีพระคุณทุกท่านและเจ้ากรรมนายเวร ได้พ้นทุกข์ พบสุข กระทำกิจการสิ่งใดใด ไม่ข้อง ไม่ขัด เข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยง่าย และเร็วพลันเทอญ นิพพานปัจโยโหตุ สาธุ
   
 9. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,533
  ค่าพลัง:
  +9,140
  ขอร่วมบุญซื้ออภิญญาใหญ่ 101 server โอนวันที่ 11 ตุลาคม.53 เวลา 17.41 น.

  ชื่อบัญชี : Yosutee Thakana

  เลขที่บัญชี : 924 - 005194 - 7
  ชื่อบัญชี : Yosutee Thakana

  Bangkok Bank (BBL)
  สาขา : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

  จำนวน 300 บาท
   
 10. Kama-Manas

  Kama-Manas เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  5,359
  ค่าพลัง:
  +6,477
  ร่วมทำบุญซื้ออภิญญาใหญ่คับ

  วันนี้ผมได้โอนเงินไปจำนวน 300 บาทคับ
  วันที่17 ตุลาคม 2553 เวลา15.30 น. คับ
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยคับ
   
 11. rattanas

  rattanas Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +90
  -ขอร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 108 บาท เพื่อร่วมทำบุญฃื้อ อภิญญาใหญ่ 101 server
  โอนเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลข 365-215048-7 บัญชี yosutee จำนวน 108 บาท
  เมื่อวันที่ 19 ตค. 53 14:07

  <!-- google_ad_section_end -->
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Capture1.jpg
   Capture1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   12.2 KB
   เปิดดู:
   41
 12. ไปในภพภูมิ

  ไปในภพภูมิ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2010
  โพสต์:
  129
  ค่าพลัง:
  +432
  ร่วมทำบุญซื้อ อภิญญาใหญ่ 101 server โอนเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ เลข 365-215048-7 บัญชี yosutee จำนวน 550บาท วันนี้ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. JOY_JIT

  JOY_JIT เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2010
  โพสต์:
  71
  ค่าพลัง:
  +643
  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ร่วมทำบุญซื้อ อภิญญาใหญ่ 101 serverจำนวน ๔๐๐.๐๐ บาทด้วยค่ะ

  365215048729102553.jpg
   
 14. ขุนแผนน้อยน่ารัก

  ขุนแผนน้อยน่ารัก เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  402
  ค่าพลัง:
  +771
  วันนี้ได้ร่วมบุญ ซื้ออภิญญาใหญ่ 101 เป็นเงิน ห้าร้ิอยบาทครับ

  เวลา 10:17 จากตู้กรุงไทย ครับ
   
 15. phank

  phank เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2008
  โพสต์:
  394
  ค่าพลัง:
  +1,216
  ขอร่วมทำบุญบริจาคซื้อ อภิญญาใหญ่101 Server จำนวน 500 บาทครับ
  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 365-215-048-7
  เวลา 07:44 น.
   
 16. Nara2587

  Nara2587 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +53
  ขอร่วมทำบุญบริจาคซื้ออภิญญาใหญ่101 Server 500.39 บาทครับ
  โอนวันนี้ SCB 20.42.08น.
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. PPboon

  PPboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +172
  เมื่อวานนี้(15 พ.ย. 53) ตอนประมาณ 10 โมงเช้า ได้โอนเงิน 300 บาท จากตู้ ATM ธ.กรุงเทพ (หน้า 7-11 แม่โจ้ จ.เชียงใหม่) เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่บัญชี : 365 - 215 048 - 7 ชื่อบัญชี : Yosutee Thakana
  เพื่อร่วมบุญพลังจิตนานาชาติ Hosting และ Server ค่ะ สาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 18. sumintra

  sumintra เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ธันวาคม 2007
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +226
  ร่วมทำบุญ 500 บาทค่ะ โอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ
   
 19. ถกนธ์ ข่าย

  ถกนธ์ ข่าย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กันยายน 2008
  โพสต์:
  41
  ค่าพลัง:
  +245
  ขอร่วมทำบุญบริจาคซื้ออภิญญาใหญ่101 Server 200 บาท
  โดย เตือนตา คงเขียว ธวัชชัย นิศากร นิศากาล พิพัฒทนกุล อุทิศแด่ ประยูร คงเขียว ดช.เรารัก ดช.วีเลิฟ คงเขียว และเจ้ากรรมนายเวรทุกภพชาติ สาธุ และขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยคะ

  พรุ่งนี้จะไปโอนเงิน200บาทให้คะ<!-- google_ad_section_end --> อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคะ สาธุ
   
 20. keatipinich

  keatipinich เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มกราคม 2006
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +573
  ขออนุโมทนาทุกๆท่าน และ ขอร่วมทำบุญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์ พระมหากษัตย์และพระราชนินีทุกพระองค์ และขอบุญนี้จงสำเร็จแก่

  นาย สุธรรม เยี่ยมพาณิชย์ภักดิ์
  นาง วราวัลย์ เยี่ยมพาณิชย์ภักดิ์
  นาย ไจ้เฮง แซ่งุ่ย
  นาง ฮุยเค็ง แซ่ลิ้ม
  นาย ไพฑูรย์ เยี่ยมพาณิชย์ภักดิ์
  นาง อรอนงค์ เยี่ยมพาณิชย์ภักดิ์
  นาย เกติพินิจ เยี่ยมพาณิชย์ภักดิ์ และ ครอบครัว
  บริษัทเยี่ยมพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  ลูกค้า บริษัท เยี่ยมพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เทวดาประจำตัว เจ้าทีเจ้าทางบ้านและร้าน ตลอดจนเจ้ากรรมและนายเวร ของทุกท่านที่กล่าว

  ขออนิสงค์ผลบุญนี้จงให้พวกข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงดวงตาธรรมด้วยเถิด

  โอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 1000 บาทให้แล้วนะครับ

  <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11 width=220 align=left>บัญชีโอนออก</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>เลขที่บัญชี</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>XXXX248754</TD></TR> <TR> <TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>

  </TD> <TD class=bd_th_blk_11 align=left>

  </TD> </TR> <TR><TD class=bd_th_blk_11 align=left>บัญชีผู้รับเงิน</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>เลขที่บัญชี</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>3652150487 - นางสาว โญสุธี ธาคณา</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD height=15 vAlign=center align=left>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=left><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"><TBODY><TR><TD class=bd_th_blk_11 width=220 align=left>จำนวนเงิน</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left></TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>จำนวนเงินที่ต้องการโอน</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>1,000.00 บาท</TD></TR><TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>ค่าธรรมเนียม</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>0.00 บาท</TD></TR> <TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>วัน-เวลาที่ทำรายการ</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>18/11/2553 - 08:53:39</TD></TR> <TR><TD class=bd_th_blk_11_rtlt_10 align=left>วัน-เวลาที่หักเงินจากบัญชี</TD><TD class=bd_th_blk_11 align=left>18/11/2553 - 08:53:39</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...