เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย จ.เชียงใหม่

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย kritsadakorn, 4 ตุลาคม 2017.

 1. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +627
  katin2017-2.jpg
  เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐


  เพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)

  ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑  วัดหนองก๋าย กำลังทำการก่อสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม สร้างพระภิกษุหน่อเนื้อนาบุญ สืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งการสร้างอุโบสถนั้น เป็นบุญที่หาทำได้ยาก เป็นบุญใหญ่ มีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตครอบครัว เปรียบเสมือนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ สามารถทำให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐี ที่ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งชาตินี้และชาติหน้าให้ผู้สร้างได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง รวมถึงอานิสงส์สู่ภพชาติต่อๆ ไป ให้ไปกำเนิดในที่ๆ ดี  และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้เป็นวาระดิถีอันดี ที่จะสร้างมหาอานิสงส์ใหญ่กับถาวรวัตถุอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพราะวัดหนึ่งจะมีอุโบสถได้เพียง 1 หลังเท่านั้น และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค (๑๐ / ๑๓๑ / ๑๖๓) เรื่องขออานิสงส์ของการนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ว่า สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา และหนึ่งในนั้นคือมหาเจดีย์พุทธคยาที่ควรระลึกว่าพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ต่อเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้ว ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตใจเลื่อมใจกราบไหว้บูชา ทั้งหมดเบื้องหน้าเมื่อตายไปจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวายเพื่อนำปัจจัยบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยา(จำลอง) โดยทั่วกัน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เจริญด้วย จุตรพิทธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรีกาญเทอญฯ


  กำหนดการ

  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑

  เวลา ๐๘.๓๙ น. ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐิน รอบพระวิหารวัดหนองก๋าย ๓รอบ

  เวลา ๐๙.๓๙ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๖๐

  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ – สามเณร

  เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะศรัทธาทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

  เวลา ๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายองค์พระสีวลี ๓๗ องค์

  องค์พระสีวลีสร้างจากเนื้อแร่รัตนชาติ แร่โภคทรัพย์ พลอย เหล็กน้ำพี้ แร่กายสิทธิ์ นิล เรซิ่น ฉะนวนพระภิกษุสงฆ์อฐิษฐานจิต ความสูง 2.17 เมตร

  ร่วมบุญองค์ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น ๓๗ องค์ ๓๗ วัด ตามปักขิโพธิยธรรม ๓๗ ประการ

  ประธานฝ่ายสงฆ์

  คณะพระภิกษุสงฆ์วัดหนองก๋าย  ประธานอุปถัมภ์

  คุณธนานันต์ โชติอัครธนพิทูร คุณจรัลรัตน์ โชติอัครธนพิทูร

  บริษัท เอส.พี.เอ็น แอร์โร่พาร์ท จำกัด

  บริษัท วี.วี.พี. โปรดักส์ จำกัด  ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

  ธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่ริม

  ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

  วัดหนองก๋าย

  เลขที่บัญชี 087-2-00700-8  ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแม่ริม

  ชื่อบัญชี กองทุนพระอุโบสถ

  โดย วัดหนองก๋าย

  เลขที่บัญชี 853-210309-7
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-374095-6 052-001-479 และ 081-765-6469 ทางเว็บไซต์ www.watnonggai.com อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com และรายละเอียดผ่านทาง Facebook วัดหนองก๋าย

  ที่มา:
  https://watnonggai.com/home/กฐินวัดหนองก๋าย2560/
   
 2. kritsadakorn

  kritsadakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  271
  ค่าพลัง:
  +627
  ร่วมบุญกฐิน 100 บาท
   
 3. tung696969

  tung696969 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  238
  ค่าพลัง:
  +1,359
  ร่วมทำบุญ(ตามจิตศรัทธา)ทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย จ.เชียงใหม่
  โอนแล้วธ.กสิกรไทย วันที่ 10/10/2017

  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ทอดถวาย ณ วัดหนองก๋าย จ.เชียงใหม่.jpg
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
  อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รวย ความขัดข้องและอุปสรรคใด ๆ จงอย่าบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญฯ
   
 4. minkjink

  minkjink สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤษภาคม 2016
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +17
  ร่วมทอดกฐิน 88 บาท โอนวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ ตีหนึ่ง นันทิชา แสงสังข์และครอบครัว และอนันต์ วุฒยประดิษฐ์ ค่ะ
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
 1. allrights
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  438
 2. kamol_s
  ตอบ:
  148
  เปิดดู:
  4,639
 3. asia301
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  930
 4. จันทร์เจ้า
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  741
 5. มหา
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  799

แชร์หน้านี้

Loading...