เชิญร่วมบุญกับทางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย LP_TON, 15 กันยายน 2017.

 1. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ชั้น 4 พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  14.19 น. พระสรภาณโกศล(เจ้าคุณภาณุพงศ์)นำคณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอด (เบียร์สิงค์) กราบ ไหว้ นมัสการ องค์หลวงพ่อทองคำ

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2561

   
 2. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

  เรื่อง สร้างอาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตรฯ(เขาแม่ชี)ปากช่อง นครราชสีมา

  บอกบุญมายังท่านที่มีจิตศัทธาจะร่วมสร้าง”รั้วระเบียง สแตนเลส”ซึ่งเป็นส่วนประกอบ หนึ่งในตัวอาคารนี้ ต้องสั่งช่างทำเตรียมไว้ เมื่อตัวอาคารพร้อมจึงนำ “รแสระเบียง สแตนเลส” ที่ทำเสร็จแล้วมาประกอบติดตามระเบียงที่ช่างได้กำหนดไว้

  “รั้วระเบียง สแตนเลส”จะเป็นลายดอกบัวสี่เหล่า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา วงกลมธัมจักร

  ท่านที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้าง”รั้วระเบียง สแตนเลส”ด้วย 1 ชุด ทำบุญ 30,000 บาท

  หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ค่ะ

  ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสอบถามได้ค่ะ

  ติดต่อสอบถามไดที่ 081-199-5597 หรือ 083-258-6485 คุณน้อย

  1f341.png รายนามผู้มีศรัทธาร่วมสร้าง”รั้วระเบียง สแตนเลส” 1f341.png

  1.คุณสมเกียรติ เกียรติก่อสิน-คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิเศษจิต ร่วมทำบุญ 15,000 บาท
  2.คุณณรงค์ศักดิ์ เบญจมสุรทิน-คุณวนิดา ศักดิ์สุธาพร ร่วมทำบุญ 15,000 บาท
  3.คุณพ่อวิเชียร วันพิรัตน์-คุณแม่สำรอง ดุลย์สิทธ์ ร่วมทำบุญ 15,000 บาท
  4.คุณวนิดา หมดจด ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  5.คุณพ่อปรีชา ชูบุญเลิศ-คุณแม่อุไร จูสอนเวทย์ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  6.คุณพ่อหน้อย-คุณแม่ธนาภา คำแยง ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  7.คุณมัจฉรา ชูบุญเลิศ ร่วมทำบุญ 2,000 บาท
  8.คุณณเรศ ธนิศาจิรกิตติ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  9.คุณธันยนันท์ ธนิศาจิรกิตติ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  10.คุณวาสนา ชูบุญเลิศและครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  11.คุณสถาพร-คุณอัจฉรา-คุณกฤษฏา-คุณพรรณวดี-คุณชัยวัฒน์ หล่าวศิริมงคล ร่วมทำบุญ 21,000 บาท
  12.คุณสมศักดิ์-คุณอัจฉรา คุณารัตนอังกูรและครอบครัว ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
  13.คุณฉันทนา แสงชัชวาลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 500 บาท
  14.คุณนันทณา เลาหทวีโชคและครอบครัว ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
  15.คุณวัศนันท์ จิระวีระวงศ์ ร่วมทำบุญ 500 บาท
  16.คุณนพวรรณ วิทยาสาชล-คุณสัณหกิจ-คุณสัณณรงค์ อัศวสุฤกษ์ ร่วมทำบุญ 2,000 บาท
  17.คุณวันเพ็ญ ศรีสกุลพาณิช-คุณคมสัน สุขพูล ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  18.คุณพรศรี แซ่ตั้งและครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  19.คุณชวนี ปานเนียม ร่วมทำบุญ 500 บาท
  20.คุณจารุพร เก่งแดนดอน ร่วมทำบุญ 500 บาท
  21.คุณสมจิตต์ เจริญสุขมงคล ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  22.คุณเสาวณีย์ สิราริยกุล ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  23.คุณสุดา เจริญสุขมงคล ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  24.คุณวิวรรณ แซ่อึ้ง ร่วมทำบุญ 500 บาท
  25.คุณสุกัญญา เอี่ยมสิริกุลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  26.คุณอาทร เอี่ยมสิริกุล-คุณเอ็ง แซ่จิว-คุณสุกัญญา เอี่ยมสิริกุล ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
  27.คุณคณภร เหลืองทองคำ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  28.คุณแม่ยุพา สหชัยวัฒนา-คุณปราโมช-คุณวรินทร์ภรณ์ ชวนะบุตรวิไลและครอบครัว ร่วมทำบุญ 2,000 บาท
  29.คุณกุ๋ยจีน บุญเปลี่ยม-คุณชลอ ทองดี ร่วมทำบุญ 700 บาท
  30.คุณทัศนา โคตรสมบัติ ร่วมทำบุญ 500 บาท
  31.คุณเยาวลักษณ์ เลิศกิจสุนทรและครอบครัว ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  32.คุณทัศนา โคตรสมบัติ-คุณอนันตา ภมรบวรพล-คุณนันท์พิพัฒน์ พืชพันธ์ุ-คุณบุญเทียม เครือสุวรรณ ร่วมทำบุญ 1,000 บาท
  33.คุณธงชัย อัชวรานนท์-คุณศิริอร งามจริยางกูร-คุณเอก-คุณสิทธิกาจ-คุณธัญวลัย อัชวรานนท์-คุณพรรณจรินทร์ สิทธิธนเกษม ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
  34.
  35.

  1f64f.png ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ) พระพุทธทศพลญาณ(หลวงพ่อสร้อย) พระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรด(หลวงพ่อสัมฤทธิ์)ขอความร่มเย็น มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยลาภ ยศ ความมั่งมีศรีสุข อันประเสริฐสุด จงพลันบังเกิดแก่ทุกๆท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดกาลเป็นเทอญ.

   
 3. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ชั้น ๔ พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

  ประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)พระสุโขทัยไตรมิตร ความศักดิ์สิทธิ์มีมายาวนานครั้งแต่กรุงสุโขทัยถึงกรุงศรีอยุทธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตราบจนทุกวันนี้

  เป็นที่ กราบ ไหว้ ขอพร ความเป็นสิริมงคล ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

   
 4. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  เลี้ยงพระเช้า 1f64f.png พระมาสอบ”พระอุปฌา”

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2561

   
 5. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  เช้าวานนี้ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้)และพระภิกษุสงฆ์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้รับกิจนิมนต์ รับบาตรและฉันเช้า จาก กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ร่วมกับ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  พิธีทำบุญใส่บาตร ปีใหม่ ๒๕๖๑

  ณ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

  จัดโดย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ร่วมกับ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

   
 6. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ขอเชิญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม วันศุกร์

  เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  โดย พระราชเมธี(เจ้าคุณราช)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ใต้พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2561
   
 7. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  1f64f.png ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

  #โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตรฯ(เขาแม่ชี)ปากช่อง นครราชสีมา

  พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล เจ้าคุณโฮ้ ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน(นอกสถานที่)

  #ปฏิบัติธรรมแนวทางพุทธ ถือศีล 8 แก้กรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้วิบากกรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เสริมสร้างบารมี สร้างมงคล ให้ท่านและครอบครัว ดียิ่งๆขึ้น

  #โดย พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) พระภาวนาประชานุกูล(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร)และคณะพระสงฆ์

  #มีห้องอบยาสมุนไพร108ชนิดพิชิตโรคไร้โรคา โดย อาจารย์หมอ สมุนไพรสดๆจากธรรมชาติ รักษาโรคต่างๆได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะ โรคหืด-หอบ ภูมิแพ้ต่างๆ

  #และยังได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติบนเขา ในยามเช้า ในการเดินจงกลม ปฏิบัติแบบ สูดอากาศยามเช้า

  #ชมการเป็นอยู่และใส่บาตรลูกเณรในยามเช้าที่ร่ำเรียนอยู่ที่เขาแม่ชีกว่า60รูป

  #สุขใดจะเท่าสุขที่เราหาด้วยตัวเอง

  #รถจะออกจากวัดไตรมิตรทุกวันเสาร์ต้นเดือนเวลาบ่ายโมงตรง

  #ค่าเดินทางท่านละ300บาท

  #ติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 083-258-6485

  เดือนมกราคมนี้ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561
   
 8. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  #ขอเชิญร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันจันทร์

  โครงการ : ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  โดยมี พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ

  ณ อาคารพระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

  ทุกวันจันทร์ เวลา : ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.

  วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
   
 9. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  #ขอเชิญร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันจันทร์

  โครงการ : ปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  โดยมี พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ

  ณ อาคารพระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

  ทุกวันจันทร์ เวลา : ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น.

  วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑
   
 10. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  1f64f.png ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

  #โครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตรฯ(เขาแม่ชี)ปากช่อง นครราชสีมา

  พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล เจ้าคุณโฮ้ ขอเชิญศิษยานุศิษย์ และผู้ปฏิบัติธรรม เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เสาร์-อาทิตย์ ต้นเดือน(นอกสถานที่)

  #ปฏิบัติธรรมแนวทางพุทธ ถือศีล 8 แก้กรรม สะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตา แก้วิบากกรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม เสริมสร้างบารมี สร้างมงคล ให้ท่านและครอบครัว ดียิ่งๆขึ้น

  #โดย พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) พระภาวนาประชานุกูล(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร)และคณะพระสงฆ์

  #มีห้องอบยาสมุนไพร108ชนิดพิชิตโรคไร้โรคา โดย อาจารย์หมอ สมุนไพรสดๆจากธรรมชาติ รักษาโรคต่างๆได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะ โรคหืด-หอบ ภูมิแพ้ต่างๆ

  #และยังได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติบนเขา ในยามเช้า ในการเดินจงกลม ปฏิบัติแบบ สูดอากาศยามเช้า

  #ชมการเป็นอยู่และใส่บาตรลูกเณรในยามเช้าที่ร่ำเรียนอยู่ที่เขาแม่ชีกว่า60รูป

  #สุขใดจะเท่าสุขที่เราหาด้วยตัวเอง

  เดือนมีนาคมนี้ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 มีนาคม พุทธศักราช 2561
   
 11. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ชั้น ๔ พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

  ประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)

  12. 27 น. พระครู ศรีปริยัติโฆษิต นำคณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อวิกรมมุนี(หลวงปู่ณรงค์)กราบ ไหว้ องค์หลวงพ่อทองคำ

  วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

   
 12. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญวัดไตรมิตรวิทยาราม

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ กราบ ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร ขอความเป็นสิริมงคล ๖ ที่กับ

  1f64f.png พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)ชั้น ๔ พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ

  1f64f.png พระพุทธทศพลญาณ(หลวงพ่อสร้อยหรือหลวงพ่อโต)ในพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม

  1f64f.png หลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรด์(หลวงพ่อสัมฤทธิ์)ศาลาตรงข้ามพระมหามณฑป

  1f64f.png พระบรมสารีริกธาตุ รวมพระธาตุ พระเขี้ยวแก้ว ศาลาข้างห้องขายตั๋ว

  1f64f.png พระราหู กลางวัน กลางคืน วิหารหลังพระธาตุ

  1f64f.png ถวายสังฆทาน ข้างศาลาหลวงพ่อสัมฤทธิ์

  เวลาเปิดทำการ : ๐๘.๐๐ น.
  วันจันทร์ - วันอาทิตย์
  เวลาปิดทำการ : ๑๗.๐๐ น.

  เป็นสถานที่ ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร ทำให้เกิดความสงบสุขทางใจได้ค่ะ

  ขอให้ท่านที่เดินทางมา สักการะ กลับไปพบกันความสงบสุข ความสำเร็จ ที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการเทอญ 1f647_200d_2640.png ‍♀️ 1f647_200d_2640.png ‍♀️ 1f647_200d_2640.png ‍♀️

  1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png [​IMG] 1f33c.png [​IMG] 1f33c.png

   
 13. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญวัดไตรมิตรวิทยาราม

  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ กราบ ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร ขอความเป็นสิริมงคล ๖ ที่กับ

  1f64f.png พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)ชั้น ๔ พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ

  1f64f.png พระพุทธทศพลญาณ(หลวงพ่อสร้อยหรือหลวงพ่อโต)ในพระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยาราม

  1f64f.png หลวงพ่อพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรด์(หลวงพ่อสัมฤทธิ์)ศาลาตรงข้ามพระมหามณฑป

  1f64f.png พระบรมสารีริกธาตุ รวมพระธาตุ พระเขี้ยวแก้ว ศาลาข้างห้องขายตั๋ว

  1f64f.png พระราหู กลางวัน กลางคืน วิหารหลังพระธาตุ

  1f64f.png ถวายสังฆทาน ข้างศาลาหลวงพ่อสัมฤทธิ์

  เวลาเปิดทำการ : ๐๘.๐๐ น.
  วันจันทร์ - วันอาทิตย์
  เวลาปิดทำการ : ๑๗.๐๐ น.

  เป็นสถานที่ ทำบุญ ไหว้พระ ขอพร ทำให้เกิดความสงบสุขทางใจได้ค่ะ

  ขอให้ท่านที่เดินทางมา สักการะ กลับไปพบกันความสงบสุข ความสำเร็จ ที่ท่านได้ตั้งใจไว้ทุกประการเทอญ 1f647_200d_2640.png ‍♀️ 1f647_200d_2640.png ‍♀️ 1f647_200d_2640.png ‍♀️

  1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png 1f490.png 1f33c.png [​IMG] 1f33c.png

   
 14. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

  ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์ของ พระครูสิริสารกิจ ( ปฐม โชค น.ธ.เอก, ป.ธ.๔ ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม

  คืนที่ ๙

  เจ้าภาพ คุณวิทยาธร บุญไกรสร(คุณอู๊ด)
  คุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ(คุณอี๊ด)

  เวลา ๑๙.๐๐ น.ณ อาคารพระมหามณฑปฯ ชั้นที่ ๑

  วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
   
 15. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

  ช้ัน 4 พระมหามณฑป เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  เช้านี้ 08.30 พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้)ได้นำ คุณพงษ์ศักดิ์ รัตนพงษ์ไพศาลและบุตรสาว ขึ้น กราบ ไหว้ ขอพร ขอความเป็นสิริมงคล แด่ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)เนื่องในวันสงกรานต์(ปีใหม่ไทย)

  วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พุทธศักราช 2561

   
 16. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๒ ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร
  ณ อาคารพระมหามณฑปพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
   
 17. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา และศิษยานุศิษย์ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล และร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อพระพุทธรูปประจำวัน”หลวงพ่อเหลือ”(พระประจำวันเกิด)

  เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ)เขาแม่ชี ปากช่อง นครราชสีมา

  จึงบอกบุญมายังทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อพระประจำวันเกิดทั้ง ๔ ปาง

  ๑.พระประจำวันอาทิตย์(พระพุทธรูปปางถวายเนตร)

  ๒.พระประจำวันจันทร์(พระพุทธรูปปางห้ามญาติ)

  ๓.พระประจำวันพุธ(พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร)

  ๔.พระประจำวันศุกร์(พระพุทธรูปปางรำพึง)

  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประจำวันเกิดทั้ง ๔ วัน วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐ บาท(รับพระที่ระลึก) ๑ องค์ รูปเหมือน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ(รุ่นเอกลักษณ์นั่งยอง เสาร์ ๕ ปี ๓๖)

  หรือทำบุญเขียนแผ่นทองตามกำลังศรัทธากับซองผ้าป่ามหากุศลค่ะ

  กำหนดการ : วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

  เวลา ๐๖.๐๐ น. รถบัส ออกจากวัดไตรมิตรวิทยาราม

  เวลา ๐๙.๔๙ น. ประกอบพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระหลวงพ่อเหลือ(พระประจำวันเกิด)

  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าป่ามหากุศล

  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล

  เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหาร

  ขอเชิญศิษยานุศิษย์ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) ร่วมรดน้ำ มุทิตา สักการะ ในวันคล้ายเกิด ๑๐ เมษายน (อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ)

  ร่วมสงฆ์น้ำพระและลูกเณร(ก่อนวันมหาสงกรานต์ ๑๓ เมษายน)ค่ะ

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) ๐๘๑-๑๙๙-๕๕๙๗

  ติดต่อสอบถามจองรถและที่นั่ง : มัจฉรา ชูบุญเลิศ(คุณน้อย) ๐๘๓-๒๕๘-๖๔๘๕
  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระประจำวันเกิด ค่ะ)


  รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประจำวันเกิดทั้ง ๔ องค์

  ๑. พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล(เจ้าคุณโฮ้) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๐,๐๐๐ บาท
  ๒.คุณฐิตารีย์ ทองธนัญภรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐ บาท
  ๓.คุณมัจฉรา ชูบุญเลิศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐ บาท
  ๔.คุณชุติมณฑน์ เชาว์สวัสดิกรกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๕,๐๐๐ บาท
  ๕.
  ๖.
  ๗.
  ๘.
  ๙.

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธทศพลญาณ(หลวงพ่อสร้อย) พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ)พระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรด(หลวงพ่อสัมฤทธิ์)ขอความร่มเย็น มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยลาภ ยศ ความมั่งมีศรีสุข อันประเสริฐสุด จงพลันบังเกิดแก่ทุกๆท่าน พร้อมทั้งครอบครัวด้วยเทอญ

   
 18. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๖๒ ปฏิบัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ 62525995_2585789084765690_7286661271796056064_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘-๙ (๑๐ จังหวัด) เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๒๑๑ รูป ประโยค ๑-๒ จำนวน ๖๔๒ รูป ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลี สนามหลวง อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้นเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำหรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในโอกาสอันควร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่า ว #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 63381720_2043675712604386_463496399384739840_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 20. LP_TON

  LP_TON รวย ๆ ทุกเวลา นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  3,367
  ค่าพลัง:
  +5,569
  วันอังคาร ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 ให้แก่ภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 444 รูป ที่ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1 - 2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล จำนวน 9 รูป มีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน 167 รูป และสอบได้ประโยค 1 - 2 จำนวน 283 รูป รวม 444 รูป การนี้ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในโอกาสนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ได้มอบโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรและผู้ที่เข้าร่วมพิธีว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือการศึกษา และการทำความเข้าใจบรรดาคำสั่งสอนของ พระพุทธองค์ ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี อันพระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก ภาษาบาลี จึงเป็นกุญแจ สำคัญ ที่จะนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์ เพื่อป้องกันมิให้พระพุทธพจน์คลาดเคลื่อน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว #พระพุทธศาสนา #ศาสนา #กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  62606632_2055573344747956_2438079546109460480_o.jpg 64586142_2055574864747804_1922484282891173888_o.jpg 65526896_2055575151414442_201611588849893376_o.jpg 65567275_2055573591414598_5589857729100382208_o.jpg 65598332_2055575164747774_6077657089260388352_o.jpg 65609487_2055572794748011_8217913222129254400_o.jpg 65618371_2055572978081326_4908796806399262720_o.jpg 65625973_2055575124747778_1796795616911687680_o.jpg 65646673_2055573121414645_7568522168498126848_o.jpg 65649755_2055572744748016_8936141911341662208_o.jpg 65655734_2055574168081207_5294856281171951616_o.jpg 65667739_2055574718081152_6515461312108036096_o.jpg 65692112_2055572898081334_5221814405183832064_o.jpg 65770470_2055574191414538_4091821750990405632_o.jpg 65780931_2055574484747842_4684108057620250624_o.jpg 65824885_2055574504747840_3976337102672494592_o.jpg 65845153_2055574518081172_739445703100596224_o.jpg 65864961_2055573781414579_2353284251597668352_o.jpg 65867768_2055572948081329_2938775915670274048_o.jpg 65887447_2055573794747911_3532808796520841216_o.jpg 65902947_2055573144747976_3394771335061176320_o.jpg 65910115_2055574684747822_6916858394267615232_o.jpg 65914562_2055574064747884_7225180343962173440_o.jpg 65918427_2055573334747957_2279976255140921344_o.jpg 65922348_2055574204747870_2830884464589012992_o.jpg 65933039_2055573384747952_8598792764479504384_o.jpg 65936343_2055574854747805_1457048344995037184_o.jpg 65957606_2055574028081221_307260822189506560_o.jpg 65958503_2055573554747935_4110603359507972096_o.jpg 66004067_2055574888081135_2142601421235683328_o.jpg 66004534_2055573541414603_7048754546415239168_o.jpg 66094020_2055572764748014_8190267350868557824_o.jpg 66115212_2055574004747890_3042081093298683904_o.jpg 66145245_2055573761414581_6346033467985231872_o.jpg 66226385_2055571368081487_5211557860072226816_o.jpg 66239440_2055574704747820_2866967455505317888_o.jpg 66279198_2055573264747964_3403320239830597632_o.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...