เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหล่อพระด้วยปูนหน้าตัก 4 ศอกพร้อมทาสีทองวัดดอนประดู่

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 20 มกราคม 2023.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  #ขอเป็นสะพานบุญบอกบุญรับเป็นเจ้าภาพหล่อพระ 1 องค์ค่ะ
  อยากให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญนี้เท่ากันทุกท่านค่ะ และ
  #ขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสวัดดอนประดู่แล้วค่ะ ท่านอนุญาตให้มาบอกบุญได้ค่ะ
  ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหล่อพระด้วยปูนหน้าตักขนาด 4 ศอกพร้อมทาสีทอง
  งบประมาณองค์ละ 80,000 บาท เพื่อประดิษฐานรอบพระอุโบสถ รวมทั้งสิ้น 28 พระองค์
  ณ วัดดอนประดู่ อ.ด่านช้าง สุพรรณบุรี
  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ไทยพาณิชย์ 422-0481802 พัชราภา
  1f970.png โอนแล้วแจ้งสลิปด้วยค่ะ และขอความกรุณาโอนให้ตรงกับเลขบัญชีที่แจ้งไว้เพื่อจะได้ไม่สับสนในการบันทึกข้อมูลค่ะ
  (เดินทางไปหล่อพระด้วยตนเอง)
  324778114_936468517339240_6833756037987523416_n.jpg 325519500_614471227064872_2939049306444389714_n.jpg 325728992_5944835478872145_2619131884004779991_n.jpg
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  รายนามเจ้าภาพมีดังนี้ค่ะ
  ยอดขณะนี้ 1,958 บาท (วันที่ 20 มค 66) เวลา 11.54 น
  1 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 500 บาท
  2 พระพูลวัชร์ หงสกุล 6 บาท
  3 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณ Kunnit Winner นิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว 38 บาท
  4 คุณราเมศร์ ณ นคร 80 บาท
  5 คุณภัทรวดี พรหมวงศ์เจริญ 100 บาท
  6 คุณโชติกา ยมจินดา 300 บาท
  7 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  8 คุณสุดใจ จำปากะนันท์ 199 บาท
  9 คุณโสภิตา Sopita Buppa 100 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 9 บาท
  11 คุณวาสนา ตึ๋งเถื่อน 100 บาท
  12 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 9 บาท
  13 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 26 บาท
  14 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  15 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 28 บาท
  16 คุณพรเทพ 5 บาท
  17 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  18 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  19 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 100 บาท
  20 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  21 คุณบรรณสิทธิ์ พงษ์สิงห์ 20 บาท
  22 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 100 บาท
  23 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท

  24 คุณ nanbatakeshi 10 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  26 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา 0.02 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2023
 3. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  12,460
  ค่าพลัง:
  +18,135
  ทำบุญทุกบุญสังฆทานพระสงฆ์ทุกรูปทั้งหมดสร้างสมเด็จองค์ปฐมทุกรูปขอให้อานิสงส์ในการถวาย--สังฆทาน-ทอดกฐินสามัคคีรวมถึงการบอกบุญทั้งหมดแก่หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรีทั้งหมดทุกรูปส่งผลให้กระผมจบกิจในพระพุทธศาสนาชาตินี้เป็นอมตะตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ตัดกรรมหนักทั้งหมดทางฝ่ายไม่ดีปิดอบายภูมิ4ตลอดไปและขอให้กระผมกระผมประสบกับครุกรรม(กรรมหนักฝ่ายกุศล)คือจบกิจในพระพุทธศาสนาเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ปิดอบายภูมิ4แบบถาวรปิดเด็ดขาดฉับพลันทันทีและบังเกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นทุกระดับพระโสดาบัน-พระสกิทาคามี- พระอนาคามี-พระอรหันต์-สุกขวิปัสสโก-ปฏิสัมภิทาญาณ ขีณาสพ เตวิโชฉฬภิญโญทั้งหมดและขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเข้าพระนิพพานชาตินี้แบบเร็วที่สุด และสำเร็จผลนิโรธสมาบัติ ผลอภิญญาสมาบัติฌานอภิญญาคุณวิเศษทุกขั้นที่องค์พระพุทธเจ้าและอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวาโดยเฉพาะเช่นเดียวกับ-----พระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรสำเร็จทุกขั้น----ของพระที่นิพพานทุกรูปอันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดสำเร็จแล้วขอกระผมสำเร็จธรรมนั้นทั้งหมดในชาตินี้ด้วยเทอญพระพุทธเจ้าข้าสาธุๆๆคับอนุโมทนาบุญพระที่นิพพานทั้งหมดทุกรูปคับ------ ขอท่านลุงพุฒิพญายมราชโปรดเป็นพยานให้กระผมทุกคำพูดด้วยเทอญครับและท่านลุงทุกท่านและพระที่นิพพานทั้งหมดในครุกรรมฝ่ายกุศลในทุกครั้งรวมถึงครั้งนี้และศัตรูหมู่พาลที่คิดประทุษร้ายทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำขอให้แพ้ภัยและโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับขอกระผมจงประสบความดีตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับขอให้อานิสงส์การทำบุญวัดท่าขนุนหลวงพี่เล็กไม่ว่าจะเป็นสังฆทานสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอดกฐินสามัคคีเป็นอนันต์ส่งผลให้กระผมสำเร็จผลนิโรธสมาบัติผลอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้สำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ขั้นสูงสุดสุกขวิปัสสโก-ปฏิสัมภิทาญาณตัดปิดอบายภูมิทั้ง4เด็ดขาดถาวรตลอดไปในชาตินี้และสำเร็จตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้และขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้แบบเร็วที่สุดแบบเร็วที่สุดศัตรูทุกรูปนามเห็นรูปหรือไม่เห็นรูปก็ดีทำอะไรกระผมไม่ได้ถ้าทำก็โดนเหมือนที่ทำกับกระผมทุกประการตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับและขอให้มีหน้าตาผิวพรรณดีที่สุดความร่ำรวยยศทางโลกและทางธรรมที่รวยที่สุดใหญ่ที่สุดตลอดไปในทางที่ชอบตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้-------------ทำบุญทุกบุญรวมทั้งงานกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน2565-----ขอท่านลุงพุฒิพญายมราชเป็นพยาน(ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์)ให้กระผมเกิน100ครั้งในบุญโดยเฉพาะสังฆทาน--------------######-- "ถวายสังฆทาน"---และ"ทำบุญ"ทุกบุญ" องค์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปที่พระนิพพานอันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดหลวงพี่เล็กและพระทุกรูปวัดท่าขนุน"และทำบุญทุกบุญวัดท่าขนุนขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญสังฆทานพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปทั้งวัดโดยมีองค์หลวงพี่เล็กเป็นประธานรับสังฆทาน#########กระผมกดโมทนาบุญทุกบุญที่พบ(อานิสงส์การโมทนาบุญทั้งหมด)และขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านลุงทุกท่านพระที่นิพพานทุกรูปทุกท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสักขีพยานบุญให้ผมทั้งหมดโดยเฉพาะสังฆทานไม่ใช่ปาฏิปุคลิกทานนะครับและสร้างสมเด็จองค์ปฐม(ย้ำเกิน100ครั้ง)แล้วนะครับท่านลุงพุฒิพญายมราช###โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กและทุกท่านทุกรูปตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกพระที่นิพพานแล้วทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่กำลังจะนิพพานทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและที่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าและอยู่ที่นิพพานแล้วทุกองค์ทุกบุญเก้าแสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกบุญทุกวันของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและกระผมขอทำบุญทุกบุญกับวัดท่าขนุนทั้งวัดโดยเฉพาะสังฆทานโดยตั้งจิตถวายเป็น"สังฆทาน"ตรงต่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปขอให้ผมบุญบารมีเต็มเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับขอเชิญทุกท่านมาโมทนาบุญกับผมทุกบุญและขอให้ผมสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาเล็กใหญ่อภิญญาผลสมาบัติเจโตปริยญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ทิพจักษุญาณ อภิญญา5สมาบัติ8ทุกขั้นปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ(เกิน60ครั้ง) อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราช##(เกิน105ครั้ง)##ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญกับวัดท่าขนุนวัดท่าซุงทั้งหมดและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับขอให้ภูติผีปีศาจสัมภเวสีมนุษย์อมนุษย์ทั้งหมดศัตรูผู้คิดร้ายปองร้ายผมทั้งกายและใจทั้งมนุษย์ อมนุษย์ที่คิดแช่งหรือคิดไม่ดีกับกระผมทางกายวาจาใจทั้งหมด(เกิน60ครั้งอธิษฐานคับท่านลุงพุฒิท่านลุงทุกท่านพระที่พระนิพพานทุกรูป)ทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำผมแม้แต่นิดเดียวคิดร้ายแม้แต่นิดเดียวขอให้รูปนามเหล่านั้นทั้งกหมดแพ้ภัยทำอะไรผมไม่ได้และโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญกับพระทุกรูปในประเทศไทยและทุกรูปทั่วโลกโมทนาบุญทั้งหมดครับสาธุครับขอให้กระผมสำเร็จธรรมทุกขั้นที่องค์พระนิพพานทุกรูปสำเร็จแล้วทั้งหมดในชาตินี้โดยเร็วที่สุดด้วยเทอญพระพุทธเจ้าข้าด้วยอานิสงส์การถวายสังฆทานวัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรีทั้งหมดคับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 92460.jpg
   92460.jpg
   ขนาดไฟล์:
   141.2 KB
   เปิดดู:
   10
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  40,338
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +56,075
  ขอร่วมบุญด้วยครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  28 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 20 บาท
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  อนุโมทนาบุญกับคุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท (ครั้งที่ 5) สาธุๆๆ ค่ะ
   
 8. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  15,863
  ค่าพลัง:
  +12,000
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  1f49a.png #ฉลาดในการทำบุญ 1f49a.png
  #ใครที่เคยสร้างพระไว้ตั้งแต่อดีต
  2666.png วันนี้รู้สึกว่ามีคนรักและเคารพเรา แม้แต่ลูกก็เคารพรักเรา นั่นแสดงว่า มีคนไหว้พระตั้งแต่อดีตของเรา พูดง่าย ๆ ให้มองเห็นบุญที่กำลังเกิดขึ้น นึกออกไหม?
  2666.png สมมติ... เราเคยสร้างพระมาหลายภพหลายชาติแล้ว พระยังมีอยู่ หรือสถานที่นั้นยังมีอยู่ แล้วมีคนไปกราบไหว้สักการะ เราจะรู้สึกว่าช่วงนี้เราไปไหนมาไหน มีคนเคารพนับหน้าถือตาเรา เพราะบุญที่ทำไว้กำลังไหลมา
  2666.png ใครที่สร้างพระ สร้างวัด สร้างสถานปฏิบัติธรรม หรือสร้างศาสนสถานอื่น ๆ พอมีคนเขามาปฏิบัติธรรมบ่อย ๆ โอ้โห! บุญจะหลั่งไหลมาหาโยมตลอดนะ
  สมมติ... โยมร่วมบุญบริจาคไว้ ๑๐ บาทในการสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์
  2666.png พระพุทธรูปนี้มีคนเข้าไปสักการะมากมาย บุญเหล่านั้นจะวิ่งกลับมาหาเราทุกวันเลยนะ เป็นการทำบุญที่ไม่ไร้ค่าเลยนะโยม
  2666.png พระพุทธรูปที่ไม่มีใครไปสักการะไม่ใช่ไม่ได้บุญนะ เทวดาท่านก็กราบสักการะของท่านอยู่นะ
  ถ้าเราทำที่ปฏิบัติธรรมเวลาคนเขามาปฏิบัติธรรมบุญก็จะวิ่งกลับมาหาเรา เหมือนเจ้าของตึก " โพธารามิก " ได้บุญเต็มเปี่ยมเลย ๑ เดือน ปฏิบัติธรรม ๑ ครั้ง มีคนมาปฏิบัติ ๓๐ - ๔๐ คน บุญก็วิ่งกลับไปหาเขาเพราะเขาเป็นต้นบุญในการสร้างถูกไหมโยม
  พวกเราก็ต้องฉลาดในการทำบุญให้เป็นแล้วนะ เราจะได้บุญ...ได้อานิสงส์อันเต็มเปี่ยม มันสำคัญตรงนี้นะโยม
  2705.png พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม
  วัดพุทธพรหมยาน เกาะลัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เครดิต : เพจ วัดพุทธพรหมยาน
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพดังนี้ค่ะ
  1 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 500 บาท
  2 พระพูลวัชร์ หงสกุล 6 บาท
  3 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณ Kunnit Winner นิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว 38 บาท
  4 คุณราเมศร์ ณ นคร 80 บาท
  5 คุณภัทรวดี พรหมวงศ์เจริญ 100 บาท
  6 คุณโชติกา ยมจินดา 300 บาท
  7 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  8 คุณสุดใจ จำปากะนันท์ 199 บาท
  9 คุณโสภิตา Sopita Buppa 100 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 9 บาท
  11 คุณวาสนา ตึ๋งเถื่อน 100 บาท
  12 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 9 บาท
  13 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 26 บาท
  14 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  15 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 28 บาท
  16 คุณพรเทพ บุญประมวล 5 บาท
  17 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  18 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  19 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 100 บาท
  20 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  21 คุณบรรณสิทธิ์ พงษ์สิงห์ 20 บาท
  22 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 100 บาท
  23 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  24 คุณ nanbatakeshi 10 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  26 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา 0.02 บาท
  28 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 20 บาท
  29 ไข่หวาน 100 บาท
  30 ไข่หวาน 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  33 ไข่หวาน 100 บาท
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา 19.56 บาท
  36 ไข่หวาน 100 บาท
  37 คุณดลยา Donlaya Unchans 108 บาท
  38 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 28 บาท
  39 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  40
  คุณศิษฐ์ณพิชญ์ Puniw 12 บาท
  41 คุณธิติมา ยกบุญญาธิการ 100 บาท


  ยังขาดอีก 77,284 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มกราคม 2023
 11. puniw

  puniw เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  658
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +2,946
  ขอร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
   
 13. ลูกโดด

  ลูกโดด Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2008
  โพสต์:
  257
  ค่าพลัง:
  +519
  นาย กันยา อินปากดี ขอรว่มทําบุญดว้ย สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  รายนามเจ้าภาพ มีดังนี้ค่ะ
  1 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 500 บาท
  2 พระพูลวัชร์ หงสกุล 6 บาท
  3 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว คุณ Kunnit Winner นิตยา ตระกูลนิยมและครอบครัว 38 บาท
  4 คุณราเมศร์ ณ นคร 80 บาท
  5 คุณภัทรวดี พรหมวงศ์เจริญ 100 บาท
  6 คุณโชติกา ยมจินดา 300 บาท
  7 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ 50 บาท
  8 คุณสุดใจ จำปากะนันท์ 199 บาท
  9 คุณโสภิตา Sopita Buppa 100 บาท
  10 คุณธีระ ทองสีอ่อน 9 บาท
  11 คุณวาสนา ตึ๋งเถื่อน 100 บาท
  12 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 9 บาท
  13 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 26 บาท
  14 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  15 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 28 บาท
  16 คุณพรเทพ บุญประมวล 5 บาท
  17 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  18 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  19 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 100 บาท
  20 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  21 คุณบรรณสิทธิ์ พงษ์สิงห์ 20 บาท
  22 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ 100 บาท
  23 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  24 คุณ nanbatakeshi 10 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  26 คุณทวีไชย สำลีแก้ว 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา 0.02 บาท
  28 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 20 บาท
  29 ไข่หวาน 100 บาท
  30 ไข่หวาน 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  33 ไข่หวาน 100 บาท
  34 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา 19.56 บาท
  36 ไข่หวาน 100 บาท
  37 คุณดลยา Donlaya Unchans 108 บาท
  38 คุณธเนศ แก้วกำเนิด 28 บาท
  39 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  40 คุณศิษฐ์ณพิชญ์ Puniw 12 บาท
  41 คุณธิติมา ยกบุญญาธิการ 100 บาท
  42 คุณวิเชษฐ์ กุลสุ 10 บาท
  43 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  44 คุณกันยา อินปากดี 100 บาท
  45 คุณพิรุฬห์ลักษณ์ นิลชาติ 29 บาท
  ยังขาดอีก 77,116 บาท
   
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  ขาดอีก 76,894 บาท
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,786
  ค่าพลัง:
  +18,359
  วันนี้ได้แจ้งท่านเจ้าอาวาสพระชาลี ขอจองพระลำดับองค์ที่ 20 พระติสสพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเกิดคือ วันที่ 20 ค่ะ ส่วนจะหล่อเมื่อใดนั้นต้องปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสอีกครั้ง

  ภาพลำดับที่มีคนจองและโอนแล้วค่ะ
  326460593_979194723058004_7153795895840120639_n.jpg 326501537_1104949300309331_492267455964937336_n.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...