เชิญร่วมผ้าป่าสร้างถนนเข้าวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ

ในห้อง 'กฐิน - ผ้าป่า - งานวัด' ตั้งกระทู้โดย tippawans, 10 ธันวาคม 2009.

 1. tippawans

  tippawans เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +246
  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
  เพื่อสมทบทุนสร้างถนนทางเข้าวัดป่าสันตินิมิต <o:p></o:p>
  และร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน<o:p></o:p>
  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๕๕๓ <o:p></o:p>
  <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1028 style="MARGIN-TOP: 22.1pt; Z-INDEX: -1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 522pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 387pt; TEXT-ALIGN: left" type="#_x0000_t75"><v:fill opacity="63570f"></v:fill><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" gain="14418f" o:title="ถนน011"></v:imagedata></v:shape>ณ วัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ<o:p></o:p>
  ด้วยหลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานในสาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวิริยะ จารุวัณณะ สามัคคี อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ณ วัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นสถานที่ในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมได้ แต่เนื่องจากอบต.เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ ได้งบประมาณในการสร้างถนนเข้าวัด(เทคอนกรีตเพียงครึ่งทาง) ยังขาดงบประมาณสร้างทางต่ออีก คิดเป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รวมค่าก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท) ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทุกคน จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดป่าสันตินิมิต ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยพร้อมเพรียงกัน<o:p></o:p>
  อานิสงส์ของการสร้างถนนทางเข้าวัด จะทำให้ท่านเกิดความปลอดภัยในด้านการเดินทาง แคล้วคลาดอันตราย ไม่มีอุปสรรค เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย เปรียบเหมือนการสร้างถนนเพื่อช่วยอำนวยให้เกิดความสะดวกราบรื่นแก่สาธุชนทั้งหลาย ทำให้สามารถเดินทางมาทำบุญในวัดได้อย่างง่ายดาย และยังส่งผลให้ท่านมีช่องทางสะดวกในการทำกิจการงานต่าง ๆ ที่ชอบธรรม ไม่ติดขัด หนทางโล่งเตียน ทำอะไรก็ราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางเดินในสายธรรม ไม่ว่าจะเป็นหนทางการเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ ชาติหน้า หรือหนทางในสายพุทธภูมิก็ตาม ถือเป็นการสร้างทางสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยเฉพาะในปีใหม่ปีหน้าที่จะมาถึงนี้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหาปัจจัยสำหรับการสร้างทานบารมีก็ตาม <o:p></o:p>
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
  <o:p></o:p>
  ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่านทาง<o:p></o:p>
  <v:shapetype id=_x0000_t98 path="m0@5qy@2@1l@0@1@0@2qy@7,,21600@2l21600@9qy@7@10l@1@10@1@11qy@2,21600,0@11xem0@5nfqy@2@6@1@5@3@4@2@5l@2@6em@1@5nfl@1@10em21600@2nfqy@7@1l@0@1em@0@2nfqy@8@3@7@2l@7@1e" o:spt="98" coordsize="21600,21600" adj="2700"><v:formulas><v:f eqn="sum width 0 #0"></v:f><v:f eqn="val #0"></v:f><v:f eqn="prod @1 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @1 3 4"></v:f><v:f eqn="prod @1 5 4"></v:f><v:f eqn="prod @1 3 2"></v:f><v:f eqn="prod @1 2 1"></v:f><v:f eqn="sum width 0 @2"></v:f><v:f eqn="sum width 0 @3"></v:f><v:f eqn="sum height 0 @5"></v:f><v:f eqn="sum height 0 @1"></v:f><v:f eqn="sum height 0 @2"></v:f><v:f eqn="val width"></v:f><v:f eqn="prod width 1 2"></v:f><v:f eqn="prod height 1 2"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="custom" o:extrusionok="f" textboxrect="@1,@1,@7,@10" o:connectangles="270,180,90,0" o:connectlocs="@13,@1;0,@14;@13,@10;@12,@14" limo="10800,10800"></v:path><v:handles><v:h xrange="0,5400" position="#0,topLeft"></v:h></v:handles><o:complex v:ext="view"></o:complex></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 3.55pt; Z-INDEX: -2; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 522pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t98"></v:shape><o:p></o:p>
  ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ
  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราษีไศล เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๓๙๒๗๐-๑ <o:p></o:p>

  ติดต่อสอบถามและรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ตามหมายเลขแฟกซ์หรือ E-mail ได้ที่
  1. คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทร.083-140-2285,
  E-mail ; thimuk@Gmail.com
  แฟกซ์ ; 043-348-390 ต่อ 405 พร้อมหมายเหตุท้ายชื่อว่า
  ส่งต่อคุณ<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:personName w:st="on" ProductID="ทิพยวรรณ มุกนำพร">ทิพยวรรณ มุกนำพร(ผ้าป่าสร้างถนน)</st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="ทิพยวรรณ มุกนำพร">2. คุณสุภาพร เนียมอินทร์ โทร.081-814-3364 </st1:personName>
  <st1:personName w:st="on" ProductID="ทิพยวรรณ มุกนำพร">แฟกซ์ 02-986-8839</st1:personName> <o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <v:rect id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 6.15pt; Z-INDEX: -3; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 522pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 163.85pt; TEXT-ALIGN: left" strokeweight="6pt"><v:stroke linestyle="thickBetweenThin"></v:stroke></v:rect><o:p></o:p>
  กำหนดการ<o:p></o:p>
  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต<o:p></o:p>
  (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓) เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์<o:p></o:p>
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์<o:p></o:p>
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่า <o:p></o:p>
  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วอาราธนาศีล<o:p></o:p>
  หลวงพ่อให้ศีล<o:p></o:p>
  ประธานถวายผ้าป่า และทอดผ้าป่า<o:p></o:p>
   
 2. seablue

  seablue Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  30
  ค่าพลัง:
  +77
  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี<O:p</O:p


  เพื่อสมทบทุนสร้างถนนทางเข้าวัดป่าสันตินิมิต<O:p</O:p


  และร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน<O:p</O:p


  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๕๕๓ </V:p<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape style="Z-INDEX: -1; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 22.1pt; WIDTH: 522pt; HEIGHT: 387pt; MARGIN-LEFT: 0px; LEFT: 0px" id=_x0000_s1028 type="#_x0000_t75"><v:fill opacity="63570f"></v:fill><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg" o:title="ถนน011" gain="14418f"></v:imagedata></v:shape>ณ วัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ<O:p</O:p

  ด้วยหลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวิริยะ จารุวัณณะ สามัคคี อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้ทั้งหลัง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตรณ วัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นสถานที่ในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมได้ แต่เนื่องจากอบต.เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ ได้งบประมาณในการสร้างถนนเข้าวัด(เทคอนกรีตเพียงครึ่งทาง) ยังขาดงบประมาณสร้างทางต่ออีก คิดเป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รวมค่าก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท) ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทุกคน จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดป่าสันตินิมิต ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยพร้อมเพรียงกัน<O:p</O:p
  อานิสงส์ของการสร้างถนนทางเข้าวัด จะทำให้ท่านเกิดความปลอดภัยในด้านการเดินทาง แคล้วคลาดอันตราย ไม่มีอุปสรรค เกิดความคล่องตัว สะดวกสบาย เปรียบเหมือนการสร้างถนนเพื่อช่วยอำนวยให้เกิดความสะดวกราบรื่นแก่สาธุชนทั้งหลาย ทำให้สามารถเดินทางมาทำบุญในวัดได้อย่างง่ายดายและยังส่งผลให้ท่านมีช่องทางสะดวกในการทำกิจการงานต่างๆ ที่ชอบธรรมไม่ติดขัดหนทางโล่งเตียนทำอะไรก็ราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนทางเดินในสายธรรมไม่ว่าจะเป็นหนทางการเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ ชาติหน้าหรือหนทางในสายพุทธภูมิก็ตามถือเป็นการสร้างทางสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปโดยเฉพาะในปีใหม่ปีหน้าที่จะมาถึงนี้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหาปัจจัยสำหรับการสร้างทานบารมีก็ตาม<O:p</O:p
  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
  <O:p</O:p
  ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่านทาง<O:p</O:p
  <v:shapetype id=_x0000_t98 path="m0@5qy@2@1l@0@1@0@2qy@7,,21600@2l21600@9qy@7@10l@1@10@1@11qy@2,21600,0@11xem0@5nfqy@2@6@1@5@3@4@2@5l@2@6em@1@5nfl@1@10em21600@2nfqy@7@1l@0@1em@0@2nfqy@8@3@7@2l@7@1e" adj="2700" coordsize="21600,21600" o:spt="98"><V:p</V:p</v:shapetype><O:p</O:p
  ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ
  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราษีไศล เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๓๙๒๗๐-๑ <O:p</O:p

  ติดต่อสอบถามและรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อ ที่อยู่ตามหมายเลขแฟกซ์หรือ E-mail ได้ที่
  1. คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทร.083-140-2285,
  E-mail ; thimuk@Gmail.com
  แฟกซ์ ; 043-348-390 ต่อ 405 พร้อมหมายเหตุท้ายชื่อว่า
  ส่งต่อคุณ ทิพยวรรณ มุกนำพร(ผ้าป่าสร้างถนน)
  <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]</st1:personName>2. คุณสุภาพร เนียมอินทร์ โทร.081-814-3364
  <st1:personName ProductID="ทิพยวรรณ มุกนำพร" w:st="on">แฟกซ์ 02-986-8839</st1:personName> <O:p</O:p
  <O:p</O:p</O:p

  กำหนดการ<O:p</O:p

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๕๕๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร<O:p</O:p
  (ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓) เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์<O:p</O:p
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์<O:p</O:p
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่า <O:p</O:p
  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วอาราธนาศีล<O:p</O:p
  หลวงพ่อให้ศีล<O:p</O:p
  ประธานถวายผ้าป่า และทอดผ้าป่า<O:p</O:p
  อนุโมทนาบุญสร้างถนนเข้าวัดค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 ธันวาคม 2009
 3. higig

  higig เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +142
  ขอร่วมบุญ 100 บาทได้โอนแล้วเมื่อ 11/12/52 เวลาประมาณ 16.05 น.ค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 4. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,468
  เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๕๓ ร่วมบุญสร้างถนนเข้าวัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ (หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ - ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) บัญชีธนาคารกรุงเทพฯ ออมทรัพย์ สาขาราษีไศล ชื่อพระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่ ๔๗๔-๐-๓๙๒๗๐-๑ จำนวน ๒๐๐.- บาท สาธุค่ะ  [​IMG]  อิทัง ปุญญพลัง อิมินา ปุญญะกัมเมนะ<O:p</O:p
  ด้วยความนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย นับแต่นี้ไป ข้าพจ้าจะมีแต่สติ สัมปชัญญะ ปัญญาญาณ อุดมไปด้วยจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ดีงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

  ข้าพเจ้าขอขมาอาราธนา บารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทะเจ้า พระอริยสาวก พระอริยสาวิกาทุก ๆ พระองค์ มารดาบิดาทุกภพทุกชาติ ครูอุปชาอาจารย์ ผู้มีคุณผู้สูงชาติ ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม และผู้มีพระคุณทุกท่าน โปรดมาสถิตอยู่เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า เพื่อให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า มีผลปรากฏจริงทุกประการเทอญ

  <O:p</O:p
  ด้วยบุญกุศลใด ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ปฐมชาติ อดีตชาติ ปัจจุบัน ตราบจนวันนี้ และที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปในอนาคตกาลภายหน้าก็ดี ขอจงรวมกองบุญทั้งมวลให้ข้าพเจ้า ...
  <O:p</O:p


  • มีปัญญาญาณ ได้ดวงตาเห็นธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้น ไม่เป็นผู้ประมาทขาดสติ
  <O:p</O:p
  • เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ไม่พึงประกอบด้วยมิจฉาทิฐิ มีแนวทางอริยมรรคเพื่อการดำเนิน
  <O:p</O:p
  • ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอริยทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นผู้มีความเพียร และมีขันติ พึงเป็นผู้ที่ศัตรูเข้าครอบงำมิได้ ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย
  <O:p</O:p
  • ตราบใดที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะ ขอให้เป็นผู้กำเนิดด้วยไตรเหตุ (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) ขออย่าได้ประมาทพลาดพลั้งลงอบายภูมิ และขอให้ได้เกิดในดินแดนที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง ได้เกิดอยู่ในตระกูลสัมมาทิฐิ ที่มีความยินดีในทาน ศีล ภาวนา
  <O:p</O:p
  • ความปรารถนาใดๆ ที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อ หากมีอกุศลใดเกิดขึ้นในจิต ขอให้ระลึกรู้ได้เท่าทัน และระงับเสียซึ่งอกุศลนั้น<O:p</O:p
  ขอให้ข้าพเจ้า จงมีส่วนแห่งบุญดังที่กล่าวมาทุกประการ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลทุกประการนั้นๆ ให้แก่ มารดาบิดาทุกภพชาติ บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย เครือญาติลูกหลานบริวาร ครูอุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีคุณผู้สูงชาติ ผู้สงเคราะห์โลกพิทักษ์ธรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าบ่าวนายใช้ เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าการบัญชี หรือผู้ที่เคยเกี่ยวสัมพันธ์กันมาในทุกภพทุกชาติ ตลอดจนถึงพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ นายนิริยบาล พระภูมิเจ้าที่ ครุฑ นาคา คนธรรพ์ กินรี พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พระพาย พระเพลิง พระพิรุณ พระสุริยันและจันทรา ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ศิริพุทธอำมาตย์ ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา จนภวัคคพรหม ถึงรอบขอบมหาอเวจี สรรพชีวิตทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณทั้งหลายทั้ง ๓๑ ภูมิ ทั่วแสนโกฐโลกจักรวาล โปรดจงรับทราบแล้วมาอนุโมทนารับเอาส่วนกุศลนั้น ๆ ด้วยเทอญ

  อนึ่ง ส่วนกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าอาจได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินท่านทั้งหลายไว้ จะด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ตั้งแต่ปฐมชาติอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใด เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ดี ขอได้โปรดรับรู้และเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และหากกรรมอันใดที่ท่านทั้งหลายเคยล่วงเกินต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอปรวารณาให้เป็นอโหสิกรรมอภัยทานไว้ ณ ที่นี้.

  <O:p</O:p
  พุทโธ ธัมโม สังโฆ นะ โม พุท ธา ยะ<O:p</O:p
  นิพพานัง ปัจจัยโย โหตุ
  </O:p<!-- google_ad_section_end --><O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มกราคม 2010
 5. ประทีปแก้ว

  ประทีปแก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3,507
  ค่าพลัง:
  +8,278
  [​IMG]
  บุญที่น้องบุญญ์ได้ตั้งใจทำด้วยดีแล้วจงส่งผลให้น้องบุญญสิกขาจงพบแด่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ....สาธุค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...