เรื่องเด่น เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์พุทธฯ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 16 พฤษภาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,946
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,465
  ค่าพลัง:
  +5,285
  e0b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c.jpg
  เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์พุทธฯ วธ.เวิร์กช็อป-สร้างเครือข่าย

  เชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์พุทธฯ – นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาผู้ถึงแก่วายชนม์ และการประชุมเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ พระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2562 เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c-1.jpg

  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จำนวน 160 ราย แบ่งเป็น พระสงฆ์ 90 รูป ฆราวาส 62 คน และหน่วยงาน 8 แห่ง

  b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c-2.jpg

  โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2562 ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพฯ และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่าย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

  b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c-3.jpg [​IMG] [​IMG]

  นายกฤษศญพงษ์กล่าวต่อไปว่า ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งบุคคลที่ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ ย่อมได้ชื่อว่านำเอาคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนได้ประพฤติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

  b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c-4.jpg

  ทั้งนี้ ในช่วงเช้า พิธีทักษิณานุประทานอุทิศแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว ระลึกถึงการทำความดีของท่านเหล่านั้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมซึ่งความดีเหล่านั้นไม่มีวันดับสูญ จะยังคงอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป

  “การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์นั้น จะพิจารณาถึงคุณูปการที่เป็นต้นแบบ ตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชน และบุคคลทั่วไป ผู้ผ่านการคัดเลือกปีละ 160 รูป/คนนั้นจะน้อยไปไหม คณะกรรมการก็คิดว่ายังน้อยไปเพราะหลายคน ทำความดีต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว เช่น การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม การเจริญจิตตภาวนาก็ถือว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพยายามคัดเลือกและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ 160 รูป/คนต่อปี ก็ถือว่าพอดี และเหมาะสมในแต่ละปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด คณะสงฆ์แต่ละจังหวัดก็ช่วยกันคัดเลือกในเบื้องต้น เพราะท่านใกล้ชิดกับผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดของท่าน ดูทั้งพฤติกรรม ผลงานและความตั้งใจในการทำคุณประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการส่วนกลางพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง สามารถให้ความรู้สึกได้ว่าเมื่อประกาศรายชื่อไปแล้ว จะเป็นที่ชื่นใจและอนุโมทนา” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

  b89ce0b8b9e0b989e0b897e0b8b3e0b884e0b8b8e0b893e0b89be0b8a3e0b8b0e0b982e0b8a2e0b88ae0b899e0b98c-5.jpg

  ด้านอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กับการทำนุบำรุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “กรมการศาสนากับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยภาคีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” โดยอธิบดีกรมการศาสนา และการเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยนายปกรณ์ ตันสกุล อดีตรองอธิบดีกรมการศาสนา, น.ส.ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร) และนายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2517436
   

แชร์หน้านี้

Loading...