เทคนิคสอนเด็กให้มีความกตัญญูกตเวทิตา

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย pong-sit, 20 ตุลาคม 2006.

 1. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,779
  <CENTER>[FONT=MS Sans Serif, Thonburi, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, DB ThaiText][SIZE=+2]เทคนิคสอนเด็กให้มีความกตัญญูกตเวทิตา[/SIZE]
  (กตัญญู แปลว่า รู้คุณค่าของความดี กตเวที แปลว่า รู้จักตอบแทนความดี)
  [/FONT]

  [FONT=MS Sans Serif, Thonburi, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, DB ThaiText]เวลาคุณพ่อคุณแม่อุ้มหรือจูงลูกไปไหนมาไหน
  ให้คุยกับลูกว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวลูก
  ล้วนแต่เป็นเพื่อนของลูกทั้งนั้น (มองให้เห็นคุณค่า)
  วิธีปฏิบัติคือพบเห็นอะไรก็ชี้ให้ดูและสอนให้แกเข้าใจ
  โดยใช้ภาษาแบบเด็ก ๆ ดังต่อไปนี้
  [/FONT]

  [FONT=MS Sans Serif, Thonburi, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, DB ThaiText]ขอบคุณต้นไม้ ช่วยให้ร่มเงา ให้ผลไม้แก่หนู
  ขอบคุณเสาไฟฟ้า ช่วยเอาไฟฟ้า เข้าไปในบ้านของหนู
  ขอบคุณหมา ช่วยเฝ้าบ้านให้หนู
  ขอบคุณดอกไม้ ช่วยให้หนูเห็นแล้วสบายใจ
  ขอบคุณถนน ช่วยพาหนูไปไหนมาไหน
  ขอบคุณรถยนต์ ช่วยพาหนูไปเที่ยวไกล ๆ
  ขอบคุณหลังคาบ้าน ช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้หนู
  ฯลฯ
  [/FONT][FONT=MS Sans Serif, Thonburi, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, DB ThaiText]เด็ก ๆ หากมีความเคยชินในการใช้รูปแบบความคิด
  เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเช่นนี้ตั้งแต่เล็ก ๆ
  เขาจะเริ่มมีความเคยชินในการใช้ความคิดเช่นนี้
  ทำให้เป็นคนกตัญญูกตเวทีตั้งแต่เล็ก โลกของเขา
  ย่อมสวยสดงดงามประหนึ่งโลกของสวรรค์เลยทีเดียว
  ดังจะขอยกคำตรัสสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎก
  มาอ้างอิงดังต่อไปนี้
  [/FONT]<TABLE><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left width=400 bgColor=#ffff00 height=250>[FONT=MS Sans Serif, Thonburi, EucrosiaUPC, FreesiaUPC, DB ThaiText] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
  เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์
  ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน
  คือ
  ๑. กายสุจริต
  ๒.วจีสุจริต
  ๓.มโนสุจริต
  ๔.ความเป็นคนกตัญญูกตเวที
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบ ด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล
  เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ในสวรรค์ ฯ
  (สุตตันต. เล่ม ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ข้อ ๒๑๓ )
  [/FONT]</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
   
 2. อ_เอกวัฒน์

  อ_เอกวัฒน์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  279
  ค่าพลัง:
  +270
  บุคคลผู้มีความกตัญญูนั้นหาได้ยาก ขออนุโมทนาต่อผู้มีใจกตัญญูทุกท่าน
   

แชร์หน้านี้

Loading...