เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โภชนาปฏิสังยุต

  TheZito2012

  Published on May 24, 2012
  อ.สมภพ. ความจำเป็นสำหรับการให้ทาน

  krisada phasuk
  Published on Nov 30, 2011
  หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ - ธรรมะเทศนา วันอาสาฬหบูชา วันอุบัติเกิดขึ้นของ ธรรมจักร

  เต๋า ดีไลท์ ธรรมะ
  Published on Jul 8, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  เหตุให้เกิดทุกข์ 1/3 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 21, 2016
  บริจาคปัจจัย4 อย่างไม่เป็นหนี้ - หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

  เต๋า ดีไลท์ ธรรมะ

  Published on Jul 15, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พุทธศาสนากับคนเฒ่าคนแก่ - พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เสรี ลพยิ้ม

  Published on Mar 17, 2014
  เมื่อบัวขาดนํ้า # พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Mar 28, 2016
  แก่นสารของชีวิต 03. อ.สมภพ

  krisada phasuk
  Published on Sep 17, 2012


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ เล่าเรื่อง สามเณรได้อภิญญา

  TheZito2012
  Published on May 22, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 พฤษภาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 05 สมาธิสูตร ปี41 ตอนที่ 3/4 CD48

  Souliya Sundara
  Published on Aug 24, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ธรรมะรักษา.1 โดย พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  อ.สมภพ โชติปัญโญ ธรรมะรักษา 2/2

  อ.สมภพ โชติปัญโญ. กำไรชีวิต

  krisada phasuk

  Published on Nov 30, 2011

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 มิถุนายน 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  14 ม ค 2538 ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนา 5 ยุค ถึงปัจจุบัน (วิมุติยุค ,สมาธิยุค, ศีลยุค, สุตยุค, ทานยุค)

  14 ม ค 2538 ตอนที่ 2 พระพุทธศาสนา 5 ยุค ถึงปัจจุบัน (วิมุติยุค ,สมาธิยุค, ศีลยุค, สุตยุค, ทานยุค)

  15 ม.ค. 2538 ตอนที่ 1 ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิด ,นิมิตก่อนตาย ,การเข้านิโรธ

  15 ม.ค. 2538 ตอนที่ 2 จิตมีสมาธิ ,การเข้านิโรธสมาบัติ, การเจริญอานาปานสติ

  namo 125
  Published on Dec 22, 2015   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พรหมโลก @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Jan 5, 2016
  การเจริญสมถะและวิปัสนา 1-2 / พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  noi178 somporn kingparn
  Published on Feb 6, 2013


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ ดอกบัวบานแล้วทางทิศตะวันตก และ การรู้แจ้งเกิดดับ ฉับพลันปัจจุบันอารมณ์

  TheZito2012
  Published on Jun 8, 2019
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ปฏิปทาของพระอริยเจ้า 1/2 อ.สมภพ

  ปฏิปทาของพระอริยเจ้า 2/2 อ.สมภพ

  krisada phasuk
  Published on Jun 8, 2012
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โชติปัญโญ ความเพียรที่ยั่งยืน

  อ.สมภพ โชติปัญโญ ภัทเทกรัตตคาถา

  Jaja Lala
  Published on Jun 5, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กรกฎาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อารยะธรรมตะวันตก 1/2 อ.สมภพ โชติปัญโญ

  อารยะธรรมตะวันตก 2/2 อ.สมภพ

  อ.สมภพ โชติปัญโญ. สิ่งที่ได้มาโดยยาก

  krisada phasuk
  Published on Jul 25, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 กรกฎาคม 2019
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  นิมิตฝันของ หลวงพ่อสมภพ สมัยท่านทำความเพียร 10 Hrs.

  นิพพาน
  Streamed live on Jul 5, 2019
  อ.สมภพ โชติปัญโญ บุญขอดสิม ผูกพัทธสีมา

  Jaja Lala
  Published on Jun 11, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Jul 15, 2019
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โชติปัญโญ เว้นชั่วเข้าหาธรรม ตอนที่1

  อ.สมภพ โชติปัญโญ เว้นชั่วเข้าหาธรรม ตอนที่2

  Jaja Lala
  Published on Jun 4, 2013

   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  บุญที่ต้องศึกษา @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Aug 6, 2016
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ปฐมนิเทศ 1/2 อ.สมภพ

  ปฐมนิเทศน์ภาคบ่าย 2/2 อ.สมภพ

  krisada phasuk
  Published on Mar 26, 2013

   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โชติปัญโญ ไฟ คือ ราคะ ไฟ คือ โทสะ ไฟ คือ โมหะ จงเป็นพรรษาแห่งการดับไฟเถิด

  TheZito2012
  Published on Jul 27, 2019
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - ยุคพุทธกาล ๑

  Am Maninter
  Published on Mar 26, 2019
  ยุคพุทธกาล ๑ ธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,291
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 14 พระอรหันต์ห่อข้าว จาคานุสสติ ตอนที่ 2/4 CD64

  Souliya Sundara
  Published on Sep 12, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...