เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  จุลไชยยะปกรณ์ อ.สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Apr 23, 2012
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 สิงหาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  เทศน์ในงานวันบูรพา ลป.มั่น โดยอ.สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Feb 9, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เปิดดูไฟล์ 4469133
  namo 125
  Published on Apr 24, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  อุบายวิธี !! ทรมานกิเลส !! ให้จิตสงบพบกับความสุข อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Feb 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ที่พึ่งของคน 1/2 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ที่พึ่งของคน 2/2 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 27, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  รวม ธรรมบรรยาย ๑ - ๙๑๑ ชุด คลิกฟังได้เลยค่ะ
  โดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
  ๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
  ๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
  ๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
  ๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
  ๖.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
  ๗.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
  ๘.อบรมพระหนุ่ม ๑
  ๙.อบรมพระหนุ่ม ๒
  ๑๐.อบรมพระหนุ่ม ๓
  ๑๑.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๑
  ๑๒.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๒
  ๑๓.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๓
  ๑๔.ชีวิตเจียระไน ๑
  ๑๕.ชีวิตเจียระไน ๒
  ๑๖.ชีวิตเจียระไน ๓
  ๑๗.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๑
  ๑๘.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๒
  ๑๙.สถานะการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๓
  ๒๐.วิศวกรรมห่าก้อม ๑
  ๒๑.วิศวกรรมห่าก้อม ๒
  ๒๒.ปลดชนวนระเบิด ๑
  ๒๓.ปลดชนวนระเบิด ๒
  ๒๔.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๑
  ๒๕.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๒
  ๒๖.บุญแจกข้าว กองหด ๑
  ๒๗.บุญแจกข้าว กองหด ๒
  ๒๘.วิสาขะรำพึง ๑
  ๒๙.วิสาขะรำพึง ๒
  ๓๐.ความสุขของโลก
  ๓๑.โลกาวินาศเมื่อขาดธรรม
  ๓๒.สมรัก สมรส
  ๓๓.สงกรานต์
  ๓๔.อริยธนะคาถา
  ๓๕.ลอยกระทง
  ๓๖.จตุโลกบาล
  ๓๗.ระดมธรรม
  ๓๘.จุดไฟบ้านป้องกันไฟป่า
  ๓๙.อีสานเขียว
  ๔๐.รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรม
  ๔๑.แผ่นดินธรรม-ทอง
  ๔๒.เดือนสามฤดูกาลแสวงบุญ
  ๔๓.บวชแทนพระคุณ
  ๔๔.มนต์ตวาดผี ๑
  ๔๕.มนต์ตวาดผี ๒
  ๔๖.ประวัติกาลแห่งชีวิต
  ๔๗.ทางเลือกแห่งการพัฒนา
  ๔๘.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๑
  ๔๙.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๒
  ๕๐.ความทุกข์ของโลกฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มีนาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๕๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร
  ๕๒.สิบประจัญบานแห่งกองทัพธรรม
  ๕๓.ปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรม
  ๕๔.การบวชคืออะไร
  ๕๕.ทางแห่งการได้บุญตลอดกาล
  ๕๖.ดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนา
  ๕๗.ดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสต์
  ๕๘.ศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณ
  ๕๙.เป้าหมายแห่งสติปัฏฐาน
  ๖๐.สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
  ๖๑.นิทานชาดกสำหรับเด็ก
  ๖๒.วันแม่ ๒๕๓๕ พระมารดาแห่งความดี
  ๖๓.เสียงสวดมนต์ในพงหญ้า
  ๖๔.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
  ๖๕.คนอะไร
  ๖๖.ตอบปัญหาธรรม ความสงสัย
  ๖๗.อานิสงส์ของการบวช
  ๖๘.อันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่
  ๖๙.บทบาทของคณะสงฆ์ไทย
  ๗๐.ตอบปัญหาทางวิทยุ
  ๗๑.นารีพิฆาต
  ๗๒.พุทธศาสานากับการเมืองฯ
  ๗๓.โลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนา
  ๗๔.วงจรชีวิต
  ๗๕.ธรรมบรรณาการของขวัญวันเกิด
  ๗๖.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๑
  ๗๗.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๒
  ๗๘.ปัญหาเกี่ยวกับการให้ทาน
  ๗๙.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๑
  ๘๐.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๒
  ๘๑.เพื่อความอยู่รอดของศาสนา
  ๘๒.มูลนิธิกถา
  ๘๓.ที่พึ่งของคน ๑
  ๘๔.ที่พึ่งของคน ๒
  ๘๕.เป้าหลอมสังคมไทย
  ๘๖.วัฒนธรรมร่วมสมัยและหัวใจวัฒนธรรมโลก
  ๘๗.การพัฒนาตน
  ๘๘.มาฆะ ๒๕๓๙
  ๘๙.มงคลชีวิต
  ๙๐.พุทธศาสนากับการศึกษาของชาติ
  ๙๑.บุญขอดสิม (ผูกพัทธสีมา)
  ๙๒.บวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๙๓.ทานปริทัศน์
  ๙๔.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑
  ๙๕.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๒
  ๙๖.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑
  ๙๗.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒
  ๙๘.ถวายพระมหาราช
  ๙๙.ปฏิรูปประเพณี-ประเพณีที่ควรปฏิรูป
  ๑๐๐.สู่ขวัญสะเดาะเคราะห์
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๑๐๑.ส่างเมาสำหรับนักบวช
  ๑๐๒.ส่างเมาบรรเทาทุกข์
  ๑๐๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์
  ๑๐๔.เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม
  ๑๐๕.วิสาขะบูชา ๒๕๓๔
  ๑๐๖.ควันหลงวิสาขะ ๒๕๓๔
  ๑๐๗.ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
  ๑๐๘.วิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้
  ๑๐๙.ประวัติกาลแห่งพระศาสนา
  ๑๑๐.ควันหลงบุญข้าวประดับดิน
  ๑๑๑.ยาใจ
  ๑๑๒.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๑
  ๑๑๓.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๒
  ๑๑๔.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๑
  ๑๑๕.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๒
  ๑๑๖.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๑
  ๑๑๗.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๒
  ๑๑๘.ของฝากจากวันมหาปวารณา
  ๑๑๙.นิพเพธปฏิปทา
  ๑๒๐.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๑
  ๑๒๑.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๒
  ๑๒๒.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๓
  ๑๒๓.วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคม
  ๑๒๔.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๑-๒
  ๑๒๕.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๓-๔
  ๑๒๖.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๑
  ๑๒๗.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๒
  ๑๒๘.ความสุขของโลก - ความสุขของธรรม
  ๑๒๙.เทวามารสงคราม-สงครามระหว่างเทพกับมาร
  ๑๓๐.บูชาพระคุณแผ่นดิน
  ๑๓๑.ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
  ๑๓๒.เมื่อบัวขาดนํ้า
  ๑๓๓.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๑
  ๑๓๔.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๒
  ๑๓๕.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๑
  ๑๓๖.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๒
  ๑๓๗.อันเนื่องมาจากบุญกฐินสามัคคี
  ๑๓๘.ปีใหม่ทำอย่างไรดี
  ๑๓๙.ธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  ๑๔๐.ปีใหม่นำจิตใจสู่ความสงบ
  ๑๔๑.ศาสนากับคนรุ่นใหม่
  ๑๔๒.ชีวิตที่เตรียมพร้อม
  ๑๔๓.พุทธศาสนากับคนเฒ่าคนแก่
  ๑๔๔.หยั่งเข้าสู่ธรรม
  ๑๔๕.ธรรมะกับการปกครอง
  ๑๔๖.แก่นสารแห่งชีวิต ๑
  ๑๔๗.แก่นสารแห่งชีวิต ๒
  ๑๔๘.แก่นสารแห่งชีวิต ๓
  ๑๔๙.บุญ ดิบ ดิบ
  ๑๕๐.จุลไชยยะปกรณ์
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๑๕๑.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๑
  ๑๕๒.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๒
  ๑๕๓.คนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วง
  ๑๕๔.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๑
  ๑๕๕.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๒
  ๑๕๖.ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
  ๑๕๗.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๑
  ๑๕๘.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๒
  ๑๕๙.ธรรมสังเวช ๑
  ๑๖๐.ธรรมสังเวช ๒
  ๑๖๑.ธรรมสังเวช ๓
  ๑๖๒.ธรรมสังเวช ๔
  ๑๖๓.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๑
  ๑๖๔.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๒
  ๑๖๕.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๓
  ๑๖๖.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๔
  ๑๖๗.กวนอิมปริทัศน์ ๑
  ๑๖๘.กวนอิมปริทัศน์ ๒
  ๑๖๙.กวนอิมปริทัศน์ ๓
  ๑๗๐.กวนอิมปริทัศน์ ๔
  ๑๗๑.คำทำนายของพระอรหันต์ ๑
  ๑๗๒.คำทำนายของพระอรหันต์ ๒
  ๑๗๓.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๑
  ๑๗๔.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๒
  ๑๗๕.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๑
  ๑๗๖.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๒
  ๑๗๗.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
  ๑๗๘.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
  ๑๗๙.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
  ๑๘๐.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
  ๑๘๑.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๑
  ๑๘๒.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๒
  ๑๘๓.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๑
  ๑๘๔.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๒
  ๑๘๕.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๑
  ๑๘๖.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๒
  ๑๘๗.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๑
  ๑๘๘.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๒
  ๑๘๙.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
  ๑๙๐.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
  ๑๙๑.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
  ๑๙๒.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
  ๑๙๓.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
  ๑๙๔.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
  ๑๙๕.มหาสติปัฏฐาน ๑
  ๑๙๖.มหาสติปัฏฐาน ๒
  ๑๙๗.มหาสติปัฏฐาน ๓
  ๑๙๘.มหาสติปัฏฐาน ๔
  ๑๙๙.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
  ๒๐๐.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๒๐๑.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ - ๑
  ๒๐๒.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ - ๒
  ๒๐๓.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๑
  ๒๐๔.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๒
  ๒๐๕.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๑
  ๒๐๖.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๒
  ๒๐๗.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
  ๒๐๘.อริยมรรคมีองค์แปด (วิสาขะ ๒๕๓๖)
  ๒๐๙.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๑
  ๒๑๐.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๒
  ๒๑๑.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๑
  ๒๑๒.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๒
  ๒๑๓.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๑
  ๒๑๔.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๒
  ๒๑๕.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๑
  ๒๑๖.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๒
  ๒๑๗.ธรรมะเพื่อชีวิต ๑
  ๒๑๘.ธรรมะเพื่อชีวิต ๒
  ๒๑๙.ธรรมะเพื่อชีวิต ๓
  ๒๒๐.ธรรมะเพื่อชีวิต ๔
  ๒๒๑.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๑
  ๒๒๒.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๒
  ๒๒๓.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๓
  ๒๒๔.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๔
  ๒๒๕.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
  ๒๒๖.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
  ๒๒๗.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
  ๒๒๘.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
  ๒๒๙.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๑
  ๒๓๐.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๒
  ๒๓๑.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๓
  ๒๓๒.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๔
  ๒๓๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๕
  ๒๓๔.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๑
  ๒๓๕.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๒
  ๒๓๖.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๑
  ๒๓๗.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๒
  ๒๓๘.ย้อนยุคพุทธันดร ๑
  ๒๓๙.ย้อนยุคพุทธันดร ๒
  ๒๔๐.ย้อนยุคพุทธันดร ๓
  ๒๔๑.ย้อนยุคพุทธันดร ๔
  ๒๔๒.ขบวนการผีเปรต ๑
  ๒๔๓.ขบวนการผีเปรต ๒
  ๒๔๔.ขบวนการผีเปรต ๓
  ๒๔๕.ขบวนการผีเปรต ๔
  ๒๔๖.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
  ๒๔๗.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
  ๒๔๘.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๑
  ๒๔๙.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๒
  ๒๕๐.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๑
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๒๕๑.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๒
  ๒๕๒.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๑
  ๒๕๓.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๒
  ๒๕๔.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๑
  ๒๕๕.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๒
  ๒๕๖.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๓
  ๒๕๗.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๔
  ๒๕๘.รางวัลธรรมชาติ ๑
  ๒๕๙.รางวัลธรรมชาติ ๒
  ๒๖๐.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๑
  ๒๖๑.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๒
  ๒๖๒.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๑
  ๒๖๓.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๒
  ๒๖๔.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๑
  ๒๖๕.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๒
  ๒๖๖.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๑
  ๒๖๗.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๒
  ๒๖๘.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๑
  ๒๖๙.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๒
  ๒๗๐.สูญญกถา ๑
  ๒๗๑.สูญญกถา ๒
  ๒๗๒.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๑
  ๒๗๓.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๒
  ๒๗๔.โลกุตรานุวัตร ๑
  ๒๗๕.โลกุตรานุวัตร ๒
  ๒๗๖.โลกุตรานุวัตร ๑
  ๒๗๗.โลกุตรานุวัตร ๒
  ๒๗๘.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๑
  ๒๗๙.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๒
  ๒๘๐.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๓
  ๒๘๑.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๑
  ๒๘๒.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๒
  ๒๘๓.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๓
  ๒๘๔.การอบรมพัฒนาจิต ๑
  ๒๘๕.การอบรมพัฒนาจิต ๒
  ๒๘๖.การอบรมพัฒนาจิต ๓
  ๒๘๗.การอบรมพัฒนาจิต ๔
  ๒๘๘.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๑
  ๒๘๙.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๒
  ๒๙๐.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๑
  ๒๙๑.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๒
  ๒๙๒.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๑
  ๒๙๓.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๒
  ๒๙๔.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๑
  ๒๙๕.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๒
  ๒๙๖.ธรรมคุ้มครองโลก ๑
  ๒๙๗.ธรรมคุ้มครองโลก ๒
  ๒๙๘.ธรรมคุ้มครองโลก ๓
  ๒๙๙.ธรรมคุ้มครองโลก ๔
  ๓๐๐.ธรรมคุ้มครองโลก ๕
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๓๐๑.ธรรมคุ้มครองโลก ๖
  ๓๐๒.ธรรมคุ้มครองโลก ๗
  ๓๐๓.ธรรมคุ้มครองโลก ๘
  ๓๐๔.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๑
  ๓๐๕.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๒
  ๓๐๖.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๑
  ๓๐๗.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๒
  ๓๐๘.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๑
  ๓๐๙.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๒
  ๓๑๐.สารพันปัญหาธรรมะ ๑
  ๓๑๑.สารพันปัญหาธรรมะ ๒
  ๓๑๒.สารพันปัญหาธรรมะ ๓
  ๓๑๓.สารพันปัญหาธรรมะ ๔
  ๓๑๔.สารพันปัญหาธรรมะ ๕
  ๓๑๕.สารพันปัญหาธรรมะ ๖
  ๓๑๖.สารพันปัญหาธรรมะ ๗
  ๓๑๗.สารพันปัญหาธรรมะ ๘
  ๓๑๘.สารพันปัญหาธรรมะ ๙
  ๓๑๙.สารพันปัญหาธรรมะ ๑๐
  ๓๒๐.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๑
  ๓๒๑.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๒
  ๓๒๒.มาฆะบูชา ปี พ
  ๓๒๓.มาฆะบูชา ปี พ
  ๓๒๔.อุดมคติของชาวพุทธ ๑
  ๓๒๕.อุดมคติของชาวพุทธ ๒
  ๓๒๖.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๑
  ๓๒๗.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๒
  ๓๒๘.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๑
  ๓๒๙.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๒
  ๓๓๐.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๑
  ๓๓๑.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๒
  ๓๓๒.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๑
  ๓๓๓.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๒
  ๓๓๔.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๑
  ๓๓๕.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๒
  ๓๓๖.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๓
  ๓๓๗.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๔
  ๓๓๘.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๑
  ๓๓๙.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๒
  ๓๔๐.อบรมพระสังฆาธิการ ๑
  ๓๔๑.อบรมพระสังฆาธิการ ๒
  ๓๔๒.อบรมพระสังฆาธิการ ๓
  ๓๔๓.อบรมพระสังฆาธิการ ๔
  ๓๔๔.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๑
  ๓๔๕.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๒
  ๓๔๖.ผ้าป่าสามัคคี ๑
  ๓๔๗.ผ้าป่าสามัคคี ๒
  ๓๔๘.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๑
  ๓๔๙.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๒
  ๓๕๐.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๓
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๓๕๑.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๔
  ๓๕๒.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๑
  ๓๕๓.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๒
  ๓๕๔.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๑
  ๓๕๕.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๒
  ๓๕๖.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๑
  ๓๕๗.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๒
  ๓๕๘.สังฆานุภาพ ๑
  ๓๕๙.สังฆานุภาพ ๒
  ๓๖๐.สังฆานุภาพ ๓
  ๓๖๑.สังฆานุภาพ ๔
  ๓๖๒.สังฆานุภาพ ๕
  ๓๖๓.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๑
  ๓๖๔.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๒
  ๓๖๕.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๓
  ๓๖๖.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๔
  ๓๖๗.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๕
  ๓๖๘.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๖
  ๓๖๙.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๑
  ๓๗๐.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๒
  ๓๗๑.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๑
  ๓๗๒.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๒
  ๓๗๓.ปิดประตูนรก ๑
  ๓๗๔.ปิดประตูนรก ๒
  ๓๗๕.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๑
  ๓๗๖.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๒
  ๓๗๗.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๑
  ๓๗๘.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๒
  ๓๗๙.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๑
  ๓๘๐.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๒
  ๓๘๑.ความทุกข์ของผู้หญิง ๑
  ๓๘๒.ความทุกข์ของผู้หญิง ๒
  ๓๘๓.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๑
  ๓๘๔.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๒
  ๓๘๕.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๓
  ๓๘๖.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๔
  ๓๘๗.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๕
  ๓๘๘.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๖
  ๓๘๙.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
  ๓๙๐.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
  ๓๙๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
  ๓๙๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
  ๓๙๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
  ๓๙๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
  ๓๙๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
  ๓๙๖.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๑
  ๓๙๗.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๒
  ๓๙๘.แสงทองแห่งชีวิต ๑
  ๓๙๙.แสงทองแห่งชีวิต ๒
  ๔๐๐.ให้ความสุข ได้ความสุข ๑
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๔๐๑.ให้ความสุข ได้ความสุข ๒
  ๔๐๒.ตอบแทนพระคุณแม่ ๑
  ๔๐๓.ตอบแทนพระคุณแม่ ๒
  ๔๐๔.ตอบแทนพระคุณแม่ ๓
  ๔๐๕.ตอบแทนพระคุณแม่ ๔
  ๔๐๖.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๑
  ๔๐๗.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๒
  ๔๐๘.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๑
  ๔๐๙.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๒
  ๔๑๐.ทานของคนยาก ๑
  ๔๑๑.ทานของคนยาก ๒
  ๔๑๒.ทานของคนเข็ญใจ ๑
  ๔๑๓.ทานของคนเข็ญใจ ๒
  ๔๑๔.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๑
  ๔๑๕.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๒
  ๔๑๖.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๑
  ๔๑๗.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๒
  ๔๑๘.เหตุให้เกิดทุกข์ ๑
  ๔๑๙.เหตุให้เกิดทุกข์ ๒
  ๔๒๐.เหตุให้เกิดทุกข์ ๓
  ๔๒๑.เหตุให้เกิดทุกข์ ๔
  ๔๒๒.เหตุให้เกิดทุกข์ ๕
  ๔๒๓.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๑
  ๔๒๔.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๒
  ๔๒๕.กำไรหรือขาดทุน ๑
  ๔๒๖.กำไรหรือขาดทุน๒
  ๔๒๗.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๑
  ๔๒๘.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๒
  ๔๒๙.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๓
  ๔๓๐.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๔
  ๔๓๑.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๕
  ๔๓๒.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๖
  ๔๓๓.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๗
  ๔๓๔.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๑
  ๔๓๕.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๒
  ๔๓๖.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๑
  ๔๓๗.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๒
  ๔๓๘.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๑
  ๔๓๙.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๒
  ๔๔๐.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๑
  ๔๔๑.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒
  ๔๔๒.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๑
  ๔๔๓.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๒
  ๔๔๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๓
  ๔๔๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๔
  ๔๔๖.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๕
  ๔๔๗.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๑
  ๔๔๘.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๒
  ๔๔๙.เกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนา
  ๔๕๐.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๑
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๔๕๑.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๒
  ๔๕๒.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๓
  ๔๕๓.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๔
  ๔๕๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๑
  ๔๕๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๒
  ๔๕๖.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๑
  ๔๕๗.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๒
  ๔๕๘.ชีวิตและสังคมไทย ๑
  ๔๕๙.ชีวิตและสังคมไทย ๒
  ๔๖๐.วิชชาภาคิยะธรรม ๑
  ๔๖๑.วิชชาภาคิยะธรรม ๒
  ๔๖๒.วิชชาภาคิยะธรรม ๓
  ๔๖๓.วิชชาภาคิยะธรรม ๔
  ๔๖๔.หัวใจของพระมหาชนก ๑
  ๔๖๕.หัวใจของพระมหาชนก ๒
  ๔๖๖.หัวใจของพระมหาชนก ๓
  ๔๖๗.หัวใจของพระมหาชนก ๔
  ๔๖๘.ของฝากจากอเมริกา ๑
  ๔๖๙.ของฝากจากอเมริกา ๒
  ๔๗๐.ของฝากจากอเมริกา ๓
  ๔๗๑.ของฝากจากอเมริกา ๔
  ๔๗๒.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๑
  ๔๗๓.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๒
  ๔๗๔.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๑
  ๔๗๕.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๒
  ๔๗๖.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๓
  ๔๗๗.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๔
  ๔๗๘.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๑
  ๔๗๙.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๒
  ๔๘๐.อบรมคนรุ่นใหม่ ๑
  ๔๘๑.อบรมคนรุ่นใหม่ ๒
  ๔๘๒.อบรมคนรุ่นใหม่ ๓
  ๔๘๓.อบรมคนรุ่นใหม่ ๔
  ๔๘๔.อบรมคนรุ่นใหม่ ๕
  ๔๘๕.ผาแดงนางไอ่ฯ ๑
  ๔๘๖.ผาแดงนางไอ่ฯ ๒
  ๔๘๗.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๑
  ๔๘๘.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๒
  ๔๘๙.หลับตาตื่นใจ ๑
  ๔๙๐.หลับตาตื่นใจ ๒
  ๔๙๑.หลับตาตื่นใจ ๓
  ๔๙๒.หลับตาตื่นใจ ๔
  ๔๙๓.คนกินคน ๑
  ๔๙๔.คนกินคน ๒
  ๔๙๕.คนกินคน ๓
  ๔๙๖.คนกินคน ๔
  ๔๙๗.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๑
  ๔๙๘.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๒
  ๔๙๙.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๑
  ๕๐๐.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๒
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๕๐๑.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๑
  ๕๐๒.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๒
  ๕๐๓.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
  ๕๐๔.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
  ๕๐๕.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๑
  ๕๐๖.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๒
  ๕๐๗.บุญไม่ช่วย ๑
  ๕๐๘.บุญไม่ช่วย ๒
  ๕๐๙.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๑
  ๕๑๐.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๒
  ๕๑๑.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๓
  ๕๑๒.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๔
  ๕๑๓.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๑
  ๕๑๔.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๒
  ๕๑๕.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๓
  ๕๑๖.อาหารของวิญญาณ ๑
  ๕๑๗.อาหารของวิญญาณ ๒
  ๕๑๘.อาหารของวิญญาณ ๓
  ๕๑๙.อาหารของวิญญาณ ๔
  ๕๒๐.อาหารของวิญญาณ ๕
  ๕๒๑.อาหารของวิญญาณ ๖
  ๕๒๒.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๑
  ๕๒๓.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๒
  ๕๒๔.อานาปานสติ ๑
  ๕๒๕.อานาปานสติ ๒
  ๕๒๖.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๑
  ๕๒๗.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๒
  ๕๒๘.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๑
  ๕๒๙.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๒
  ๕๓๐.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๓
  ๕๓๑.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๔
  ๕๓๒.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๑
  ๕๓๓.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๒
  ๕๓๔.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๓
  ๕๓๕.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๔
  ๕๓๖.อบรมพระนวกะ ๑
  ๕๓๗.อบรมพระนวกะ ๒
  ๕๓๘.อบรมพระนวกะ ๓
  ๕๓๙.อบรมพระนวกะ ๔
  ๕๔๐.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๑
  ๕๔๑.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๒
  ๕๔๒.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
  ๕๔๓.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
  ๕๔๔.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
  ๕๔๕.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๑
  ๕๔๖.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๒
  ๕๔๗.สรณะอันประเสริฐ ๑
  ๕๔๘.สรณะอันประเสริฐ ๒
  ๕๔๙.ความว่าง ๑
  ๕๕๐.ความว่าง ๒
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,170
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,232
  ๕๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๑
  ๕๕๒.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๒
  ๕๕๓.ทางสายกลาง ๑
  ๕๕๔.ทางสายกลาง ๒
  ๕๕๕.มรรคคือหนทาง ๑
  ๕๕๖.มรรคคือหนทาง ๒
  ๕๕๗.วันเวลาแห่งการทำดี ๑
  ๕๕๘.วันเวลาแห่งการทำดี ๒
  ๕๕๙.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๑
  ๕๖๐.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๒
  ๕๖๑.คนตาบอดถือตะเกียง ๑
  ๕๖๒.คนตาบอดถือตะเกียง ๒
  ๕๖๓.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๑
  ๕๖๔.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๒
  ๕๖๕.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๓
  ๕๖๖.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๔
  ๕๖๗.การอบรมจิต ๑
  ๕๖๘.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๑
  ๕๖๙.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๒
  ๕๗๐.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๑
  ๕๗๑.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๒
  ๕๗๒.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๓
  ๕๗๓.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๔
  ๕๗๔.ยุคพุทธกาล ๑
  ๕๗๕.ยุคพุทธกาล ๒
  ๕๗๖.ยุคพุทธกาล ๓
  ๕๗๗.ยุคพุทธกาล ๔
  ๕๗๘.การ พัฒนาใจ ๑
  ๕๗๙.การ พัฒนาใจ ๒
  ๕๘๐.การ พัฒนาใจ ๓
  ๕๘๑.การ พัฒนาใจ ๔
  ๕๘๒.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๑
  ๕๘๓.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๒
  ๕๘๔.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๑
  ๕๘๕.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๒
  ๕๘๖.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๓
  ๕๘๗.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๔
  ๕๘๘.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๑
  ๕๘๙.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๒
  ๕๙๐.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๑
  ๕๙๑.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๒
  ๕๙๒.อิทัปปัจจะยตา ๑
  ๕๙๓.อิทัปปัจจะยตา ๒
  ๕๙๔.การให้ธรรม ๑
  ๕๙๕.การให้ธรรม ๒
  ๕๙๖.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๑
  ๕๙๗.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๒
  ๕๙๘.เมตตาแห่งสันติภาพ ๑
  ๕๙๙.เมตตาแห่งสันติภาพ ๒
  ๖๐๐.พรหมจรรย์อันประเสริฐ ๑
   

แชร์หน้านี้

Loading...