เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  วันสำคัญของโลก (วิสาขะ๔๖) 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  วันสำคัญของโลก (วิสาขะ๔๖) 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร (จบ) @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Dec 6, 2016
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ชีวิตที่เตรียมพร้อม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความสุขของโลก ความสุขของธรรม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ประตูไปสู่อริยมรรค/ อ.สมภพ โชติปัญโญ Live !

  namo 125

  Published on Nov 3, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  เมื่อได้ยินเสียงกู่จากธรรมะ/ โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ

  วิถีชีวีตของพรหมจรรย์/ โชติปัญโญภิกขุมหาเถระ

  TheZito2012
  Published on Apr 16, 2013
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  การตอบแทนคุณพ่อแม่ ของพระภิกษุ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  การสวดพระอภิธรรมในงานศพ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Aug 31, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มิถุนายน 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  คนตาเดียว คนสองตา/ อ สมภพ โชติปัญโญ live!

  คนสองตา/ อ สมภพ โชติปัญโญ

  เว้นชั่วเข้าหาธรรม 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เว้นชั่วเข้าหาธรรม 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jul 25, 2016


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  คุณค่าของพระพุทธศาสนา/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิต ดวง1เกิด ดวง1ดับไม่เกิด2ดวง/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิปาถะ ธรรมะสว่างใจ/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Jan 28, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 กรกฎาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส/ พระอาจารยืสมภพ โชติปัญโญ

  ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย 1/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย 2/2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Dec 9, 2016

   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  จิตภาวนา 1/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 2/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 3/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 4/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jan 4, 2017
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด/ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125

  Published on Aug 16, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 สิงหาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 03 ข่าวจากเทวฑูต ตอนที่ 1/2

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 18 ก่อนฟ้าสาง วันที่ 5 ธค 44

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 19 ก่อนฟ้าสาง วันที่ 5 ธค 44 ตอนที่ 3/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 ตามรักษาสัจจะ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara
  Published on Aug 5, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 สิงหาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 12 ทางไปสู่พรหมจรรย์ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara
  Published on Aug 3, 2018
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 03 ก่อนฟ้าสนธยา 10 มค 2540 ตอนที่ 3/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 08 ก่อนฟ้าสนธยา 11 มค 2540 ตอนที่ 2/2

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 24 ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara

  Published on Aug 19, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 สิงหาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 06 ธรรมีกถาก่อนฟ้าสาง 13 มค 40 ตอนที่ 3/3 ...

  Souliya Sundara
  Published on Aug 20, 2018
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  สูญญกัป @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 09 อบรมนักศึกษาอาชีวหนองคาย 31 มี.ค 42

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 10 อบรมนักศึกษาอาชีวหนองคาย 31 มี.ค 42

  namo 125
  Published on Jan 5, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 สิงหาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 19 ปริสุทธิศิล ๔ วันที่ 20 ส.ค 2542 ตอนที่ 3/4

  Souliya Sundara
  Published on Aug 24, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2018
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 04 ทอดผ้าป่าศิวิไล ตอนที่ 4/4....พ่อกับลูกทําสมาธิ

  Souliya Sundara
  Published on Aug 23, 2018
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 21 อรัญญะสุตตะ สมาธิ ตอนที่ 1/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 22 อรัญญะสุตตะ สมาธิ ตอนที่ 2/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 23 อรัญญะสุตตะ สมาธิ ตอนที่ 3/4

  Souliya Sundara
  Published on Aug 25, 2018


   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  อ.สมภพ แด่เธอผู้ใหม่แห่งอานาปานสติ

  TheZito2012
  Published on Sep 8, 2018
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  วันหลงบุญข้าวประดับดิน @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน 1/2 อ.สมภพ โชติปัญโญ

  ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน 2/2 อ.สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Feb 8, 2016   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,674
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 19 ทานของคนยาก ตอนที่ 1-2

  aja Lala
  Published on Sep 19, 2015
   

แชร์หน้านี้

Loading...