เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  ข่าวจากเทวทูต (นายนิรยบาลมารับดวงวิญญาณ) @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jan 23, 2016
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑

  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๒

  am maninter
  Published on Nov 26, 2018

  ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  วัดไตรสิกขาทลามลตาราม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา


   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  อ.สมภพ ศรัทธา ศิล จาคะ ภาวนา และ ปัญญา ที่ปล่อยว่าง

  TheZito2012
  Published on Nov 29, 2018
  กฏแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Nov 9, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ทางแห่งการพ้นทุกข์/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมสังเวช/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  วิถีชีวีตของพรหมจรรย์ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Nov 27, 2018
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  แว่นส่องธรรมทางที่ไม่ตกต่ำ โสตาปัตติยังคะ/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  เหตุให้เกิดทุกข์ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมคือเครื่องสลัดออกจากทุกข์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  สูญญกถา / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส

  Published on Nov 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  อ. สมภพ เล่าเรื่องหลวงปู่ขุน หลวงปู่คำสิงห์ 2บูรพาจารย์ผู้ทรงอภิญญา

  TheZito2012
  Published on Jan 3, 2018

  อ.สมภพ. อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 1/2..vdo

  อ.สมภพ. อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 2/2

  krisada phasuk
  Published on Nov 24, 2011
  ความทุกข์ของผู้หญิง/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Dec 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  อ.สมภพ ใช้ตัณหาละตัณหา ตอน ลูกสาวพยามาร

  สมาธิสูตร/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Jun 10, 2013
  ปิดประตูนรก/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  อ. สมภพ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  นโม พุทฺธสฺส

  Published on Dec 3, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2018 at 05:14
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  อ.สมภพ พระธาตุพนม ตอน อุรังคธาตุ

  TheZito2012
  Published on Oct 19, 2012
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,117
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,224
  อริยวัฑฒิ ๕ หลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญงอกงาม/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Dec 8, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 ธันวาคม 2018 at 05:22

แชร์หน้านี้

Loading...