เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  กำหนดรู้ทันสติ ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง 12 ม ค 2538

  ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง 12 มค 2537 ตอนที่ 2

  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑.. ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๒

  am maninter
  Published on Nov 26, 2018
  ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  วัดไตรสิกขาทลามลตาราม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ธันวาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ ศรัทธา ศิล จาคะ ภาวนา และ ปัญญา ที่ปล่อยว่าง

  TheZito2012
  Published on Nov 29, 2018
  กฏแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Nov 9, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ 5 อย่าง / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ทางแห่งการพ้นทุกข์/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมสังเวช/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  วิถีชีวีตของพรหมจรรย์ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Nov 27, 2018
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  แว่นส่องธรรมทางที่ไม่ตกต่ำ โสตาปัตติยังคะ/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  เหตุให้เกิดทุกข์ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมคือเครื่องสลัดออกจากทุกข์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  สูญญกถา / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส

  Published on Nov 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 ธันวาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ. สมภพ เล่าเรื่องหลวงปู่ขุน หลวงปู่คำสิงห์ 2บูรพาจารย์ผู้ทรงอภิญญา

  TheZito2012
  Published on Jan 3, 2018

  อ.สมภพ. อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 1/2..vdo

  อ.สมภพ. อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 2/2

  krisada phasuk
  Published on Nov 24, 2011
  ความทุกข์ของผู้หญิง/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Dec 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ ใช้ตัณหาละตัณหา ตอน ลูกสาวพยามาร

  สมาธิสูตร/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  TheZito2012
  Published on Jun 10, 2013
  ปิดประตูนรก/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  อ. สมภพ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

  นโม พุทฺธสฺส

  Published on Dec 3, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 ธันวาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ พระธาตุพนม ตอน อุรังคธาตุ

  TheZito2012
  Published on Oct 19, 2012
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อริยวัฑฒิ ๕ หลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญงอกงาม/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Dec 8, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 ธันวาคม 2018
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป พระอาจารณ์ สมภพ โชติปัญโญ

  มหาสติปัฏฐาน

  นโม พุทฺธสฺส

  Published on Aug 29, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 ธันวาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ เทศน์ในงานวันบูรพา ลป.มั่น

  TheZito2012
  Published on Mar 5, 2013
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ รู้ให้ไวเมื่อใจนึกคิดปรุงแต่ง

  TheZito2012
  Published on Dec 17, 2018
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 01 เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ตอนที่ 1/2

  อ.สมภพ เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน 2 (เสียงอีสาน)

  TheZito2012
  Published on May 5, 2013
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ/ พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Dec 28, 2018
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ โชติปัญโญ วงจรชีวิต

  อ.สมภพ โชติปัญโญ มงคลชีวิต

  Jaja Lala
  Published on Feb 10, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ธันวาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  พระอาจารย์สมภพ บรรยายธรรมะ ปีใหม่ทำอย่างไรดี

  อ.สมภพ ปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรม

  ธรรมะเทศนา
  Published on May 5, 2016
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  ผาแดงนางไอ่ ตำนานแห่งการล่มสลายของประชาธิปไตย จบ .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Oct 19, 2012
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ. พูดไว้ก่อนที่ชีวิตจะอัศดง

  krisada phasuk
  Published on Dec 3, 2011
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  การผูกจิต. อ.สมภพ โชติปัญโญ

  krisada phasuk

  Published on Apr 2, 2012
  เบิกเนตพุทธรรม / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Jan 6, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มกราคม 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ. ยุคพุทธกาล 1/2 ..พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  อ.สมภพ. ยุคพุทธกาล 2/2

  krisada phasuk
  Published on Dec 3, 2011
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มกราคม 2019
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,328
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,322
  อ.สมภพ โชติปัญโญ นิทานชาดกสำหรับเด็ก

  อ.สมภพ โชติปัญโญ ทาง 5 สายสลายทุกข์ 1

  Jaja Lala
  Published on Mar 22, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...