เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 05 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 1/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 07 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 3/4 CD55

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 08 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 4/4

  Souliya Sundara
  Published on Sep 2, 2018
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  สภาพแห่งบุญและกุศล. อ.สมภพ โชติปัญโญ

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 14 ทานของคนพาลและบัญฑิต ตอนที่ 2/2 CD65


  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 20 ทานของคนยาก ตอนที่ 2/2 CD65

  Souliya Sundara

  Published on Sep 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ตามรู้ทันกิเลส / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Feb 13, 2019
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง ๑ (๑๔-๐๕-๒๕๓๘)

  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - วิสาขะ ยามสนธยา ๒ (๑๒-๐๕-๒๕๓๘)


  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง (๒-๑๒-๒๕๔๕)


  วิสาขะ 46 1/2. อ.สมภพ โชติปัญโญ

  AAuE7mAd-5Q57fOUIkxjPHy-8oTBqQSo4WYo2nYuYw=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  am maninter
  Published on Feb 15, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โชติปัญโญ วันมาฆะบูชา

  TheZito2012
  Published on Feb 23, 2013
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 10 วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ตอนที่ 4/4 CD53


  Souliya Sundara
  Published on Aug 29, 2018
  อ.สมภพ เทศน์ที่ วัดมเหยงคณ์ ปี36

  TheZito2012
  Published on May 23, 2012


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2019
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 06 คุณค่าของพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2/3 CD46

  krisada phasuk
  Published on Nov 24, 2011
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 03 สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ตอนที่ 1/2 CD65

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 ทอดผ้าป่าศิวิไล ตอนที่ 2/4 CD47

  Souliya Sundara

  Published on Aug 23, 2018
  บาป บุญก่อนสิ้นใจ @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Sep 2, 2017

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2019
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปฺญโญ - เสขะปฏิปทา ยามสนธยา (๗-๑๒-๒๕๔๕)

  Am Maninter

  Published on Feb 21, 2019
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 12 ใช้ตัณหาละตัณหา ตอนที่ 4/4

  Souliya Sundara
  Published on Sep 11, 2018


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  คลายทุกข์ด้วยอานาปานสติ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Feb 21, 2019
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 01 คำทำนายของพระอรหันต์ ตอนที่ 1/2 CD64

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 คำทำนายของพระอรหันต์ ตอนที่ 2/2 CD64

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 24 การให้ธรรม ตอนที่ 2/2 CD54

  AAuE7mAJEp-brD1lcHkRL1G3yL-TEQryCkvtZZilTQ=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  Souliya Sundara
  Published on Sep 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กุมภาพันธ์ 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 ก่อนฟ้าสนธยา 10 มค 2540 ตอนที่ 2/4 CD42

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 13 ก่อนฟ้าสนธยา 14 มค 2540 ตอนที่ 3/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 15 จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ตอนที่ 1/4 CD54


  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 16 จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ตอนที่ 2/4

  Souliya Sundara

  Published on Aug 18, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  จิตภาวนา 1/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 2/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 3/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  จิตภาวนา 4/4 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jan 4, 2017


   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 17 จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ตอนที่ 3/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 18 จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ตอนที่ 4/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 09 พลังแห่งอริยะธรรม ตอนที่ 1/2 CD55

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 10 พลังแห่งอริยะธรรม ตอนที่ 2/2 CD55

  Souliya Sundara
  Published on Sep 2, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มีนาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  คนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วง @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 24, 2016


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มีนาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา 2/2 อ. สมภพ

  krisada phasuk
  Published on Aug 22, 2012

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เทคนิคของการเจริญสมาธิ

  Jaja Lala

  Published on Mar 9, 2015
  ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน 1 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน 2 @ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Apr 25, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มีนาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 12 อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ตอนที่ 4/4 CD54

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 22 วันนี้คุณทำดีหรือยัง ตอนที่ 2/2 CD54

  Souliya Sundara
  Published on Sep 1, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 15 ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ตอนที่ 2/2

  Souliya Sundara
  Published on Sep 5, 2018
  ความไม่ประมาทคือคุณค่าแท้ของชีวิต1

  krisada phasuk
  Published on Dec 17, 2012

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มีนาคม 2019
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  ประโยชน์และโทษของทรัพย์ วันที่ 12 มกราคม 2539 .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  สืบต่อบุญด้วยบุญ วันที่ 12 มกราคม 2548 .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  namo 125
  Published on Jul 17, 2012
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 มีนาคม 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  เรื่อง ความสุขต่างระดับ / พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

  noi178 somporn kingparn
  Published on Jan 20, 2012
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  15,272
  กระทู้เรื่องเด่น:
  163
  ค่าพลัง:
  +26,947
  อ.สมภพ โชติปัญโญ การบวชคืออะไร

  อ.สมภพ โชติปัญโญ ทำความบริสุทธิแห่งจิต

  Jaja Lala

  Published on Jun 2, 2013

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 มีนาคม 2019

แชร์หน้านี้

Loading...