เรื่องเด่น เสียงธรรม เทวดาถาม พระพุทธเจ้าตอบ ,อริยวัฑฒิ ๕,สมาธิ+๙๑๑ชุดพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ในห้อง 'เสียงธรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 22 มิถุนายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 05 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 1/4

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 07 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 3/4 CD55

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 08 มรณะสติ และโทษของกาม ตอนที่ 4/4

  Souliya Sundara
  Published on Sep 2, 2018
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  สภาพแห่งบุญและกุศล. อ.สมภพ โชติปัญโญ

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 14 ทานของคนพาลและบัญฑิต ตอนที่ 2/2 CD65


  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 20 ทานของคนยาก ตอนที่ 2/2 CD65

  Souliya Sundara

  Published on Sep 14, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2019 at 08:17
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  ตามรู้ทันกิเลส / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Feb 13, 2019
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - วิสาขะ ก่อนฟ้าสาง ๑ (๑๔-๐๕-๒๕๓๘)

  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - วิสาขะ ยามสนธยา ๒ (๑๒-๐๕-๒๕๓๘)


  พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ - เสขะปฏิปทา ก่อนฟ้าสาง (๒-๑๒-๒๕๔๕)


  วิสาขะ 46 1/2. อ.สมภพ โชติปัญโญ

  AAuE7mAd-5Q57fOUIkxjPHy-8oTBqQSo4WYo2nYuYw=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  am maninter
  Published on Feb 15, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2019 at 10:52
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  อ.สมภพ โชติปัญโญ วันมาฆะบูชา

  TheZito2012
  Published on Feb 23, 2013
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  อ.สมภพ. อานาปานสติปริทัศน์

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 06 คุณค่าของพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2/3 CD46

  krisada phasuk
  Published on Nov 24, 2011
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2019 at 06:55
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 03 สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ตอนที่ 1/2 CD65

  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 02 ทอดผ้าป่าศิวิไล ตอนที่ 2/4 CD47

  Souliya Sundara

  Published on Aug 23, 2018
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  พระอาจารย์สมภพ โชติปฺญโญ - เสขะปฏิปทา ยามสนธยา (๗-๑๒-๒๕๔๕)

  Am Maninter

  Published on Feb 21, 2019
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 12 ใช้ตัณหาระตัณหา ตอนที่ 4/4

  Souliya Sundara
  Published on Sep 11, 2018   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2019 at 07:22
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  คลายทุกข์ด้วยอานาปานสติ / พระอาจารย์ สมภพ โชติปัญโญ

  นโม พุทฺธสฺส
  Published on Feb 21, 2019
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,621
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,422
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เรื่อง 24 การให้ธรรม ตอนที่ 2/2 CD54

  AAuE7mAJEp-brD1lcHkRL1G3yL-TEQryCkvtZZilTQ=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  Souliya Sundara
  Published on Sep 2, 2018
   

แชร์หน้านี้

Loading...