เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรมปลูกฝังธรรมะในใจพนักงาน

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,356
  กระทู้เรื่องเด่น:
  732
  ค่าพลัง:
  +2,197
  เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการ “ปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรมคุณธรรม” โดยใช้สถานที่ ณ.สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมซึ่งมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน โดยนายถวิล ได้กล่าวในช่วงของการเปิดโครงการว่า โครงการปลูกฝังเผยแพร่จริยธรรมคุณธรรม เป็นโครงการที่จัดให้มาเพื่อให้พนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีธรรมมะภายในจิตใจ ยึดหลักตามคำสอนขององค์พระศาสดาแห่งศาสนาพุทธซึ่งคนไทยทุกคนยึดถือ การประกอบสัมมาอาชีพในทุกวันนี้ล่อแหลมต่อการที่จะเกิดความเสียหายทั้งที่ตัวบุคคลและทรัพย์สิน การใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการพบปะผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและก็จะเป็นต้นเหตุของการทะเราะวิวาท เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ความสนใจต่อผู้มาขอใช้บริการ ผู้มาขอใช้บริการไม่เข้าใจระบบงาน

  0b980e0b8a1e0b8b7e0b8ade0b887e0b8a1e0b8b2e0b89ae0b895e0b8b2e0b89ee0b8b8e0b894-e0b888e0b8b1e0b894.jpg

  สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการไม่เข้าใจกันและเกิดเป็นข้อพิพาท ข้าราชการ พนักงาน และทุกๆส่วนงานชองเทศบาลเมืองมาบตาพุด ก็เช่นเดียวกันทุกวันต้องพบเจอกับปัญหาหลากหลายแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งทั้งหมดก็ได้สร้างความกดดันขึ้นมาได้ วันนี้เทศบาลเมืองมาบตาพุดเล็งเห็นว่าควรที่จะนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน กิจกรรมของการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกให้ทุกคนมีจริยธรรมและมีคุณธรรม เพื่อที่จะได้นำเอากลับไปใช้ นำกลับไปปฏิบัติเพื่อส่วนรวมและเพื่อส่วนของตนเองประโยชน์ที่ได้ขึ้นมาก็จะตกแก่ประชาชนตลอดจนผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

  กฤตภาส แตงเพชร์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์จังหวัดระยอง

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/article/626542
   

แชร์หน้านี้

Loading...