เที่ยวทั่วไทยในเมืองโบราณ กราบพุทธสถานพระธุตังคเจดีย์

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย สร้อยฟ้ามาลา, 17 มิถุนายน 2012.

 1. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ เ มื อ ง โ บ ร า ณ


  [​IMG]

  ป่าเจดีย์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2013
 2. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ เ มื อ ง โ บ ร า ณ


  [​IMG]

  ปราสาทสด๊อกก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2013
 3. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ เ มื อ ง โ บ ร า ณ  a.jpg  ปราสาทสด๊อกก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 4. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ เ มื อ ง โ บ ร า ณ  a.jpg  ปราสาทสด๊อกก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 5. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม


  img_5663_1a-jpg.jpg


  พระธุตังคเจดีย์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 6. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5664_1a-jpg.jpg

  พระธุตังคเจดีย์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 7. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5669_1a-jpg.jpg

  พระธุตังคเจดีย์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 8. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม


  img_5689_1a-jpg.jpg

  พระธุตังคเจดีย์

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 9. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5707_1a-jpg.jpg

  พระธุตังคเจดีย์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 10. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5713_1a-jpg.jpg

  พระธุตังคเจดีย์   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 11. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5688_1a-jpg.jpg

  ท่านพ่อลี

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 12. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019
  เ ก็ บ ภ า พ วั ด อ โ ศ ก า ร า ม

  img_5734_1a-jpg.jpg

  พระเจ้าอโศกมหาราช
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2018
 13. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,325
  ค่าพลัง:
  +41,019

  เที่ยวทั่วไทยในเมืองโบราณ
  กราบพุทธสถานพระธุตังคเจดีย์  รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับการเที่ยวครัิ้งนี้ที่สร้อยฟ้าฯ ถ่าย ๕๒๐ ภาพ
  รูปที่นำมาลงกระทู้ ๑๘๒ ภาพ


  [​IMG]

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 กันยายน 2013

แชร์หน้านี้

Loading...