เรื่องเด่น เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติเมืองกุสินารา

ในห้อง 'พระไตรปิฎก' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 15 พฤศจิกายน 2017.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,946
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,465
  ค่าพลัง:
  +5,285
  เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติเมืองกุสินารา

  [​IMG]  เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 2 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

  วันนี้( 15 พ.ย.60) ที่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ไทย พระอภิธช อัคคมหาสัมธัมมโชติกะ , ดร.ภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า เมืองกุสินารา พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติ กว่า 200 รูป พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐมนตรี สมาชิกสภารัฐบาลรัฐอุตตรประเทศ ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดกุศินาราคาร์ จำนวนมากร่วมเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2560 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  โดยเวลา 08.00 น. เริ่มขบวนอัญเชิญตู้พระธรรม พระคัมคีร์พระพุทธศาสนา และพระไตรปฎิกนานาชาติ ธรรมยาตราสันติภาพโลก จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ไปยังประตูเมืองกุสินารา และมายังสถูปสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมในพิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 2

  จากนั้นเวลา 09.30 น. พระสงฆ์นานาชาติ 7 ประเทศ พร้อมข้าราชการ และแขกวีไอพีแต่ละประเทศ จุดเทียน จุดเทียนบูชาพระพุทธปฎิมา บูชาสถูปมหาปรินิพพาน พระมหินเดอร์ กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติ ประเทศอินเดีย พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส กล่าวต้อนรับในนามของพระสงฆ์นานาชาติ ประเทศไทย

  พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙ ) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กล่าวปาฐกถาในนามของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มีใจความสำคัญว่า วันนี้พระสงฆ์นานาชาติ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา จากทั่วโลกจำนวนมาก มาประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมกันสาธยายพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นคัมคีร์ที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อสวดสาธยายธรรมะของพระพุทธองค์เป็นการสืบต่อพระศาสนา เหมือนดังที่พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ”

  ทั้งนี้ การมารวมด้วยความพร้อมเพรียงกันของสังฆเพื่อร่วมกันสวดมนต์ เพื่อให้เกิดสันติสุข ความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยมีพุทธสถานสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพาพานเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เกิดความสุข ความรัก และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

  จากนั้นคุณหวังโม พร้อมข้าราชการ และแขกวีไอพีแต่ละประเทศ ร่วมกันจุดเทียน และลั่นระฆังสันติภาพ เพื่อเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 2 เมืองกุสินารา

  e0b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-1.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-2.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-3.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-4.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-5.jpg

  b899e0b8aae0b8b2e0b898e0b8a2e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b984e0b895e0b8a3e0b89be0b8b4e0b88e-6.jpg  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=154138&t=news
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 พฤศจิกายน 2017
 2. tharaphut

  tharaphut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2012
  โพสต์:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +5,180
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิกับเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และคณะสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 2 ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา
   

แชร์หน้านี้

Loading...