เปิดจอง ตะกรุดมหานิยมพระตาบอด หน้า 16

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย ChintopTM, 20 มกราคม 2020.

 1. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รูปหล่อโบราณที่ระลึก 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  เนื้อโลหะผสม อุดมวลสาร เกศา
  ในสายพระกรรมฐาน
  จัดสร้างน้อย พิธีดีครับ


  FB_IMG_1579506994538.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 มิถุนายน 2020
 2. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทีตโต
  รุ่น 150 ปีชาตกาล และฉลองการได้รับการ
  ยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคล
  สำคัญของโลก ได้ผ่านพิธีสำคัญๆมาทั้งหมด
  5วาระ คือ

  วาระที่ 1.ได้นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์
  สวดมนต์รับสักกราชใหม่ ในคืน วันอังคาร ที่ 31
  ธันวาคม พ.ศ.2562 จรดข้ามสู่ วันพุธที่ 1 มกรา
  คม พ.ศ. 2563 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิต
  มหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมี สมเด็จพระอริย
  วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัง
  ฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน

  วาระที่ 2.ได้นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์
  ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 มกราคม
  พ.ศ.2563 โดยมี....หลวงปู่เจริญ ราหุโล หลวงปู่
  บุญมา คัมภีรธัมโม หลวงพ่อสนธิ์ หลวงพ่อทอง
  คำ กาญจนวัณโณ หลวงปู่อินตอง หลวงตาทอง
  อินทร์ กตปุญฺโญ หลวงปู่สมหมาย หลวงพ่อบุญ
  เรือง หลวงพ่อชาลี หลวงพ่ออุทัย(ภูย่าอู่) หลวง
  พ่อสวาท หลวงพ่อวง หลวงพ่ออำนวย หลวงพ่อ
  วิชัย หลวงพ่อคูณ (เชียงราย)... หลวงพ่อคำสด
  พระอาจารย์ติ๊ก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม พระ
  อาจารย์พยุง หลวงพ่อสนิท พระอาจารย์พยุงค์
  หลวงปู่ณรงค์ หลวงพ่อสามดง เป็นต้นเจริญพระ
  พุทธมนต์

  วาระที่ 3.ได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธ
  นิรันตราย ณ พระอุโบสถวัดพุทธบูชา บางมด
  กทม ใน วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563 โดย
  มีหลวงปู่เจริญ ราหุโล หลวงปู่บุญมา หลวงพ่อ
  สนธิ์ หลวงปู่สมหมาย หลวงพ่อวง หลวงตาเลื่อน
  หลวงพ่ออำนวย หลวงพ่อสำรวย พระราชญาณ
  เวที วัดราชผาติการาม พระอาจารย์ประพันธ์นั่ง
  ปรกอธิษฐานจิต

  วาระที่ 4.ได้นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุ
  วัฒนมงคล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ หรือ
  หลวงพ่ออวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคล
  โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 345 รูป (สำหรับราย
  นามจะนำมาให้ทราบในโอกาสหน้า) ในวันเสาร์
  ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563

  วาระที่ 5.ได้นำเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์งาน
  สมโภชน์ 150ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  ณ วัดบรมนิวาส โดยมี
  - หลวงปู่แปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร
  จ.สกลฯ
  - พระครูจิตภาวนานุศิษฐ์ (หลวงปู่สมหมาย)
  วัดป่าปฐมชัย จ.นครปฐม
  - พระราชญาณเวที วัดราชผาติการาม กทม.
  - พระวิมลเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุพจน์ ฐิตพฺพโต)
  วัดห้วงพัฒนา จ.ตราด
  - พระวิมลศีลาจาร (หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนฺทโร)
  วัดบรมนิวาส กทม.
  - หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณโณ วัดหนองน้ำเขียว
  อ.แม่สอด จ.ตาก
  - พระอาจารย์รุ้ง รุจฺจโน วัดหนองบำหรุ
  จ.อุทัยธานี
  - หลวงตาเลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น จ.สกลฯ
  - หลวงพ่อหนูพิน ฐานุตตโม วัดป่าโนนศรีทอง
  จ.อุดรฯ
  - หลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดป่าศิริดำรงวนาราม
  จ.สกลฯ
  - พระอาจารย์สังวาล วัดป่าประดู่ จ.นครราชสีมา
  - พระกิตติวิมลเมธี วัดบุปผาราม กทม.
  ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เป็นต้น
  และ
  ได้รับเมตตาอธิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีก 12รูป คือ
  1.สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ
  2.หลวงปู่หา สุภโร วัดสักกะวัน
  3.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวฑฒาราม
  4.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีหพนมฯ
  5.หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล วัดเทพนิมิตสุดเขต
  แดนสยาม
  6.หลวงปู่ก้าน จิตฺตธัมโม วัดถ้ำเป็ด
  7.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าไชยวาน
  8.หลวงปู่แปลง สุนฺทโร วัดป่าอุดมสมพร
  9.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าปฐมชัย
  10.หลวงพ่อสุพจน์ ฐิตพฺพโต วัดห้วงพัฒนา
  11.หลวงพ่ออุทัย ธัมมวโร วัดป่าภูย่าอู่
  12.หลวงพ่อสุจิณต์ สุจิณโณ วัดหนองน้ำเขียว

  FB_IMG_1579505931826.jpg
   
 3. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  พร้อมกล่องสวยงาม นับเป็นมงคลยิ่งครับ
  มียอด 10 องค์เท่านั้นครับ

  FB_IMG_1579505917753.jpg
   
 4. Nattawut8899

  Nattawut8899 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,372
  ค่าพลัง:
  +6,958
  บูชา 3 องค์ ครับ
   
 5. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  ค่าจัดส่งครั้งละ60บาทนะครับ
  20191203_155304.png
   
 6. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รับทราบครับผม
   
 7. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  เหลือ 2 องค์สุดท้ายครับ
   
 8. Chalee7569

  Chalee7569 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2018
  โพสต์:
  140
  ค่าพลัง:
  +49
  บูชา 1 องค์ครับ
  ขอทักมาทางpmด้วยครับ
   
 9. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รับทราบครับผม
   
 10. ktv

  ktv เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  985
  ค่าพลัง:
  +944
  ยังมีมั้ยครับ ถ้ามีขอจอง 2 องค์ครับ
   
 11. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รับทราบครับผม
   
 12. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  ปิดรายการครับ
   
 13. chan2510

  chan2510 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 เมษายน 2008
  โพสต์:
  312
  ค่าพลัง:
  +553
  ทันไหมครับ ถ้าทันขอจอง 1 องค์ครับ
   
 14. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  ไม่ทันครับพี่
   
 15. ktv

  ktv เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2015
  โพสต์:
  985
  ค่าพลัง:
  +944
  โอนแล้วครับ 21/01/63 จำนวน 460 บ.เวลา 16.10 น.ชื่อ-ที่อยู่จัดส่งแจ้งทาง pm.ครับ
   
 16. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  รับทราบครับผม
   
 17. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  จัดส่งให้ครบทุกท่านแล้วนะครับ ค่ำๆแจ้งเลขEMS ให้ครับ
   
 18. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  มวลสารที่อุดด้านหลังLocket และอุดใต้ฐาน
  รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  รุ่น 150 ปี ชาตกาล และฉลองการได้รับการ
  ยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคล
  สำคัญของโลก
  วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
  รายละเอียดของมวลสาร
  - ไม้กุฏิหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จากวัดดอนธาตุ
  - ไม้กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากวัดป่าบ้านหนองผือ
  วัดป่าบ้านโคก และวัดป่ากลางโนนภู่
  - ทรายเสก หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ เชียงใหม่
  - ผงตะไบพระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
  ปี17
  - ผงพระธาตุพระสิวลี
  - แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร
  - แป้งเสกหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  - แป้งเจิมหลวงปู่หลอด ปโมทิโต
  - แป้งเจิมหลวงปู่มหาโส กัสสโป
  - ผงโสฬสมหาพรหม หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน
  - ผงพระสมเด็จ 9 อรหันต์โลกทิพย์
  - ผงเสกของครูบาธรรมชัย
  - ผงพลอยเสกหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
  - ผง 300 อาจารย์
  - ผงพระกรุต่างๆ
  - ผงพระลงกรุหลวงปู่ทิม อิสริโก
  - ดินพระธาตุพนม
  - ดินสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย
  - ผงว่านเสกของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
  - ผงดอกบัวบูชาพระแก้วมรกต
  - ผงตะไบพระกริ่งสิตธัตโถ ปี2508
  - ผงวัตถุมงคลวัดไผ่ล้อม ระยอง ปี2514
  - พลอยเสกหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
  - พลอยเสกหลวงอุตตมะ
  - มวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
  - มวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่หลอด ปโมทิโต
  - มวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาโส กัสสโป
  - มวลสารวัตถุมงคล รุ่น 9 มงคล หลวงปู่เหรียญ
  วรลาโภ
  - มวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  70 อัฐิเกศาอังคาร ที่นำมาเป็นมวลสาร
  - เส้นพระเกศา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อยู่)
  - เส้นพระเกศา สมเด็จพระพระญาณสังวร(เจริญ)
  - เส้นพระเกศา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อยู่)
  - ผงอังคารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  - เกศา สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี(ทองเจือ)
  - เกศา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(อ้วน ติสโส)
  - เกศา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(จันทร์ สิริจันโท)
  - อังคาร พระพรหมมุนี(บู่ สุจิณโณ)
  - เกศา พระธรรมเจดีย์(จูม)วัดโพธิสมภรณ์
  - อังคารหลวงปู่จันทร์ เขมิโย
  - เกศา เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์
  - เกศา อังคาร หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
  - อังคารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  - เกศา อังคาร หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
  - เกศา หลวงปู่มหาโส กัสสโป
  - เกศา อังคาร หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
  - เกศา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
  - เกศา ท่านพ่อลี ธัมมธโร
  - เกศา อังคาร หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโม
  - เกศา หลวงปู่ขาว อนาลโย
  - เกศา หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
  - เกศา อังคาร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  - เกศา อังคาร หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
  - เกศา อังคาร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  - เกศา หลวงปู่แว่น ธนปาโร
  - เกศา หลวงปู่จันทา ถาวโร
  - เกศา หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
  - เกศา หลวงปู่วัน อุตตโม
  - เกศา หลวงปู่มหาปราโมทย์ ปาโมชโช
  - เกศา อังคาร หลวงพ่อคูณ สุเมโธ
  - เกศา อังคาร หลวงปู่สาม อกิญจโน
  - เกศา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  - เกศา อังคาร หลวงตาบุญหนา ธัมมทินโน
  - อังคาร หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม
  - เกศา หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
  - อังคาร หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
  - เกศา หลวงปู่บุดดา ถาวโร
  - เกศา หลวงปู่ลือ ปุญโญ
  - เกศา อังคาร หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต
  - เกศา อังคาร หลวงตาพวง สุขินทริโย
  - เกศา หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
  - อังคาร หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ
  - เกศา หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม
  - เกศา หลวงพ่ออุ่นหล้า ฐิตธัมโม
  - เกศา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
  - เกศา อังคาร หลวงปู่อุ่น ชาคโร
  - เกศา อังคาร หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล
  - เกศา อังคาร หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
  - อังคาร หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
  - อังคาร หลวงปู่คำพอง ติสสโส
  - เกศา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  - เกศา พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  - เกศา อังคาร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  - เกศา หลวงตาแตงอ่อน กัลป์ญาณธัมโม
  - เกศา อังคาร หลวงปู่บุญ ชินวังโส
  - เกศา หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
  - เกศา หลวงปู่ลี กุสสโล
  - เกศา หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล
  - เกศา อังคาร หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
  - เกศา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
  - เกศา หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
  - เกศา หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล
  - เกศา หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ
  - เกศา หลวงปู่ก้าน จิตตธัมโม
  - เกศา หลวงปู่แปลง สุนทโร
  - เกศา หลวงปู่หา สุภโร
  - เกศา หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
  - เกศา หลวงปู่เสถียร คุณวโร
  - เกศา หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ
  - เกศา หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล
  และมวลสารอัฐิเกศาอังคาร 150พ่อแม่ครูบาอาจารย์
  จากวัตถุมงคล รุ่น 150ปี สิริจันโท ปี2549 ที่ชำรุด
  (พระสมเด็จ และพระปิดตานวโกฏิฯ)
  จำนวนการจัดสร้าง Locket และรูปเหมือนลอย
  องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รุ่น 150 ปี ชาตกาล และ
  ฉลองการได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO
  ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยศูนย์อบรมภาวนา
  สิริจันโท วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  FB_IMG_1580965764091.jpg
   
 19. apichai_big

  apichai_big สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2020
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ยังพออีกอยู่ไหมครับ
   
 20. ChintopTM

  ChintopTM Active Member สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2019
  โพสต์:
  945
  ค่าพลัง:
  +251
  หมดครับพี่
   

แชร์หน้านี้

Loading...